Dviejų dienų praktiniai mokymai „Vidaus auditas ir neatitikčių valdymas laboratorijose, taikančiose LST EN ISO/IEC 17025:2018“

Vieta:

Kauno g. 14, Vilnius

viešbutis „Comfort Hotel LT”
Data:

2024-10-15

Trukmė:

2 dienos

Kaina:

358 - 378 €

  Registracija į seminarą
  Įmonės informacija
  Dalyvio informacija

  Komentarai

  1. Tikslinė dalyvių grupė

  Mokymų kursas skirtas tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų (toliau – Laboratorijos) vadovams, kokybės vadybininkams, vidaus audito vadovams, vidaus auditoriams, Laboratorijų darbuotojams, atsakingiems už Laboratorijų vadybos sistemų sukūrimą, įdiegimą, priežiūrą, valdymą, gerinimą, vidaus auditų planavimą ir jų atlikimą; audito duomenų dokumentavimą, neatitikčių, korekcinių veiksmų valdymą, rekomendacijų teikimą, duomenų analizę ir gerinimą pagal LST EN ISO/IEC 17025:2018 „Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai (ISO/IEC 17025:2017)“ ir LST EN ISO 19011:2018 „Vadybos sistemų audito gairės (ISO 19011:2018)“ standartų reikalavimus.

  2. Mokymo tikslas

  Suteikti dalyviams vidaus auditų planavimo, atlikimo, dokumentavimo, neatitikčių, korekcinių veiksmų, rekomendacijų valdymo žinias. Atlikti praktines užduotis.

  3. Trumpas programos aprašymas

  Mokymo metu dalyviai išsamiai supažindinami su monitoringo, matavimo ir analizės procesu, apimančiu vidaus audito, neatitikčių ir korekcinių veiksmų valdymą. Išsamiai apžvelgiamas vidaus auditų planavimas, programų, planų turinys; vidaus audito tipai, tikslai, programų rizikos vertinimas; reikalavimai, keliami, vidaus audito programų rengėjams ir valdytojams, vidaus autoriams, vidaus audito vadovams bei asmenims, atsakingiems už neatitikčių, korekcinių veiksmų nustatymą ir valdymą. Apžvelgiami vidaus auditų, neatitikčių valdymo metodai, pavyzdžių atrankos metodai ir jų reikšmė, vidaus auditų klausimynų tipai ir jų reikšmė, vidaus audito radiniai ir jų vertinimas bei dokumentavimas; vidaus audito ataskaitų rengimas ir audito išvadų bei rekomendacijų rašymas. Mokymų metu atliekamos praktinės užduotys.

  Dalyvių skaičius ribotas! Mokymų metu bus reikalingas standartas LST EN ISO/IEC 17025:2018
  Programa
  Programa 2024 m. spalio 15 d. VIDAUS AUDITAS
  08:30 – 09:00

  Dalyvių registracija. Pasitikimo kava.

  09:00 – 11:15

  Audito terminai ir bendra audito apžvalga. Auditą reglamentuojantys dokumentai. Audito paskirtis, auditų tipai. Reikalavimai auditoriui ir audito grupės vadovui. Audito programos vadyba, audito planavimas.

  11:15 – 11:30

  Kavos pertraukėlė.

  11:30 – 12:00

  Įprastos audito veiklos (audito klausimai; audito veiklų atlikimas; įžanginis susirinkimas; informacijos rinkimas, rinkimo metodai ir vertinamoji analizė).

  12:00 – 13:00

  Pietų pertrauka.

  13:00 – 14:00

  Įprastos audito veiklos (audito klausimai; audito veiklų atlikimas; įžanginis susirinkimas; informacijos rinkimas, rinkimo metodai ir vertinamoji analizė) tęsinys.

  14:00 – 14:45

  Praktinė užduotis.

  14:45 – 15:00

  Kavos pertraukėlė.

  15:00 – 16:00

  Praktinės užduoties tęsinys.

  16:00 – 16:40

  Praktinės užduoties aptarimas.

  16:40 – 17:00

  Audito ataskaita ir audito išvados. Baigiamasis susirinkimas, audito užbaigimas ir rekomendacijos.

  17:00 – 17:30

  Diskusijos.

  Programa 2024 m. spalio 16 d. NEATITIKČIŲ VALDYMAS
  08:30 – 09:00

  Pasitikimo kava.

  09:00 – 10:45

  Terminai ir apibrėžtys. Dokumentai, nustatantys reikalavimus neatitikčių ir korekcinių veiksmų valdymui. Neatitikčių dokumentavimas ir klasifikavimas.

  10:45 – 11:00

  Kavos pertraukėlė.

  11:00 – 12:00

  Neatitikties priežasties analizė ir analizės metodai. Koregavimas, korekciniai veiksmai. Korekcinių veiksmų valdymas, neatitikčių pavyzdžių analizė.

  12:00 – 13:00

  Pietų pertrauka.

  13:00 – 14:45

  Praktinė užduotis.

  14:45 – 15:00

  Kavos pertraukėlė.

  15:00 – 15:40

  Praktinės užduoties tęsinys.

  15:40 – 16:30

  Praktinės užduoties aptarimas.

  16:30 – 17:00

  Mokymų apibendrinimas.

  17:00 – 17:30

  Diskusijos. Pažymėjimų įteikimas.

  Žiniomis dalinasi
  Jovita Kerulytė
  Europos kokybės organizacijos kokybės sistemų ir auditų vadovė, Sertifikuota DGQ (Vokietija) auditų vadovė.
  Kaina
  Kaina:
  358 eur. vienam dalyviui.
  Kaina*:
  338 eur. vienam dalyviui - užsiregistravus iki rugsėjo 2 d.
  Kaina**:
  338 eur. vienam dalyviui - užsiregistravus dviems ir daugiau dalyvių iš tos pačios įmonės/įstaigos.
  Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
  Papildoma informacija

  REGISTRACIJA VYKDOMA IKI spalio 11 d.

  Seminaro dalyviams išduodami pažymėjimai.

  Į kainą įskaičiuotas metodinės medžiagos komplektas (el. versija), kavos pertraukėlė, pietūs.

  Informacija apie seminarą:
  Projektų vadovas
  Alvinas Dūdėnas
  +370 600 17825, alvinas@avgo.lt.

  Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti seminaro programą.

  Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 3 dienoms iki renginio telefonu +370 600 17825 arba el. paštu alvinas@avgo.lt. Vėliau pinigai negrąžinami.