Nuotekų tvarkymo ir vandens naudojimo apskaitos reikalavimai ir duomenų suvedimas į „AIVIKS“

Vieta:

Nuotoliniai mokymai

Data:

2023-01-17

Trukmė:

1 diena

Kaina:

109-119 €

Registracija į seminarą
Įmonės informacija
Dalyvio informacija

Komentarai


Programa skirta pramonės įmonėms
Programa
08:30 – 09:00

Dalyvių prisijungimas

09:00 - 10:45

Nuotekų tvarkymo apskaitos reikalavimai ir duomenų suvedimas į „AIVIKS“

 • Nuotekų tvarkymo apskaitos teisinis reglamentavimas.
 • Nuotekų tvarkymo apskaitos metinių ataskaitų teikimas AIVIKS sistemoje vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. D1-1120 „Dėl Vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ reikalavimais. Praktinė demonstracija sistemoje.
 • Klausimai – atsakymai.
10:45 – 11:00

Pertraukėlė.

11:00 – 12:30

Vandens naudojimo apskaitos reikalavimai ir duomenų suvedimas į „AIVIKS“

 • Vandens naudojimo apskaitos teisinis reglamentavimas.
 • Vandens naudojimo apskaitos metinių ataskaitų teikimas AIVIKS sistemoje vadovaujantis LR aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. D1-1120 „Dėl Vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ reikalavimais. Praktinė demonstracija sistemoje.
 • Klausimai – atsakymai.
Žiniomis dalinasi
Laima Kulvičienė
Aplinkos apsaugos agentūros Vandenų būklės vertinimo skyriaus Vyriausioji specialistė.
Kaina
Kaina*:
119 eur. vienam dalyviui.
Kaina*:
*109 eur. vienam dalyviui - užsiregistravus iki gruodžio 16 d.
Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
Papildoma informacija

REGISTRACIJA VYKDOMA IKI sausio 13 d.

Seminaro dalyviams išduodami pažymėjimai.

Į kainą įskaičiuotas metodinės medžiagos komplektas (el. versija).

Informacija apie seminarą:
Projektų vadovas
Alvinas Dūdėnas
+370 600 17825, alvinas@avgo.lt.

Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti seminaro programą.

Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 3 dienoms iki renginio telefonu +370 600 17825 arba el. paštu alvinas@avgo.lt. Vėliau pinigai negrąžinami.

Praktiniai mokymai „Rizikos pagal LST ISO 31000:2018 valdymas laboratorijose, taikančiose LST EN ISO/IEC 17025:2018”

Vieta:

Sodų g. 14, Vilnius

viešbutis "Panorama Hotel"
Data:

2023-01-19

Trukmė:

1 diena

Kaina:

169-179 €

Registracija į seminarą
Įmonės informacija
Dalyvio informacija

Komentarai


1. Tikslinė dalyvių grupė

Tyrimų, bandymų ir kalibravimo įstaigų ir jų laboratorijų vadovai, techniniai vadovai, kokybės vadybininkai, darbuotojai, atsakingi už vadybos sistemų pagal LST EN ISO/IEC 17025:2018 ir LST EN ISO 9001:2015 arba tik LST EN ISO/IEC 17025:2018 standartų reikalavimus kūrimą, diegimą, valdymą, procesų vadovai, vidaus auditoriai, rizikos valdymo grupės vadovai ir dalyviai.

2. Mokymo tikslas

Vadovaujantis tarptautinių standartų LST ISO 31000:2018 „Rizikos valdymas. Gairės (tapatus ISO 31000:2018)“ ir LST EN IEC 31010:2019 „Rizikos valdymas. Rizikos vertinimo būdai (IEC 31010:2019)” rekomendacijomis suteikti dalyviams išsamias žinias apie rizikos valdymą ir rizikos vertinimo būdų taikymą tyrimų, bandymų ir kalibravimo įstaigose ir jų laboratorijose. Išsamiai aptarti standarto LST EN ISO/IEC 17025:2018 reikalavimus, susijusius su rizikos valdymu.

3. Trumpas programos aprašymas

Mokymus sudaro teorinė ir praktinė dalys. Mokymo metu dalyviai supažindinami su rizikos valdymo reikalavimais, nustatytais LST EN ISO/IEC 17025:2018, rizikos principais, tikslais, struktūra, rizikos valdymo proceso projektavimu, organizacijos ir jos konteksto supratimo svarba, SSGG (angl. SWOT) ir PEST metodais, atsakomybių ir atskaitomybių paskirstymu, išteklių paskirstymu, rizikos procesu, apimančiu rizikos kriterijų nustatymą, rizikos vertinimą (identifikavimas, analizė, rizikos įvertinimas), veiksmus su rizika ir jų parinktis, veiksmų su rizika planų rengimą ir įgyvendinimą, monitoringą ir priežiūra, rezultatų dokumentavimą, ataskaitų teikimą. Mokymų metu apžvelgiami rizikos vertinimo būdai, rekomenduojami LST EN IEC 31010:2019 „Rizikos valdymas. Rizikos vertinimo būdai (IEC 31010:2019)”. Mokymų metu atliekamos praktinės užduotys.

Programa
08:30 – 09:00

Dalyvių registracija. Pasitikimo kava.

09:00 – 11:00

Rizikos valdymo principai ir tikslai. LST EN ISO/IEC 17025:2018 reikalavimai, susiję su rizika ir galimybėmis. Terminai ir apibrėžtys. LST ISO 31000:2018 Rizikos valdymas. Gairės (tapatus ISO 31000:2018) reikalavimai. Rizikos valdymo principų apžvalga. Rizikos valdymo struktūra ir jos tikslas. Lyderystė ir įsipareigojimas. Integravimas. Projektavimas. Organizacijos ir jos konteksto supratimas, SSGG (angl. SWOT) ir PEST metodai. Rizikos valdymo įsipareigojimas. Ištekliai, organizacinių vaidmenų, įgaliojimų, atsakomybės ir atskaitomybės priskyrimas. Komunikacija ir konsultavimasis. Įgyvendinimas ir įvertinimas. Gerinimas.

11:00 – 11:15

Kavos pertraukėlė.

11:15 – 12:00

1 Praktinė užduotis.

12:00 – 12:30

1 Praktinės užduoties aptarimas.

12:30 – 13:00

Rizikos valdymo procesas. Išorės ir vidaus kontekstas. Rizikos kriterijų nustatymas.

13:00 – 14:00

Pietų pertrauka.

14:00 – 15:30

Rizikos vertinimas (identifikavimas, analizė ir įvertinimas). Rizikos vertinimo būdų, rekomenduojamų LST EN IEC 31010:2019 Rizikos valdymas. Rizikos vertinimo būdų (IEC 31010:2019), valdant laboratorijų rizikas, apžvalga. Veiksmai su rizika. Veiksmų su rizika parinktys, planai, jų rengimas ir įgyvendinimas. Monitoringas ir priežiūra. Rezultatų dokumentavimas, ataskaitų rengimas ir teikimas.

15:30 – 15:45

Kavos pertraukėlė.

15:45 – 16:45

2 Praktinė užduotis.

16:45 – 17:10

2 Praktinės užduoties aptarimas.

17:10 – 17:30

Diskusijos. Pažymėjimų teikimas.

Žiniomis dalinasi
Jovita Kerulytė
Europos kokybės organizacijos kokybės sistemų ir auditų vadovė, Sertifikuota DGQ (Vokietija) auditų vadovė.
Kaina
Kaina:
179 eur. vienam dalyviui
Kaina*:
*169 eur vienam dalyviui - užsiregistravus iki gruodžio 30 d.
Kaina*:
*169 eur vienam dalyviui - užsiregistravus dviems ir daugiau dalyvių iš tos pačios įmonės/įstaigos.
Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
Papildoma informacija

REGISTRACIJA VYKDOMA IKI sausio 17 d.

Seminaro dalyviams išduodami pažymėjimai.

Į kainą įskaičiuotas metodinės medžiagos komplektas (el. versija), kavos pertraukėlė, pietūs.

Informacija apie seminarą:
Projektų vadovas
Alvinas Dūdėnas
+370 600 17825, alvinas@avgo.lt.

Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti seminaro programą.

Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 3 darbo dienoms iki renginio telefonu +370 600 17825 arba el. paštu alvinas@avgo.lt. Vėliau pinigai negrąžinami.

Sudėtingesnių reikalavimų pagal įvairius maisto saugos vadybos standartus įgyvendinimas, pavyzdžiai

Vieta:

Miško g. 11, Kaunas

viešbutis „Victoria Hotel Kaunas”
Data:

2023-02-02

Trukmė:

8 akad. val.

Kaina:

129 - 159 €

Registracija į seminarą
Įmonės informacija
Dalyvio informacija

Komentarai


Programa
Programa
09:30 - 10:00

Dalyvių registracija. Pasitikimo kava.

10:00 – 12:00
 • Maisto saugos poitika, vizija, mizija.
 • Pamatuojami padalinių (personalo, gamybos, technikos, pirkimų, pardavimų, kokybės, laboratorijos) maisto saugos tikslai, rodikliai, įgyvendinimo kontrolė.
 • Neatitiktys, neatitikčių valdymas. Esminės priežasties analizė, korekcijos ir koregavimo veiksmai. Situacijų pavyzdžiai.
12:00 – 13:00

Pietų pertrauka.

13:00 - 14:40
 • Kryžminės taršos alergenais valdymas – rizikos veiksnių analizė, prevencinės priemonės pirkimuose, sandėliavime, gamyboje.
 • Kryžminės taršos suvaldymas iš kitų galimų šaltinių.
 • Tiekėjų rizikų vertinimas, žaliavų rizikų vertinimas.
 • Tiekėjų patvirtinimas priklausomai nuo rizikos.
 • Žaliavų tiekėjų auditai, jų atlikimo technika.
14:30 – 14:40

Kavos pertraukėlė.

14:40 – 16:00
 • Pakavimo medžiagų pirkimas, kokybės atitikties dokumentai (plastikas, stiklas, popierius, gofro kartonas).
 • Reikalavimų gamybos įrangai nustatymas, pirkimas, validacija. Bandomosios gamybos. Reikalingi dokumentai.
 • Laboratoriniai tyrimai – planai, tyrimų objektai (žaliavos, produktai, aplinka – oras, nuoplovos, pH kontroė, alergenai, vanduo) rodikliai, tyrimų tendencijų analizė.
16:00 – 16:15

Klausimai, diskusijos.

Žiniomis dalinasi
Marius Kaziliūnas
UAB „Maisto saugos biuras“ direktorius, auditorius.
Kaina
Kaina:
159 eur. vienam dalyviui.
Kaina*:
*149 eur. vienam dalyviui - užsiregistravus iki gruodžio 30 d.
Kaina**:
**129 eur. vienam dalyviui - užsiregistravus trims ir daugiau dalyvių iš tos pačios įmonės/įstaigos.
Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
Papildoma informacija

REGISTRACIJA VYKDOMA IKI sausio 31 d.

Seminaro dalyviams išduodami pažymėjimai.

Į kainą įskaičiuotas metodinės medžiagos komplektas (el. versija), kavos pertraukėlė, pietūs.

Informacija apie seminarą:
Projektų vadovas
Alvinas Dūdėnas
+370 600 17825, alvinas@avgo.lt.

Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti seminaro programą.

Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 3 darbo dienoms iki renginio telefonu +370 600 17825 arba el. paštu alvinas@avgo.lt. Vėliau pinigai negrąžinami.

BRCGS 9 versijos reikalavimai, pagrindinių pakeitimų apibūdinimas, išaiškinimas

Vieta:

Miško g. 11, Kaunas

viešbutis „Victoria Hotel Kaunas”
Data:

2022-12-08

Trukmė:

8 akad. val.

Kaina:

129 - 159 €

Registracija į seminarą
Įmonės informacija
Dalyvio informacija

Komentarai


Programa
Programa
09:30 - 10:00

Dalyvių registracija. Pasitikimo kava.

10:00 - 12:00

Pagrindiniai pakeitimai 1 skyriuje
Papildymai, patikslinimai dėl maisto saugos ir kokybės kultūros, išaiškinimas iš BRC standarto kūrėjų pusės dėl neatitikčių lygio, kai yra nukrypimų kultūros diegime.
Kultūros plano pavyzdys.
Papildymai, kur turėtų atsispindėti papildomai kultūros diegimas (politika, VVA). Reikalavimai, kas turi pristatyti kultūros planą ir ko tikėsis auditoriai.
Darbuotojų komunikavimas su vadovybe dėl įvykių, įtakojančių maisto saugą.

Pagrindiniai pakeitimai 2 skyriuje
RVASVT – specifinių rizikų, valdomų per būtinąsias programas, validacija.
RVASVT plano validacija po jo sūkurimo.
RVASVT plano verifikavimas.
RVASVT ir BP pakeitimai ir pakeitimų validacija.

Pagrindiniai pakeitimai 3 skyriuje
Vidinis auditas – patikslinimai dėl jo apimties. Vidinio audito metu nustatytų neatitikčių registracija ir valdymas.
Patikslinimai dėl gamyklos higienos inspekcijų.
Pakeitimai tiekėjų patvirtinime – išplėtimas dėl reikalavimų atliekant tiekėjų auditus. Patikslinimai, kokiam subjektui turi būti atliktas atsekamumas, jeigu patvirtinamas pagrįstas klausimynu.
Išplėsti tam tikrų paslaugų teikėjų patvirtinimo reikalavimai.
Žaliavų tiekėjų ir paslaugų teikėjų veiklos monitoringas.
Patikslinimai ir reikalavimai procesams, vykdomiems išorėje.
Patikslinimai dėl koregavimo veiksmų ir esminės priežasties analizės.
Atsekamumas – patikslinimai kam jis privalomas.
Atšaukimai – patikslinimai ką turi pateikti įmonė sertifikavimo įstaigai atašukimo atveju.

12:00 - 13:00

Pietų pertrauka.

13:00 - 14:30

Pagrindiniai pakeitimai 4 skyriuje
Darbuotojų apmokymai dėl maisto apsaugos plano reikalavimų.
Zonų nustatymas prieš reikalavimų nustatymą patalpoms ir aplinkai.
Patikslinti reikalavimai patalpų planams (turi būti su rizikos zonomis ir atvaizdavimu, kur galima kryžminė tarša, jeigu atskiriama laiku).
Reikalavimai plastikinėms užuolaidoms.
Reikalavimai vandens talpoms, jeigu tokios naudojamos vandens sukaupimui ir laikymui.
Išplėsti reikalavimai įrengimams ir jų konstrukcijai.
Patikslinimas dėl galimos taršos alergenais valdymo, kai yra valgomasis.
Papildymai dėl cheminių medžiagų laikymo ir tvarkymo.
Išaiškinimas dėl reikalavimų medžiui.
Smulkaus inventoriaus, naudojamo gamyboje, valdymas.
X-ray detektorių testavimo procedūros.
Kitų svetimkūnių nustatymo ar pašalinimo įrenginių valdymas ir kontrolė.

Patikslinimai CIP kontrolėje.
Pakeitimai aplinkos monitoringo programai.
Papildyti atliekų šalinimo reikalavimai.
Pakeitimai dėl neatitiktinių produktų su privačiais ženklais panaudojimo.
Pakeitimai dėl transporto kompanijų patvirtinimo.

14:30 - 14:45

Kavos pertraukėlė.

14:45 - 16:00

Pagrindiniai pakeitimai 5 skyriuje
Tinkamo pakuotės dizaino patvirtinimo procedūra.
Produktų falsifikavimo suvaldymo grupė ir jos kompetencija. Papildomi reikalavimai falsifikavimui ir rizikos suvaldymui.
Tinkamas mėginių atrinkimas iš gamybos. Atsižvelgimas į galimas tyrimų laboratorijos paklaidas vertinant rezultatus.
Išplėsti reikalavimai vidinėms laboratorijoms ir gamybinėms laboratorijoms.
Papildymai dėl gyvų gyvylių priėmimo kontrolės.

Pagrindiniai pakeitimai 6 skyriuje
Specifikacijų keitimo procedūros.
Reikalavimai suvaldyti taršą nuo produktų, kurie yra laikomi įmonėje, bet kurie nepatenka į sertifikavimo sritį.
Savalaikio netinkamo ženklinimo nustatymo procesas. Patikslinimai kaip tikrinti ar tinkamai suženklinama.
Procesas apsisaugoti, kad netinkamo kiekio produktai nebūtų grąžinami į atgal gatavus produktus.

Pagrindiniai pakeitimai 7 skyriuje
Pakeitimai dėl rūbų skalbimo patiems darbuotojams.

Pagrindiniai pakeitimai 8 skyriuje
Reikalavimai dėl išardomų sienų aukštos rizikos / aukštos priežiūros zonose.
Papildymai dėl smulkios įrangos naudojimo pagal zonas.
Reikalavimai valymo inventoriui.
Reikalavimas dėl atskirų CIP sistemų pagal zoną.

Pagrindiniai pakeitimai 9 skyriuje
RVASVT sistema prekybai skirtiems produktams. Papildomi reikalavimai atsekamumui prekybai skirtiems produktams.

16:00 - 16:15

Klausimai, diskusijos.

Žiniomis dalinasi
Marius Kaziliūnas
UAB „Maisto saugos biuras“ direktorius, auditorius.
Kaina
Kaina:
159 eur. vienam dalyviui.
Kaina*:
*149 eur. vienam dalyviui - užsiregistravus iki lapkričio 11 d.
Kaina**:
**129 eur. vienam dalyviui - užsiregistravus trims ir daugiau dalyvių iš tos pačios įmonės/įstaigos.
Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
Papildoma informacija

REGISTRACIJA VYKDOMA IKI gruodžio 6 d.

Seminaro dalyviams išduodami pažymėjimai.

Į kainą įskaičiuotas metodinės medžiagos komplektas (el. versija), kavos pertraukėlė, pietūs.

Informacija apie seminarą:
Projektų vadovas
Alvinas Dūdėnas
+370 600 17825, alvinas@avgo.lt.

Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti seminaro programą.

Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 3 darbo dienoms iki renginio telefonu +370 600 17825 arba el. paštu alvinas@avgo.lt. Vėliau pinigai negrąžinami.

Mėginių ėmimo ir cheminių tyrimų neapibrėžties vertinimas. Dvi dienos intensyvios praktikos!

Vieta:

Miško g. 11, Kaunas

viešbutis "Victoria hotel Kaunas"
Data:

2023-02-23

Trukmė:

2 dienos

Kaina:

298 - 338 eur.

Registracija į seminarą
Įmonės informacija
Dalyvio informacija

Komentarai


Tikslinė dalyvių grupė

Tyrimų, bandymų laboratorijų darbuotojai, atliekantys arba planuojantys atlikti matavimo ir
mėginių ėmimo neapibrėžties įvertinimą.

Mokymo tikslas

Suteikti mokymų dalyviams žinių apie neapibrėžties įvertinimo tikslingumą, principus, būdus. Apžvelgti ir palyginti pagrindinius neapibrėžties įvertinimo metodus. Detaliai, su pavyzdžiais aptarti matavimo neapibrėžties įvertinimą panaudojant metodo verifikavimo/validavimo duomenis, mėginių ėmimo neapibrėžties įvertinimą.

Trumpas programos aprašymas

Mokymų programa išdėstoma per dvi dienas. Pirmą dieną aptariama neapibrėžties sąvoka, su ja susiję terminai ir apibrėžtys, neapibrėžties įvertinimo būdai, pagrindinį dėmesį skiriant neapibrėžties vertinimui panaudojant validavimo/verifikavimo duomenis. Pateikiami vidinio atkuriamumo, poslinkio neapibrėžties skaičiavimo panaudojant sertifikuotąsias pamatines medžiagas, palyginamųjų tyrimų duomenis pavyzdžiai, sprendžiamos, o po to aptariamos praktinės užduotys.

Antrą mokymų dieną nagrinėjamas poslinkio neapibrėžties vertinimas naudojant išgavą, tikslinės neapibrėžties panaudojimas, suminės bei išplėstinės neapibrėžties apskaičiavimas ir pateikimas tyrimų protokoluose. Aptariamas neapibrėžties vertinimas mažose koncentracijose. Pateikiami konkretūs pavyzdžiai ir sprendžiamos bei aptariamos praktinės užduotys.

Klientų, jau dalyvavusių teoriniuose šios temos mokymuose, atsiliepimai:

 • Nuostabi lektorė, dėstanti medžiagą ne teoriškai, bet pateikdama praktinius pavyzdžius, situacijų sprendimus.
 • Pastabų ir pasiūlymų neturiu. Lektorė labai aiškiai ir su daug pavyzdžių dėsto mokymų medžiagą.
 • Labai puiki lektorė.
Programa
Programa 2023 m. vasario 23 d.
09.00 – 09.30

Dalyvių registracija. Pasitikimo kava.

09.30 – 11.30
 • Pagrindinės sąvokos. Neapibrėžčių šaltiniai. Atsitiktinių dydžių tikimybių skirstiniai. Standartinės neapibrėžtys ir jų įvertinimas.
 • Validavimo/verifikavimo duomenų panaudojimas neapibrėžties įvertinimui. Vidinio atkuriamumo neapibrėžties apskaičiavimas.
11.30 – 12.30

Pietų pertrauka.

12.30 – 14.00
 • 1 praktinė užduotis.
 • Poslinkio neapibrėžties įvertinimas, naudojant sertifikuotąsias pamatines medžiagas.
 • 2 praktinė užduotis.
14.00 – 14.15

Kavos pertraukėlė.

14.15 – 15:45
 • Poslinkio neapibėžties vertinimas panaudojant palyginamųjų tyrimų duomenis.
 • 3 praktinė užduotis.
 • Dienos temų aptarimas.
Programa 2023 m. vasario 24 d.
09.00 – 09.30

Dalyvių registracija. Pasitikimo kava.

09.30 – 11.30
 • Poslinkio neapibrėžties įvertinimas, naudojant išgavą.
 • 1 praktinė užduotis.
 • Išgavos koregavimas.
 • 2 praktinė užduotis.
11.30 – 12.30

Pietų pertrauka.

12.30 – 14.00
 • Tikslinė neapibrėžtis.
 • 3 praktinė užduotis.
 • Suminės neapibrėžties ir išplėstinės neapibrėžties apskaičiavimas. Neapibrėžties pateikimas tyrimų protokoluose.
14.00 – 14.15

Kavos pertraukėlė.

14.15 – 16.00
 • Neapibrėžtis mažose koncentracijose.
 • 4 praktinė užduotis.
 • Kiti neapibrėžties vertinimo būdai.
 • Dienos temų aptarimas.
Žiniomis dalinasi
Irena Kavoliūnienė
Cheminių tyrimų skyriaus Aplinkos tyrimų poskyrio vedėja, Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija
Kaina
Kaina:
338 eur. vienam dalyviui
Kaina*:
*298 eur. vienam dalyviui, užsiregistravus iki sausio 20 d.
Kaina**:
**298 eur. vienam dalyviui, užsiregistravus dviems ir daugiau dalyvių.
Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
Papildoma informacija

REGISTRACIJA VYKDOMA IKI vasario 20 d.

Seminaro dalyviams išduodami pažymėjimai.

Į kainą įskaičiuotas metodinės medžiagos komplektas (el. versija), kavos pertraukėlė, pietūs.

Informacija apie seminarą:
Projektų vadovas
Alvinas Dūdėnas
+370 600 17825, alvinas@avgo.lt.

Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti seminaro programą.

Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 3 darbo dienoms iki renginio telefonu +370 600 17825 arba el. paštu alvinas@avgo.lt. Vėliau pinigai negrąžinami.