Praktiniai mokymai „Rizikos valdymas laboratorijose, taikančiose LST EN ISO/IEC 17025:2018”

Vieta:

Kauno g. 14, Vilnius

viešbutis „Comfort Hotel LT”
Data:

2024-05-21

Trukmė:

1 diena

Kaina:

169-179 €

Registracija į seminarą
Įmonės informacija
Dalyvio informacija

Komentarai

1. Tikslinė dalyvių grupė

Tyrimų, bandymų ir kalibravimo įstaigų ir jų laboratorijų vadovai, techniniai vadovai, kokybės vadybininkai, darbuotojai, atsakingi už vadybos sistemų pagal LST EN ISO/IEC 17025:2018 ir LST EN ISO 9001:2015 arba tik LST EN ISO/IEC 17025:2018 standartų reikalavimus kūrimą, diegimą, valdymą, procesų vadovai, vidaus auditoriai, rizikos valdymo grupės vadovai ir dalyviai.

2. Mokymo tikslas

Vadovaujantis tarptautinių standartų LST ISO 31000:2018 „Rizikos valdymas. Gairės (tapatus ISO 31000:2018)“ ir LST EN IEC 31010:2019 „Rizikos valdymas. Rizikos vertinimo būdai (IEC 31010:2019)” rekomendacijomis suteikti dalyviams išsamias žinias apie rizikos valdymą ir rizikos vertinimo būdų taikymą tyrimų, bandymų ir kalibravimo įstaigose ir jų laboratorijose. Išsamiai aptarti standarto LST EN ISO/IEC 17025:2018 reikalavimus, susijusius su rizikos valdymu.

3. Trumpas programos aprašymas

Mokymus sudaro teorinė ir praktinė dalys. Mokymo metu dalyviai supažindinami su rizikos valdymo reikalavimais, nustatytais LST EN ISO/IEC 17025:2018, rizikos principais, tikslais, struktūra, rizikos valdymo proceso projektavimu, organizacijos ir jos konteksto supratimo svarba, SSGG (angl. SWOT) ir PEST metodais, atsakomybių ir atskaitomybių paskirstymu, išteklių paskirstymu, rizikos procesu, apimančiu rizikos kriterijų nustatymą, rizikos vertinimą (identifikavimas, analizė, rizikos įvertinimas), veiksmus su rizika ir jų parinktis, veiksmų su rizika planų rengimą ir įgyvendinimą, monitoringą ir priežiūra, rezultatų dokumentavimą, ataskaitų teikimą. Mokymų metu apžvelgiami rizikos vertinimo būdai, rekomenduojami LST EN IEC 31010:2019 „Rizikos valdymas. Rizikos vertinimo būdai (IEC 31010:2019)”. Mokymų metu atliekamos praktinės užduotys.

Dalyvių skaičius ribotas! Mokymų metu bus reikalingas standartas LST EN ISO/IEC 17025:2018
Programa
08:30 – 09:00

Dalyvių registracija. Pasitikimo kava.

09:00 – 11:00

Rizikos valdymo principai ir tikslai. LST EN ISO/IEC 17025:2018 reikalavimai susiję su rizika ir galimybėmis. Terminai ir apibrėžtys. LST ISO 31000:2018 Rizikos valdymas. Gairės (tapatus ISO 31000:2018) reikalavimai. Rizikos valdymo principų apžvalga. Rizikos valdymo struktūra ir jos tikslas. Lyderystė ir įsipareigojimas. Integravimas. Projektavimas. Organizacijos ir jos konteksto supratimas, SSGG (angl. SWOT) ir PEST metodai. Rizikos valdymo įsipareigojimas. Ištekliai, organizacinių vaidmenų, įgaliojimų, atsakomybės ir atskaitomybės priskyrimas. Komunikacija ir konsultavimasis. Įgyvendinimas ir įvertinimas. Gerinimas.

11:00 – 11:15

Kavos pertraukėlė.

11:15 – 13:00

Rizikos valdymo procesas. Išorės ir vidaus kontekstas. Rizikos kriterijų nustatymas.
Rizikos vertinimas (identifikavimas, analizė ir įvertinimas). Rizikos vertinimo būdų, rekomenduojamų LST EN IEC 31010:2019 Rizikos valdymas. Rizikos vertinimo būdai (IEC 31010:2019) valdant laboratorijų rizikas, apžvalga. Veiksmai su rizika. Veiksmų su rizika parinktys, planai, jų rengimas ir įgyvendinimas. Monitoringas ir priežiūra. Rezultatų dokumentavimas, ataskaitų rengimas ir teikimas.

13:00 – 14:00

Pietų pertrauka.

14:00 – 14:30

1 Praktinė užduotis.

14:30 - 15:00

1 Praktinės užduoties aptarimas.

15:00 – 15:15

Kavos pertraukėlė.

15:15 – 16:25

2 Praktinė užduotis.

16:25 – 17:10

2 Praktinės užduoties aptarimas.

17:10 – 17:50

Diskusijos. Pažymėjimų teikimas.

Žiniomis dalinasi
Jovita Kerulytė
Europos kokybės organizacijos kokybės sistemų ir auditų vadovė, Sertifikuota DGQ (Vokietija) auditų vadovė.
Kaina
Kaina:
179 eur. vienam dalyviui.
Kaina*:
*169 eur vienam dalyviui - užsiregistravus iki balandžio 1 d.
Kaina**:
**169 eur vienam dalyviui - užsiregistravus dviems ir daugiau dalyvių iš tos pačios įmonės/įstaigos.
Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
Papildoma informacija

REGISTRACIJA VYKDOMA IKI gegužės 17 d.

Seminaro dalyviams išduodami pažymėjimai.

Į kainą įskaičiuotas metodinės medžiagos komplektas (el. versija), kavos pertraukėlė, pietūs.

Informacija apie seminarą:
Projektų vadovas
Alvinas Dūdėnas
+370 600 17825, alvinas@avgo.lt.

Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti seminaro programą.

Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 3 darbo dienoms iki renginio telefonu +370 600 17825 arba el. paštu alvinas@avgo.lt. Vėliau pinigai negrąžinami.