Mėginių ėmimo ir cheminių tyrimų neapibrėžties vertinimas. Dvi dienos intensyvios praktikos!

Vieta:

Kaunas

viešbutis "Victoria hotel Kaunas"
Data:

2023-02-23

Trukmė:

2 dienos

Kaina:

298 - 338 eur.

Registracija į seminarą
Įmonės informacija
Dalyvio informacija

Komentarai


1. Tikslinė dalyvių grupė

Tyrimų, bandymų laboratorijų darbuotojai, atliekantys arba planuojantys atlikti matavimo ir
mėginių ėmimo neapibrėžties įvertinimą.

2. Mokymo tikslas

Suteikti mokymų dalyviams žinių apie neapibrėžties įvertinimo tikslingumą, principus, būdus. Apžvelgti ir palyginti pagrindinius neapibrėžties įvertinimo metodus. Detaliai, su pavyzdžiais aptarti matavimo neapibrėžties įvertinimą panaudojant metodo verifikavimo/validavimo duomenis, mėginių ėmimo neapibrėžties įvertinimą.

3. Trumpas programos aprašymas

Mokymų programa išdėstoma per dvi dienas. Pirmą dieną aptariama neapibrėžties sąvoka, su ja susiję terminai ir apibrėžtys, neapibrėžties įvertinimo būdai, pagrindinį dėmesį skiriant neapibrėžties vertinimui panaudojant validavimo/verifikavimo duomenis. Pateikiami vidinio atkuriamumo, poslinkio neapibrėžties skaičiavimo panaudojant sertifikuotąsias pamatines medžiagas, palyginamųjų tyrimų duomenis pavyzdžiai, sprendžiamos, o po to aptariamos praktinės užduotys.

Antrą mokymų dieną nagrinėjamas poslinkio neapibrėžties vertinimas naudojant išgavą, tikslinės neapibrėžties panaudojimas, suminės bei išplėstinės neapibrėžties apskaičiavimas ir pateikimas tyrimų protokoluose. Aptariamas neapibrėžties vertinimas mažose koncentracijose. Pateikiami konkretūs pavyzdžiai ir sprendžiamos bei aptariamos praktinės užduotys.

Klientų, jau dalyvavusių teoriniuose šios temos mokymuose, atsiliepimai:

 • Nuostabi lektorė, dėstanti medžiagą ne teoriškai, bet pateikdama praktinius pavyzdžius, situacijų sprendimus.
 • Pastabų ir pasiūlymų neturiu. Lektorė labai aiškiai ir su daug pavyzdžių dėsto mokymų medžiagą.
 • Labai puiki lektorė.
Programa
Programa 2023 m. vasario 23 d.
09.00 – 09.30

Dalyvių registracija. Pasitikimo kava.

09.30 – 11.30
 • Pagrindinės sąvokos. Neapibrėžčių šaltiniai. Atsitiktinių dydžių tikimybių skirstiniai. Standartinės neapibrėžtys ir jų įvertinimas.
 • Validavimo/verifikavimo duomenų panaudojimas neapibrėžties įvertinimui. Vidinio atkuriamumo neapibrėžties apskaičiavimas.
11.30 – 12.30

Pietų pertrauka.

12.30 – 14.00
 • 1 praktinė užduotis.
 • Poslinkio neapibrėžties įvertinimas, naudojant sertifikuotąsias pamatines medžiagas.
 • 2 praktinė užduotis.
14.00 – 14.15

Kavos pertraukėlė.

14.15 – 15:45
 • Poslinkio neapibėžties vertinimas panaudojant palyginamųjų tyrimų duomenis.
 • 3 praktinė užduotis.
 • Dienos temų aptarimas.
Programa 2023 m. vasario 24 d.
09.00 – 09.30

Dalyvių registracija. Pasitikimo kava.

09.30 – 11.30
 • Poslinkio neapibrėžties įvertinimas, naudojant išgavą.
 • 1 praktinė užduotis.
 • Išgavos koregavimas.
 • 2 praktinė užduotis.
11.30 – 12.30

Pietų pertrauka.

12.30 – 14.00
 • Tikslinė neapibrėžtis.
 • 3 praktinė užduotis.
 • Suminės neapibrėžties ir išplėstinės neapibrėžties apskaičiavimas. Neapibrėžties pateikimas tyrimų protokoluose.
14.00 – 14.15

Kavos pertraukėlė.

14.15 – 16.00
 • Neapibrėžtis mažose koncentracijose.
 • 4 praktinė užduotis.
 • Kiti neapibrėžties vertinimo būdai.
 • Dienos temų aptarimas.
Žiniomis dalinasi
Irena Kavoliūnienė
Cheminių tyrimų skyriaus Aplinkos tyrimų poskyrio vedėja, Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija
Kaina
Kaina:
338 eur. vienam dalyviui
Kaina*:
298 eur. vienam dalyviui, užsiregistravus iki sausio 20 d.
Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
Papildoma informacija

REGISTRACIJA VYKDOMA IKI vasario 20 d.

Seminaro dalyviams išduodami pažymėjimai.

Į kainą įskaičiuotas metodinės medžiagos komplektas (el. versija), kavos pertraukėlė, pietūs.

Informacija apie seminarą:
Vyr. pardavimų vadybininkas
Alvinas Dūdėnas
+370 600 17825, alvinas@avgo.lt.

Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti seminaro programą.

Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 3 darbo dienoms iki renginio telefonu +370 600 17825 arba el. paštu alvinas@avgo.lt. Vėliau pinigai negrąžinami.

Cheminių tyrimų metodų validavimas ir verifikavimas. Dvi dienos intensyvios praktikos!

Vieta:

Kaunas

viešbutis "Victoria hotel Kaunas"
Data:

2022-10-19

Trukmė:

2 dienos

Kaina:

298 - 338 eur.

Registracija į seminarą
Įmonės informacija
Dalyvio informacija

Komentarai


Tikslinė dalyvių grupė:

Tyrimų, bandymų laboratorijų darbuotojai, atliekantys arba planuojantys atlikti metodų

verifikavimą (arba validavimą) ir rezultatų patikimumo užtikrinimą.

 

Mokymų tikslas:

Suteikti mokymų dalyviams žinių apie tyrimo metodų parinkimą, jų verifikavimą ir validavimą

(kur būtina), pagal nustatytus kriterijus įvertinant numatytas metodo veiksmingumo charakteristikas

ir užtikrinant nenukrypimą nuo jų tolimesniame darbe, atliekant vidinį rezultatų patikimumo

užtikrinimą.

 

Programos aprašymas

Mokymų programa išdėstoma per dvi dienas. Pirmą dieną aptariamas pasiruošimas validavimui/verifikavimui, pagrindinės metodo veiksmingumo charakteristikos, reikšmingumo testų panaudojimas šių charakteristikų įvertinimui. Pateikiami teisingumo, preciziškumo įvertinimo pavyzdžiai, sprendžiamos, o po to aptariamos praktinės užduotys.

Antrą mokymų dieną aptariamos kitų metodo veiksmingumo charakteristikų: aptikimo ir kiekybinio nustatymo ribų, metodo ir instrumento darbinio intervalo, tiesiškumo, metodo jautrio, atrankumo ir atsparumo vertinimas. Sprendžiamos ir aptariamos praktinės užduotys. Pateikiami kontrolinių diagramų sudarymo, naudojimo principai, kontrolinių linijų statistinio vertinimo pavyzdžiai. Aptariamas kontrolinių diagramų pokyčių  ryšys su nustatytomis metodo veiksmingumo charakteristikomis. Sprendžiamos, o po to aptariamos praktinės užduotys.

Klientų, jau dalyvavusių teoriniuose šios temos mokymuose, atsiliepimai:

 • Viskas tenkino, įdomu ir naudinga!
 • Nieko tobulinti nereikia, viskas išsamu ir aišku.
 • Puiki lektorė, labai išsamiai, konkrečiai dėsto medžiagą.
Programa
Programa 2022 m. spalio 19 d.
09.00 – 09.30

Dalyvių registracija. Pasitikimo kava.

09.30 – 11.30
 • Pasiruošimas validavimui/verifikavimui. Planų sudarymas. Pagrindinės metodo
  veiksmingumo charakteristikos, jų kriterijai. Reikšmingumo testai.
11.30 – 12.30

Pietų pertrauka.

12.30 – 14.15
 • 1 Praktinė užduotis.
 • Teisingumo įvertinimas.
 • 2 praktinė užduotis.
14.15 – 14.30

Kavos pertraukėlė.

14.30 – 16.00
 • Preciziškumo įvertinimas.
 • 3 praktinė užduotis.
 • Dienos temų aptarimas.
Programa 2022 m. spalio 20 d.
09.00 – 09.30

Dalyvių registracija. Pasitikimo kava.

09.30 – 11.30
 • Aptikimo ir kiekybinio nustatymo ribos. Metodo ir instrumento darbinis intervalas. Tiesiškumas. Metodo jautris. Atrankumo ir atsparumo vertinimas.
 • 1 praktinė užduotis.
11.30 – 12.30

Pietų pertrauka.

12.30 – 14.30
 • Verifikavimo/validavimo rezultatų tikrinimas. Rezultatų patikimumo kontrolė. Kontrolinės diagramos.
 • 2 praktinė užduotis.
14.30 – 14.45

Kavos pertraukėlė.

14.45 – 16.15
 • Teisingumo, pakartojamumo tikrinimas. Tuščiojo mėginio kontrolė. Aklieji mėginiai.
 • 3 praktinė užduotis.
 • Dienos temų aptarimas.
Žiniomis dalinasi
Irena Kavoliūnienė
Cheminių tyrimų skyriaus Aplinkos tyrimų poskyrio vedėja, Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija
Kaina
Kaina:
338 eur. vienam dalyviui
Kaina*:
298 eur. vienam dalyviui, užsiregistravus iki rugsėjo 30 d.
Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
Papildoma informacija

REGISTRACIJA VYKDOMA IKI spalio 14 d.

Seminaro dalyviams išduodami pažymėjimai.

Į kainą įskaičiuotas metodinės medžiagos komplektas (el. versija), kavos pertraukėlė, pietūs.

Informacija apie seminarą:
Vyr. pardavimų vadybininkas
Alvinas Dūdėnas
+370 600 17825, alvinas@avgo.lt.

Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti seminaro programą.

Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 3 darbo dienoms iki renginio telefonu +370 600 17825 arba el. paštu alvinas@avgo.lt. Vėliau pinigai negrąžinami.

Procesų optimizavimo galimybės statybos ir projektavimo sektoriuje

Vieta:

Nuotoliniai mokymai

Data:

2022-10-13

Trukmė:

2 dienos (10.13 ir 10.20)

Kaina:

290-390 €

Registracija į seminarą
Įmonės informacija
Dalyvio informacija

Komentarai


Mokymų trukmė

Mokymai vyks 2 dienas (spalio 13 ir spalio 20 d.)

Tikslas

 • Išmokti sudaryti veiklos procesų žemėlapius, atskirti vertę kuriančius žingsnius nuo vertės nekuriančių žingsnių, eliminuoti vertės nekuriančius žingsnius, optimizuoti ir standartizuoti procesus.

Planuojamas rezultatas

 • Dalyviai mokės praktiškai taikyti Vertės srauto žemėlapio ir Standartizuoto darbo metodikas. Žinos, kaip atskirti vertę kuriančius žingsnius nuo vertės nekuriančių žingsnių ir juos optimizuoti.
 • Išmoktas metodikas sėkmingai pritaikys praktikoje – sutrumpės procesų vykdymo laikas, bus taupomi žmogiškieji ir finansiniai ištekliai.

Mokymai skirti:

 • Vadovaujantiems asmenims (įmonės, skyriaus, padalinio vadovai, pavaduotojai);
 • Darbuotojams, atsakingiems už procesų efektyvinimą, kokybę ar darbų organizavimą, vykdymą, planavimą.

 

Dalyvių skaičius ribojamas

Programa
Programa 2022 m. spalio 13 d.
08:30 - 09:00

Dalyvių prisijungimas.

09:00 - 11:00

Procesų analizė Vertės srauto žemėlapio metodu.

Metodo taikymas, procesų inventorizacija ir tikslai.

11:00 - 11:15

Pertraukėlė.

11:15 - 13:00

Vertės nekuriantys ir vertę kuriantys žingsniai, praktiniai pratimai.

13:00 - 14:00

Pertrauka.

14:00 - 16:00

Procesų standartizavimas Standartizuoto darbo metodu.

Procesų efektyvinimo priemonių planų sudarymas ir vykdymas.

Dažniausiai pasitaikančios klaidos, geroji patirtis, diskusijos.

Individualių praktinių užduočių sudarymas.

Programa 2022 m. spalio 20 d. Atliktų praktinių užduočių analizė.
08:00 - 08:30

Dalyvių prisijungimas.

08:30 - 10:15

Savarankiškai atliktų praktinių užduočių pristatymas ir analizė.

10:15 - 10:30

Pertraukėlė.

10:30 - 12:00

Savarankiškai atliktų praktinių užduočių pristatymas ir analizė.

12:00 - 13:00

Pertrauka.

13:00 - 14:45

Savarankiškai atliktų praktinių užduočių pristatymas ir analizė.

14:45 - 15:00

Pertraukėlė.

15:00 - 16:45

Savarankiškai atliktų praktinių užduočių pristatymas ir analizė.

Žiniomis dalinasi
Lektorius Rimtautas Dališanskis
Organizacijų efektyvumo, strateginio valdymo ir veiklos procesų optimizavimo sertifikuotas procesų analizės „Six Sigma Black Belt“ ekspertas. 2012–2017 m. vadovavo investiciniams projektams ir organizacijų veiklos procesų perkėlimui į elektroninę erdvę juos optimizuojant. Nuo 2017 m. padeda privačioms ir viešosioms organizacijoms optimizuoti jų vidinius procesus taikant Vertės srauto žemėlapio metodą, rengia vidinius įmonių/įstaigų specialistus, kurie geba patys analizuoti ir optimizuoti savo įmonės/įstaigos veiklą. Pastarieji užsakovai: Antakalnio poliklinika, Akmenės bei Vilniaus savivaldybės, Finansų bei Energetikos ministerijos, LVPA, APVA ir kt.
Kaina
Kaina:
390 eur. vienam dalyviui.
Kaina*:
*320 eur. vienam dalyviui - užsiregistravus iki rugsėjo 30 d.
Kaina**:
**290 eur. vienam dalyviui - užsiregistravus dviems ir daugiau dalyvių iš tos pačios įmonės / įstaigos.
Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
Papildoma informacija

REGISTRACIJA VYKDOMA IKI spalio 7 d.

Mokymų dalyviams išduodami pažymėjimai.

Į kainą įskaičiuotas metodinės medžiagos komplektas (el. versija).

Informacija apie mokymus:

+370 696 80906, ricardas@avgo.lt 

Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti mokymų programą.

Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 3 darbo dienoms iki renginio aukščiau nurodytais kontaktas. Vėliau pinigai negrąžinami.

Procesų optimizavimo galimybės Asmens sveikatos priežiūros įstaigose

Vieta:

Nuotoliniai mokymai

Data:

2022-09-29

Trukmė:

2 dienos (09.29 ir 10.06)

Kaina:

290-390 €

Registracija į seminarą
Įmonės informacija
Dalyvio informacija

Komentarai


Mokymų trukmė

Mokymai vyks 2 dienas (rugsėjo 29 ir spalio 6 d.)

Tikslas

 • Išmokti sudaryti veiklos procesų žemėlapius.
 • Atskirti vertę kuriančius žingsnius nuo vertės nekuriančių žingsnių, eliminuoti vertės nekuriančius žingsnius.
 • Gebėti optimizuoti ir standartizuoti procesus.

Planuojamas rezultatas

 • Dalyviai mokės praktiškai taikyti Vertės srauto žemėlapio ir Standartizuoto darbo metodikas.
 • Dalyviai žinos, kaip atskirti vertę kuriančius žingsnius nuo vertės nekuriančių žingsnių ir juos optimizuoti.
 • Taikant išmoktas metodikas sėkmingai pritaikys praktikoje – sutrumpės procesų vykdymo laikas, bus taupomi žmogiškieji ir finansiniai ištekliai.

Mokymai skirti:

 • Vadovaujantiems asmenims (įmonės/įstaigos, skyriaus, padalinio vadovai, pavaduotojai);
 • Darbuotojams, atsakingiems už procesų efektyvinimą, kokybę ar darbų organizavimą, vykdymą, planavimą.

 

Dalyvių skaičius ribojamas

Programa
Programa 2022 m. rugsėjo 29 d.
08:30 - 09:00

Dalyvių prisijungimas.

09:00 - 11:00

Procesų analizė Vertės srauto žemėlapio metodu.

Metodo taikymas, procesų inventorizacija ir tikslai.

11:00 - 11:15

Pertraukėlė.

11:15 - 13:00

Vertės nekuriantys ir vertę kuriantys žingsniai, praktiniai pratimai.

13:00 - 14:00

Pertrauka.

14:00 - 16:00

Procesų standartizavimas Standartizuoto darbo metodu.

Procesų efektyvinimo priemonių planų sudarymas ir vykdymas.

Dažniausiai pasitaikančios klaidos, geroji patirtis, diskusijos.

Individualių praktinių užduočių sudarymas.

Programa 2022 m. spalio 6 d. Atliktų praktinių užduočių analizė.
08:00 - 08:30

Dalyvių prisijungimas.

08:30 - 10:15

Savarankiškai atliktų praktinių užduočių pristatymas ir analizė.

10:15 - 10:30

Pertraukėlė.

10:30 - 12:00

Savarankiškai atliktų praktinių užduočių pristatymas ir analizė.

12:00 - 13:00

Pertrauka.

13:00 - 14:45

Savarankiškai atliktų praktinių užduočių pristatymas ir analizė.

14:45 - 15:00

Pertraukėlė.

15:00 - 16:45

Savarankiškai atliktų praktinių užduočių pristatymas ir analizė.

Žiniomis dalinasi
Lektorius Rimtautas Dališanskis
Organizacijų efektyvumo, strateginio valdymo ir veiklos procesų optimizavimo sertifikuotas procesų analizės „Six Sigma Black Belt“ ekspertas. 2012–2017 m. vadovavo investiciniams projektams ir organizacijų veiklos procesų perkėlimui į elektroninę erdvę juos optimizuojant. Nuo 2017 m. padeda privačioms ir viešosioms organizacijoms optimizuoti jų vidinius procesus taikant Vertės srauto žemėlapio metodą, rengia vidinius įmonių/įstaigų specialistus, kurie geba patys analizuoti ir optimizuoti savo įmonės/įstaigos veiklą. Pastarieji užsakovai: Antakalnio poliklinika, Akmenės bei Vilniaus savivaldybės, Finansų bei Energetikos ministerijos, LVPA, APVA ir kt.
Kaina
Kaina:
390 eur. vienam dalyviui.
Kaina*:
*320 eur. vienam dalyviui - užsiregistravus iki rugsėjo 16 d.
Kaina**:
**290 eur. vienam dalyviui - užsiregistravus dviems ir daugiau dalyvių iš tos pačios įmonės / įstaigos.
Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
Papildoma informacija

REGISTRACIJA VYKDOMA IKI rugsėjo 23 d.

Mokymų dalyviams išduodami pažymėjimai.

Į kainą įskaičiuotas metodinės medžiagos komplektas (el. versija).

Informacija apie mokymus:

+370 696 80906, ricardas@avgo.lt 

Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti mokymų programą.

Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 3 darbo dienoms iki renginio aukščiau nurodytais kontaktas. Vėliau pinigai negrąžinami.

Švaresnės gamybos galimybių įvertinimas pramonės įmonėse

Vieta:

Kaunas, Miško g. 11

Viešbutis „Victoria Hotel Kaunas”
Data:

2022-10-18

Trukmė:

2 dienos (18 ir 25 d.)

Kaina:

390-460

Registracija į seminarą
Įmonės informacija
Dalyvio informacija

Komentarai


 

Kviečiame Jus ir Jūsų kolegas dalyvauti dviejų dienų trukmės praktiniuose mokymuose tema „Švaresnės gamybos galimybių įvertinimas pramonės įmonėse“

Mokymų datos:

 • 2022 spalio 18 d. Švaresnės gamybos galimybių poreikio įvertinimas įmonėje (nuotoliniu būdu);
 • 2022 spalio 25 d. Švaresnės gamybos inovacijų įvykdomumo analizė (gyvai).

Švaresnė gamyba (ŠG) – tai prevencinė ir integruota aplinkos apsaugos vadybos strategija, kuri turi būti nuolat taikoma gamybiniams procesams bei produktams per visą jų egzistavimo ciklą, siekiant sumažinti poveikį žmonėms ir aplinkai.
Diegiant ŠG projektus, tarša mažinama jos sukūrimo šaltinyje, t.y. pačiame gamybos procese, jį optimizuojant, keičiant technologiją ar žaliavą, ar produktą, kt. Tai taršos prevencija jos susidarymo šaltinyje.

Labai svarbu, kad ŠG projektai leidžia ne tik mažinti poveikį aplinkai, bet ir duoda ekonominę naudą, visų pirmą, dėl išteklių (žaliavinių, energetinių) taupymo.

Mokymai skirti: įmonių darbuotojams, atsakingiems už aplinkosaugą, darbų saugą; aplinkos inžinieriams; aplinkos arba integruotos aplinkosaugos ir kokybės sistemos vadovams arba kitiems vadybos sistemos specialistams; energetikams; technologams; procesų valdymo inžinieriams; kitiems inžinieriams; ekonomistams; konsultacinių įmonių darbuotojams.

Pagrindinis organizuojamų praktinių mokymų tikslas: suteikti žinių apie ŠG koncepciją, išmoktyti identifikuoti aplinkosaugines problemas ir jų susidarymo priežastis, atlikti aplinkosauginių projektų įvykdomumo analizę (techninį, aplinkosauginį, ekonominį įvertinimą) ir rengti ŠG inovacijas.

Mokymuose tikslinga dalyvauti, jeigu:

 • Įmonėje yra poreikis didinti aplinkosaugos veiksmingumą; mažinti poveikį aplinkai taršos prevencijos ir atliekų mažinimo metodais; taupyti išteklius (žaliavą, vandenį, energiją); optimizuoti energijos gamybos ir kitus procesus;
 • Imonėje yra poreikis mažinti gamybos tiesioginius kaštus (savikainą);
 • Įmonė – TIPK (Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės) Įrenginys (privalo skirti dėmesį naudojamų technologijų ir kitų gamybos būdų poveikio aplinkai mažinimui: nuo teršalų / atliekų prevencijos iki mažinimo);
 • Įmonėje įdiegta Aplinkosaugos vadybos sistema arba Integruota Kokybės ir Aplinkosaugos vadybos sistema (pagal tarptautinius reikalavimus, pvz. ISO, EMAS);
 • Įmonė nori gauti finansavimą (subsidiją) iš ES struktūrinių fondų Švaresnės gamybos projektų įdiegimui, pavyzdžiui, pagal priemonę Eco-inovacijos LT+.

Įgytoms žiniom užtvirtinti po kiekvienų mokymų dalyviams bus siūloma atlikti užduotis, susietas su Švaresnės gamybos projekto rengimu įmonei (tarp sesijų taip pat bus teikiamos konsultacijos telefonu arba el. paštu). Paskutinę mokymų dieną įgytas žinias dalyviai galės pasitikrinti atlikdami testą.

Esant poreikiui, mokymų programos dalyviai turės galimybę parengti savo įmonei Švaresnės gamybos projektą.

DALYVIŲ SKAIČIUS RIBOJAMAS
Programa
Programa
2022 spalio 18 d. Švaresnės gamybos galimybių poreikio įvertinimas įmonėje (nuotoliniu būdu)
08:45 - 09:00

Dalyvių prisijungimas.

09:00 - 09:15

Dalyvių prisistatymas.

09:15 - 10:45

Švaresnės gamybos (ŠG) koncepcija. Taršos prevencijos metodai, taikomi švaresnėje gamyboje (paskaita ir 1 darbas grupėmis; darbo grupių rezultatų pristatymas/diskusijos).

10:45 - 11:00

Pertraukėlė.

11:00 - 12:30

ŠG planavimas / pirminis aplinkosaugos įvertinimas ir problemų identifikavimas (įrankiai: medžiagų srautų analizė; medžiagų ir energijos / kuro ir energijos balansų sudarymas) (praktinių pavyzdžių aptarimas).

12:30 - 13:30

Pietų pertrauka.

13:30 - 15:00

ŠG gamybos įvertinimo etapas – problemų priežasčių nustatymas ir pasiūlymų pateikimas (atvejo studijos – praktinio pavyzdžio aptarimas).

15:00 - 15:15

Pertraukėlė.

15:15 - 16:30

ŠG galimybių įvykdomumo analizė: inovacijų techninis, aplinkosaugos bei ekonominis įvertinimas (paskaita; atvejo studijos – praktinio pavyzdžio aptarimas (tęsinys)).

16:30 - 17:00

ŠG projektų diegimo įvairiuose pramonės įmonėse pavyzdžiai. Namų darbo užduoties pateikimas (dėl duomenų surinkimo ŠG projekto rengimui).

2022 spalio 25 d. Švaresnės gamybos inovacijų įvykdomumo analizė (Gyvai)
8:45 - 9:00

Dalyvių registracija.

09:00 - 10:45

ŠG galimybių įvykdomumo analizė (tęsinys) (poveikio aplinkai vertinimo (PAV) objektų identifikavimas) (paskaita; praktinių pavyzdžių analizė).

10:45 - 11:00

Kavos pertraukėlė

11:00 - 12:30

Darbas grupėmis (tema: srautų įvertinimas; problemos identifikavimas; inovacijos įvykdomumo analizės aplinkosauginis ir ekonominis įvertinimas), konsultacijos.

12:30 - 13:30

Pietų pertrauka

13:30 - 14:00

Darbo grupių rezultatų pristatymas/diskusijos.

14:00 - 15:30

Aplinkosaugos veiksmingumo planavimas po ŠG projekto  įgyvendinimo. ŠG alternatyvų atranka.  Pagrindinių finansinių rodiklių įvertinimas (atvejo studijos – praktinio pavyzdžio aptarimo tęsinys).

15:30 - 15:45

Kavos pertraukėlė

15:45 - 16:15

ŠG projektų finansavimo galimybės Lietuvoje.

16:15 - 17:00

Žinių pasitikrinimo testas.

17:00 - 17:15

Sertifikatų įteikimas.

Kaina
Kaina:
460 eur. vienam dalyviui.
Kaina*:
*390 eur. vienam dalyviui - užsiregistravus iki rugpjūčio 31 d.
Kaina**:
**390 eur. vienam dalyviui - užsiregistravus dviems ir daugiau dalyvių iš tos pačios įmonės/įstaigos.
Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
Papildoma informacija

REGISTRACIJA VYKDOMA IKI spalio 14 d.

Mokymų dalyviams išduodami pažymėjimai.

Į kainą įskaičiuotas metodinės medžiagos komplektas (el. versija).

Informacija apie mokymus:
Vyr. pardavimų vadybininkas
Alvinas Dūdėnas
+370 600 17825, alvinas@avgo.lt.

Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti mokymų programą.

Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 3 dienoms iki renginio aukščiau nurodytais kontaktais. Vėliau pinigai negrąžinami.

Nauji, dviejų dienų praktiniai mokymai „LST EN ISO/IEC 17025:2018 reikalavimai ir jų praktinis taikymas“

Vieta:

Sodų g. 14, Vilnius

Viešbutis „Panorama Hotel”
Data:

2022-11-16

Trukmė:

18 akad. val.

Kaina:

338-358 €

Registracija į seminarą
Įmonės informacija
Dalyvio informacija

Komentarai


Mokymų metu bus reikalingas standartas LST EN ISO/IEC 17025:2018, todėl dalyviai turi jį turėti. Mokymai praktiniai. Dalyvių skaičius ribotas!
Programa
Programa 2022 m. lapkričio 16 d.
08:30 - 09:00

Dalyvių registracija. Pasitikimo kava.

09:00 - 10:30

Standarto taikymo apžvalga. Bendrieji reikalavimai. Nešališkumas. Konfidencialumas. Struktūros reikalavimai.

10:30 - 10:45

Kavos pertraukėlė.

10:45 - 12:15

1 Praktinė užduotis.

12:15 - 13:00

1 Praktinės užduoties aptarimas.

13:00 - 14:00

Pietų pertrauka.

14:00 - 14:15

Reikalavimai ištekliams. Bendrieji dalykai. Darbuotojai.

14:15 - 15:15

2 Praktinė užduotis.

15:15 - 15:45

2 Praktinės užduoties aptarimas.

15:45 - 16:00

Kavos pertraukėlė.

16:00 - 17:00

Patalpos ir aplinkos sąlygos. Įranga. Metrologinė sietis. Išorės tiekėjų tiekiamos prekės ir paslaugos. Reikalavimai procesams. Užsakymų, pasiūlymų ir sutarčių analizė.

17:00 - 17:15

Dienos temų aptarimas.

Programa 2022 m. lapkričio 17 d.
08:30 - 09:00

Dalyvių registracija. Pasitikimo kava.

09:00 - 10:30

Metodų parinkimas, verifikavimas ir validavimas. Ėminių ėmimas. Bandomųjų arba kalibruojamųjų objektų tvarkymas. Techniniai įrašai. Matavimo neapibrėžties įvertinimas. Rezultatų patikimumo užtikrinimas.

10:30 - 10:45

Kavos pertraukėlė.

10:45 - 12:00

Rezultatų teikimas. Skundai. Neatitiktiniai darbai. Duomenų kontrolė ir informacijos valdymas. Vadybos sistemos reikalavimai. Pasirinktys. Bendrieji dalykai. A pasirinktis. B pasirinktis.

12:00 - 13:00

Vadybos sistemos dokumentai (A pasirinktis). Vadybos sistemos dokumentų valdymas (A pasirinktis). Įrašų valdymas (A pasirinktis).

13:00 - 14:00

Pietų pertrauka.

14:00 - 14:30

Įrašų valdymas (A pasirinktis) tęsinys. Veiksmai dėl rizikų ir galimybių (A pasirinktis). Gerinimas (A pasirinktis). Korekciniai veiksmai (A pasirinktis). Vidaus auditai (A pasirinktis). Vadybos vertinamoji analizė (A pasirinktis).

14:30 - 15:30

Gerinimas (A pasirinktis). Korekciniai veiksmai (A pasirinktis). Vidaus auditai (A pasirinktis). Vadybos vertinamoji analizė (A pasirinktis)

15:30 - 15:45

Kavos pertraukėlė.

15:45 - 16:30

3 Praktinė užduotis.

16:30 - 17:00

3 Praktinės užduoties aptarimas.

17:00 - 17:15

Diskusijos. Pažymėjimų įteikimas.

Žiniomis dalinasi
Lektorė Jovita Kerulytė
Europos kokybės organizacijos kokybės sistemų ir auditų vadovė, Sertifikuota DGQ (Vokietija) auditų vadovė.
Kaina
Kaina:
358 eur. vienam dalyviui.
Kaina*:
*338 eur. vienam dalyviui - užsiregistravus iki spalio 15 d.
Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
Papildoma informacija

REGISTRACIJA VYKDOMA IKI lapkričio 11 d.

Seminaro dalyviams išduodami pažymėjimai.

Į kainą įskaičiuotas metodinės medžiagos komplektas (el. versija), kavos pertraukėlė, pietūs.

Informacija apie seminarą:
Vyr. pardavimų vadybininkas
Alvinas Dūdėnas
+370 600 17825, alvinas@avgo.lt.

Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti seminaro programą.

Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 3 dienoms iki renginio telefonu +370 600 17825 arba el. paštu alvinas@avgo.lt. Vėliau pinigai negrąžinami.

Maisto apsauga, falsifikavimo valdymas, maisto saugos ir kokybės kultūros planas, vidinis auditas

Vieta:

Miško g. 11, Kaunas

viešbutis „Victoria Hotel Kaunas”
Data:

2022-10-04

Trukmė:

8 akad. val.

Kaina:

129-159 €

Registracija į seminarą
Įmonės informacija
Dalyvio informacija

Komentarai


Programa
Programa
09:30 - 10:00

Dalyvių registracija. Pasitikimo kava.

10:00 - 11:00

Maisto apsaugos plano sukūrimas remiantis FDA gairėmis (Mitigation Strategies: Guidance for Industry) ir BRC FSMA moduliu.

11:00 - 11:30

Maisto falsifikavimo valdymo planas (išorinio falsifikavimo suvaldymas remiantis BRC ir IFS gairėmis, vidinio falsifikavimo suvaldymas).

11:30 - 12:00

Maisto saugos ir kokybės kultūros plano sukūrimas ir priemonės bei jų įgyvendinimas.

12:00 - 13:00

Pietų pertrauka.

13:00 - 14:30
 • Auditas, jo tipai, paskirtis, pasekmės, rezultatai.
 • Auditorių kompetencija – bendrieji kokybės auditoriaus mokymai, specializuoti maisto saugos vadybos, sistemų auditoriaus kursai.
 • Audito grupės sudarymas ir paskyrimas.
 • Audito apimtis – audito suskaidymas pagal sritis, skyrius.
 • Audito planavimas – audito planų pavyzdžiai.
 • Pasirengimas auditui – darbų paskirstymas, klausimynų pasirengimas, esminių audito aspektų išryškinimas.
14:30 - 14:45

Kavos pertraukėlė.

14:45 - 16:00
 • Audito technika, audito klausimynų / ataskaitų pildymas.
 • Audito atlikimas: sandėliai, gamyba, pirkimai, laboratorija.
 • Audito medžiagoje bus pateikta nuotraukų neatitikčių atpažinimui.
 • Neatitikčių nustatymas.
 • Neatitikčių kategorijos ir jų pavyzdžiai.
 • Koregavimo veiksmai, jų efektyvumo kontrolė, audito ciklo vertinamoji analizė.
16:00 - 16:15

Klausimai, diskusijos.

Žiniomis dalinasi
Lektorius Marius Kaziliūnas
UAB „Maisto saugos biuras“ direktorius, auditorius.
Kaina
Kaina:
159 eur. vienam dalyviui.
Kaina*:
*149 eur. vienam dalyviui - užsiregistravus iki rugsėjo 9 d.
Kaina**:
**129 eur. vienam dalyviui - užsiregistravus trims ir daugiau dalyvių iš tos pačios įmonės/įstaigos.
Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
Papildoma informacija

REGISTRACIJA VYKDOMA IKI rugsėjo 30 d.

Seminaro dalyviams išduodami pažymėjimai.

Į kainą įskaičiuotas metodinės medžiagos komplektas (el. versija), kavos pertraukėlė, pietūs.

Informacija apie seminarą:
Vyr. pardavimų vadybininkas
Alvinas Dūdėnas
+370 600 17825, alvinas@avgo.lt.

Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti seminaro programą.

Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 3 darbo dienoms iki renginio telefonu +370 600 17825 arba el. paštu alvinas@avgo.lt. Vėliau pinigai negrąžinami.

Nuotekų ėminių ėmimas licencijuotose laboratorijose: teisės aktų reikalavimai, standartų nuotekų ėminių ėmimui taikymas

Vieta:

Sodų g. 14, Vilnius

Viešbutis „Panorama Hotel”
Data:

2022-08-23

Trukmė:

7 akad. val.

Kaina:

129-159 €

Registracija į seminarą
Įmonės informacija
Dalyvio informacija

Komentarai


1. Tikslinė dalyvių grupė

Laboratorijų darbuotojai, organizuojantys veiklą, koordinuojantys vadybos sistemą, imantys nuotekų ėminius, priimantys kitų organizacijų pristatomus nuotekų ėminius.

2. Mokymo tikslas

Supažindinti mokymų dalyvius su teisės aktų reikalavimais nuotekų ėminių ėmimui, tyrimų atlikimui. Pateikti praktinius patarimus, kaip parengti dokumentus leidimui atlikti taršos šaltinių išmetamų ir (arba) išleidžiamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose (ore, vandenyje, dirvožemyje) laboratorinius tyrimus ir (ar) matavimus ir (ar) imti ėminius laboratoriniams tyrimams atlikti (toliau – leidimas) gavimui ar atnaujinimui.
Apžvelgti standartų: ISO 5667-10:2020 Water quality — Sampling — Part 10: Guidance on sampling of waste water, LST EN ISO 5667-3:2018 Vandens kokybė. Mėginių ėmimas. 3 dalis. Vandens mėginių konservavimas ir tvarkymas (ISO 5667-3:2018), LST EN ISO 5667-14:2016 Vandens kokybė. Mėginių ėmimas. 14 dalis. Gamtinio vandens mėginių ėmimo ir tvarkymo kokybės užtikrinimo bei kokybės kontrolės nurodymai (ISO 5667-14:2014) praktinio taikymo aspektus. Supažindinti su standarto LST EN ISO/IEC 17025:2018 Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai (ISO/IEC 17025:2017) reikalavimais ėminių ėmimui.

3. Trumpas programos aprašymas

Teisės aktų reikalavimai nuotekų ėminių ėmimui. Teisės aktų: Aplinkos monitoringo įstatymo, Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų, Leidimų atlikti taršos šaltinių išmetamų ir (arba) išleidžiamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose (ore, vandenyje, dirvožemyje) laboratorinius tyrimus ir (ar) matavimus ir (ar) imti ėminius laboratoriniams tyrimams atlikti (išdavimo, leidimų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, leidimų galiojimo panaikinimo taisyklių apžvalga, reikalavimai tyrimų atlikimui, ėminių ėmimui. Praktiniai patarimai, kaip pasirengti leidimo gavimui, atnaujinimui, laboratorijos įvertinimui, kontrolei.

Standarto ISO 5667-10:2020 reikalavimai nuotekų ėminių ėmimui. Ėmimo vietos specifika, ėminių tipai, ėmimo būdai, įranga, darbų saugos reikalavimai. Standarto reikalavimų praktinis taikymas.

Standartų ISO 5667-10:2020, LST EN ISO 5667-3:2018 reikalavimai ėminių tvarkymui. Ėminių homogenizavimas, gabenimas, konservavimas, laikymas. Ėminių identifikacija ir įrašai, ėminių ėmimo protokolo pildymas.

Standartų ISO 5667-10:2020, LST EN ISO 5667-14:2016 reikalavimai ėminių kokybės užtikrinimui. Ėminių užteršimo išvengimas, ėmimo automatiniais semtuvais kokybės užtikrinimas. Ėminių ėmimo kokybės užtikrinimas pasinaudojant kontrolinėmis diagramomis.

Programa
Programa
09:30 - 10:00

Dalyvių registracija. Pasitikimo kava.

10:00 - 12:00

Teisės aktų reikalavimai nuotekų ėminių ėmimui.

12:00 - 13:00

Pietų pertrauka.

13:00 - 14:30

Standarto ISO 5667-10:2020 reikalavimai nuotekų ėminių ėmimui.

14:30 - 14:45

Kavos pertraukėlė.

14:45 - 16:00

Standartų ISO 5667-10:2020, LST EN ISO 5667-3:2018 reikalavimai ėminių tvarkymui.

Standartų ISO 5667-10:2020, LST EN ISO 5667-14:2016 reikalavimai ėminių kokybės užtikrinimui.

Kaina
Kaina:
159 eur. vienam dalyviui.
Kaina*:
*149 Eur. vienam dalyviui - užsiregistravus iki rugpjūčio 1 d.
Kaina**:
**129 Eur. vienam dalyviui - užsiregistravus trims ir daugiau dalyvių iš tos pačios įmonės/įstaigos.
Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
Papildoma informacija

REGISTRACIJA VYKDOMA IKI rugpjūčio 19 d.

Seminaro dalyviams išduodami pažymėjimai.

Į kainą įskaičiuotas metodinės medžiagos komplektas (el. versija), kavos pertraukėlės, pietūs.

Informacija apie seminarą:
Vyr. pardavimų vadybininkas
Alvinas Dūdėnas
+370 600 17825, alvinas@avgo.lt.

Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti seminaro programą.

Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 3 dienoms iki renginio telefonu +370 600 17825 arba el. paštu alvinas@avgo.lt. Vėliau pinigai negrąžinami.

Viskas apie Pakuotes. Kaip suderinti poreikį sutaupyti, naujus teisinius reikalavimus, draugiškumą aplinkai ir būti konkurencingiems rinkoje?

Vieta:

Nuotoliniai mokymai

Data:

2022-10-27

Trukmė:

6 akad. val.

Kaina:

139-159 €

Registracija į seminarą
Įmonės informacija
Dalyvio informacija

Komentarai


Programa
Programa
09:00 - 09:30

Dalyvių prisijungimas.

09:30 - 10:40

Pakuočių koncepcija ir sistema.

Pagrindinės sąvokos ir sistemos struktūra. Europos pakuočių sektoriaus vizija: kam, kodėl ir ko bus reikalaujama?

10:40 - 10:50

Pertraukėlė.

10:50 - 12:00

Reikalavimai, keliami į rinką tiekiamoms pakuotėms.

Esminės naujos Direktyvos 94/62/EB ir LR Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo nuostatos ir atnaujinimai. Išplėstinė gamintojų atsakomybė ir sistemos perspektyva.

12:00 - 13:00

Pertrauka.

13:00 - 14:00

Pakuočių projektavimo inovacijos.

Minimizavimo ar optimizavimo sprendimų paieška ir pagrindimas tyrimų duomenimis. Medžiagų perdirbamumo savybės, bioskaidžios pakuočių medžiagos (rūšys, tipai, ženklinimas) ir pakuočių sistemų inovacijos.

14:00 - 14:10

Pertraukėlė.

14:10 - 15:00

Vartotojų dėmesys pakuotėms.

Kaip kinta vartotojų požiūris ir elgsena? Vartotojų įtakotos pakuočių tendencijos.

Žiniomis dalinasi
Lektorius - Assoc. Prof. Dr. Visvaldas Varžinskas
Kauno technologijos universiteto Pakavimo inovacijų ir tyrimų centro vadovas.
Kaina
Kaina:
159 eur. vienam dalyviui.
Kaina*:
*139 Eur. vienam dalyviui - užsiregistravus iki rugsėjo 30 d.
Kaina**:
**139 Eur. vienam dalyviui - užsiregistravus dviems ir daugiau dalyvių iš tos pačios įmonės/įstaigos.
Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
Papildoma informacija

REGISTRACIJA VYKDOMA IKI spalio 25 d.

Seminaro dalyviams išduodami pažymėjimai.

Į kainą įskaičiuotas metodinės medžiagos komplektas (el. versija).

Informacija apie seminarą:
Vyr. pardavimų vadybininkas
Alvinas Dūdėnas
+370 600 17825, alvinas@avgo.lt.

Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti seminaro programą.

Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 3 dienoms iki renginio telefonu +370 600 17825 arba el. paštu alvinas@avgo.lt. Vėliau pinigai negrąžinami.

Praktiniai mokymai „Neatitikčių ir korekcinių veiksmų valdymas pagal tarptautinio standarto LST EN ISO/IEC 17025:2018 reikalavimus“

Vieta:

Sodų g. 14, Vilnius

viešbučio „Panorama Hotel” konferencijų centre.
Data:

2022-09-13

Trukmė:

10 akad. val.

Kaina:

169-179 €

Registracija į seminarą
Įmonės informacija
Dalyvio informacija

Komentarai


1. Tikslinė dalyvių grupė
Mokymai skirti tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų (toliau – Laboratorijų) vadovams, vedėjams, kokybės vadybininkams, vidaus audito vadovams ir auditoriams, kurie kuria, diegia, prižiūri ir valdo vadybos sistemą, atlieka auditus, atsakingi už auditų planavimą, atlikimą, audito duomenų rinkimą ir dokumentavimą, neatitikčių, korekcinių ir prevencinių veiksmų valdymą, duomenų analizę ir valdymą pagal tarptautinio standarto LST EN ISO/IEC 17025:2018 „Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai (ISO/IEC 17025:2017)“ reikalavimus.
Šie mokymai skirti visiems Laboratorijų darbuotojams, kurie dalyvauja neatitikčių ir korekcinių veiksmų procese.

2. Mokymo tikslas
Suteikti dalyviams teorines žinias ir praktinius įgūdžius, kaip atpažinti ir nustatyti neatitiktis; kaip tinkamai ir aiškiai jas suformuluoti, dokumentuoti, nustatyti jų kategorijas ir tinkamai jas valdyti; kaip ir kada atlikti koregavimą, nustatyti ir atlikti korekcinius veiksmus; kaip užtikrinti atitiktį tarptautinio standarto LST EN ISO/IEC 17025:2018 „Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai (ISO/IEC 17025:2017)“ reikalavimams.

3. Trumpas programos aprašymas
Mokymo metu dalyviai supažindinami su vadybos sistemos standartuose, skirtuose Laboratorijų neatitikčių ir korekcinių veiksmų valdymui naudojamais terminais ir apibrėžtimis, Apžvelgiamos naujausios Eurolab rekomendacijos, skirtos neatitikčių ir korekcinių veiksmų valdymui. Išsamiai analizuojami neatitikčių, korekcinių veiksmų valdymo procesai ir jų sąveika. Dalyviai bus mokomi, kaip nustatyti ir teisingai formuluoti bei užrašyti neatitiktis, tinkami nustatyti jų laipsnį ar kategoriją; kaip tinkamai ir teisingai nustatyti ir atlikti korekcinius veiksmus ir juos tinkamai įvertinti. Mokymu metu apžvelgiama prevencinių veiksmų ir gerinimo reikšmė ir būtinybė.

 

Mokymai praktiniai. Dalyvių skaičius ribotas.

Mokymu metu bus reikalingas standartas LST EN ISO/IEC 17025:2018.

Programa
Programa
08:30 - 09:00

Dalyvių registracija. Pasitikimo kava.

09:00 - 10:30

Terminai ir apibrėžtys. Dokumentai, nustatantys reikalavimus neatitikčių ir korekcinių veiksmų valdymui. Neatitikčių dokumentavimas ir klasifikavimas.

10:30 - 11:00

1 Praktinė užduotis ir aptarimas.

11:00 - 11:15

Kavos pertraukėlė.

11:15 - 13:00

Neatitikties priežasties analizė ir analizės metodai. Kodėl reikia nustatyti pagrindinę neatitikties priežastį.

13:00 - 14:00

Pietų pertrauka.

14:00 - 15:15

Kodėl reikia nustatyti pagrindinę neatitikties priežastį (tęsinys). Koregavimas, korekciniai veiksmai. Korekcinių veiksmų valdymas (tęsinys).

15:15 - 15:30

Kavos pertraukėlė.

15:30 - 15:50

2 Praktinė užduotis ir užduoties aptarimas.

15:50 - 16:50

3 Praktinė užduotis ir užduoties aptarimas.

16:50 - 17:10

Prevenciniai veiksmai ir gerinimas.

17:10 - 17:30

Diskusijos. Pažymėjimų įteikimas.

Žiniomis dalinasi
Lektorė Jovita Kerulytė
Europos kokybės organizacijos kokybės sistemų ir auditų vadovė, Sertifikuota DGQ (Vokietija) auditų vadovė.
Kaina
Kaina:
179 eur. vienam dalyviui.
Kaina*:
*169 eur vienam dalyviui - užsiregistravus iki rugpjūčio 19 d.
Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
Papildoma informacija

REGISTRACIJA VYKDOMA IKI rugsėjo 8 d.

Seminaro dalyviams išduodami pažymėjimai.

Į kainą įskaičiuotas metodinės medžiagos komplektas (el. versija), kavos pertraukėlė, pietūs.

Informacija apie seminarą:
Vyr. pardavimų vadybininkas
Alvinas Dūdėnas
+370 600 17825, alvinas@avgo.lt.

Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti seminaro programą.

Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 3 darbo dienoms iki renginio telefonu +370 600 17825 arba el. paštu alvinas@avgo.lt. Vėliau pinigai negrąžinami.