Gamybos procesų optimizavimo galimybės pramonės įmonėse

Vieta:

Bet kuris miestas

Kliento pasirinktoje vietoje
Data:

Trukmė:

Kaina:

Derinama individualiai

  Registracija į seminarą
  Įmonės informacija
  Dalyvio informacija

  Komentarai

  Tikslas:

  • Išmokti sudaryti veiklos procesų žemėlapius, atskirti vertę kuriančius žingsnius nuo vertės nekuriančių žingsnių, eliminuoti vertės nekuriančius žingsnius, optimizuoti ir standartizuoti gamybos procesus.

  Planuojamas rezultatas:

  • Dalyviai mokės praktiškai taikyti Vertės srauto žemėlapio ir Standartizuoto darbo metodikas. Žinos, kaip atskirti vertę kuriančius žingsnius nuo vertės nekuriančių žingsnių ir juos optimizuoti.
  • Išmoktas metodikas sėkmingai pritaikys praktikoje – sutrumpės procesų vykdymo laikas, bus taupomi žmogiškieji ir finansiniai ištekliai.

  Mokymai skirti:

  • Gamybos vadovams, pavaduotojams, pamainos vadovams.
  • Kitiems asmenims, atsakingiems už gamybos procesų valdymą.
  Programa
  Žiniomis dalinasi
  Lektorius Rimtautas Dališanskis
  Organizacijų efektyvumo, strateginio valdymo ir veiklos procesų optimizavimo sertifikuotas procesų analizės „Six Sigma Black Belt“ ekspertas. 2012–2017 m. vadovavo investiciniams projektams ir organizacijų veiklos procesų perkėlimui į elektroninę erdvę juos optimizuojant. Nuo 2017 m. padeda privačioms ir viešosioms organizacijoms optimizuoti jų vidinius procesus taikant Vertės srauto žemėlapio metodą, rengia vidinius įmonių/įstaigų specialistus, kurie geba patys analizuoti ir optimizuoti savo įmonės veiklą.
  Kaina
  Kaina:
  Derinama individualiai
  Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
  Papildoma informacija

  Informacija apie mokymus:

  +370 696 80906, ricardas@www.avgo.lt 

  Dviejų dienų praktiniai mokymai „Vidaus auditas ir neatitikčių valdymas laboratorijose, taikančiose LST EN ISO/IEC 17025:2018“

  Vieta:

  Kauno g. 14, Vilnius

  viešbutis „Comfort Hotel LT”
  Data:

  2024-10-15

  Trukmė:

  2 dienos

  Kaina:

  358 - 378 €

   Registracija į seminarą
   Įmonės informacija
   Dalyvio informacija

   Komentarai

   1. Tikslinė dalyvių grupė

   Mokymų kursas skirtas tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų (toliau – Laboratorijos) vadovams, kokybės vadybininkams, vidaus audito vadovams, vidaus auditoriams, Laboratorijų darbuotojams, atsakingiems už Laboratorijų vadybos sistemų sukūrimą, įdiegimą, priežiūrą, valdymą, gerinimą, vidaus auditų planavimą ir jų atlikimą; audito duomenų dokumentavimą, neatitikčių, korekcinių veiksmų valdymą, rekomendacijų teikimą, duomenų analizę ir gerinimą pagal LST EN ISO/IEC 17025:2018 „Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai (ISO/IEC 17025:2017)“ ir LST EN ISO 19011:2018 „Vadybos sistemų audito gairės (ISO 19011:2018)“ standartų reikalavimus.

   2. Mokymo tikslas

   Suteikti dalyviams vidaus auditų planavimo, atlikimo, dokumentavimo, neatitikčių, korekcinių veiksmų, rekomendacijų valdymo žinias. Atlikti praktines užduotis.

   3. Trumpas programos aprašymas

   Mokymo metu dalyviai išsamiai supažindinami su monitoringo, matavimo ir analizės procesu, apimančiu vidaus audito, neatitikčių ir korekcinių veiksmų valdymą. Išsamiai apžvelgiamas vidaus auditų planavimas, programų, planų turinys; vidaus audito tipai, tikslai, programų rizikos vertinimas; reikalavimai, keliami, vidaus audito programų rengėjams ir valdytojams, vidaus autoriams, vidaus audito vadovams bei asmenims, atsakingiems už neatitikčių, korekcinių veiksmų nustatymą ir valdymą. Apžvelgiami vidaus auditų, neatitikčių valdymo metodai, pavyzdžių atrankos metodai ir jų reikšmė, vidaus auditų klausimynų tipai ir jų reikšmė, vidaus audito radiniai ir jų vertinimas bei dokumentavimas; vidaus audito ataskaitų rengimas ir audito išvadų bei rekomendacijų rašymas. Mokymų metu atliekamos praktinės užduotys.

   Dalyvių skaičius ribotas! Mokymų metu bus reikalingas standartas LST EN ISO/IEC 17025:2018
   Programa
   Programa 2024 m. spalio 15 d. VIDAUS AUDITAS
   08:30 – 09:00

   Dalyvių registracija. Pasitikimo kava.

   09:00 – 11:15

   Audito terminai ir bendra audito apžvalga. Auditą reglamentuojantys dokumentai. Audito paskirtis, auditų tipai. Reikalavimai auditoriui ir audito grupės vadovui. Audito programos vadyba, audito planavimas.

   11:15 – 11:30

   Kavos pertraukėlė.

   11:30 – 12:00

   Įprastos audito veiklos (audito klausimai; audito veiklų atlikimas; įžanginis susirinkimas; informacijos rinkimas, rinkimo metodai ir vertinamoji analizė).

   12:00 – 13:00

   Pietų pertrauka.

   13:00 – 14:00

   Įprastos audito veiklos (audito klausimai; audito veiklų atlikimas; įžanginis susirinkimas; informacijos rinkimas, rinkimo metodai ir vertinamoji analizė) tęsinys.

   14:00 – 14:45

   Praktinė užduotis.

   14:45 – 15:00

   Kavos pertraukėlė.

   15:00 – 16:00

   Praktinės užduoties tęsinys.

   16:00 – 16:40

   Praktinės užduoties aptarimas.

   16:40 – 17:00

   Audito ataskaita ir audito išvados. Baigiamasis susirinkimas, audito užbaigimas ir rekomendacijos.

   17:00 – 17:30

   Diskusijos.

   Programa 2024 m. spalio 16 d. NEATITIKČIŲ VALDYMAS
   08:30 – 09:00

   Pasitikimo kava.

   09:00 – 10:45

   Terminai ir apibrėžtys. Dokumentai, nustatantys reikalavimus neatitikčių ir korekcinių veiksmų valdymui. Neatitikčių dokumentavimas ir klasifikavimas.

   10:45 – 11:00

   Kavos pertraukėlė.

   11:00 – 12:00

   Neatitikties priežasties analizė ir analizės metodai. Koregavimas, korekciniai veiksmai. Korekcinių veiksmų valdymas, neatitikčių pavyzdžių analizė.

   12:00 – 13:00

   Pietų pertrauka.

   13:00 – 14:45

   Praktinė užduotis.

   14:45 – 15:00

   Kavos pertraukėlė.

   15:00 – 15:40

   Praktinės užduoties tęsinys.

   15:40 – 16:30

   Praktinės užduoties aptarimas.

   16:30 – 17:00

   Mokymų apibendrinimas.

   17:00 – 17:30

   Diskusijos. Pažymėjimų įteikimas.

   Žiniomis dalinasi
   Jovita Kerulytė
   Europos kokybės organizacijos kokybės sistemų ir auditų vadovė, Sertifikuota DGQ (Vokietija) auditų vadovė.
   Kaina
   Kaina:
   358 eur. vienam dalyviui.
   Kaina*:
   338 eur. vienam dalyviui - užsiregistravus iki rugsėjo 2 d.
   Kaina**:
   338 eur. vienam dalyviui - užsiregistravus dviems ir daugiau dalyvių iš tos pačios įmonės/įstaigos.
   Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
   Papildoma informacija

   REGISTRACIJA VYKDOMA IKI spalio 11 d.

   Seminaro dalyviams išduodami pažymėjimai.

   Į kainą įskaičiuotas metodinės medžiagos komplektas (el. versija), kavos pertraukėlė, pietūs.

   Informacija apie seminarą:
   Projektų vadovas
   Alvinas Dūdėnas
   +370 600 17825, alvinas@avgo.lt.

   Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti seminaro programą.

   Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 3 dienoms iki renginio telefonu +370 600 17825 arba el. paštu alvinas@avgo.lt. Vėliau pinigai negrąžinami.

   Dviejų dienų praktiniai mokymai „LST EN ISO/IEC 17025:2018 reikalavimai ir jų praktinis taikymas”

   Vieta:

   Kauno g. 14, Vilnius

   viešbutis „Comfort Hotel LT”
   Data:

   2024-12-10

   Trukmė:

   18 akad. val.

   Kaina:

   338-358 €

    Registracija į seminarą
    Įmonės informacija
    Dalyvio informacija

    Komentarai

    Dalyvių skaičius ribotas! Mokymų metu bus reikalingas standartas LST EN ISO/IEC 17025:2018
    Programa
    Programa 2024 m. gruodžio 10 d.
    08:30 - 09:00

    Dalyvių registracija. Pasitikimo kava.

    09:00 - 09:30

    Standarto taikymo apžvalga. Bendrieji reikalavimai. Nešališkumas.

    09:30 – 10:00

    1 Praktinė užduotis.

    10:00 – 10:30

    1 Praktinės užduoties aptarimas.

    10:30 – 10:45

    Kavos pertraukėlė.

    10:45 – 11:30

    Konfidencialumas. Struktūros reikalavimai. Reikalavimai ištekliams. Bendrieji dalykai. Darbuotojai.

    11:30 – 12:30

    2 Praktinė užduotis.

    12:30 – 13:00

    2 Praktinės užduoties aptarimas.

    13:00 – 14:00

    Pietų pertrauka.

    14:00 – 15:30

    Patalpos ir aplinkos sąlygos. Įranga. Metrologinė sietis.Išorės tiekėjų tiekiamos prekės ir paslaugos. Reikalavimai procesams. Užsakymų, pasiūlymų ir sutarčių analizė Metodų parinkimas, verifikavimas ir validavimas.

    15:30 – 15:45

    Kavos pertraukėlė.

    15:45 – 17:00

    Ėminių ėmimas. Bandomųjų arba kalibruojamųjų objektų tvarkymas. Techniniai įrašai. Matavimo neapibrėžties įvertinimas. Rezultatų patikimumo užtikrinimas.

    17:00 – 17:15

    Dienos temų aptarimas.

    Programa 2024 m. gruodžio 11 d.
    08:30 - 09:00

    Dalyvių registracija. Pasitikimo kava.

    09:00 – 10:30

    Rezultatų teikimas. Skundai. Neatitiktiniai darbai.

    10:30 - 10:45

    Kavos pertraukėlė.

    10:45 – 11:15

    3 Praktinė užduotis.

    11:15 – 11:30

    3 Praktinės užduoties aptarimas.

    11:30 – 13:00

    Duomenų kontrolė ir informacijos valdymas. Vadybos sistemos reikalavimai. Pasirinktys. Bendrieji dalykai. A pasirinktis. B pasirinktis Vadybos sistemos dokumentai (A pasirinktis). Vadybos sistemos dokumentų valdymas (A pasirinktis). Įrašų valdymas (A pasirinktis).

    13:00 – 14:00

    Pietų pertrauka.

    14:00 – 15:30

    Veiksmai dėl rizikų ir galimybių (A pasirinktis). Gerinimas (A pasirinktis). Korekciniai veiksmai (A pasirinktis). Vidaus auditai (A pasirinktis). Vadybos vertinamoji analizė (A pasirinktis).

    15:30 - 15:45

    Kavos pertraukėlė.

    15:45 – 16:30

    4 Praktinė užduotis.

    16:30 – 17:00

    4 Praktinės užduoties aptarimas.

    17:00 - 17:15

    Diskusijos. Pažymėjimų įteikimas.

    Žiniomis dalinasi
    Lektorė Jovita Kerulytė
    Europos kokybės organizacijos kokybės sistemų ir auditų vadovė, Sertifikuota DGQ (Vokietija) auditų vadovė.
    Kaina
    Kaina:
    358 eur. vienam dalyviui.
    Kaina*:
    *338 eur. vienam dalyviui - užsiregistravus iki spalio 31 d.
    Kaina**:
    **338 eur. vienam dalyviui - užsiregistravus dviems ir daugiau dalyvių iš tos pačios įmonės/įstaigos.
    Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
    Papildoma informacija

    REGISTRACIJA VYKDOMA IKI gruodžio 6 d.

    Seminaro dalyviams išduodami pažymėjimai.

    Į kainą įskaičiuotas metodinės medžiagos komplektas (el. versija), kavos pertraukėlė, pietūs.

    Informacija apie seminarą:
    Projektų vadovas
    Alvinas Dūdėnas
    +370 600 17825, alvinas@avgo.lt.

    Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti seminaro programą.

    Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 3 dienoms iki renginio telefonu +370 600 17825 arba el. paštu alvinas@avgo.lt. Vėliau pinigai negrąžinami.