Geležinkelių transporto eismo saugos valdymo sistemos (SVS) rengimas, konsultacijos, auditas.

  • Geležinkelių transporto eismo saugos valdymo sistemų (SVS) ir su SVS įgyvendinimu susijusių dokumentų (privažiuojamųjų kelių eismo organizavimo instrukcija, įmonės eismo saugos politika, pranešimo apie eismo įvykį schema ir kt.) rengimas.
  • Parengtos SVS koregavimas pagal Lietuvos transporto saugos administracijos ar auditorių pateiktas pastabas.
  • SVS audito atlikimas, rekomendacijos tobulinimui.
Share
Programa
Kaina
Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
Papildoma informacija