Asmenų, kurių darbas netiesiogiai susijęs su geležinkelio transporto eismu, mokymai

Vieta:

Visa Lietuva

Data:

2024-03-15

Trukmė:

1 diena

Kaina:

45 €

Registracija į seminarą
Įmonės informacija
Dalyvio informacija

Komentarai

Asmuo, kuris turi pažymėjimą galiojantį dirbti darbą netiesiogiai susijusį su geležinkelio transporto eismu turi išklausyti 8 valandų mokymus: „Asmuo kas 3 metus nuo pažymėjimo išdavimo dienos privalo išklausyti ne mažiau kaip 8 valandų mokymus, susijusius su geležinkelių transporto eismo saugos reikalavimais, ir pateikti pažymėjimą išdavusiam egzaminavimo centrui dalyvavimo mokymuose patvirtinančius dokumentus“. Naujai besilaikantiems pažymėjimus pirmą kartą reikia išlaikyti egzaminą, po to jiems galioja ta pati tvarka.

Pažymime, kad nuo 2015 m. lapkričio 1 d. UAB „AVGO Group” tapo pripažintu mokymo centru, turinčių teisę mokyti fizinius asmenis, kurių darbas tiesiogiai susijęs su geležinkelių transporto eismu, fizinius asmenis, kurių darbas netiesiogiai susijęs su geležinkelio transporto eismu ir krovinių krovimo bei tvirtinimo vagonuose darbų vadovus. Mokymai įvyksta esant atitinkamam skaičiui dalyvių

Programa
Programa
08:00 - 08:30

Dalyvių prisijungimas.

08:30 - 09:50

Techninio geležinkelių naudojimo nuostatai.

09:50 - 10:00

Pertraukėlė.

10:00 - 11:30

Techninio geležinkelių naudojimo nuostatai.

11:30 - 12:30

Pertrauka.

12:30 - 13:30

Geležinkelių transporto eismo signalizacijos taisyklės.

13:30 - 15:00

Medžiagos kartojimas.

15:00 - 16:00

Egzaminas.

Kaina
Kaina:
45 eur. vienam asmeniui
Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
Papildoma informacija

Mokymai vyksta tik susirinkus dalyvių grupei.

Informacija apie mokymus:
Projektų vadovas
Alvinas Dūdėnas +370 600 17825alvinas@avgo.lt.