Praktiniai mokymai „LST EN ISO 13485:2016 ir LST EN ISO 9001:2015 neatitikčių, korekcinių ir prevencinių veiksmų valdymo (CAPA) reikalavimai”

Vieta:

Kauno g. 14, Vilnius

viešbutis „Comfort Hotel LT”
Data:

2023-11-16

Trukmė:

10 akad. val.

Kaina:

179 - 189 €

Registracija į seminarą
Įmonės informacija
Dalyvio informacija

Komentarai

Tikslinė dalyvių grupė

Mokymai skirti įstaigų vadovams, kokybės vadybininkams, vidaus audito vadovams ir auditoriams bei kitiems įstaigų darbuotojams, atsakingiems už neatitikčių, korekcinių ir prevencinių veiksmų valdymą vadovaujantis standartų LST EN ISO 13485:2016 „Medicinos priemonės. Kokybės vadybos sistemos. Reglamentuojantys reikalavimai (ISO 13485:2016)“ ir LST EN ISO 9001:2015 „Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai (ISO 9001:2015)“ reikalavimais.

Mokymo tikslas

Suteikti dalyviams žinias apie neatitikčių, korekcinių ir prevencinių veiksmų valdymą, apimantį neatitikčių atpažinimą, dokumentavimą, pagrindinės priežasties analizę, neatitikties kategorijos nustatymą, koregavimą, korekcinius ir prevencinius veiksmus, jų rezultatyvumo įvertinimą ir atsakomybes.

Trumpas programos aprašymas

Mokymo metu dalyviai išsamiai supažindinami su LST EN ISO 13485:2016 „Medicinos priemonės. Kokybės vadybos sistemos. Reglamentuojantys reikalavimai (ISO 13485:2016)“ ir LST EN ISO 9001:2015 „Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai (ISO 9001:2015)“ standartuose nurodytais neatitikčių, neatitiktinių produktų, paslaugų, korekcinių ir prevencinių veiksmų valdymo reikalavimais, neatitikčių valdymui taikomais metodais. Mokymu metu atliekamos užduotys, analizuojamos situacijos.

Dalyvių skaičius ribotas! Mokymų metu bus reikalingi standartai LST EN ISO 13485:2016 IR LST EN ISO 9001:2015
Programa
08:30 – 09:00

Dalyvių registracija. Pasitikimo kava.

09:00 – 11:00

Neatitiktinio produkto, neatitiktinių išvedinių ir neatitikčių valdymo reikalavimai ir juos nustatantys dokumentai (LST EN ISO 13485:2016 ir LST EN ISO 9001:2015). Pagrindinių terminų ir jų apibrėžčių apžvalga. Neatitikčių dokumentavimas ir klasifikavimas.

11:00 – 11:15

Kavos pertraukėlė.

11:15 – 13:00

Neatitikčių priežastys, jų analizė ir analizės metodai. Neatitikčių priežasčių dokumentavimas. Neatitiktinių išvedinių, neatitikčių paplitimo masto nustatymas, vertinamoji analizė ir galimi scenarijai.

13:00 – 14:00

Pietų pertrauka.

14:00 – 14:30

Koregavimas, korekciniai ir prevenciniai veiksmai (CAPA).

14:30 – 15:30

Praktinė užduotis.

15:30 – 15:45

Kavos pertraukėlė.

15:45 – 16:30

Praktinė užduoties tęsinys.

16:30 – 17:00

Praktinės užduoties aptarimas.

17:00 – 17:30

Diskusijos. Pažymėjimų įteikimas.

Žiniomis dalinasi
Jovita Kerulytė
Europos kokybės organizacijos kokybės sistemų ir auditų vadovė, sertifikuota DGQ (Vokietija) auditų vadovė.
Kaina
Kaina:
189 eur. vienam dalyviui.
Kaina*:
*179 eur. vienam dalyviui, užsiregistravus iki spalio 13 d.
Kaina**:
**179 eur. vienam dalyviui, užsiregistravus dviems ir daugiau dalyvių iš tos pačios įmonės/įstaigos.
Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
Papildoma informacija

REGISTRACIJA VYKDOMA IKI lapkričio 14 d.

Seminaro dalyviams išduodami pažymėjimai.

Į kainą įskaičiuotas metodinės medžiagos komplektas (el. versija), kavos pertraukėlė, pietūs.

Informacija apie seminarą:
Projektų vadovas
Alvinas Dūdėnas
+370 600 17825, alvinas@avgo.lt.

Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti seminaro programą.

Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 3 darbo dienoms iki renginio telefonu +370 600 17825 arba el. paštu alvinas@avgo.lt. Vėliau pinigai negrąžinami.

Ekologiškų produktų sertifikavimo reikalavimų pokyčiai ir iššūkiai taikant naują reglamentavimą

Vieta:

Miško g. 11, Kaunas

viešbutis „Victoria Hotel Kaunas”
Data:

2023-10-25

Trukmė:

5 akad. val.

Kaina:

119-149 €

Registracija į seminarą
Įmonės informacija
Dalyvio informacija

Komentarai

Seminaras skirtas vykdantiems ar planuojantiems vykdyti ekologiškų produktų paruošimo (perdirbimo), importo, eksporto, sandėliavimo, platinimo, viešojo maitinimo veiklas.

Programa
09.30 – 10.00

Dalyvių registracija. Pasitikimo kava.

10.00 – 12.00

Ekologinės gamybos teisinio reglamentavimo pasikeitimai. Ekologinės gamybos veiksmų planas, kontrolės sistema.

Veiklos vykdytojo pareigos ir atsakomybės. Rizikos taškų, atsargumo ir prevencinių priemonių nustatymas.  Iššūkiai ir dažniausios klaidos.

12.00 – 13.00

Pietų pertrauka.

13.00 – 15.00

Ekologiško perdirbto maisto sudėties reikalavimai, sudėtinių dalių tinkamumo vertinimas, ženklinimo etikečių ir receptūrų sudarymas.

Dažniausio klaidos pildant sertifikavimo dokumentus, ruošiantis fizinei patikrai. Nauji sertifikavimo įkainiai.

Testas.  Klausimų ir atsakymų aptarimas. Diskusija.

Žiniomis dalinasi
Reda Butkevičiūtė
ekspertė, turinti 13 metų patirtį ekologiškų produktų sertifikavime. Reda eilę metų veda seminarus ekologiškų produktų gamybos temomis ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Reda yra ekologinės gamybos nacionalinė ekspertė, todėl Europos komisijos organizuojamuose mokymuose lektoriauja nacionalinio eksperto pozicijoje. Nuolat gilina žinias Lietuvoje ir užsienio šalyse. Turi patirtį sertifikuojant ekologišką maistą Lietuvoje pagal ES ekologinės gamybos reikalavimus, ekvavalentiškumo standartus trečiose šalyse, Amerikos standartą NOP, viešojo maitinimo, Kokybės ženklu ženklinamų produktų bei ekologiškos kosmetikos sertifikavime.
Kaina
Kaina:
149 eur. vienam dalyviui.
Kaina*:
*139 eur. vienam dalyviui - užsiregistravus iki spalio 6 d.
Kaina**:
**119 eur. vienam dalyviui - užsiregistravus trims ir daugiau dalyvių iš tos pačios įmonės/įstaigos.
Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
Papildoma informacija

REGISTRACIJA VYKDOMA IKI spalio 23 d.

Seminaro dalyviams išduodami pažymėjimai.

Į kainą įskaičiuotas metodinės medžiagos komplektas (el. versija), kavos pertraukėlė, pietūs.

Informacija apie seminarą:
Projektų vadovas
Alvinas Dūdėnas
+370 600 17825, alvinas@avgo.lt.

Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti seminaro programą.

Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 3 dienoms iki renginio telefonu +370 600 17825 arba el. paštu alvinas@avgo.lt. Vėliau pinigai negrąžinami.

Dviejų dienų praktiniai mokymai „Vidaus auditas ir neatitikčių valdymas tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijose pagal tarptautinių standartų LST EN ISO/IEC 17025:2018 ir LST EN ISO 19011:2018 reikalavimus“

Vieta:

Kauno g. 14, Vilnius

viešbutis „Comfort Hotel LT”
Data:

2023-10-04

Trukmė:

2 dienos

Kaina:

358 - 378 €

Registracija baigta
Registracija į seminarą
Įmonės informacija
Dalyvio informacija

Komentarai

1. Tikslinė dalyvių grupė

Mokymų kursas skirtas tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų (toliau – Laboratorijos) vadovams, kokybės vadybininkams, vidaus audito vadovams, vidaus auditoriams, Laboratorijų darbuotojams, atsakingiems už Laboratorijų vadybos sistemų sukūrimą, įdiegimą, priežiūrą, valdymą, gerinimą, vidaus auditų planavimą ir jų atlikimą; audito duomenų dokumentavimą, neatitikčių, korekcinių veiksmų valdymą, rekomendacijų teikimą, duomenų analizę ir gerinimą pagal LST EN ISO/IEC 17025:2018 „Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai (ISO/IEC 17025:2017)“ ir LST EN ISO 19011:2018 „Vadybos sistemų audito gairės (ISO 19011:2018)“ standartų reikalavimus.

2. Mokymo tikslas

Suteikti dalyviams vidaus auditų planavimo, atlikimo, dokumentavimo, neatitikčių, korekcinių veiksmų, rekomendacijų valdymo žinias. Atlikti praktines užduotis.

3. Trumpas programos aprašymas

Mokymo metu dalyviai išsamiai supažindinami su monitoringo, matavimo ir analizės procesu, apimančiu vidaus audito, neatitikčių ir korekcinių veiksmų valdymą. Išsamiai apžvelgiamas vidaus auditų planavimas, programų, planų turinys; vidaus audito tipai, tikslai, programų rizikos vertinimas; reikalavimai, keliami, vidaus audito programų rengėjams ir valdytojams, vidaus autoriams, vidaus audito vadovams bei asmenims, atsakingiems už neatitikčių, korekcinių veiksmų nustatymą ir valdymą. Apžvelgiami vidaus auditų, neatitikčių valdymo metodai, pavyzdžių atrankos metodai ir jų reikšmė, vidaus auditų klausimynų tipai ir jų reikšmė, vidaus audito radiniai ir jų vertinimas bei dokumentavimas; vidaus audito ataskaitų rengimas ir audito išvadų bei rekomendacijų rašymas. Mokymų metu atliekamos praktinės užduotys.

 

Kviečiame į kitus mūsų organizuojamus mokymus:

Dviejų dienų praktiniai mokymai „LST EN ISO/IEC 17025:2018 reikalavimai ir jų praktinis taikymas”, gruodžio 6 – 7 dienomis, viešbutyje „Comfort Hotel LT”, Kauno g. 14, Vilniuje. Registruotis galite paspaudę ČIA.

GRUPĖ PILNA! Mokymų metu bus reikalingas standartas LST EN ISO/IEC 17025:2018
Programa
Programa 2023 m. spalio 4 d. VIDAUS AUDITAS
08:30 – 09:00

Dalyvių registracija. Pasitikimo kava.

09:00 – 11:15

Audito terminai ir bendra audito apžvalga. Auditą reglamentuojantys dokumentai. Audito paskirtis, auditų tipai. Reikalavimai auditoriui ir audito grupės vadovui. Audito programos vadyba, audito planavimas.

11:15 – 11:30

Kavos pertraukėlė.

11:30 – 12:00

Įprastos audito veiklos (audito klausimai; audito veiklų atlikimas; įžanginis susirinkimas; informacijos rinkimas, rinkimo metodai ir vertinamoji analizė).

12:00 – 13:00

Pietų pertrauka.

13:00 – 14:00

Įprastos audito veiklos (audito klausimai; audito veiklų atlikimas; įžanginis susirinkimas; informacijos rinkimas, rinkimo metodai ir vertinamoji analizė) tęsinys.

14:00 – 14:45

Praktinė užduotis.

14:45 – 15:00

Kavos pertraukėlė.

15:00 – 16:00

Praktinės užduoties tęsinys.

16:00 – 16:40

Praktinės užduoties aptarimas.

16:40 – 17:00

Audito ataskaita ir audito išvados. Baigiamasis susirinkimas, audito užbaigimas ir rekomendacijos.

17:00 – 17:30

Diskusijos.

Programa 2023 m. spalio 5 d. NEATITIKČIŲ VALDYMAS
08:30 – 09:00

Pasitikimo kava.

09:00 – 10:45

Terminai ir apibrėžtys. Dokumentai, nustatantys reikalavimus neatitikčių ir korekcinių veiksmų valdymui. Neatitikčių dokumentavimas ir klasifikavimas.

10:45 – 11:00

Kavos pertraukėlė.

11:00 – 12:00

Neatitikties priežasties analizė ir analizės metodai. Koregavimas, korekciniai veiksmai. Korekcinių veiksmų valdymas, neatitikčių pavyzdžių analizė.

12:00 – 13:00

Pietų pertrauka.

13:00 – 14:45

Praktinė užduotis.

14:45 – 15:00

Kavos pertraukėlė.

15:00 – 15:40

Praktinės užduoties tęsinys.

15:40 – 16:30

Praktinės užduoties aptarimas.

16:30 – 17:00

Mokymų apibendrinimas.

17:00 – 17:30

Diskusijos. Pažymėjimų įteikimas.

Žiniomis dalinasi
Jovita Kerulytė
Europos kokybės organizacijos kokybės sistemų ir auditų vadovė, Sertifikuota DGQ (Vokietija) auditų vadovė.
Kaina
Kaina:
378 eur. vienam dalyviui.
Kaina*:
358 eur. vienam dalyviui - užsiregistravus iki rugsėjo 1 d.
Kaina**:
358 eur. vienam dalyviui - užsiregistravus dviems ir daugiau dalyvių iš tos pačios įmonės/įstaigos.
Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
Papildoma informacija

REGISTRACIJA VYKDOMA IKI spalio 2 d.

Seminaro dalyviams išduodami pažymėjimai.

Į kainą įskaičiuotas metodinės medžiagos komplektas (el. versija), kavos pertraukėlė, pietūs.

Informacija apie seminarą:
Projektų vadovas
Alvinas Dūdėnas
+370 600 17825, alvinas@avgo.lt.

Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti seminaro programą.

Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 3 dienoms iki renginio telefonu +370 600 17825 arba el. paštu alvinas@avgo.lt. Vėliau pinigai negrąžinami.

LST EN ISO/IEC 17020:2012 “Atitikties įvertinimas. Reikalavimai, keliami įvairių tipų kontrolės įstaigų veiklai (ISO/IEC 17020:2012)” reikalavimų samprata ir taikymas

Vieta:

Kauno g. 14, Vilnius

viešbutis „Comfort Hotel LT”
Data:

2023-11-09

Trukmė:

10 akad. val.

Kaina:

169-179 €

Registracija į seminarą
Įmonės informacija
Dalyvio informacija

Komentarai

Tikslinė dalyvių grupė:

Įvairių tipų akredituotų ir neakredituotų kontrolės įstaigų vadovai, kokybės vadybininkai, techniniai vadovai ir darbuotojai, atsakingi už kontrolės įstaigų veiklą, kontrolės vykdymą, kokybės vadybos sistemos kūrimą, diegimą, priežiūrą. Visi kontrolės įstaigų darbuotojai, kurie rengia kokybės vadybos sistemos dokumentus, atlieka vidinius auditus, vykdo ir užtikrina kokybės valdymą, atlieka atitikties įvertinimus.

Mokymo tikslas:

Suteikti dalyviams teorinių žinių apie tarptautinio standarto LST EN ISO/IEC 17020:2012 „Atitikties įvertinimas. Reikalavimai, keliami įvairių tipų kontrolės įstaigų veiklai (ISO/IEC 17020:2012)“ reikalavimus ir praktinį jo taikymą.

Trumpas programos aprašymas

Mokymo dalyviai supažindinami su tarptautinio standarto taikymo principais. Išsamiai paaiškinami bendrieji reikalavimai, apimantys nešališkumą, nepriklausomumą ir konfidencialumą. Aptariami struktūriniai reikalavimai apimantys administracinius reikalavimus, organizacinę struktūrą ir valdymą. Analizuojami reikalavimai išteklių procesui, apimančiam reikalavimus personalui, įrenginiams ir įrangai, subrangai. Išsamiai analizuojami procesai apimantys kontrolės metodus ir procedūras, kontrolinių objektų ir pavyzdžių tvarkymą, kontrolės įrašus, kontrolės ataskaitas ir kontrolės sertifikatus, skundus ir apeliacijas ir vadybos sistemos reikalavimus apimančius vadybos sistemos dokumentų ir įrašų valdymą, vadovybės vertinamąją analizę, vidinius auditus, korekcinius ir prevencinius veiksmus.

Programa
08:30 - 09:00

Dalyvių registracija. Pasitikimo kava.

09:00 - 11:00

Standarto taikymo apžvalga. Bendrieji reikalavimai. Nešališkumas ir nepriklausomumas. Konfidencialumas. Struktūriniai reikalavimai. Administraciniai reikalavimai. Organizacinė struktūra ir valdymas.

11:00 - 11:15

Kavos pertraukėlė.

11:15 - 13:00

Reikalavimai ištekliams. Personalas. Įrenginiai ir įranga. Subranga. Proceso reikalavimai. Kontrolės metodai ir procedūros. Kontroliuojamų objektų ir pavyzdžių tvarkymas.

13:00 - 14:00

Pietų pertrauka.

14:00 - 15:45

Kontrolės įrašai. Kontrolės ataskaitos ir kontrolės sertifikatai. Skundai ir apeliacijos. Skundų ir apeliacijų procesas. Vadybos sistemos reikalavimai. Pasirinktys ir bendrosios nuostatos.

15:45 - 16:00

Kavos pretraukėlė.

16:00 - 17:00

Vadybos sistemos dokumentai. Dokumentų valdymas. Įrašų valdymas. Vadovybės vertinamoji analizė. Vidaus auditai. Korekciniai ir prevenciniai veiksmai.

17:00 - 17:30

Diskusijos. Pažymėjimų teikimas.

Žiniomis dalinasi
Jovita Kerulytė
Europos kokybės organizacijos kokybės sistemų ir auditų vadovė, sertifikuota DGQ (Vokietija) auditų vadovė.
Kaina
Kaina:
179 eur. vienam dalyviui.
Kaina*:
*169 eur. vienam dalyviui, užsiregistravus iki spalio 2 d.
Kaina**:
**169 eur. vienam dalyviui, užsiregistravus dviems ir daugiau dalyvių iš tos pačios įmonės/įstaigos.
Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
Papildoma informacija

REGISTRACIJA VYKDOMA IKI lapkričio 6 d.

Seminaro dalyviams išduodami pažymėjimai.

Į kainą įskaičiuotas metodinės medžiagos komplektas (el. versija), kavos pertraukėlė, pietūs.

Informacija apie seminarą:
Projektų vadovas
Alvinas Dūdėnas
+370 600 17825, alvinas@avgo.lt.

Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti seminaro programą.

Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 3 darbo dienoms iki renginio telefonu +370 600 17825 arba el. paštu alvinas@avgo.lt. Vėliau pinigai negrąžinami.

KAIZEN metodo taikymas pramonės įmonių veiklos procesuose: problemų identifikavimas ir jų šalinimo būdai, darbuotojų įtraukimo į veiklos tobulinimą metodai

Vieta:

Nuotoliniai mokymai

Data:

2023-11-16

Trukmė:

2 dienos (11.16 ir 11.23)

Kaina:

290-390

Registracija į seminarą
Įmonės informacija
Dalyvio informacija

Komentarai

Mokymų trukmė ir privalumai:

Mokymai vyks nuotoliniu būdu, juos sudaro dviejų dienų mokymo programa (lapkričio 16 ir 23 d.)

Programos aktualumas:

Vienas dažniausiai pasitaikančių skaudulių įmonėse – darbuotojų negebėjimas atpažinti švaistymų jo/įmonės veiklos procesuose ar tiesiog nenoras garsiai įvardinti esamų problemų bei teikti siūlymus joms spręsti, todėl šių mokymų metu aptarsime dažniausias darbuotojų motyvacijos nebuvimo, nenoro priežastis įsitraukti į įmonės veiklos procesų tobulinimą ir nagrinėsime priemones bei būdus, kaip to išvengti ar tai pakeisti. Mokysimės, kaip identifikuoti tikrąsias veiklos procesų problemas, o ne jų simptomus, bei kokiais metodais „užnorinti“ darbuotojus teikti siūlymus joms spręsti.

Jei įmonės organizacinėje kultūroje ir veiklos procesuose fiksuojate bent keletą iš šių išvardintų problemų, tuomet Jums tikrai naudinga dalyvauti šiuose dviejų dienų praktiniuose mokymuose:

 • darbuotojai nesupranta (nežino), kokie yra švaistymai proceso sraute ir jų nešalina, o su jais susitaiko (toleruoja) ir suformuoja „standartiškai atliekamo darbo“ įpročius;
 • dažnu atveju tobulinami simptomai, tačiau nešalinamos veiklos problemos;
 • už visos veiklos tobulinimą atsakingas vienas darbuotojas;
 • neformuojama organizacinė kultūra, kad visi organizacijos darbuotojai teiktų pasiūlymus, kaip sumažinti švaistymus ir tobulinti veiklą.

Planuojami rezultatai:

 • Dalyviai geba apmokyti savo organizacijos darbuotojus atpažinti švaistymus jų kasdienėje darbinėje veikloje, motyvuoti juos teikti pasiūlymus ir šalinti švaistymus (atsargos, transportavimas, klaidų taisymas, papildomas procesas, perprodukcija, laukimas, nepanaudotos žinios) pagal KAIZEN metodo principą.
 • Sėkmingai praktikoje taikant išmoktą metodiką nuolat gerinamos visos organizacijos funkcijos ir procesai, visiems darbuotojams suteikiama galimybė asmeniškai prisidėti prie organizacijos tobulinimo, sudaroma galimybė pastebėti iniciatyvius darbuotojus, didinti jų įsitraukimą ir motyvaciją.

Mokymai skirti:

 • Vadovaujantiems asmenims;
 • Darbuotojams atsakingiems už veiklos organizavimą ir tobulinimą;
 • Darbuotojams atsakingiems už veiklos standartizavimą;
 • Darbuotojai, atsakingi už procesų srauto sudarymą ir vertinimą;
 • Darbuotojams atsakingiems už darbą su personalu.
Programa
Programa lapkričio 16 d.
8:30 - 9:00

Dalyvių prisijungimas.

9:00 - 9:30

Metodo tikslai ir taikymo principai.

9:30-11:00

8 švaistymai, sauga ir kokybė.

11:00 - 11:15

Pertraukėlė.

11:15 - 12:30

8 švaistymai, sauga ir kokybė.

12:30 - 13.30

Pietų pertrauka.

13:30 - 15.00

Pasiūlymų surinkimas ir vertinimas.

Darbuotojų mokymai ir įtraukimas.

Dažniausiai pasitaikančios klaidos, geroji patirtis.

Individualių praktinių užduočių sudarymas.

15:00 - 15:30

Dalyvių apmąstymai ir diskusijos.

Programa lapkričio 23 d.
8:30 - 9:15

Savarankiškai atliktų praktinių užduočių pristatymas ir analizė.

9:15 - 9:25

Pertraukėlė.

9:25 - 10.10

Savarankiškai atliktų praktinių užduočių pristatymas ir analizė.

10:10 - 10.20

Pertraukėlė.

10:20 - 11:05

Savarankiškai atliktų praktinių užduočių pristatymas ir analizė.

11:05 - 11:15

Pertraukėlė.

11:15 - 12.00

Savarankiškai atliktų praktinių užduočių pristatymas ir analizė.

12:00 - 13:00

Pertrauka.

13:00 - 13:45

Savarankiškai atliktų praktinių užduočių pristatymas ir analizė.

13:45 - 13:55

Pertraukėlė.

13:55 - 14:40

Savarankiškai atliktų praktinių užduočių pristatymas ir analizė.

14:40 - 14:50

Pertraukėlė.

14:50 - 15:35

Savarankiškai atliktų praktinių užduočių pristatymas ir analizė.

15:35 - 15:45

Pertraukėlė.

15:45 - 16:25

Savarankiškai atliktų praktinių užduočių pristatymas ir analizė.

Žiniomis dalinasi
Rokas Milovanovas
Organizacijų efektyvumo, strateginio valdymo ir veiklos procesų tobulinimo ekspertas. Nuo 2015 m. vesdamas mokymus ir suteikdamas ekspertines paslaugas padeda organizacijoms: • sudaryti strateginius veiklos planus; • išgryninti veiklos problemas bei parinkti efektyvias priemones joms šalinti; • darbuotojams nustatyti bei siekti kokybinių veiklos tikslų ir metinių užduočių; • atlikti vykdomų funkcijų detalią analizę bei tobulinti veiklą; • identifikuoti švaistymus ir juos mažinti.
Kaina
Kaina:
390 eur. vienam dalyviui.
Kaina*:
*320 eur. vienam dalyviui - užsiregistravus iki spalio 27 d.
Kaina**:
**290 eur. vienam dalyviui - užsiregistravus dviems ir daugiau dalyvių iš tos pačios įmonės.
Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
Papildoma informacija

REGISTRACIJA VYKDOMA IKI lapkričio 10 d.

Mokymų dalyviams išduodami pažymėjimai.

Į kainą įskaičiuotas metodinės medžiagos komplektas (el. versija).

Informacija apie mokymus:

+370 696 80906, ricardas@avgo.lt 

Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti mokymų programą.

Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 3 darbo dienoms iki renginio aukščiau nurodytais kontaktas. Vėliau pinigai negrąžinami.

Procesų optimizavimo galimybės projektavimo ir rangos darbų įmonėse

Vieta:

Nuotoliniai mokymai

Data:

2023-10-11

Trukmė:

2 dienos (10.11 ir 10.18)

Kaina:

290-390 €

Registracija į seminarą
Įmonės informacija
Dalyvio informacija

Komentarai

Mokymų trukmė

Mokymai vyks 2 dienas (spalio 11 ir spalio 18 d.)

Tikslas:

 • Išmokti sudaryti veiklos procesų žemėlapius, atskirti vertę kuriančius žingsnius nuo vertės nekuriančių žingsnių, eliminuoti vertės nekuriančius žingsnius, optimizuoti ir standartizuoti procesus.

Planuojamas rezultatas:

 • Dalyviai mokės praktiškai taikyti Vertės srauto žemėlapio ir Standartizuoto darbo metodikas. Žinos, kaip atskirti vertę kuriančius žingsnius nuo vertės nekuriančių žingsnių ir juos optimizuoti;
 • Išmoktas metodikas sėkmingai pritaikys praktikoje – sutrumpės procesų vykdymo laikas, bus taupomi žmogiškieji ir finansiniai ištekliai.

Mokymai skirti:

 • Vadovaujantiems asmenims (įmonės, skyriaus, padalinio vadovai, pavaduotojai);
 • Darbuotojams, atsakingiems už procesų efektyvinimą, kokybę ar darbų organizavimą, vykdymą, planavimą.

 

Dalyvių skaičius ribojamas

Programa
Programa spalio 11 d.
08:30 - 09:00

Dalyvių prisijungimas.

09:00 - 11:00

Procesų analizė Vertės srauto žemėlapio metodu.

Metodo taikymas, procesų inventorizacija ir tikslai.

11:00 - 11:15

Pertraukėlė.

11:15 - 13:00

Vertės nekuriantys ir vertę kuriantys žingsniai, praktiniai pratimai.

13:00 - 14:00

Pertrauka.

14:00 - 16:00

Procesų standartizavimas Standartizuoto darbo metodu.

Procesų efektyvinimo priemonių planų sudarymas ir vykdymas.

Dažniausiai pasitaikančios klaidos, geroji patirtis, diskusijos.

Individualių praktinių užduočių sudarymas.

Programa spalio 18 d. Atliktų praktinių užduočių analizė.
08:00 - 08:30

Dalyvių prisijungimas.

08:30 - 10:15

Savarankiškai atliktų praktinių užduočių pristatymas ir analizė.

10:15 - 10:30

Pertraukėlė.

10:30 - 12:00

Savarankiškai atliktų praktinių užduočių pristatymas ir analizė.

12:00 - 13:00

Pertrauka.

13:00 - 14:45

Savarankiškai atliktų praktinių užduočių pristatymas ir analizė.

14:45 - 15:00

Pertraukėlė.

15:00 - 16:45

Savarankiškai atliktų praktinių užduočių pristatymas ir analizė.

Žiniomis dalinasi
Lektorius Rimtautas Dališanskis
Organizacijų efektyvumo, strateginio valdymo ir veiklos procesų optimizavimo sertifikuotas procesų analizės „Six Sigma Black Belt“ ekspertas. 2012–2017 m. vadovavo investiciniams projektams ir organizacijų veiklos procesų perkėlimui į elektroninę erdvę juos optimizuojant. Nuo 2017 m. padeda privačioms ir viešosioms organizacijoms optimizuoti jų vidinius procesus taikant Vertės srauto žemėlapio metodą, rengia vidinius įmonių/įstaigų specialistus, kurie geba patys analizuoti ir optimizuoti savo įmonės/įstaigos veiklą.
Kaina
Kaina:
390 eur. vienam dalyviui.
Kaina*:
*320 eur. vienam dalyviui - užsiregistravus iki rugsėjo 22 d.
Kaina**:
**290 eur. vienam dalyviui - užsiregistravus dviems ir daugiau dalyvių iš tos pačios įmonės / įstaigos.
Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
Papildoma informacija

REGISTRACIJA VYKDOMA IKI spalio 6 d.

Mokymų dalyviams išduodami pažymėjimai.

Į kainą įskaičiuotas metodinės medžiagos komplektas (el. versija).

Informacija apie mokymus:

+370 696 80906, ricardas@avgo.lt 

Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti mokymų programą.

Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 3 darbo dienoms iki renginio aukščiau nurodytais kontaktas. Vėliau pinigai negrąžinami.

Gamybos procesų optimizavimo galimybės pramonės įmonėse

Vieta:

Nuotoliniai mokymai

Data:

2023-10-17

Trukmė:

2 dienos (10.17 ir 10.24)

Kaina:

290-390 €

Registracija į seminarą
Įmonės informacija
Dalyvio informacija

Komentarai

Mokymų trukmė:

Mokymai vyks 2 dienas nuotoliniu būdu (spalio 17 ir 24 d.)

Tikslas:

 • Išmokti sudaryti veiklos procesų žemėlapius, atskirti vertę kuriančius žingsnius nuo vertės nekuriančių žingsnių, eliminuoti vertės nekuriančius žingsnius, optimizuoti ir standartizuoti gamybos procesus.

Planuojamas rezultatas:

 • Dalyviai mokės praktiškai taikyti Vertės srauto žemėlapio ir Standartizuoto darbo metodikas. Žinos, kaip atskirti vertę kuriančius žingsnius nuo vertės nekuriančių žingsnių ir juos optimizuoti.
 • Išmoktas metodikas sėkmingai pritaikys praktikoje – sutrumpės procesų vykdymo laikas, bus taupomi žmogiškieji ir finansiniai ištekliai.

Mokymai skirti:

 • Gamybos vadovams, pavaduotojams, pamainos vadovams.
 • Kitiems asmenims, atsakingiems už gamybos procesų valdymą.

 

Dalyvių skaičius ribojamas

Programa
Programa spalio 17 d.
08:30 - 09:00

Dalyvių prisijungimas.

09:00 - 11:00

Procesų analizė Vertės srauto žemėlapio metodu.

Metodo taikymas, procesų inventorizacija ir tikslai.

11:00 - 11:15

Pertraukėlė.

11:15 - 13:00

Vertės nekuriantys ir vertę kuriantys žingsniai, praktiniai pratimai.

13:00 - 14:00

Pertrauka.

14:00 - 16:00

Procesų standartizavimas Standartizuoto darbo metodu.

Procesų efektyvinimo priemonių planų sudarymas ir vykdymas.

Dažniausiai pasitaikančios klaidos, geroji patirtis, diskusijos.

Individualių praktinių užduočių sudarymas.

Programa spalio 24 d. Atliktų praktinių užduočių analizė.
08:00 - 08:30

Dalyvių prisijungimas.

08:30 - 10:15

Savarankiškai atliktų praktinių užduočių pristatymas ir analizė.

10:15 - 10:30

Pertraukėlė.

10:30 - 12:00

Savarankiškai atliktų praktinių užduočių pristatymas ir analizė.

12:00 - 13:00

Pertrauka.

13:00 - 14:45

Savarankiškai atliktų praktinių užduočių pristatymas ir analizė.

14:45 - 15:00

Pertraukėlė.

15:00 - 16:45

Savarankiškai atliktų praktinių užduočių pristatymas ir analizė.

Žiniomis dalinasi
Lektorius Rimtautas Dališanskis
Organizacijų efektyvumo, strateginio valdymo ir veiklos procesų optimizavimo sertifikuotas procesų analizės „Six Sigma Black Belt“ ekspertas. 2012–2017 m. vadovavo investiciniams projektams ir organizacijų veiklos procesų perkėlimui į elektroninę erdvę juos optimizuojant. Nuo 2017 m. padeda privačioms ir viešosioms organizacijoms optimizuoti jų vidinius procesus taikant Vertės srauto žemėlapio metodą, rengia vidinius įmonių/įstaigų specialistus, kurie geba patys analizuoti ir optimizuoti savo įmonės/įstaigos veiklą.
Kaina
Kaina:
390 eur. vienam dalyviui.
Kaina*:
*320 eur. vienam dalyviui - užsiregistravus iki spalio 4 d.
Kaina**:
**290 eur. vienam dalyviui - užsiregistravus dviems ir daugiau dalyvių iš tos pačios įmonės / įstaigos.
Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
Papildoma informacija

REGISTRACIJA VYKDOMA IKI spalio 13 d.

Mokymų dalyviams išduodami pažymėjimai.

Į kainą įskaičiuotas metodinės medžiagos komplektas (el. versija).

Informacija apie mokymus:

+370 696 80906, ricardas@avgo.lt 

Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti mokymų programą.

Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 3 darbo dienoms iki renginio aukščiau nurodytais kontaktas. Vėliau pinigai negrąžinami.

Dviejų dienų praktiniai mokymai „LST EN ISO/IEC 17025:2018 reikalavimai ir jų praktinis taikymas”

Vieta:

Kauno g. 14, Vilnius

viešbutis „Comfort Hotel LT”
Data:

2023-12-06

Trukmė:

18 akad. val.

Kaina:

338-358 €

Registracija į seminarą
Įmonės informacija
Dalyvio informacija

Komentarai

Mokymai praktiniai, dalyvių skaičius ribotas!

Mokymų metu bus reikalingas standartas LST EN ISO/IEC 17025:2018, todėl dalyviai turi jį turėti.
Programa
Programa 2023 m. gruodžio 6 d.
08:30 - 09:00

Dalyvių registracija. Pasitikimo kava.

09:00 - 09:30

Standarto taikymo apžvalga. Bendrieji reikalavimai. Nešališkumas.

09:30 – 10:00

1 Praktinė užduotis.

10:00 – 10:30

1 Praktinės užduoties aptarimas.

10:30 – 10:45

Kavos pertraukėlė.

10:45 – 11:30

Konfidencialumas. Struktūros reikalavimai. Reikalavimai ištekliams. Bendrieji dalykai. Darbuotojai.

11:30 – 12:30

2 Praktinė užduotis.

12:30 – 13:00

2 Praktinės užduoties aptarimas.

13:00 – 14:00

Pietų pertrauka.

14:00 – 15:30

Patalpos ir aplinkos sąlygos. Įranga. Metrologinė sietis.Išorės tiekėjų tiekiamos prekės ir paslaugos. Reikalavimai procesams. Užsakymų, pasiūlymų ir sutarčių analizė Metodų parinkimas, verifikavimas ir validavimas.

15:30 – 15:45

Kavos pertraukėlė.

15:45 – 17:00

Ėminių ėmimas. Bandomųjų arba kalibruojamųjų objektų tvarkymas. Techniniai įrašai. Matavimo neapibrėžties įvertinimas. Rezultatų patikimumo užtikrinimas.

17:00 – 17:15

Dienos temų aptarimas.

Programa 2023 m. gruodžio 7 d.
08:30 - 09:00

Dalyvių registracija. Pasitikimo kava.

09:00 – 10:30

Rezultatų teikimas. Skundai. Neatitiktiniai darbai.

10:30 - 10:45

Kavos pertraukėlė.

10:45 – 11:15

3 Praktinė užduotis.

11:15 – 11:30

3 Praktinės užduoties aptarimas.

11:30 – 13:00

Duomenų kontrolė ir informacijos valdymas. Vadybos sistemos reikalavimai. Pasirinktys. Bendrieji dalykai. A pasirinktis. B pasirinktis Vadybos sistemos dokumentai (A pasirinktis). Vadybos sistemos dokumentų valdymas (A pasirinktis). Įrašų valdymas (A pasirinktis).

13:00 – 14:00

Pietų pertrauka.

14:00 – 15:30

Veiksmai dėl rizikų ir galimybių (A pasirinktis). Gerinimas (A pasirinktis). Korekciniai veiksmai (A pasirinktis). Vidaus auditai (A pasirinktis). Vadybos vertinamoji analizė (A pasirinktis).

15:30 - 15:45

Kavos pertraukėlė.

15:45 – 16:30

4 Praktinė užduotis.

16:30 – 17:00

4 Praktinės užduoties aptarimas.

17:00 - 17:15

Diskusijos. Pažymėjimų įteikimas.

Žiniomis dalinasi
Lektorė Jovita Kerulytė
Europos kokybės organizacijos kokybės sistemų ir auditų vadovė, Sertifikuota DGQ (Vokietija) auditų vadovė.
Kaina
Kaina:
358 eur. vienam dalyviui.
Kaina*:
*338 eur. vienam dalyviui - užsiregistravus iki lapkričio 10 d.
Kaina**:
**338 eur. vienam dalyviui - užsiregistravus dviems ir daugiau dalyvių iš tos pačios įmonės/įstaigos.
Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
Papildoma informacija

REGISTRACIJA VYKDOMA IKI gruodžio 4 d.

Seminaro dalyviams išduodami pažymėjimai.

Į kainą įskaičiuotas metodinės medžiagos komplektas (el. versija), kavos pertraukėlė, pietūs.

Informacija apie seminarą:
Projektų vadovas
Alvinas Dūdėnas
+370 600 17825, alvinas@avgo.lt.

Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti seminaro programą.

Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 3 dienoms iki renginio telefonu +370 600 17825 arba el. paštu alvinas@avgo.lt. Vėliau pinigai negrąžinami.

Maisto apsauga, falsifikavimo valdymas, maisto saugos ir kokybės kultūros planas, vidinis auditas

Vieta:

Miško g. 11, Kaunas

viešbutis „Victoria Hotel Kaunas”
Data:

2023-12-14

Trukmė:

8 akad. val.

Kaina:

129-159 €

Registracija į seminarą
Įmonės informacija
Dalyvio informacija

Komentarai

Programa
Programa
09:30 - 10:00

Dalyvių registracija. Pasitikimo kava.

10:00 - 11:00

Maisto apsaugos plano sukūrimas remiantis FDA gairėmis (Mitigation Strategies: Guidance for Industry) ir BRC FSMA moduliu.

11:00 - 11:30

Maisto falsifikavimo valdymo planas (išorinio falsifikavimo suvaldymas remiantis BRC ir IFS gairėmis, vidinio falsifikavimo suvaldymas).

11:30 - 12:00

Maisto saugos ir kokybės kultūros plano sukūrimas ir priemonės bei jų įgyvendinimas.

12:00 - 13:00

Pietų pertrauka.

13:00 - 14:30
 • Auditas, jo tipai, paskirtis, pasekmės, rezultatai.
 • Auditorių kompetencija – bendrieji kokybės auditoriaus mokymai, specializuoti maisto saugos vadybos, sistemų auditoriaus kursai.
 • Audito grupės sudarymas ir paskyrimas.
 • Audito apimtis – audito suskaidymas pagal sritis, skyrius.
 • Audito planavimas – audito planų pavyzdžiai.
 • Pasirengimas auditui – darbų paskirstymas, klausimynų pasirengimas, esminių audito aspektų išryškinimas.
14:30 - 14:45

Kavos pertraukėlė.

14:45 - 16:00
 • Audito technika, audito klausimynų / ataskaitų pildymas.
 • Audito atlikimas: sandėliai, gamyba, pirkimai, laboratorija.
 • Audito medžiagoje bus pateikta nuotraukų neatitikčių atpažinimui.
 • Neatitikčių nustatymas.
 • Neatitikčių kategorijos ir jų pavyzdžiai.
 • Koregavimo veiksmai, jų efektyvumo kontrolė, audito ciklo vertinamoji analizė.
16:00 - 16:15

Klausimai, diskusijos.

Žiniomis dalinasi
Marius Kaziliūnas
UAB „Maisto saugos biuras“ direktorius, auditorius.
Kaina
Kaina:
159 eur. vienam dalyviui.
Kaina*:
*149 eur. vienam dalyviui - užsiregistravus iki lapkričio 10 d.
Kaina**:
**129 eur. vienam dalyviui - užsiregistravus trims ir daugiau dalyvių iš tos pačios įmonės/įstaigos.
Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
Papildoma informacija

REGISTRACIJA VYKDOMA IKI gruodžio 11 d.

Seminaro dalyviams išduodami pažymėjimai.

Į kainą įskaičiuotas metodinės medžiagos komplektas (el. versija), kavos pertraukėlė, pietūs.

Informacija apie seminarą:
Projektų vadovas
Alvinas Dūdėnas
+370 600 17825, alvinas@avgo.lt.

Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti seminaro programą.

Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 3 darbo dienoms iki renginio telefonu +370 600 17825 arba el. paštu alvinas@avgo.lt. Vėliau pinigai negrąžinami.