LST EN ISO/IEC 17020:2012 “Atitikties įvertinimas. Reikalavimai, keliami įvairių tipų kontrolės įstaigų veiklai (ISO/IEC 17020:2012)” reikalavimų samprata ir taikymas

Vieta:

Kauno g. 14, Vilnius

viešbutis „Comfort Hotel LT”
Data:

2023-11-09

Trukmė:

10 akad. val.

Kaina:

169-179 €

Registracija į seminarą
Įmonės informacija
Dalyvio informacija

Komentarai

Tikslinė dalyvių grupė:

Įvairių tipų akredituotų ir neakredituotų kontrolės įstaigų vadovai, kokybės vadybininkai, techniniai vadovai ir darbuotojai, atsakingi už kontrolės įstaigų veiklą, kontrolės vykdymą, kokybės vadybos sistemos kūrimą, diegimą, priežiūrą. Visi kontrolės įstaigų darbuotojai, kurie rengia kokybės vadybos sistemos dokumentus, atlieka vidinius auditus, vykdo ir užtikrina kokybės valdymą, atlieka atitikties įvertinimus.

Mokymo tikslas:

Suteikti dalyviams teorinių žinių apie tarptautinio standarto LST EN ISO/IEC 17020:2012 „Atitikties įvertinimas. Reikalavimai, keliami įvairių tipų kontrolės įstaigų veiklai (ISO/IEC 17020:2012)“ reikalavimus ir praktinį jo taikymą.

Trumpas programos aprašymas

Mokymo dalyviai supažindinami su tarptautinio standarto taikymo principais. Išsamiai paaiškinami bendrieji reikalavimai, apimantys nešališkumą, nepriklausomumą ir konfidencialumą. Aptariami struktūriniai reikalavimai apimantys administracinius reikalavimus, organizacinę struktūrą ir valdymą. Analizuojami reikalavimai išteklių procesui, apimančiam reikalavimus personalui, įrenginiams ir įrangai, subrangai. Išsamiai analizuojami procesai apimantys kontrolės metodus ir procedūras, kontrolinių objektų ir pavyzdžių tvarkymą, kontrolės įrašus, kontrolės ataskaitas ir kontrolės sertifikatus, skundus ir apeliacijas ir vadybos sistemos reikalavimus apimančius vadybos sistemos dokumentų ir įrašų valdymą, vadovybės vertinamąją analizę, vidinius auditus, korekcinius ir prevencinius veiksmus.

Programa
08:30 - 09:00

Dalyvių registracija. Pasitikimo kava.

09:00 - 11:00

Standarto taikymo apžvalga. Bendrieji reikalavimai. Nešališkumas ir nepriklausomumas. Konfidencialumas. Struktūriniai reikalavimai. Administraciniai reikalavimai. Organizacinė struktūra ir valdymas.

11:00 - 11:15

Kavos pertraukėlė.

11:15 - 13:00

Reikalavimai ištekliams. Personalas. Įrenginiai ir įranga. Subranga. Proceso reikalavimai. Kontrolės metodai ir procedūros. Kontroliuojamų objektų ir pavyzdžių tvarkymas.

13:00 - 14:00

Pietų pertrauka.

14:00 - 15:45

Kontrolės įrašai. Kontrolės ataskaitos ir kontrolės sertifikatai. Skundai ir apeliacijos. Skundų ir apeliacijų procesas. Vadybos sistemos reikalavimai. Pasirinktys ir bendrosios nuostatos.

15:45 - 16:00

Kavos pretraukėlė.

16:00 - 17:00

Vadybos sistemos dokumentai. Dokumentų valdymas. Įrašų valdymas. Vadovybės vertinamoji analizė. Vidaus auditai. Korekciniai ir prevenciniai veiksmai.

17:00 - 17:30

Diskusijos. Pažymėjimų teikimas.

Žiniomis dalinasi
Jovita Kerulytė
Europos kokybės organizacijos kokybės sistemų ir auditų vadovė, sertifikuota DGQ (Vokietija) auditų vadovė.
Kaina
Kaina:
179 eur. vienam dalyviui.
Kaina*:
*169 eur. vienam dalyviui, užsiregistravus iki spalio 2 d.
Kaina**:
**169 eur. vienam dalyviui, užsiregistravus dviems ir daugiau dalyvių iš tos pačios įmonės/įstaigos.
Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
Papildoma informacija

REGISTRACIJA VYKDOMA IKI lapkričio 6 d.

Seminaro dalyviams išduodami pažymėjimai.

Į kainą įskaičiuotas metodinės medžiagos komplektas (el. versija), kavos pertraukėlė, pietūs.

Informacija apie seminarą:
Projektų vadovas
Alvinas Dūdėnas
+370 600 17825, alvinas@avgo.lt.

Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti seminaro programą.

Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 3 darbo dienoms iki renginio telefonu +370 600 17825 arba el. paštu alvinas@avgo.lt. Vėliau pinigai negrąžinami.

Maisto produktų mikrobiologinių metodų verifikavimas. Matavimo neapibrėžties skaičiavimas vadovaujantis standarto „LST EN ISO 19036:2019 reikalavimais. Praktiniai pavyzdžiai.

Vieta:

Kaunas, Miško g. 11

viešbutis „Victoria Hotel Kaunas”
Data:

2023-04-26

Trukmė:

7 akad. val.

Kaina:

129 - 149 €

Registracija į seminarą
Įmonės informacija
Dalyvio informacija

Komentarai

Mieli mokymų dalyviai, iki balandžio 7 d. galite mums siųsti jums aktualius, su mokymu tema susijusius klausimus el. paštu alvinas@avgo.lt. Į juos lektorė atsakys mokymų metu.
Programa
09:30 – 10:00

Dalyvių registracija. Pasitikimo kava.

10:00 – 12:00

Metodo įdiegimo verifikavimo ir maisto produkto verifikavimo apžvalga.

 • Reikalavimai matricos pasirinkimui;
 • Reikalavimai parametrų pasirinkimui;
 • Mėginių skaičiaus pasirinkimas.

Kokybiniai metodai.

 • Matricos pasirinkimas;
  Aptikimo lygio nustatymas (eLOD50);
 • Tyrimo schema;
 • Rezultatų įvertinimas;
 • Praktiniai pavyzdžiai.

Kiekybiniai metodai. Poslinkio (eBias) nustatymas.

 • Matricų pasirinkimas;
 • Tyrimo schema;
 • Rezultatų įvertinimas;
 • Praktiniai pavyzdžiai.
12:00 – 13:00

Pietų pertrauka.

13:00 – 14:45

Kiekybiniai metodai. Pakartojamumo standartinio nuokrypio nustatymas.

 • Matricų pasirinkimas;
 • Tyrimo schema;
 • Rezultatų įvertinimas;
 • Praktiniai pavyzdžiai.

Standarto „LST EN ISO 19036:2019 Maisto grandinės mikrobiologija. Matavimo neapibrėžties įvertinimas atliekant kiekybinį nustatymą“ analizė:

 • Standarto taikymo sritis;
 • Pagrindiniai neapibrėžties skaičiavimo principai.

Kiekybinių mikrobiologinių metodų neapibrėžties skaičiavimas.

 • Techninės neapibrėžties skaičiavimo būdai;
 • Matricos neapibrėžties įvertinimas;
 • Pasiskirstymo neapibrėžtis;
 • Labiausiai tikėtino skaičiaus (TS) neapibrėžtis.
14:45 – 15:00

Kavos pertraukėlė.

15:00 – 15:50

Sudėtinė ir išplėstinė matavimo neapibrėžtys.

 • Kolonijų skaičiavimo metodai;
 • Kolonijų skaičiavimo su kolonijų patvirtinimu metodai;
  TS metodai.

Matavimo neapibrėžties pateikimas.

Praktiniai pavyzdžiai, atsakymai į dalyvių el. paštu ar gyvai užduotus klausimus, diskusija.

Žiniomis dalinasi
Jovita Petruškevičienė
Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto, Maisto produktų mikrobiologinių tyrimų skyriaus vedėja.
Kaina
Kaina:
149 eur. vienam dalyviui.
Kaina*:
*139 eur. vienam dalyviui - užsiregistravus iki balandžio 7 d.
Kaina**:
**129 eur. vienam dalyviui - užsiregistravus trims ir daugiau dalyvių iš tos pačios įmonės/įstaigos.
Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
Papildoma informacija

REGISTRACIJA VYKDOMA IKI balandžio 24 d.

Seminaro dalyviams išduodami pažymėjimai.

Į kainą įskaičiuotas metodinės medžiagos komplektas (el. versija), kavos pertraukėlės, pietūs.

Informacija apie seminarą:
Projektų vadovas
Alvinas Dūdėnas
+370 600 17825, alvinas@avgo.lt.

Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti mokymų programą.

Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 3 dienoms iki renginio aukščiau nurodytais kontaktais. Vėliau pinigai negrąžinami.

ISO 22000/FSSC 22000 5.1 Maisto saugos sertifikavimo schemos reikalavimai. Vidinis auditas.

Vieta:

Miško g. 11, Kaunas

viešbutis „Victoria Hotel Kaunas”
Data:

2023-06-01

Trukmė:

8 akad. val.

Kaina:

129 - 159 €

Registracija į seminarą
Įmonės informacija
Dalyvio informacija

Komentarai

Programa
09:30 - 10:00

Dalyvių registracija. Pasitikimo kava.

10:00 – 10:15
 • ISO 22000 / FSSC 22000 maisto saugos sertifikavimo schemos trumpas apibūdinimas.
10:15 – 12:00
 • Procesisnis požiūris pagal ISO 22000:2018 metų versiją, terminologijos pakeitimai, dokumentuota informacija, organizacijos kontekstas, suinteresuotosios šalys, lyderystė, pamatuojami tikslai ir politika, rizikos ir galimybės, komunikacija.
 • Monitoringo planavimas, analizė ir gerinimas.
 • RVASVT pagrindai pagal „Codex alimentarius“, ES rekomendacines gaires, SVT ir BVP išskyrimas, skirtumai tarp BP, SVT ir BVP.
12:00 – 13:00

Pietų pertrauka.

13:00 – 14:30
 • Būtinosios programos pagal TS 22002-X.
14:30 – 14:45

Kavos pertraukėlė.

14:45 – 16:00
 • Papildomi FSSC 22000 reikalavimai pagal 5.1 – paslaugų, įtakojančių maisto saugą valdymas, perkamų prekių priėmimo kontrolė, produktų ženklinimas, maisto apsauga, maisto falsifikavimo suvaldymas, logo naudojimas, alergenų valdymas, aplinkos monitoringas, sandėliavimas, priemonių taikymas dėl kryžminės taršos prevencijos, GHP ir GGP patikrinimas, naujų produktų kūrimas, sveikatingumo statusas.
 • Papildomi BoS (Board of stakeholders decision list) reikalavimai.
 • Vidinis auditas pagal FSSC 22000 reikalavimus.
16:00 – 16:30

Klausimai, diskusijos.

Žiniomis dalinasi
Marius Kaziliūnas
Maisto saugos biuras, UAB direktorius, auditorius.
Kaina
Kaina:
159 eur. vienam dalyviui.
Kaina*:
*149 eur. vienam dalyviui, užsiregistravus iki balandžio 28 d.
Kaina**:
**129 eur. vienam dalyviui, užsiregistravus trims ir daugiau dalyvių iš tos pačios įmonės/įstaigos.
Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
Papildoma informacija

REGISTRACIJA VYKDOMA IKI gegužės 30 d.

Seminaro dalyviams išduodami pažymėjimai.

Į kainą įskaičiuotas metodinės medžiagos komplektas (el. versija), kavos pertraukėlė, pietūs.

Informacija apie seminarą:
Projektų vadovas
Alvinas Dūdėnas
+370 600 17825, alvinas@avgo.lt.

Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti seminaro programą.

Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 3 darbo dienoms iki renginio telefonu +370 600 17825 arba el. paštu alvinas@avgo.lt. Vėliau pinigai negrąžinami.

Aktualūs sprendimai nuotekų valymo ir dumblo apdorojimo srityse

Vieta:

Visa Lietuva

Nuotolinis seminaras
Data:

2023-04-27

Trukmė:

1 diena

Kaina:

119-139 €

Registracija į seminarą
Įmonės informacija
Dalyvio informacija

Komentarai

Programa
09:30 – 10:00
 • Dalyvių prisijungimas.
10:00 - 12:00
 • Elektros energijos suvartojimo mažinimas optimizuojant aeracijos sistemos veikimą: aeracijos valdymo būdai, amoniu pagrįsta aeracijos kontrolė, labiausiai atidarytos sklendės valdymo metodas, sklendės oro srautui reguliuoti.
 • Technologinių nuotekų valymo procesų valdymas: skaitmeninė platforma technologiniams nuotekų valymo procesams valdyti, duomenų surinkimo, sisteminimo ir analizės svarba eksploatuojant nuotekų valyklą.
 • Filtrų taikymas tretinio valymo grandyje: savaime prasiplaunantys smėlio filtrai, diskiniai mikrosieto filtrai, diskiniai pūkinio audinio filtrai.
12:00 – 13:00
 • Pietų pertrauka.
13:00 – 15:00
 • Reagentų taikymas dumblo anaerobinio pūdymo grandyje: struvito susidarymo galimybė, geležies chlorido dozavimo poveikis biodujų susidarymui, geležies oksido pagrindu sudaryto priedo poveikis pūdymo procesui.
 • Struvito susidarymo galimybės mažinimas: struvito susidarymo kontrolė elektromagnetinio ar elektrinio lauko poveikiu.
 • Dumblo vandens valymo būdai: nitrifikacijos/denitrifikacijos procesai, Anammox granuliuotos biomasės technologija, cheminis fosforo šalinimas, amonio išskyrimas, struvito išskyrimas.
Žiniomis dalinasi
Doc. Dr. Regimantas Dauknys
Aplinkos apsaugos ir vandens inžinerijos katedra, Aplinkos inžinerijos fakultetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas – VILNIUS TECH
Kaina
Kaina:
139 eur. vienam dalyviui.
Kaina*:
*129 eur. vienam dalyviui užsiregistravus iki balandžio 7 d. arba užsiregistravus dviems dalyviams iš tos pačios įmonės/įstaigos.
Kaina**:
**119 eur. vienam dalyviui - užsiregistravus trims ir daugiau dalyvių iš tos pačios įmonės/įstaigos.
Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
Papildoma informacija

REGISTRACIJA VYKDOMA IKI balandžio 21 d.

Seminaro dalyviams išduodami pažymėjimai.

Į kainą įskaičiuotas metodinės medžiagos komplektas (el. versija).

Informacija apie seminarą:
Projektų vadovas
Ričardas Čekanavičius
+370 696 80906, ricardas@avgo.lt

Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti seminaro programą.

Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 3 dienoms iki renginio telefonu +370 696 80906 arba el. paštu ricardas@avgo.lt Vėliau pinigai negrąžinami.

Standarto LST EN ISO 13485:2016 „Medicinos priemonės. Kokybės vadybos sistemos. Reglamentuojantys reikalavimai (ISO 13485:2016)” interpretacija ir praktinis taikymas

Vieta:

Kauno g. 14, Vilnius

viešbutis „Comfort Hotel LT”
Data:

2023-05-23

Trukmė:

10 akad. val.

Kaina:

179 - 189 €

Registracija į seminarą
Įmonės informacija
Dalyvio informacija

Komentarai

Tikslinė dalyvių grupė

Įmonių, kurios taiko ar ketina taikyti LST EN ISO 13485:2016 reikalavimus viename ar keliuose medicinos priemonės gyvavimo ciklo etapuose, įskaitant medicinos priemonių projektavimą ir tobulinimą, gamybą, laikymą ir platinimą, įrengimą, priežiūrą, galutinį eksploatavimo nutraukimą ir pašalinimą bei susijusios veiklos (pvz., techninės pagalbos) kūrimą arba teikimą vadovai, laboratorijų vadovai, technikos, kokybės, gamybos vadovai, darbuotojai, atsakingi už kokybės vadybos sistemų kūrimą, diegimą, priežiūrą, gerinimą, darbuotojai rengiantys kokybės vadybos sistemos dokumentus, rengiantys vidaus auditų programas, atliekantys auditus, procesų vadovai ir kiti, kuriems standartas LST EN ISO 13485:2016 „Medicinos priemonės. Kokybės vadybos sistemos. Reglamentuojantys reikalavimai (ISO 13485:2016)“ yra aktualus.

Mokymo tikslas

Suteikti dalyviams teorines žinias apie tarptautinio standarto LST EN ISO 13485:2016 reikalavimus ir pateikti praktines taikymo gaires.

Trumpas programos aprašymas

Mokymo metu dalyviai išsamiai supažindinami su tarptautinio standarto LST EN ISO 13485:2016 reikalavimais, praktiniu jų taikymu ir valdymu.

Programa
08:30 – 09:00

Dalyvių registracija. Pasitikimo kava.

09:00 – 11:00

Standarto taikymo apžvalga. Pagrindiniai terminai ir apibrėžtys. Kokybės vadybos sistema, bendrieji reikalavimai. Dokumentų reikalavimai (kokybės vadovas, medicinos priemonės failas). Dokumentų ir įrašų valdymas. Vadovybės atsakomybė ir įsipareigojimai. Orientavimasis į klientą. Kokybės politika, planavimas ir kokybės tikslai. Kokybės vadybos sistemos planavimas. Atsakomybė, įgaliojimai, komunikavimas ir įgaliojimai. Vadovybės atstovas. Vidinis komunikavimas. Vadybos vertinamoji analizė. Vertinamosios analizės įvedinys. Vertinamosios analizės išvedinys.

11:00 – 11:15

Kavos pertraukėlė.

11:15 – 13:00

Išteklių vadyba. Aprūpinimas ištekliais. Žmogiškieji ištekliai. Infrastruktūra. Darbo aplinka ir užterštumo kontrolė. Produkto realizavimo planavimas. Su klientu susiję procesai. Produkto reikalavimų nustatymas. Produkto reikalavimų vertinamoji analizė. Komunikavimas. Projektavimas ir tobulinimas (projektavimo ir tobulinimo planavimas, projektavimo ir tobulinimo įvediniai ir išvediniai, vertinamoji analizė, verifikavimas, validavimas, projektavimo ir tobulinimo perdavimas, pakeitimų valdymas ir Projektavimo ir tobulinimo failai). Pirkimas. Pirkimo procesas (pirkimo informacija, perkamo produkto verifikavimas).

13:00 – 14:00

Pietų pertrauka.

14:00 – 15:30

Gamyba ir paslaugų teikimas. Gamybos ir paslaugų teikimo valdymas Produkto švarumas. Įrengimas Priežiūra. Ypatingieji reikalavimai, keliami sterilioms medicinos priemonėms. Gamybos ir paslaugų teikimo procesų validavimas. Ypatingieji reikalavimai, keliami sterilizavimo procesų ir sterilaus barjero sistemų validavimui. Identifikavimas. Atsekamumas. Kliento turtas. Produkto išsaugojimas.

15:30 – 15:45

Kavos pertraukėlė.

15:45 – 17:10

Monitoringo ir matavimo įrangos valdymas. Matavimas, analizė ir gerinimas. Monitoringas ir matavimas. Grįžtamasis ryšys. Skundų tvarkymas. Pranešimas reguliavimo institucijoms. Vidaus auditas. Procesų monitoringas ir matavimas. Produkto monitoringas ir matavimas. Neatitiktinio produkto valdymas (atsakomieji veiksmai neatitiktinį produktą aptikus prieš pristatymą arba po pristatymo). Perdarymas Duomenų analizė. Gerinimas. Korekciniai ir prevenciniai veiksmai.

17:10 – 17:30

Diskusijos. Pažymėjimų įteikimas.

Žiniomis dalinasi
Jovita Kerulytė
Europos kokybės organizacijos kokybės sistemų ir auditų vadovė, sertifikuota DGQ (Vokietija) auditų vadovė.
Kaina
Kaina:
189 eur. vienam dalyviui.
Kaina*:
*179 eur. vienam dalyviui, užsiregistravus iki balandžio 14 d.
Kaina**:
**179 eur. vienam dalyviui, užsiregistravus dviems ir daugiau dalyvių iš tos pačios įmonės/įstaigos.
Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
Papildoma informacija

REGISTRACIJA VYKDOMA IKI gegužės 19 d.

Seminaro dalyviams išduodami pažymėjimai.

Į kainą įskaičiuotas metodinės medžiagos komplektas (el. versija), kavos pertraukėlė, pietūs.

Informacija apie seminarą:
Projektų vadovas
Alvinas Dūdėnas
+370 600 17825, alvinas@avgo.lt.

Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti seminaro programą.

Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 3 darbo dienoms iki renginio telefonu +370 600 17825 arba el. paštu alvinas@avgo.lt. Vėliau pinigai negrąžinami.

KAIZEN diegimas pramonės įmonių veiklos procesuose: problemų identifikavimas ir jų šalinimo būdai, darbuotojų įtraukimo į veiklos tobulinimą metodai

Vieta:

Nuotoliniai mokymai

Data:

2023-05-16

Trukmė:

2 dienos (05.16 ir 05.23)

Kaina:

290-390

Registracija į seminarą
Įmonės informacija
Dalyvio informacija

Komentarai

Mokymų trukmė ir privalumai:

Mokymai vyks nuotoliniu būdu, juos sudaro dviejų dienų mokymo programa (gegužės 16 ir 23 d.)

Programos aktualumas:

Vienas dažniausiai pasitaikančių skaudulių įmonėse – darbuotojų negebėjimas atpažinti švaistymų jo/įmonės veiklos procesuose ar tiesiog nenoras garsiai įvardinti esamų problemų bei teikti siūlymus joms spręsti, todėl šių mokymų metu aptarsime dažniausias darbuotojų motyvacijos nebuvimo, nenoro priežastis įsitraukti į įmonės veiklos procesų tobulinimą ir nagrinėsime priemones bei būdus, kaip to išvengti ar tai pakeisti. Mokysimės, kaip identifikuoti tikrąsias veiklos procesų problemas, o ne jų simptomus, bei kokiais metodais „užnorinti“ darbuotojus teikti siūlymus joms spręsti.

Jei įmonės organizacinėje kultūroje ir veiklos procesuose fiksuojate bent keletą iš šių išvardintų problemų, tuomet Jums tikrai naudinga dalyvauti šiuose dviejų dienų praktiniuose mokymuose:

 • darbuotojai nesupranta (nežino), kokie yra švaistymai proceso sraute ir jų nešalina, o su jais susitaiko (toleruoja) ir suformuoja „standartiškai atliekamo darbo“ įpročius;
 • dažnu atveju tobulinami simptomai, tačiau nešalinamos veiklos problemos;
 • už visos veiklos tobulinimą atsakingas vienas darbuotojas;
 • neformuojama organizacinė kultūra, kad visi organizacijos darbuotojai teiktų pasiūlymus, kaip sumažinti švaistymus ir tobulinti veiklą.

Planuojami rezultatai:

 • Dalyviai geba apmokyti savo organizacijos darbuotojus atpažinti švaistymus jų kasdienėje darbinėje veikloje, motyvuoti juos teikti pasiūlymus ir šalinti švaistymus (atsargos, transportavimas, klaidų taisymas, papildomas procesas, perprodukcija, laukimas, nepanaudotos žinios) pagal KAIZEN metodo principą.
 • Sėkmingai praktikoje taikant išmoktą metodiką nuolat gerinamos visos organizacijos funkcijos ir procesai, visiems darbuotojams suteikiama galimybė asmeniškai prisidėti prie organizacijos tobulinimo, sudaroma galimybė pastebėti iniciatyvius darbuotojus, didinti jų įsitraukimą ir motyvaciją.

Mokymai skirti:

 • Vadovaujantys asmenys;
 • Darbuotojai, atsakingi už procesų efektyvinimą, darbą su personalu.
Programa
Programa gegužės 16 d.
8:30 - 9:00

Dalyvių prisijungimas.

9:00 - 9:30

Metodo tikslai ir taikymo principai.

9:30-11:00

8 švaistymai, sauga ir kokybė.

11:00 - 11:15

Pertraukėlė.

11:15 - 12:30

8 švaistymai, sauga ir kokybė.

12:30 - 13.30

Pietų pertrauka.

13:30 - 15.00

Pasiūlymų surinkimas ir vertinimas.

Darbuotojų mokymai ir įtraukimas.

Dažniausiai pasitaikančios klaidos, geroji patirtis.

Individualių praktinių užduočių sudarymas.

15:00 - 15:30

Dalyvių apmąstymai ir diskusijos.

14:45 - 15:30

Rizikų analizės ir parinktų priemonių vertinimas.

Programa gegužės 23 d.
8:30 - 9:15

Savarankiškai atliktų praktinių užduočių pristatymas ir analizė.

9:15 - 9:25

Pertraukėlė.

9:25 - 10.10

Savarankiškai atliktų praktinių užduočių pristatymas ir analizė.

10:10 - 10.20

Pertraukėlė.

10:20 - 11:05

Savarankiškai atliktų praktinių užduočių pristatymas ir analizė.

11:05 - 11:15

Pertraukėlė.

11:15 - 12.00

Savarankiškai atliktų praktinių užduočių pristatymas ir analizė.

12:00 - 13:00

Pertrauka.

13:00 - 13:45

Savarankiškai atliktų praktinių užduočių pristatymas ir analizė.

13:45 - 13:55

Pertraukėlė.

13:55 - 14:40

Savarankiškai atliktų praktinių užduočių pristatymas ir analizė.

14:40 - 14:50

Pertraukėlė.

14:50 - 15:35

Savarankiškai atliktų praktinių užduočių pristatymas ir analizė.

15:35 - 15:45

Pertraukėlė.

15:45 - 16:25

Savarankiškai atliktų praktinių užduočių pristatymas ir analizė.

Žiniomis dalinasi
Rokas Milovanovas
Organizacijų efektyvumo, strateginio valdymo ir veiklos procesų tobulinimo ekspertas. Nuo 2015 m. vesdamas mokymus ir suteikdamas ekspertines paslaugas padeda organizacijoms: • sudaryti strateginius veiklos planus; • išgryninti veiklos problemas bei parinkti efektyvias priemones joms šalinti; • darbuotojams nustatyti bei siekti kokybinių veiklos tikslų ir metinių užduočių; • atlikti vykdomų funkcijų detalią analizę bei tobulinti veiklą; • identifikuoti švaistymus ir juos mažinti.
Kaina
Kaina:
390 eur. vienam dalyviui
Kaina*:
*320 eur. vienam dalyviui - užsiregistravus iki balandžio 21 d.
Kaina**:
**290 eur. vienam dalyviui - užsiregistravus dviems ir daugiau dalyvių iš tos pačios įstaigos
Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
Papildoma informacija

REGISTRACIJA VYKDOMA IKI gegužės 12 d.

Mokymų dalyviams išduodami pažymėjimai.

Į kainą įskaičiuotas metodinės medžiagos komplektas (el. versija).

Informacija apie mokymus:

+370 696 80906, ricardas@avgo.lt 

Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti mokymų programą.

Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 3 darbo dienoms iki renginio aukščiau nurodytais kontaktas. Vėliau pinigai negrąžinami.

Cheminių tyrimų metodų validavimas ir verifikavimas. Dvi dienos intensyvios praktikos!

Vieta:

Kaunas, Miško g. 11

viešbutis "Victoria hotel Kaunas"
Data:

2023-06-06

Trukmė:

2 dienos

Kaina:

298 - 338 eur.

Registracija į seminarą
Įmonės informacija
Dalyvio informacija

Komentarai

Tikslinė dalyvių grupė:

Tyrimų, bandymų laboratorijų darbuotojai, atliekantys arba planuojantys atlikti metodų

verifikavimą (arba validavimą) ir rezultatų patikimumo užtikrinimą.

 

Mokymų tikslas:

Suteikti mokymų dalyviams žinių apie tyrimo metodų parinkimą, jų verifikavimą ir validavimą

(kur būtina), pagal nustatytus kriterijus įvertinant numatytas metodo veiksmingumo charakteristikas

ir užtikrinant nenukrypimą nuo jų tolimesniame darbe, atliekant vidinį rezultatų patikimumo

užtikrinimą.

 

Programos aprašymas

Mokymų programa išdėstoma per dvi dienas. Pirmą dieną aptariamas pasiruošimas validavimui/verifikavimui, pagrindinės metodo veiksmingumo charakteristikos, reikšmingumo testų panaudojimas šių charakteristikų įvertinimui. Pateikiami teisingumo, preciziškumo įvertinimo pavyzdžiai, sprendžiamos, o po to aptariamos praktinės užduotys.

Antrą mokymų dieną aptariamos kitų metodo veiksmingumo charakteristikų: aptikimo ir kiekybinio nustatymo ribų, metodo ir instrumento darbinio intervalo, tiesiškumo, metodo jautrio, atrankumo ir atsparumo vertinimas. Sprendžiamos ir aptariamos praktinės užduotys. Pateikiami kontrolinių diagramų sudarymo, naudojimo principai, kontrolinių linijų statistinio vertinimo pavyzdžiai. Aptariamas kontrolinių diagramų pokyčių  ryšys su nustatytomis metodo veiksmingumo charakteristikomis. Sprendžiamos, o po to aptariamos praktinės užduotys.

Klientų, jau dalyvavusių teoriniuose šios temos mokymuose, atsiliepimai:

 • Viskas tenkino, įdomu ir naudinga!
 • Nieko tobulinti nereikia, viskas išsamu ir aišku.
 • Puiki lektorė, labai išsamiai, konkrečiai dėsto medžiagą.
Programa
Programa 2023 m. birželio 6 d.
09.00 – 09.30

Dalyvių registracija. Pasitikimo kava.

09.30 – 11.30
 • Pasiruošimas validavimui/verifikavimui. Planų sudarymas. Pagrindinės metodo
  veiksmingumo charakteristikos, jų kriterijai. Reikšmingumo testai.
11.30 – 12.30

Pietų pertrauka.

12.30 – 14.15
 • 1 Praktinė užduotis.
 • Teisingumo įvertinimas.
 • 2 praktinė užduotis.
14.15 – 14.30

Kavos pertraukėlė.

14.30 – 16.00
 • Preciziškumo įvertinimas.
 • 3 praktinė užduotis.
 • Dienos temų aptarimas.
Programa 2023 m. birželio 7 d.
09.00 – 09.30

Dalyvių registracija. Pasitikimo kava.

09.30 – 11.30
 • Aptikimo ir kiekybinio nustatymo ribos. Metodo ir instrumento darbinis intervalas. Tiesiškumas. Metodo jautris. Atrankumo ir atsparumo vertinimas.
 • 1 praktinė užduotis.
11.30 – 12.30

Pietų pertrauka.

12.30 – 14.30
 • Verifikavimo/validavimo rezultatų tikrinimas. Rezultatų patikimumo kontrolė. Kontrolinės diagramos.
 • 2 praktinė užduotis.
14.30 – 14.45

Kavos pertraukėlė.

14.45 – 16.15
 • Teisingumo, pakartojamumo tikrinimas. Tuščiojo mėginio kontrolė. Aklieji mėginiai.
 • 3 praktinė užduotis.
 • Mėginių ėmimo validavimas ir rezultatų patikimumo kontrolė.
 • Dienos temų aptarimas.
Žiniomis dalinasi
Irena Kavoliūnienė
Cheminių tyrimų skyriaus Aplinkos tyrimų poskyrio vedėja, Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija
Kaina
Kaina:
338 eur. vienam dalyviui
Kaina*:
*298 eur. vienam dalyviui, užsiregistravus iki balandžio 28 d.
Kaina**:
**298 eur. vienam dalyviui, užsiregistravus dviems ir daugiau dalyvių iš tos pačios įmonės/įstaigos
Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
Papildoma informacija

REGISTRACIJA VYKDOMA IKI birželio 2 d.

Seminaro dalyviams išduodami pažymėjimai.

Į kainą įskaičiuotas metodinės medžiagos komplektas (el. versija), kavos pertraukėlė, pietūs.

Informacija apie seminarą:
Projektų vadovas
Alvinas Dūdėnas
+370 600 17825, alvinas@avgo.lt.

Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti seminaro programą.

Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 3 darbo dienoms iki renginio telefonu +370 600 17825 arba el. paštu alvinas@avgo.lt. Vėliau pinigai negrąžinami.

Gamybos procesų optimizavimo galimybės pramonės įmonėse

Vieta:

Nuotoliniai mokymai

Data:

2023-04-18

Trukmė:

2 dienos (04.18 ir 04.25)

Kaina:

290-390 €

Registracija į seminarą
Įmonės informacija
Dalyvio informacija

Komentarai

Mokymų trukmė:

Mokymai vyks 2 dienas nuotoliniu būdu (balandžio 18 ir 25 d.)

Tikslas:

 • Išmokti sudaryti veiklos procesų žemėlapius, atskirti vertę kuriančius žingsnius nuo vertės nekuriančių žingsnių, eliminuoti vertės nekuriančius žingsnius, optimizuoti ir standartizuoti gamybos procesus.

Planuojamas rezultatas:

 • Dalyviai mokės praktiškai taikyti Vertės srauto žemėlapio ir Standartizuoto darbo metodikas. Žinos, kaip atskirti vertę kuriančius žingsnius nuo vertės nekuriančių žingsnių ir juos optimizuoti.
 • Išmoktas metodikas sėkmingai pritaikys praktikoje – sutrumpės procesų vykdymo laikas, bus taupomi žmogiškieji ir finansiniai ištekliai.

Mokymai skirti:

 • Gamybos vadovams, pavaduotojams, pamainos vadovams.
 • Kitiems asmenims, atsakingiems už gamybos procesų valdymą.

 

Dalyvių skaičius ribojamas

Programa
Programa 2023 m. balandžio 18 d.
08:30 - 09:00

Dalyvių prisijungimas.

09:00 - 11:00

Procesų analizė Vertės srauto žemėlapio metodu.

Metodo taikymas, procesų inventorizacija ir tikslai.

11:00 - 11:15

Pertraukėlė.

11:15 - 13:00

Vertės nekuriantys ir vertę kuriantys žingsniai, praktiniai pratimai.

13:00 - 14:00

Pertrauka.

14:00 - 16:00

Procesų standartizavimas Standartizuoto darbo metodu.

Procesų efektyvinimo priemonių planų sudarymas ir vykdymas.

Dažniausiai pasitaikančios klaidos, geroji patirtis, diskusijos.

Individualių praktinių užduočių sudarymas.

Programa 2023 m. balandžio 25 d. Atliktų praktinių užduočių analizė.
08:00 - 08:30

Dalyvių prisijungimas.

08:30 - 10:15

Savarankiškai atliktų praktinių užduočių pristatymas ir analizė.

10:15 - 10:30

Pertraukėlė.

10:30 - 12:00

Savarankiškai atliktų praktinių užduočių pristatymas ir analizė.

12:00 - 13:00

Pertrauka.

13:00 - 14:45

Savarankiškai atliktų praktinių užduočių pristatymas ir analizė.

14:45 - 15:00

Pertraukėlė.

15:00 - 16:45

Savarankiškai atliktų praktinių užduočių pristatymas ir analizė.

Žiniomis dalinasi
Lektorius Rimtautas Dališanskis
Organizacijų efektyvumo, strateginio valdymo ir veiklos procesų optimizavimo sertifikuotas procesų analizės „Six Sigma Black Belt“ ekspertas. 2012–2017 m. vadovavo investiciniams projektams ir organizacijų veiklos procesų perkėlimui į elektroninę erdvę juos optimizuojant. Nuo 2017 m. padeda privačioms ir viešosioms organizacijoms optimizuoti jų vidinius procesus taikant Vertės srauto žemėlapio metodą, rengia vidinius įmonių/įstaigų specialistus, kurie geba patys analizuoti ir optimizuoti savo įmonės/įstaigos veiklą.
Kaina
Kaina:
390 eur. vienam dalyviui.
Kaina*:
*320 eur. vienam dalyviui - užsiregistravus iki kovo 31 d.
Kaina**:
**290 eur. vienam dalyviui - užsiregistravus dviems ir daugiau dalyvių iš tos pačios įmonės / įstaigos.
Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
Papildoma informacija

REGISTRACIJA VYKDOMA IKI balandžio 14 d.

Mokymų dalyviams išduodami pažymėjimai.

Į kainą įskaičiuotas metodinės medžiagos komplektas (el. versija).

Informacija apie mokymus:

+370 696 80906, ricardas@www.avgo.lt 

Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti mokymų programą.

Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 3 darbo dienoms iki renginio aukščiau nurodytais kontaktas. Vėliau pinigai negrąžinami.

Švaresnės gamybos galimybių įvertinimas pramonės įmonėse

Vieta:

Kaunas, Miško g. 11

Viešbutis „Victoria Hotel Kaunas”
Data:

2023-05-02

Trukmė:

2 dienos (gegužės 02 ir 09 d.)

Kaina:

390-460

Registracija į seminarą
Įmonės informacija
Dalyvio informacija

Komentarai

 

Kviečiame Jus ir Jūsų kolegas dalyvauti dviejų dienų trukmės praktiniuose mokymuose tema „Švaresnės gamybos galimybių įvertinimas pramonės įmonėse“

Mokymų datos:

 • 2023 gegužės 2 d. Švaresnės gamybos galimybių poreikio įvertinimas įmonėje (nuotoliniu būdu);
 • 2023 gegužės 9 d. Švaresnės gamybos inovacijų įvykdomumo analizė (gyvai).

Švaresnė gamyba (ŠG) – tai prevencinė ir integruota aplinkos apsaugos vadybos strategija, kuri turi būti nuolat taikoma gamybiniams procesams bei produktams per visą jų egzistavimo ciklą, siekiant sumažinti poveikį žmonėms ir aplinkai.
Diegiant ŠG projektus, tarša mažinama jos sukūrimo šaltinyje, t.y. pačiame gamybos procese, jį optimizuojant, keičiant technologiją ar žaliavą, ar produktą, kt. Tai taršos prevencija jos susidarymo šaltinyje.

Labai svarbu, kad ŠG projektai leidžia ne tik mažinti poveikį aplinkai, bet ir duoda ekonominę naudą, visų pirmą, dėl išteklių (žaliavinių, energetinių) taupymo.

Mokymai skirti: įmonių darbuotojams, atsakingiems už aplinkosaugą, darbų saugą; aplinkos inžinieriams; aplinkos arba integruotos aplinkosaugos ir kokybės sistemos vadovams arba kitiems vadybos sistemos specialistams; energetikams; technologams; procesų valdymo inžinieriams; kitiems inžinieriams; ekonomistams; konsultacinių įmonių darbuotojams.

Pagrindinis organizuojamų praktinių mokymų tikslas: suteikti žinių apie ŠG koncepciją, išmoktyti identifikuoti aplinkosaugines problemas ir jų susidarymo priežastis, atlikti aplinkosauginių projektų įvykdomumo analizę (techninį, aplinkosauginį, ekonominį įvertinimą) ir rengti ŠG inovacijas.

Mokymuose tikslinga dalyvauti, jeigu:

 • Įmonėje yra poreikis didinti aplinkosaugos veiksmingumą; mažinti poveikį aplinkai taršos prevencijos ir atliekų mažinimo metodais; taupyti išteklius (žaliavą, vandenį, energiją); optimizuoti energijos gamybos ir kitus procesus;
 • Imonėje yra poreikis mažinti gamybos tiesioginius kaštus (savikainą);
 • Įmonė – TIPK (Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės) Įrenginys (privalo skirti dėmesį naudojamų technologijų ir kitų gamybos būdų poveikio aplinkai mažinimui: nuo teršalų / atliekų prevencijos iki mažinimo);
 • Įmonėje įdiegta Aplinkosaugos vadybos sistema arba Integruota Kokybės ir Aplinkosaugos vadybos sistema (pagal tarptautinius reikalavimus, pvz. ISO, EMAS);
 • Įmonė nori gauti finansavimą (subsidiją) iš ES struktūrinių fondų Švaresnės gamybos projektų įdiegimui, pavyzdžiui, pagal priemonę Eco-inovacijos LT+.

Įgytoms žiniom užtvirtinti po kiekvienų mokymų dalyviams bus siūloma atlikti užduotis, susietas su Švaresnės gamybos projekto rengimu įmonei (tarp sesijų taip pat bus teikiamos konsultacijos telefonu arba el. paštu). Paskutinę mokymų dieną įgytas žinias dalyviai galės pasitikrinti atlikdami testą.

Esant poreikiui, mokymų programos dalyviai turės galimybę parengti savo įmonei Švaresnės gamybos projektą.

DALYVIŲ SKAIČIUS RIBOJAMAS
Programa
2023 m. gegužės 2 d. Švaresnės gamybos galimybių poreikio įvertinimas įmonėje (nuotoliniu būdu)
08:45 - 09:00

Dalyvių prisijungimas.

09:00 - 09:15

Dalyvių prisistatymas.

09:15 - 10:45

Švaresnės gamybos (ŠG) koncepcija. Taršos prevencijos metodai, taikomi švaresnėje gamyboje (paskaita ir 1 darbas grupėmis; darbo grupių rezultatų pristatymas/diskusijos).

10:45 - 11:00

Pertraukėlė.

11:00 - 12:30

ŠG planavimas / pirminis aplinkosaugos įvertinimas ir problemų identifikavimas (įrankiai: medžiagų srautų analizė; medžiagų ir energijos / kuro ir energijos balansų sudarymas) (praktinių pavyzdžių aptarimas).

12:30 - 13:30

Pietų pertrauka.

13:30 - 15:00

ŠG gamybos įvertinimo etapas – problemų priežasčių nustatymas ir pasiūlymų pateikimas (atvejo studijos – praktinio pavyzdžio aptarimas).

15:00 - 15:15

Pertraukėlė.

15:15 - 16:30

ŠG galimybių įvykdomumo analizė: inovacijų techninis, aplinkosaugos bei ekonominis įvertinimas (paskaita; atvejo studijos – praktinio pavyzdžio aptarimas (tęsinys)).

16:30 - 17:00

ŠG projektų diegimo įvairiuose pramonės įmonėse pavyzdžiai. Namų darbo užduoties pateikimas (dėl duomenų surinkimo ŠG projekto rengimui).

2023 m. gegužės 9 d. Švaresnės gamybos inovacijų įvykdomumo analizė (gyvai)
8:45 - 9:00

Dalyvių registracija.

09:00 - 10:45

ŠG galimybių įvykdomumo analizė (tęsinys) (poveikio aplinkai vertinimo (PAV) objektų identifikavimas) (paskaita; praktinių pavyzdžių analizė).

10:45 - 11:00

Kavos pertraukėlė

11:00 - 12:30

Darbas grupėmis (tema: srautų įvertinimas; problemos identifikavimas; inovacijos įvykdomumo analizės aplinkosauginis ir ekonominis įvertinimas), konsultacijos.

12:30 - 13:30

Pietų pertrauka

13:30 - 14:00

Darbo grupių rezultatų pristatymas/diskusijos.

14:00 - 15:30

Aplinkosaugos veiksmingumo planavimas po ŠG projekto  įgyvendinimo. ŠG alternatyvų atranka.  Pagrindinių finansinių rodiklių įvertinimas (atvejo studijos – praktinio pavyzdžio aptarimo tęsinys).

15:30 - 15:45

Kavos pertraukėlė

15:45 - 16:15

ŠG projektų finansavimo galimybės Lietuvoje.

16:15 - 17:00

Žinių pasitikrinimo testas.

17:00 - 17:15

Sertifikatų įteikimas.

Žiniomis dalinasi
dr. Irina Kliopova
Kauno technologijos universiteto (KTU) Aplinkos inžinerijos instituto (APINI) docentė (nuo 2006 metų), UAB „EcoIri Solution" direktorė (nuo 2010 metų).
Kaina
Kaina:
460 eur. vienam dalyviui.
Kaina*:
*390 eur. vienam dalyviui - užsiregistravus iki kovo 31 d.
Kaina**:
**390 eur. vienam dalyviui - užsiregistravus dviems ir daugiau dalyvių iš tos pačios įmonės/įstaigos.
Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
Papildoma informacija

REGISTRACIJA VYKDOMA IKI balandžio 28 d.

Mokymų dalyviams išduodami pažymėjimai.

Į kainą įskaičiuotas metodinės medžiagos komplektas (el. versija).

Informacija apie mokymus:
Projektų vadovas
Alvinas Dūdėnas
+370 600 17825, alvinas@avgo.lt.

Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti mokymų programą.

Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 3 dienoms iki renginio aukščiau nurodytais kontaktais. Vėliau pinigai negrąžinami.