Atrankos pokalbio vedimas. Tinkamas kandidatas tinkamoje pozicijoje

Vieta:

Bet kuris miestas

Kliento pasirinktoje vietoje
Data:

Trukmė:

08:30 - 16:30 8 akad. val.

Kaina:

Derinama individualiai

  Registracija į seminarą

  Įmonės informacija

  Dalyvio informacija

  Komentarai

  Mokymų tikslas – ugdyti atrankos pokalbio vedimo įgūdžius, technikas ir metodikas.

  Kiekvienas mokymų dalyvis:

  • Supras ir mokės, kaip tinkamai išskirti ir apibrėžti atrankos kriterijus /kompetencijas, pasirinkti efektyvias ir patikimas vertinimo metodikas.
  • Mokės suformuluoti ir parengti tinkamus klausimus ir praktines užduotis nustatytoms kompetencijoms.
  • Praktiškai pabandys pravesti atrankos pokalbį, siekiant įvertinti turimas kompetencijas – nuo pradžios, atrankos tikslų formulavimo, iki užbaigimo.
  • Praktiškai mokysis valdyti pokalbio procesą: mokės aktyviai klausinėti, klausytis, patikslinti kandidato atsakymus, esant poreikiui – kandidatą nutraukti, gauti konkrečius kandidato atsakymus, atitinkančius nustatytas kompetencijas ir klausimus.
  • Turės praktinius klausimų ir praktinių užduočių pateikimo įgūdžius.
  • Mokysis įvertinti pateiktus kandidatų atsakymus.
  • Mokės sudaryti tinkamus atrankos pokalbio gidus.
  • Prie dalomosios medžiagos gaus praktinių pavyzdžių priedą – atrankos pokalbio formą, atrankos kriterijų/kompetencijų apibrėžimo, elgesio skalių apibūdinimų pavyzdžius.
  Programa
  Programa
  08:30 - 09:00

  Dalyvių registracija. Pasitikimo kava.

  09:00 - 10:30

  I dalis. Šiuolaikinė darbuotojų pasirinkimo situacija, pasirinkimo metodai:

  • Diskusija: kaip vyksta atrankos procesas Jūsų organizacijoje? Su kokiais iššūkiais susiduriate?
  • Atrankos pokalbio paskirtis ir tikslas
  • Kokie veiksniai lemia tinkamo kandidato pasirinkimo sėkmę?
  • Pasirinkimo metodai. Kaip tinkamai ir kokiu būdu kandidatus įvertinti? Kuris vertinimo metodas efektyviausias, greičiausias, tiksliausias?
  • Sėkmingos atrankų vykdymo praktikos tiek ES šalyse, JAV ir Lietuvoje, veiksniai ir pavyzdžiai.

  Pasiruošimas pokalbiui. Atrankos kriterijų apibrėžimas.

   

  • Atrankos kriterijų išskyrimas. Kaip ir kokius pasirinkti sėkmės faktorius, reikiamas kompetencijas gero darbo atlikimui?. Kaip atlikti darbo ir organizacinės kultūros analizę?
  • Sėkmės faktorių nustatymas – sėkmingos atrankos pagrindas: sėkmės faktorių apibrėžimas, vienodų vertinimo principų, metodų nustatymas.
  • Kiek kompetencijų vertinti pokalbio metu? Kiek jų vertinimui skirti laiko?
  10:30 - 10:45

  Kavos petraukėlė.

  10:45 - 12:15

  II dalis. Atrankos pokalbio turinys: atrankos pokalbio klausimų ir praktinių užduočių suformavimas ir vertinimas:

   

  • Kaip sužinoti ar pretendentas atitinka atrankos kriterijus? Kompetencijų, sėkmės faktorių įvertinimas.
  • Kompetencijos matavimo vienetas – “matomas elgesys”. Kaip jį „išprovokuoti ir išmatuoti“?
  • Klausimų tipai, formulavimo principai ir pavyzdžiai.
  • Pagrindiniai interviu klausimai apie elgesį. Pateikiami klausimų formulavimo ir praktinių užduočių pavyzdžiai.
  • Praktinių užduočių sudarymo principai. Praktinių užduočių pobūdis ir tipai. Pateikiami pavyzdžiai.
  • Kaip ir ką sakyti pokalbio įvado metu?
  • Kaip užtikrinti vienodą atrankos kriterijų ir pateikiamų klausimų
  • visų vertinančių asmenų suvokimą?
  • Pretendentų atsakymų į klausimus ir praktinių užduočių įvykdymo vertinimas. Vertinimo skalės. Jų pavydžiai. Kaip jas parengti? Kaip vertinti?
  • Preliminaraus atrankos pokalbio protokolo parengimas.
  12:15 - 13:15

  Pietūs.

  13:15 - 14:45

  III dalis. Atrankos pokalbio valdymas:

   

  • Pokalbio procesas. Pokalbio tipo pasirinkimas.
  • Standartizuotas ar laisvas atrankos pokalbis? Kas efektyviau?
  • Kaip tinkamai formuluoti klausimus Ir kiek jų užduoti?
  • Kaip stabdyti “plepų” ir “abstraktų” kandidatą? Kaip prakalbinti “tylenį“? Aktyvaus klausymo technikos.
  • „Piltuvėlio principas“
  • Dažniausios klausytojo / kalbėtojo klaidos.
  • Atrankos komisijos narių elgesys atrankos pokalbio metu.
  14:45 - 15:00

  Kavos pertraukėlė.

  15:00 - 16:30

  IV dalis. Veiksmai po pokalbio:

   

  • Pokalbio rezultatų vertinimo analizė ir apibendrinimas.
  • Sprendimo dėl kandidato tinkamumo priėmimas.
  • Kandidato informavimas apie pokalbio rezultatus.
  • Neteisingo vertinimo priežastys.
  Kaina
  Kaina:
  Derinama individualiai
  Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
  Papildoma informacija

  Informacija apie mokymus:

  +370 601 93329, info@www.avgo.lt.