Metinis pokalbis: nuo įvertinimo iki pripažinimo

Vieta:

Bet kuris miestas

Kliento pasirinktoje vietoje
Data:

Trukmė:

08:30 - 16:30 8 akad. val.

Kaina:

Derinama individualiai

Registracija į seminarą
Įmonės informacija
Dalyvio informacija

Komentarai

Mokymų tikslas – išmokyti taikyti veiklos vertinimo pokalbio metodą bei ugdyti praktinius pokalbio valdymo įgūdžius.

Kiekvienas mokymų dalyvis:

 • Supažins su vertinamojo pokalbio tikslais, pokalbio etapais ir vertinimo kriterijais ir metodais.
 • Sužinos, kaip galima įveikti natūralų žmonių pasipriešinimą metodui – diegiamam veiklos vertinimo pokalbiui.
 • Supras ir mokės, kaip apibrėžti vertinamo darbuotojo kompetencijas bei kriterijus.
 • Mokės taikyti efektyvius vertinimo metodus – klausimus apie elgesį, praktines užduotis.
 • Praktiškai mokysis valdyti pokalbio procesą: mokės išsiaiškinti neatlikto darbo priežastis, aktyviai klausinėti, klausytis, patikslinti vertinamojo atsakymus, gauti konkrečius atsakymus, motyvuoti darbuotojus įsipareigoti naujai iškeltiems tikslams, gebės formuoti vadovo-pavaldinio pasitikėjimą didinačią pokalbio atmosferą.
 • Praktiškai mokysis suteikti ir priimti grįžtamąjį ryšį – informaciją apie savo veiklos vertinimo rezultatus.
 • Mokysis suformuluoti naujus tikslus sau ir savo pavaldiniams.
Programa
Programa
08:30 - 09:00

Dalyvių registracija.

09:00 - 10:30

I dalis. Metinis veiklos vertinimo pokalbis – šiuolaikinis personalo veiklos valdymo instrumentas. Kaip užtikrinti jo sėkmingumą?

 

 • Vertinamos veiklos pokalbio samprata ir reikšmė: kaip sukurti vertę darbuotojui ir organizacijai? Metinis pokalbis – sėkmės ir efektyvumo skatinimas.
 • Praktinė užduotis. Eksperimentas.
 • Veiklos vertinimas – pokyčių suvokimas. Kaip jaučiasi vertinamieji ir ką galvoja?
  Kaip valdyti darbuotojų reakcijas, kurti bendradarbiavimo atmosferą vertinimo metu?
 • Metinio pokalbio tikslai: kaip juos pristatyti savo žmonėms ir įveikti pasipriešinimą?
 • Kokie pagrindiniai sėkmės faktoriai pasikeitimų valdyme? Kada vertinimo pokalbis bus 100% efektyvus?
10:30 - 10:45

Kavos pertraukėlė.

10:45 - 12:15

II dalis. Veiklos vertinimo pokalbio proceso valdymas:

 • Veiksmingas vadovo-pavaldinio tarpusavio sąveikos kūrimas, problemų sprendimas.
 • Praktinė užduotis. Kokie vadovo žingsniai ir veiksmai – užtikrina veiksmingą vertinimą?
 • Neteisingo proceso organizavimo ir neatsakingo vertinimo pasekmės.
 • Vertinamos veiklos pokalbio vedimo struktūra.
 • Laiko valdymas metinio pokalbio metu.
 • Efektyvaus metinio pokalbio kriterijai: pasirengimas pokalbiui, vertinimo ir planavimo pokalbio dalys.

Pasirengimas vertinimo pokalbiui:

 • Kaip tinkamai surengti vertinamąjį pokalbį?
 • Kaip, kur, kada informuoti darbuotojus apie būsimą vertinimo pokalbį ir jo eigą?
 • Kokios frazės tinkamos vertinamojo pokalbio pradžiai?
 • Praktiniai vertinimo pokalbio su darbuotoju organizavimo ir vedimo aspektai. Klaidų prevencija. Organizacijų pavyzdžiai.
 • Pasiruošimas pokalbiui. „Namų darbai“ vadovui: darbuotojo veiklos apžvalga, stiprių, tobulintinų sričių išskyrimas, naujų tikslų numatymas. „Namų darbai“ pavaldiniui: Savo veiklos, kompetencijų apžvalga, savo ir padalinio veiklos tobulintinų sričių numatymas,naujų tikslų numatymas.
12:15 - 13:15

Pietūs.

13:15 - 14:45

III dalis. Metinio pokalbio vertinimo dalis.

 • Praeitų metų tikslų pasiekimo įvertinimas ir aptarimas. Nustatomos ir analizuojamos kliūtys, kilusios siekiant tikslų.
 • Darbuotojo kompetencijos vertinimas. Gairės pokalbio vedėjui. Kompetencijos vertinimo pagrindas – darbinis darbuotojų elgesys. Klausimai apie elgesį ir sėkmės veiksnius.
 • Praktinė užduotis. Vertinamų kompetencijų nustatymas. Joms įvertinti klausimų parinkimas.
 • Netinkamai atlikto darbo priežastys. Rekomendacijos, kaip jas išsiaškinti.
 • Situacijos kontrolė ir netikėtų reakcijų suvaldymas. Ką daryti tais atvejais, kai vertinamieji nužemina save? Priekaištauja Jums? Pervertina savo atliekamą veiklą?, kai „nieko gero“ arba kai „viskas gerai“?
 • Pokalbio valdymo priemonės. Į ką atkreipti dėmesį, aptariant nepasitenkinimą darbuotoju?
 • Praktinė užduotis. Pokalbio vedimas link veiksmų plano.
 • Efektyvūs vertinimo metodai, klausimų formulavimas, grįžtamojo ryšio užtikrinimas darbuotojui.
 • Darbuotojų motyvavimas vertinimo procese. Kaip kritikuoti, kad kritika būtų naudinga?
 • Praktinė užduotis. Kritikos išsakymas ir priėmimas.
 • Dažniausios vertinimo klaidos ir jų prevencija.
14:45 - 15:00

Kavos pertraukėlė.

15:00 - 16:30

IV dalis. Metinio pokalbio planavimo dalis.

 • Ateinančių metų tikslų nustatymas. Darbuotojų įgalinimas. Vertintojo vaidmuo – galvoti apie tikslą, vertinamojo vaidmuo – apie kelią.
 • Praktinė užduotis.Tikslų nustatymo pokalbis.
 • Planavimo pokalbio proceso valdymas. SMART modelio taikymas.
 • Darbuotojų ugdymas. Kuo remiantis ir kaip apibrėžti asmeninius tikslus?
 • Praktinė užduotis: Kuo remiantis ir kaip apibrėžti asmeninius tikslus?


Darbai po vertinamojo pokalbio.

 • Kaip panaudoti “koučingą“ metiniuose veiklos vertinimo pokalbiuose?
 • Kaip tokį pokalbį padaryti tęstine, nuoseklia, įdomia ir įtraukiančia ugdymo praktika?
Kaina
Kaina:
Derinama individualiai
Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
Papildoma informacija

Informacija apie mokymus:

+370 601 93329, info@www.avgo.lt.