ES ir kitų išorinių fondų finansuojamų projektų rengimas, valdymas, biudžeto sudarymas ir išlaidų pagrindimas

Vieta:

Nuotoliniai mokymai

Data:

2024-06-05

Trukmė:

8 akad. val.

Kaina:

119-139 €

Registracija į seminarą
Įmonės informacija
Dalyvio informacija

Komentarai

Programa
Programa
08:30 - 09:00

Dalyvių prisijungimas.

09:00 - 10:30

Projektų kaip unikalios veiklos supratimas. Kada ir kodėl reikia projektų valdymo įrankių?

Tarptautiniai projektų valdymo standartai. IPMA projektų meistriškumo modelis;

Projekto veiklų identifikavimas. Veiklų matricos (WBS) sudarymo praktinė užduotis.

10:30 - 10:45

Pertraukėlė.

10:45 - 12:15

Projekto tvarkaraštis. Gantt diagrama ir kritinis kelias;

Projektų biudžetų sudarymas siejant su WBS matrica.

12:00 - 13:00

Pertrauka.

13:00 - 14:45

Atsakingos organizacijos įvaizdžio formavimas ir atsakomybės;

Paraiškos kokybė ir atitikimas reikalavimams.

14:45 - 15:00

Pertraukėlė.

15:00 - 16:30

Paraiškų biudžetų sudarymas: tinkamų išlaidų principai, rekomendacijos, dažniausios klaidos.

Žiniomis dalinasi
Lektorė Dr. Ieva Adomaitytė-Subačienė
Sertifikuota IPMA C projektų vadovė, Lietuvos projektų valdymo asociacijos narė. Valdymo inovacijų agentūros įkūrėja ir vadovė, Vilniaus universiteto dėstytoja, mokymų trenerė. Mokymo, inovacijų, tyrimų projektų vadovė, vadovavimo projektams patirtis nuo 2004 m. Ieva yra viena iš dviejų Lietuvoje sertifikuotų Tarptautinės projektų valdymo asociacijos projektų meistriškumo teisėja (IPMA Project Excellence), 2020 ir 2021 metais dalyvavo tarptautinės projektų vertinimo komisijos darbe: https://awards.ipma.world/. Vertina ES struktūrinių fondų, Norvegijos finansinių mechanizmų ir nacionalinių programų projektų paraiškas.
Olia Žuravliova
Daugiau nei 20 metų dirbanti NVO sektoriuje, Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centro vadovė ir NVO sektoriaus ekspertė-analitikė. Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programų, EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų, ES Struktūrinių fondų, kitų ES bei nacionalinių programų projektų rengimas (paraiškų rašymas ir planavimas), administravimas (tarpinių ir galutinių veiklos ir finansinių ataskaitų rengimas, mokėjimų prašymų rengimas, komandos valdymas ir kt.), vykdymas ir kontrolė (veiklų koordinavimas, nustatytų rodiklių pasiekimo užtikrinimas, biudžeto kontrolė ir apskaitos duomenų ir dokumentų atitikimo buhalterinės apskaitos tvarkymo ir kitų teisės aktų reikalavimams užtikrinimas, bendradarbiavimas su finansuotojais, partneriais ir kitais suinteresuotais asmenimis ir kt.); vertinimas (atitikties vertinimas formaliesiems kriterijams, turinio vertinimas).
Kaina
Kaina:
139 eur. vienam dalyviui.
Kaina*:
129 eur. vienam dalyviui - užsiregistravus iki gegužės 17 d.
Kaina**:
119 eur. vienam dalyviui - trims ir daugiau dalyvių iš tos pačios įstaigos.
Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
Papildoma informacija

REGISTRACIJA VYKDOMA IKI gegužės 31 d.

Mokymų dalyviams išduodami pažymėjimai (el. versija), metodinės medžiagos komplektas (el. versija).

Informacija apie mokymus:

Projektų vadovas

Ričardas Čekanavičius +370 696 80906, ricardas@avgo.lt.

Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti mokymų programą.

Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 3 darbo dienoms iki renginio aukščiau nurodytais kontaktais. Vėliau pinigai negrąžinami.