Metiniai mokymai prie SVS: aprašo reikalavimai, darbų optimizavimo galimybės, audito atlikimo bei metinių ataskaitų rengimo tvarka, numatomi darbuotojų mokymo bei egzaminavimo tvarkos pokyčiai

Vieta:

Nuotoliniai mokymai

Data:

2024-05-16

Trukmė:

4 akad. val.

Kaina:

79-109 €

Registracija į seminarą
Įmonės informacija
Dalyvio informacija

Komentarai

Mokymai skirti

Už Geležinkelių transporto eismo saugos valdymo sistemos (SVS) aprašo įgyvendinimą, kontrolę ir audito atlikimą atsakingiems asmenims (vadovaujantis SVS rengimo rekomendacijomis, organizacijų SVS apraše paprastai numatomas periodinis už SVS įgyvendinimą, kontrolę ar su atskirų SVS dalių įgyvendinimu susijusių asmenų kvalifikacijos tobulinimas).

Programa
08.45 – 09.00

Dalyvių prisijungimas.

09.00 – 10.15

SVS aprašo struktūra, kylantys įsipareigojimai ir rekomendacijos tinkamam jų įgvendinimui;

SVS aprašo įgyvendinimas Geležinkelių infrastruktūros priežiūros klausimais (sąnaudų infrastruktūros priežiūrai optimizavimas ir darbų išgryninimas);

SVS audito atlikimo tvarka, dažniausiai nustatomi neatitikimai;

Diskusija.

10.15 – 10.30

Pertraukėlė.

10.30 – 11.45

Metinių eismo saugos ataskaitų LTSA teikimas už 2023 metus (pildymo tvarka);

Planuojami teisės aktų pokyčiai susiję su geležinkelio darbuotojų periodiniais mokymais ir egzaminavimu bei pasiruošimas įgyvendinti pokyčius (fizinio asmens, kurio darbas tiesiogiai susijęs su geležinkelių transporto eismu, fizinio asmens, kurio darbas netiesiogiai susijęs su geležinkelių transporto eismu, krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbų vadovo mokymai).

Ryšių reguliavimo tarnybos nurodymas dėl geležinkelio paslaugų įrenginių operatoriaus aprašo rengimo

Diskusija.

Žiniomis dalinasi
Rokas Milovanovas
nepriklausomas geležinkelių transporto ekspertas, turintis ilgametę darbo patirtį geležinkelių transporto srityje: 2000 m. – 2007 m. vyriausiasis inžinierius, Vaidotų geležinkelio stotis, AB „Lietuvos geležinkeliai“. Atsakomybės: veiklos procesų peržiūra ir tobulinimas, darbo technologijų rengimas, norminių dokumentų rengimas, investicijų planavimas ir įgyvendinimas, įvykių tyrimas, darbuotojų mokymai. 2007 m. – 2017 m. Viršininko pavaduotojas, Valstybinė geležinkelio (kelių transporto) inspekcija prie Susiekimo ministerijos. Atsakomybės: Transporto eismo sauga, sąveika, rinkos priežiūra; Teisės aktų ir norminių dokumentų rengimas, vertinimas ir konsultavimas. Ekspertinis atstovavimas. Statinių projektų derinimas, pirmininkavimas statybos užbaigimo komisijos darbe. Dalyvavimas rengiant veiklos strategiją ir tobulinant veiklos procesus. LEAN metodų (X-Matrix, A3, 5 Kodėl, 3S, KanBan, Gemba, Kaizen, Vertės srauto žemėlapis, KPI, Asaichi) diegimas ir praktinis taikymas.
Kaina
Kaina:
109 Eur. vienam dalyviui.
Kaina*:
*89 Eur. vienam dalyviui - užsiregistravus iki balandžio 19 d.
Kaina**:
**79 Eur. vienam dalyviui - užsiregistravus trims ir daugiau dalyvių iš tos pačios įmonės/įstaigos.
Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
Papildoma informacija

REGISTRACIJA VYKDOMA IKI gegužės 14 d.

Seminaro dalyviams išduodami pažymėjimai.

Į kainą įskaičiuotas metodinės medžiagos komplektas (el. versija).

Informacija apie seminarą:
Projektų vadovas
Alvinas Dūdėnas
+370 600 17825, alvinas@avgo.lt.

Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti seminaro programą.

Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 3 dienoms iki renginio telefonu +370 600 17825 arba el. paštu alvinas@avgo.lt. Vėliau pinigai negrąžinami.