Maisto saugos ir kokybės standartų diegimas. Vidinis auditas.

Maisto saugos vadybos sistemos atitinkančios ISO 22000 standarto reikalavimus sukūrimas ir įdiegimas:

 • Maisto saugos vadovo projekto paruošimas (arba ISO 9001 kokybės vadovo integravimas ir papildymas dėl maisto saugos reikalavimų išpildymo). Konsultantai paruošia pagrindinio maisto saugos vadybos sistemos dokumento – Maisto saugos vadovo – projektą, apimantį visus ISO 22000 standarto reikalavimus;
 • RVASVT projekto paruošimas, esamos RVASVT pakoregavimas (papildymas dėl pirminės gamybos etapų, auginimo, jei tokie yra). Būtinųjų programų projekto paruošimas;
 • Procedūrų projekto paruošimas;
 • Maisto saugos vadybos sistemos vidaus auditas;
 • Priežiūra sertifikacinio audito metu.

 

RVASVT (HACCP) sistemos sudarymo bei įdiegimo dokumentacija

Savikontrolės sistema – maisto kontrolės sistema, naudojama maisto tvarkymo įmonėse, apimanti RVASVT (HACCP) bei bendrąsias programas (patalpų ir teritorijos, žaliavų ir medžiagų, įrangos priežiūros, personalo, sanitarijos, nesaugios produkcijos sulaikymo ir paėmimo iš rinkos).

 • Gaminamo ar tvarkomo maisto produkto aprašymas;
 • Gaminamo produkto gamybos diagramos sudarymas ir patvirtinimas;
 • Įmonės darbuotojų apmokymas;
 • RVASVT išorinis bei vidinis auditas.

 

GGP – Gerosios gamybos praktika. Dokumentų rengimas.

 • Remiantis ES reglamentais 2023/2006, 1935/2004 ir 282/2008, kiekviena LR medžiagų ir gaminių, kontaktuojančių su maistu, gamybos įmonė privalo būti įsidiegusi Gerosios gamybos praktiką.

GMP+ Gerosios gamybos praktika. Dokumentų rengimas.

Ši pašarų saugos užtikrinimo standartų grupė yra gausi ir specializuota pagal įmonių veiklos pobūdį. Standartų pagrindą sudaro RVASVT. Standartai taikomi:

 • Pašarų ir pašarinių žaliavų gamybos įmonėms;
 • Pašarų ir pašarinių žaliavų kokybės kontrolei;
 • Prekybai ir sandėliavimui;
 • Transportui ir transportavimo sąlygoms;
 • Laboratoriniams tyrimams.

 

GTP Gerosios prekybos praktika. Dokumentų rengimas.

 • Tai RVASVT principais pagrįstas standartas (vienas visoms sritims), taikoma pagrinde grūdų, aliejinių sėklų ir baltymingų kultūrų surinkimui, sandėliavimui, prekybai ir pervežimui. Standarte apibūdinti reikalavimai gretimi www.gmpplus.org standartų grupės reikalavimams (tačiau ši standartų grupė skirta pašarams). Taikoma maistiniams grūdams, sėkloms.

 

BRC, IFS. Dokumentų rengimas.

Maisto saugos valdymo sistemos atitinkančios BRC, IFS standartų reikalavimus dokumentacijos ruošimas.
Esamos valdymo sistemos inventorizacija ir būsimos valdymo sistemos projektavimas:

 • Personalo mokymas tema – „Maisto saugos vadybos pagrindai“;
 • Maisto saugos vadovo projekto paruošimas;
 • RVASVT projekto paruošimas, esamos RVASVT pakoregavimas;
 • Būtinųjų programų projekto paruošimas;
 • Procedūrų projekto paruošimas;
 • „Specialiųjų” procedūrų projekto paruošimas;
 • Personalo mokymas tema „Įdiegta maisto saugos vadybos sistema“;
 • Maisto saugos vadybos sistemos vidaus auditas;
 • Priežiūra sertifikacinio audito metu.

 

GLOBALG.A.P. Dokumentacijos rengimas.

 • G.A.P. – Good Agricultural Practice – Geroji ūkininkavimo praktika. GLOBALG.A.P (anksčiau buvo žinoma kaip EUREPG.A.P) tai privačių standartų grupė, pagal kuriuos sertifikuojami žemės ūkio produktai visame pasaulyje. GLOBALG.A.P standartų reikalavimai apima žemės ūkio produktų auginimo ir pateikimo rinkai procesus, reikmenis, kurie būtini ūkininkavimui, norint išauginti saugią ir kokybišką produkciją.

GLOBALG.A.P susideda iš tam tikrų normatyvinių dokumentų. Tai apima sektoriaus įstatymus, GLOBALG.A.P kontrolės taškus ir kriterijų atitikimo dokumentus (standartai, kuriuose apibrėžti konkretūs reikalavimai) ir kontrolės klausimynus.
Standartai yra suskirstyti ir parengti detaliai pagal vykdomą veiklą – auginimas (gyvulininkystei ir augalininkystei), pašarų ruošimas, gyvulių pervežimas ir kita.

 

Share
Programa
Kaina
Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
Papildoma informacija