GMP+ Gerosios gamybos praktikos standartų reikalavimai, pakeitimai, įgyvendinimas ir vidinis auditas

Vieta:

Miško g. 11, Kaunas

viešbutis „Victoria Hotel Kaunas”
Data:

2024-06-20

Trukmė:

8 akad. val.

Kaina:

129 - 159 €

Registracija į seminarą
Įmonės informacija
Dalyvio informacija

Komentarai

Programa
09.30 - 10.00

Dalyvių registracija. Pasitikimo kava.

10.00 – 12.00
 • GMP+ trumpas apibūdinimas ir palyginimas su kitais pašarų / maisto saugos standartais
 • GMP+ schema, struktūra, standartas, techninės specifikacijos, pakeitimai
 • Taikymo sritis, trumpas standarto pristatymas
 • Standarto pripažinimas, privalomumas
  Pašarų saugos ir kokybės politika, pamatuojami tikslai, vadovybinė vertinamoji analizė
 • Kontekstas, suinteresuotos šalys, rizikos ir galimybės
 • Pašarų saugos ir kokybės sistema
 • Reikalavimai dokumentacijai, struktūra
 • Teisiniai pašarų saugos reikalavimai – infrastruktūra, registracija, ženklinimas, pašarų priedai
 • Komunikacija
  RVASVT įdiegimas pagal GMP+ reikalavimus remiantis specializuotomis GMP+ gairėmis.
12.00 – 13.00

Pietų pertrauka.

13.00 - 14.30
 • Aprūpinimas ištekliais ir būtinosios programos
 • Personalo valdymas – parinkimas, mokymai, asmens higiena
 • Infrastruktūra ir jos priežiūra – patalpos, komunalinės paslaugos, tinklai ir įrengimai, remontas, kalibracija
 • Higiena – valymas, kenkėjų kontrolė, atliekų tvarkymas
 • Žaliavų priėmimas ir sandėliavimas
 • Vidaus auditas – planavimas, pasirengimas, atlikimas, koregavimo ir prevenciniai veiksmai, audito efektyvumo įvertinimas
 • Gamybos proceso valdymas ir kontrolė – tam tikrų procesų vykdymo reikalavimai
 • Specialieji atsekamumo reikalavimai – specialieji reikalavimai birių, palaidų žaliavų atsekamumui, talpų ištuštinimui
 • Žaliavų pirkimas, paslaugų pirkimas ir patvirtinimas pagal Gatekeeper sąlygas.
14.30 – 14.45

Kavos pertraukėlė.

14.45 – 16.00
 • Specialieji reikalavimai gamybai – pernešamumo kontrolė, homogeniškumo tyrimai, specialieji reikalavimai pašarų priedų dozavimui
 • Specialieji reikalavimai prekybai pašarais – tiekėjų atranka, sąrašai, pirkimo dokumentai, atsekamumas, masės ir kiekio balansas ir kt.
 • Specialieji reikalavimai laboratoriniams tyrimams – reglamentavimas, rodikliai, tyrimų atlikimo dažnis, specifiniai tyrimų atrankos reikalavimai ir kt.
 • Specialieji reikalavimai palaidų pašarų pervežimui – transporto kompanijų parinkimas, informacija apie pervežtus krovinius, valymo režimai, draudžiami kroviniai, krovinių pervežimo atsekamumas ir kt.
16.00 – 16.15

Klausimai, diskusijos.

Žiniomis dalinasi
Marius Kaziliūnas
UAB "Maisto saugos biuras" direktorius, auditorius.
Kaina
Kaina:
159 eur. vienam dalyviui.
Kaina*:
*149 eur. vienam dalyviui - užsiregistravus iki gegužės 3 d.
Kaina**:
**129 eur. vienam dalyviui - užsiregistravus trims ir daugiau dalyvių iš tos pačios įmonės/įstaigos.
Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
Papildoma informacija

REGISTRACIJA VYKDOMA IKI birželio 17 d.

Seminaro dalyviams išduodami pažymėjimai.

Į kainą įskaičiuotas metodinės medžiagos komplektas (el. versija), kavos pertraukėlė, pietūs.

Informacija apie seminarą:
Projektų vadovas
Alvinas Dūdėnas
+370 600 17825, alvinas@avgo.lt.

Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti seminaro programą.

Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 3 dienoms iki renginio telefonu +370 600 17825 arba el. paštu alvinas@avgo.lt. Vėliau pinigai negrąžinami.

Metiniai mokymai prie SVS: aprašo reikalavimai, darbų optimizavimo galimybės, audito atlikimo bei metinių ataskaitų rengimo tvarka, numatomi darbuotojų mokymo bei egzaminavimo tvarkos pokyčiai

Vieta:

Nuotoliniai mokymai

Data:

2024-03-28

Trukmė:

3,5 akad. val.

Kaina:

79-109 €

Registracija į seminarą
Įmonės informacija
Dalyvio informacija

Komentarai

Mokymai skirti

Už Geležinkelių transporto eismo saugos valdymo sistemos (SVS) aprašo įgyvendinimą, kontrolę ir audito atlikimą atsakingiems asmenims (vadovaujantis SVS rengimo rekomendacijomis, organizacijų SVS apraše paprastai numatomas periodinis už SVS įgyvendinimą, kontrolę ar su atskirų SVS dalių įgyvendinimu susijusių asmenų kvalifikacijos tobulinimas).

Programa
08.45 – 09.00

Dalyvių prisijungimas.

09.00 – 10.15

SVS aprašo struktūra, kylantys įsipareigojimai ir rekomendacijos tinkamam jų įgvendinimui;

SVS aprašo įgyvendinimas Geležinkelių infrastruktūros priežiūros klausimais (sąnaudų infrastruktūros priežiūrai optimizavimas ir darbų išgryninimas);

SVS audito atlikimo tvarka, dažniausiai nustatomi neatitikimai;

Diskusija.

10.15 – 10.30

Pertraukėlė.

10.30 – 11.45

Metinių eismo saugos ataskaitų LTSA teikimas už 2023 metus (pildymo tvarka);

Planuojami teisės aktų pokyčiai susiję su geležinkelio darbuotojų periodiniais mokymais ir egzaminavimu bei pasiruošimas įgyvendinti pokyčius (fizinio asmens, kurio darbas tiesiogiai susijęs su geležinkelių transporto eismu, fizinio asmens, kurio darbas netiesiogiai susijęs su geležinkelių transporto eismu, krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbų vadovo mokymai).

Diskusija.

Žiniomis dalinasi
Rokas Milovanovas
nepriklausomas geležinkelių transporto ekspertas, turintis ilgametę darbo patirtį geležinkelių transporto srityje: 2000 m. – 2007 m. vyriausiasis inžinierius, Vaidotų geležinkelio stotis, AB „Lietuvos geležinkeliai“. Atsakomybės: veiklos procesų peržiūra ir tobulinimas, darbo technologijų rengimas, norminių dokumentų rengimas, investicijų planavimas ir įgyvendinimas, įvykių tyrimas, darbuotojų mokymai. 2007 m. – 2017 m. Viršininko pavaduotojas, Valstybinė geležinkelio (kelių transporto) inspekcija prie Susiekimo ministerijos. Atsakomybės: Transporto eismo sauga, sąveika, rinkos priežiūra; Teisės aktų ir norminių dokumentų rengimas, vertinimas ir konsultavimas. Ekspertinis atstovavimas. Statinių projektų derinimas, pirmininkavimas statybos užbaigimo komisijos darbe. Dalyvavimas rengiant veiklos strategiją ir tobulinant veiklos procesus. LEAN metodų (X-Matrix, A3, 5 Kodėl, 3S, KanBan, Gemba, Kaizen, Vertės srauto žemėlapis, KPI, Asaichi) diegimas ir praktinis taikymas.
Kaina
Kaina:
109 Eur. vienam dalyviui.
Kaina*:
*89 Eur. vienam dalyviui - užsiregistravus iki kovo 8 d.
Kaina**:
**79 Eur. vienam dalyviui - užsiregistravus trims ir daugiau dalyvių iš tos pačios įmonės/įstaigos.
Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
Papildoma informacija

REGISTRACIJA VYKDOMA IKI kovo 18 d.

Seminaro dalyviams išduodami pažymėjimai.

Į kainą įskaičiuotas metodinės medžiagos komplektas (el. versija).

Informacija apie seminarą:
Projektų vadovas
Alvinas Dūdėnas
+370 600 17825, alvinas@avgo.lt.

Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti seminaro programą.

Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 3 dienoms iki renginio telefonu +370 600 17825 arba el. paštu alvinas@avgo.lt. Vėliau pinigai negrąžinami.

Maisto papildų ženklinimas ir notifikavimas: reikalavimai, atvejų analizė, dažniausiai pasitaikančios klaidos

Vieta:

Nuotolinis seminaras

Data:

2024-04-11

Trukmė:

4 akad. val.

Kaina:

109-139 €

Registracija į seminarą
Įmonės informacija
Dalyvio informacija

Komentarai

Tikslinė dalyvių grupė
Maisto papildus gaminančių, platinančių ir importuojančių įmonių darbuotojams, atsakingiems už kokybę ir ženklinimą.
Seminaro tikslas
Suteikti ir praplėsti turimas žinias apie maisto papildų teisingą ženklinimą ir notifikavimą, vadovaujantis ES ir Lietuvoje galiojančiais teisės aktais, praktine patirtimi.
Programa
08.45 – 09.00

Dalyvių prisijungimas.

09.00 – 11.00

ES pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys maisto papildų ženklinimą.

LR pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys maisto papildų ženklinimą ir notifikavimą.

Maisto papildų  reikalavimai ženklinimui, atvejų analizė:

 • Ką privaloma nurodyti maisto papildų ženklinime.
 • Dažniausiai pasitaikančios klaidos.
 • Kaip nurodyti sudėtį, kas joje turi atsispindėti.
 • Kiekis, laikymo sąlygos.
 • Maisto verslo operatoriaus nuoroda.
 • Maistingumo deklaracija.
11.00 – 11.10

Pertraukėlė.

11.10 – 12.10
 • Maisto papildų notifikavimas
 • Kokią informaciją privalome pateikti VMVT, prieš pradedant tiekti į rinką maisto papildus.

Klausimų – atsakymų sesija.

Žiniomis dalinasi
Dr. Jelena Lysovienė
dirba reguliacijos srityje nuo 2014 metų. Plati patirtis įgyvendinant tarptautinius projektus, susijusius su maisto produktais, maisto papildais, medicinos priemonėmis ir kosmetikos priemonėmis leidžia jai efektyviai konsultuoti verslo sektorių šių sričių teisės aktų įgyvendinimo ir pritaikymo srityse. Lektorė aktyviai domisi maisto papildų reguliacijos naujovėmis, dalyvauja tarptautiniuose projektuose, kuriant ir registruojant naująjį maistą bei jį teisingai ženklinant. Taip pat lektorė padeda įmonėms teisingai parinkti maisto papildų ženklinimą, kad jis atspindėtų tikrąsias produktų savybes ir atitiktų ES reikalavimus.
Kaina
Kaina:
139 Eur. vienam dalyviui.
Kaina*:
*129 Eur. vienam dalyviui - užsiregistravus iki kovo 8 d. arba dviems dalyviams.
Kaina**:
**109 Eur. vienam dalyviui - užsiregistravus trims ir daugiau dalyvių iš tos pačios įmonės/įstaigos.
Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
Papildoma informacija

REGISTRACIJA VYKDOMA IKI balandžio 9 d.

Seminaro dalyviams išduodami pažymėjimai.

Į kainą įskaičiuotas metodinės medžiagos komplektas (el. versija).

Informacija apie seminarą:
Projektų vadovas
Alvinas Dūdėnas
+370 600 17825, alvinas@avgo.lt.

Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti seminaro programą.

Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 3 dienoms iki renginio telefonu +370 600 17825 arba el. paštu alvinas@avgo.lt. Vėliau pinigai negrąžinami.

Maisto produktų ženklinimas: reikalavimai, atvejų analizė, dažniausiai pasitaikančios klaidos

Vieta:

Nuotolinis seminaras

Data:

2024-03-07

Trukmė:

4 akad. val.

Kaina:

109-139 €

Registracija į seminarą
Įmonės informacija
Dalyvio informacija

Komentarai

Tikslinė dalyvių grupė
Maisto produktus gaminančių, platinančių ir importuojančių įmonių darbuotojams, atsakingiems už kokybę ir ženklinimą.
Trumpas programos aprašymas/aktualumo/problematikos pagrindimas
Suteikti ir praplėsti turimas žinias apie maisto produktų teisingą ženklinimą, vadovaujantis ES ir Lietuvoje galiojančiais teisės aktais, praktine patirtimi.
Programa
08.45 – 09.00

Dalyvių prisijungimas.

09.00 – 11.00

ES pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys maisto produktų ženklinimą.

LR pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys maisto produktų ženklinimą.

Maisto produktų reikalavimai ženklinimui, atvejų analizė:

 • Dažniausiai pasitaikančios klaidos.
 • Kaip nurodyti sudėtį, kas joje turi atsispindėti.
 • Kiekis, laikymo sąlygos.
 • Maisto verslo operatoriaus nuoroda.
 • Maistingumo deklaracija.
11.00 – 11.10

Pertraukėlė.

11.10 – 12.10

Pagrindinių maisto produktų kategorijų ženklinimo aptarimas, praktiniai pavyzdžiai.

Klausimų – atsakymų sesija.

Žiniomis dalinasi
Dr. Jelena Lysovienė
dirba reguliacijos srityje nuo 2014 metų. Plati patirtis įgyvendinant tarptautinius projektus, susijusius su maisto produktais, maisto papildais, medicinos priemonėmis ir kosmetikos priemonėmis leidžia jai efektyviai konsultuoti verslo sektorių šių sričių teisės aktų įgyvendinimo ir pritaikymo srityse. Lektorė 3 metus aktyviai konsultavo Lietuvos didžiausias maisto produktų mažmenines prekybos įmones, atstovavo jas ginčuose su VMVT.
Kaina
Kaina:
139 Eur. vienam dalyviui.
Kaina*:
*129 Eur. vienam dalyviui - užsiregistravus iki vasario 9 d. arba dviems dalyviams.
Kaina**:
**109 Eur. vienam dalyviui - užsiregistravus trims ir daugiau dalyvių iš tos pačios įmonės/įstaigos.
Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
Papildoma informacija

REGISTRACIJA VYKDOMA IKI kovo 5 d.

Seminaro dalyviams išduodami pažymėjimai.

Į kainą įskaičiuotas metodinės medžiagos komplektas (el. versija).

Informacija apie seminarą:
Projektų vadovas
Alvinas Dūdėnas
+370 600 17825, alvinas@avgo.lt.

Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti seminaro programą.

Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 3 dienoms iki renginio telefonu +370 600 17825 arba el. paštu alvinas@avgo.lt. Vėliau pinigai negrąžinami.

Švaresnė gamyba pramonės įmonėse: poreikio ir galimybių vertinimas, inovacijų įvykdomumo analizė, finansavimo galimybės. Dvi dienos intensyvios praktikos!

Vieta:

Miško g. 11, Kaunas

Viešbutis „Victoria Hotel Kaunas”
Data:

2024-03-26

Trukmė:

2 dienos (kovo 26 ir 27 d.)

Kaina:

298-348

Registracija į seminarą
Įmonės informacija
Dalyvio informacija

Komentarai

 

Kviečiame Jus ir Jūsų kolegas dalyvauti dviejų dienų trukmės intensyvios praktikos mokymuose tema „Švaresnė gamyba pramonės įmonėse: poreikio ir galimybių vertinimas, inovacijų įvykdomumo analizė, finansavimo galimybės“

Mokymų ciklo trukmė: 16 val. (2 darbo dienos). Molymai vyks gyvai, viešbučio „Victoria Hotel Kaunas” konferencijų centre,

Mokymų datos:

 • 2024 kovo 26 d. Švaresnės gamybos galimybių poreikio įvertinimas įmonėje (gyvai);
 • 2024 kovo 27 d. Švaresnės gamybos inovacijų įvykdomumo analizė (gyvai).

Švaresnė gamyba (ŠG) – tai prevencinė ir integruota aplinkos apsaugos vadybos strategija, kuri turi būti nuolat taikoma gamybiniams procesams bei produktams per visą jų egzistavimo ciklą, siekiant sumažinti poveikį žmonėms ir aplinkai.
Diegiant ŠG projektus, tarša mažinama jos sukūrimo šaltinyje, t.y. pačiame gamybos procese, jį optimizuojant, keičiant technologiją ar žaliavą, ar produktą, kt. Tai taršos prevencija jos susidarymo šaltinyje.

Labai svarbu, kad ŠG projektai leidžia ne tik mažinti poveikį aplinkai, bet ir duoda ekonominę naudą, visų pirma, dėl išteklių taupymo, energijos vartojimo efektyvumo didinimo.

Mokymai skirti: įmonių darbuotojams, atsakingiems už aplinkosaugą, darbų saugą, energijos gamybos ir vartojimo efektyvumo didinimą; aplinkos inžinieriams; aplinkos arba integruotos aplinkosaugos ir kokybės sistemos vadovams arba kitiems vadybos sistemos specialistams; energetikams; technologams; procesų valdymo inžinieriams; kitiems inžinieriams; ekonomistams; konsultacinių įmonių darbuotojams.

Pagrindinis organizuojamų praktinių mokymų tikslas: suteikti žinių apie ŠG koncepciją, išmokyti identifikuoti aplinkosaugines, neefektyvaus energijos naudojimo problemas ir jų susidarymo priežastis, atlikti aplinkosauginių projektų įvykdomumo analizę (techninį, aplinkosauginį, ekonominį įvertinimą) ir rengti ŠG inovacijas.

Mokymuose tikslinga dalyvauti, jeigu:

 • Įmonėje yra poreikis didinti aplinkosaugos veiksmingumą; mažinti poveikį aplinkai taršos prevencijos ir atliekų mažinimo metodais; taupyti išteklius (žaliavą, vandenį, energiją); optimizuoti energijos gamybos ir naudojimo procesus;
 • Įmonėje yra poreikis mažinti gamybos tiesioginius kaštus (savikainą);
 • Įmonė – TIPK (Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės) Įrenginys (privalo skirti dėmesį naudojamų technologijų ir kitų gamybos būdų poveikio aplinkai mažinimui: nuo teršalų / atliekų prevencijos iki mažinimo);
 • Įmonė ketina identifikuoti veiklos poveikio klimato kaitai dėl ŠESD (CO2e) sudarymo priežastis ir planuoja mažinimo ir/arba kompensavimo mechanizmą;
 • Įmonė ketina gauti finansavimą (subsidiją) iš ES struktūrinių fondų prevencinių  ir/ar energijos efektyvumo didinimo projektų įdiegimui;
 • Įmonėje įdiegta Aplinkosaugos vadybos sistema arba Integruota Kokybės ir Aplinkosaugos vadybos sistema (pagal tarptautinius reikalavimus, pvz. ISO, EMAS).

Paskutinę mokymų dieną įgytas žinias dalyviai galės pasitikrinti atlikdami testą.

DALYVIŲ SKAIČIUS RIBOJAMAS
Programa
2024 m. kovo 26 d. Švaresnės gamybos galimybių ir poreikio įvertinimas įmonėje
08:40 - 09:00

Dalyvių registracija, pasitikimo kava.

09:00 - 09:30

Dalyvių prisistatymas.

09:30 - 11:30

Švaresnės gamybos (ŠG) koncepcija. Taršos prevencijos metodai, taikomi švaresnėje gamyboje, energijos efektyvumo didinimo projektuose (paskaita ir 1-as darbas grupėmis; rezultatų pristatymas/diskusijos).

11:30 - 11:45

Kavos pertraukėlė.

11:45 - 13:00

ŠG planavimas / pirminis aplinkosaugos įvertinimas ir problemų identifikavimas (įrankiai: medžiagų srautų analizė; medžiagų ir energijos / kuro ir energijos balansų sudarymas) (paskaita; atvejo studijos – praktinio pavyzdžio aptarimas).

13:00 - 14:00

Pietų pertrauka.

14:00 - 15:30

ŠG gamybos įvertinimo etapas – problemų priežasčių nustatymas ir pasiūlymų pateikimas (paskaita, atvejo studijos – praktinio pavyzdžio aptarimas; tiesioginio ir netiesioginio poveikio VAP dėl ŠESD vertinimas (1 ir 2 lygių (Angl.: Scope 1, Scope 2)).

15:30 - 15:45

Kavos pertraukėlė.

15:45 - 17:15

2 pratybos – darbas grupėmis (srautų įvertinimas; problemos identifikavimas (medžiagų ir energijos, kuro ir energijos balanso sudarymas), tiesioginio ir netiesioginio poveikio VAP dėl ŠESD vertinimas; darbo grupių rezultatų pristatymas/diskusijos).

2024 m. kovo 27 d. Švaresnės gamybos inovacijų įvykdomumo analizė
8:00 - 9:30

ŠG galimybių įvykdomumo analizė: inovacijų techninis, aplinkosauginis bei ekonominis įvertinimas (paskaita; atvejo studijos – praktinio pavyzdžio aptarimas).

09:30 - 10:30

Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) objektų identifikavimas (paskaita; praktinių pavyzdžių analizė).

10:30 - 10:45

Kavos pertraukėlė.

10:45 - 12:00

ŠG projektų diegimo įvairiose pramonės įmonėse galimybės (atvejų studijų pavyzdžiai).

12:00 - 12:45

Pietų pertrauka.

12:45 - 14:15

3 pratybos – darbas grupėmis (2 pratybų tęsinys; tema: inovacijos įvykdomumo analizės aplinkosauginis ir ekonominis įvertinimas, rezultatų aptarimas).

14:15 - 14:30

Kavos pertraukėlė.

14:30 - 15:00

ŠG projektų finansavimo galimybės Lietuvoje.

15:00 - 15:45

Žinių pasitikrinimo testas.

Dalyvių pažymėjimų įteikimas.

Žiniomis dalinasi
Dr. Irina Kliopova
Kauno technologijos universiteto (KTU) Aplinkos inžinerijos instituto (APINI) docentė (nuo 2006 metų), UAB „EcoIri Solution" direktorė (nuo 2010 metų).
Kaina
Kaina:
348 eur. vienam dalyviui.
Kaina*:
*298 eur. vienam dalyviui - užsiregistravus iki kovo 8 d. arba užsiregistravus dviems ir daugiau dalyvių iš tos pačios įmonės/įstaigos
Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
Papildoma informacija

REGISTRACIJA VYKDOMA IKI kovo 22 d.

Mokymų dalyviams išduodami pažymėjimai.

Į kainą įskaičiuotas metodinės medžiagos komplektas (el. versija).

Informacija apie mokymus:
Projektų vadovas
Alvinas Dūdėnas
+370 600 17825, alvinas@avgo.lt.

Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti mokymų programą.

Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 3 dienoms iki renginio aukščiau nurodytais kontaktais. Vėliau pinigai negrąžinami.

BRCGS Visuotinio standarto pakavimo medžiagoms 6 versijos reikalavimai ir jų įgyvendinimas

Vieta:

Miško g. 11, Kaunas

viešbutis „Victoria Hotel Kaunas”
Data:

2024-03-21

Trukmė:

8 akad. val.

Kaina:

129 - 159 €

Registracija į seminarą
Įmonės informacija
Dalyvio informacija

Komentarai

Programa
09.30 – 10.00

Dalyvių registracija. Pasitikimo kava.

10.00 – 12.00

Įžanga.

Trumpa standarto apžvalga – standarto pripažinimas, stipriosios, silpnosios pusės, neplaniniai auditai.

Vadovybės įsipareigojimai:

 • produktų saugos ir kokybės kultūros sukūrimas;
 • pamatuojami pakuotės saugos, kokybės tikslai;
 • BRCGC sertifikacinio audito planavimas;
 • Vadovybinė vertinamoji analizė (aptarimas).

Pavojų ir rizikos veiksnių valdymo sistema:

 • grupės sudarymas ir kompetencija;
 • taikymo srities apibrėžimas ir išskyrimai;
 • gamybos proceso srauto diagramos sudarymas ir patikrinimas;
 • maisto saugai svarbių rizikos veiksnių analizė;
 • kokybei svarbios rizikos, defektai, kurie svarbūs vartotojui (gerosios gairės);
 • kontrolės priemonės ir jų kategorijos;
 • kontrolės taškų planas;
 • sistemos patikrinimas.
12.00 – 13.00

Pietų pertrauka.

13.00 - 14.30

Produktų saugos ir kokybės valdymas:

 • Trumpai apie dokumentų ir įrašų valdymą (dokumentų sąrašas, tipiniai BRCGS packaging įrašai);
 • Specifikacijos, kokybės atitikties deklaracijos ir migracijos tyrimų protokolai, techniniai duomenų lapai;
 • Nauji teisiniai reikalavimai tyrimams ir terpėms;
 • Specifikacijų valdymo sistema;
 • Vidinių auditų programa, planas, atlikimas, dokumentai;
 • Higienos inspekcijos;
 • Neatitiktys, koregavimo ir korekciniai veiksmai, esminės priežasties analizė (pavyzdys);
 • Tiekėjų patvirtinimas priklausomai nuo rizikos grupės ir veiklos monitoringas, tiekėjų sąrašai, tiekėjų atsekamumo sistemos išbandymas;
 • Falsifikavimo analizė ir priemonių planas bei įgyvendinimas;
 • Subrangovų veiklos valdymas (patvirtinimas, veiklos monitoringas);
 • Paslaugų teikėjų patvirtinimas;
 • Atsekamumo sistema ir išbandymas (masės ir kiekio balansas);
 • Skundų valdymas;
 • Atšaukimas ir paėmimas iš rinkos (pirkėjų sąrašai, išbandymas, kaip tai reikėtų atlikti).

Įmonės standartai:

 • Reikalavimai infrastruktūrai – aplinka, teritorija, pastatai, judėjimo srautai, komunalinės paslaugos, įrengimai ir eksploatacija;
 • Apsauga (grėsmių įvertinimo planas, jautrios vietos, priemonės);
 • Remonto planai ir įgyvendinimas, neplaniniai remontai;
 • Higiena ir jos reikalavimai;
 • Taršos svetimkūniais prevencija ir priemonės;
 • Atliekų tvarkymas;
 • Kenkėjų valdymas.
14.30 – 14.45

Kavos pertraukėlė.

14.45 – 16.00

Produkto ir proceso kontrolė:

 • Naujo produkto kūrimas ir įteisinimas;
 • Spaudos ir pakuotės kontrolė;
 • Gamybos proceso kontrolė ir galimi kontrolės parametrai;
 • Reikalavimai nuolatinės kontrolės įrenginių testavimui gamybos eigoje;
 • Gamybos linijos paruošimas sekančiai gamybai, įrašai;
 • Matavimo prietaisų kontrolė;
 • Produkto laboratorinė kontrolė ir tyrimų planai;
 • Neatitiktinio produkto kontrolė;
 • Priimamų prekių kontrolė, parametrai ir įrašai;
 • Sandėliavimas ir jo reikalavimai (dažniausios neatitiktys);
 • Pakrovimas ir transportavimas (sutartys, priedai prie sutarčių, pervežimo užsakymai).

Personalas:

 • Mokymų planavimas ir kompetencijos palaikymas, įvertinimas;
 • Personalo higiena, akcentai;
 • Buitinės patalpos ir jų būklė;
 • Sveikatos būklės kontrolė;
 • Apsauginiai drabužiai.

Prekyba ne įmonėje pagamintais produktais – išskirtiniai reikalavimai tiekėjų patvirtinimui, veiklos monitoringui, perkamos produkcijos kontrolei ir tyrimams.

16.00 – 16.15

Klausimai, diskusijos.

Žiniomis dalinasi
Marius Kaziliūnas
UAB „Maisto saugos biuras“ direktorius, auditorius.
Kaina
Kaina:
159 eur. vienam dalyviui.
Kaina*:
*149 eur. vienam dalyviui - užsiregistravus iki vasario 15 d.
Kaina**:
**129 eur. vienam dalyviui - užsiregistravus trims ir daugiau dalyvių iš tos pačios įmonės/įstaigos.
Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
Papildoma informacija

REGISTRACIJA VYKDOMA IKI kovo 19 d.

Seminaro dalyviams išduodami pažymėjimai.

Į kainą įskaičiuotas metodinės medžiagos komplektas (el. versija), kavos pertraukėlė, pietūs.

Informacija apie seminarą:
Projektų vadovas
Alvinas Dūdėnas
+370 600 17825, alvinas@avgo.lt.

Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti seminaro programą.

Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 3 darbo dienoms iki renginio telefonu +370 600 17825 arba el. paštu alvinas@avgo.lt. Vėliau pinigai negrąžinami.

Gamybos procesų optimizavimo galimybės pramonės įmonėse

Vieta:

Bet kuris miestas

Kliento pasirinktoje vietoje
Data:

Trukmė:

Kaina:

Derinama individualiai

Registracija į seminarą
Įmonės informacija
Dalyvio informacija

Komentarai

Tikslas:

 • Išmokti sudaryti veiklos procesų žemėlapius, atskirti vertę kuriančius žingsnius nuo vertės nekuriančių žingsnių, eliminuoti vertės nekuriančius žingsnius, optimizuoti ir standartizuoti gamybos procesus.

Planuojamas rezultatas:

 • Dalyviai mokės praktiškai taikyti Vertės srauto žemėlapio ir Standartizuoto darbo metodikas. Žinos, kaip atskirti vertę kuriančius žingsnius nuo vertės nekuriančių žingsnių ir juos optimizuoti.
 • Išmoktas metodikas sėkmingai pritaikys praktikoje – sutrumpės procesų vykdymo laikas, bus taupomi žmogiškieji ir finansiniai ištekliai.

Mokymai skirti:

 • Gamybos vadovams, pavaduotojams, pamainos vadovams.
 • Kitiems asmenims, atsakingiems už gamybos procesų valdymą.
Programa
Žiniomis dalinasi
Lektorius Rimtautas Dališanskis
Organizacijų efektyvumo, strateginio valdymo ir veiklos procesų optimizavimo sertifikuotas procesų analizės „Six Sigma Black Belt“ ekspertas. 2012–2017 m. vadovavo investiciniams projektams ir organizacijų veiklos procesų perkėlimui į elektroninę erdvę juos optimizuojant. Nuo 2017 m. padeda privačioms ir viešosioms organizacijoms optimizuoti jų vidinius procesus taikant Vertės srauto žemėlapio metodą, rengia vidinius įmonių/įstaigų specialistus, kurie geba patys analizuoti ir optimizuoti savo įmonės veiklą.
Kaina
Kaina:
Derinama individualiai
Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
Papildoma informacija

Informacija apie mokymus:

+370 696 80906, ricardas@www.avgo.lt 

IFS Food 8 versijos reikalavimai, įgyvendinimas, pavyzdžių pateikimas

Vieta:

Miško g. 11, Kaunas

viešbutis „Victoria Hotel Kaunas”
Data:

2024-04-16

Trukmė:

8 akad. val.

Kaina:

129 - 159 €

Registracija į seminarą
Įmonės informacija
Dalyvio informacija

Komentarai

Programa
09.30 - 10.00

Dalyvių registracija. Pasitikimo kava.

10.00 – 12.00

Trumpa informacija apie standartų grupę. Norminiai dokumentai ir įvertinimo sistema sertifikacinių auditų metu.

Nauji teisiniai reikalavimai (antrinių žaliavų panaudojimas plastikinių pakuočių gamyboje, vandens kokybės reikalavimai, cheminių medžiagų likučiai).

1 skyrius
Politika
Maisto saugos ir kokybės kultūra.
Kultūros plano pavyzdys.
Pamatuojami maisto saugos ir kokybės tikslai.
Vadovybinė vertinamoji analizė ir investicinis planas.

2 skyrius
Dokumentų ir įrašų valdymas (kas naujo).
RVASVT – srauto diagramų sudarymas, SVT, VT nustatymas ir metodikos (Codex alimentarius sprendimų medis pagal 2022 versiją), RVASVT validacija ir verifikavimas.
Validacijos ir verifikavimo pavyzdžiai.

3 skyrius
Asmens higienos reikalavimai ir naujovės.
Mokymai instrukcijos, įrašai.
Persirengimo patalpos.

12.00 – 13.00

Pietų pertrauka.

13.00 - 14.30

4 skyrius
Orientavimasis į vartotoją ir specifikacijos. Receptūros ir technologijos reikalavimų įgyvendinimas.
Naujo produkto kūrimas ir validacija.
Tiekėjų patvirtinimas, žaliavų ir tiekėjų rizikos vertinimas.
Rizikų vertinimo pavyzdžio pateikimas.
Paslaugų teikėjų patvirtinimas ir monitoringas.
Produktų pakavimas ir pakuotės bei ženklinimo kontrolė.

14.30 – 14.40

Kavos pertraukėlė.

14.40 – 16.00

4 skyrius (tęsinys)
Infrastruktūra (patalpos ir komunalinės paslaugos).
Valymas, plovimas ir dezinfekavimas.
Taršos svetimkūniais valdymas.
Kenkėjų kontrolė ir nustatomi neatitikimai.
Žaliavų priėmimas ir sandėliavimas.
Išskirtiniai IFS transportavimo reikalavimai.
Įrengimai ir jų remontas, priežiūra.
Atsekamumas ir papildomi reikalavimai etikečių atsekamumui.
Alergenai
Falsifikavimo kriterijai ir suvaldymo planas.
Maisto apsauga ir išbandymas.

5 skyrius
Vidaus audito planavimas ir atlikimas priklausomai nuo rizikos.
Higienos inspekcijos.
Proceso validacija.
Matavimo prietaisų kontrolė.
Kiekio kontrolės monitoringas, instrukcija.
Laboratoriniai tyrimai.
Skundai, atšaukimai, incidentai.
Neatitiktys ir koregavimo veiksmai, esminės priežasties analizė.

16.00 – 16.15

Klausimai, diskusijos.

Žiniomis dalinasi
Marius Kaziliūnas
UAB "Maisto saugos biuras" direktorius, auditorius.
Kaina
Kaina:
159 eur. vienam dalyviui.
Kaina*:
*149 eur. vienam dalyviui - užsiregistravus iki kovo 8 d.
Kaina**:
**129 eur. vienam dalyviui - užsiregistravus trims ir daugiau dalyvių iš tos pačios įmonės/įstaigos.
Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
Papildoma informacija

REGISTRACIJA VYKDOMA IKI balandžio 12 d.

Seminaro dalyviams išduodami pažymėjimai.

Į kainą įskaičiuotas metodinės medžiagos komplektas (el. versija), kavos pertraukėlė, pietūs.

Informacija apie seminarą:
Projektų vadovas
Alvinas Dūdėnas
+370 600 17825, alvinas@avgo.lt.

Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti seminaro programą.

Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 3 dienoms iki renginio telefonu +370 600 17825 arba el. paštu alvinas@avgo.lt. Vėliau pinigai negrąžinami.

KAIZEN metodo taikymas pramonės įmonių veiklos procesuose: problemų identifikavimas ir jų šalinimo būdai, darbuotojų įtraukimo į veiklos tobulinimą metodai

Vieta:

Nuotoliniai mokymai

Data:

2024-05-23

Trukmė:

2 dienos (05.23 ir 05.30)

Kaina:

290-390

Registracija į seminarą
Įmonės informacija
Dalyvio informacija

Komentarai

Mokymų trukmė ir privalumai:

Mokymai vyks nuotoliniu būdu, juos sudaro dviejų dienų mokymo programa (gegužės 23 ir 30 d.).

 

Vienas dažniausiai pasitaikančių skaudulių įmonėse – darbuotojų negebėjimas atpažinti švaistymų jo/įmonės veiklos procesuose ar tiesiog nenoras garsiai įvardinti esamų problemų bei teikti siūlymus joms spręsti, todėl šių mokymų metu aptarsime dažniausias darbuotojų motyvacijos nebuvimo, nenoro priežastis įsitraukti į įmonės veiklos procesų tobulinimą ir nagrinėsime priemones bei būdus, kaip to išvengti ar tai pakeisti. Mokysimės, kaip identifikuoti tikrąsias veiklos procesų problemas, o ne jų simptomus, bei kokiais metodais „užnorinti“ darbuotojus teikti siūlymus joms spręsti.

Jei įmonės organizacinėje kultūroje ir veiklos procesuose fiksuojate bent keletą iš šių išvardintų problemų, tuomet Jums tikrai naudinga dalyvauti šiuose dviejų dienų praktiniuose mokymuose:

 • darbuotojai nesupranta (nežino), kokie yra švaistymai proceso sraute ir jų nešalina, o su jais susitaiko (toleruoja) ir suformuoja „standartiškai atliekamo darbo“ įpročius;
 • dažnu atveju tobulinami simptomai, tačiau nešalinamos veiklos problemos;
 • už visos veiklos tobulinimą atsakingas vienas darbuotojas;
 • neformuojama organizacinė kultūra, kad visi organizacijos darbuotojai teiktų pasiūlymus, kaip sumažinti švaistymus ir tobulinti veiklą.

Planuojami rezultatai:

 • Dalyviai geba apmokyti savo organizacijos darbuotojus atpažinti švaistymus jų kasdienėje darbinėje veikloje, motyvuoti juos teikti pasiūlymus ir šalinti švaistymus (atsargos, transportavimas, klaidų taisymas, papildomas procesas, perprodukcija, laukimas, nepanaudotos žinios) pagal KAIZEN metodo principą;
 • Sėkmingai praktikoje taikant išmoktą metodiką nuolat gerinamos visos organizacijos funkcijos ir procesai, visiems darbuotojams suteikiama galimybė asmeniškai prisidėti prie organizacijos tobulinimo, sudaroma galimybė pastebėti iniciatyvius darbuotojus, didinti jų įsitraukimą ir motyvaciją.

Mokymai skirti:

 • Vadovaujantiems asmenims;
 • Darbuotojams atsakingiems už veiklos organizavimą ir tobulinimą;
 • Darbuotojams atsakingiems už veiklos standartizavimą;
 • Darbuotojai, atsakingi už procesų srauto sudarymą ir vertinimą;
 • Darbuotojams atsakingiems už darbą su personalu.
Programa
Programa gegužės 23 d.
8:30 - 9:00

Dalyvių prisijungimas.

9:00 - 9:30

Metodo tikslai ir taikymo principai.

9:30-11:00

8 švaistymai, sauga ir kokybė.

11:00 - 11:15

Pertraukėlė.

11:15 - 12:30

8 švaistymai, sauga ir kokybė.

12:30 - 13:30

Pertrauka.

13:30 - 15:00

Pasiūlymų surinkimas ir vertinimas;

Darbuotojų mokymai ir įtraukimas;

Dažniausiai pasitaikančios klaidos, geroji patirtis;

Individualių praktinių užduočių sudarymas.

15:00 - 15:30

Dalyvių apmąstymai ir diskusijos.

Programa gegužės 30 d.
8:30 - 9:15

Savarankiškai atliktų praktinių užduočių pristatymas ir analizė.

9:15 - 9:25

Pertraukėlė.

9:25 - 10:10

Savarankiškai atliktų praktinių užduočių pristatymas ir analizė.

10:10 - 10:20

Pertraukėlė.

10:20 - 11:05

Savarankiškai atliktų praktinių užduočių pristatymas ir analizė.

11:05 - 11:15

Pertraukėlė.

11:15 - 12:00

Savarankiškai atliktų praktinių užduočių pristatymas ir analizė.

12:00 - 13:00

Pertrauka.

13:00 - 13:45

Savarankiškai atliktų praktinių užduočių pristatymas ir analizė.

13:45 - 13:55

Pertraukėlė.

13:55 - 14:40

Savarankiškai atliktų praktinių užduočių pristatymas ir analizė.

14:40 - 14:50

Pertraukėlė.

14:50 - 15:35

Savarankiškai atliktų praktinių užduočių pristatymas ir analizė.

15:35 - 15:45

Pertraukėlė.

15:45 - 16:25

Savarankiškai atliktų praktinių užduočių pristatymas ir analizė.

Žiniomis dalinasi
Rokas Milovanovas
Organizacijų efektyvumo, strateginio valdymo ir veiklos procesų tobulinimo ekspertas. Nuo 2015 m. vesdamas mokymus ir suteikdamas ekspertines paslaugas padeda organizacijoms: • sudaryti strateginius veiklos planus; • išgryninti veiklos problemas bei parinkti efektyvias priemones joms šalinti; • darbuotojams nustatyti bei siekti kokybinių veiklos tikslų ir metinių užduočių; • atlikti vykdomų funkcijų detalią analizę bei tobulinti veiklą; • identifikuoti švaistymus ir juos mažinti.
Kaina
Kaina:
390 eur. vienam dalyviui.
Kaina*:
*320 eur. vienam dalyviui - užsiregistravus iki balandžio 26 d.
Kaina**:
**290 eur. vienam dalyviui - užsiregistravus dviems ir daugiau dalyvių iš tos pačios įmonės.
Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
Papildoma informacija

REGISTRACIJA VYKDOMA IKI gegužės 17 d.

Mokymų dalyviams išduodami pažymėjimai.

Į kainą įskaičiuotas metodinės medžiagos komplektas (el. versija).

Informacija apie mokymus:

+370 696 80906, ricardas@avgo.lt 

Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti mokymų programą.

Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 3 darbo dienoms iki renginio aukščiau nurodytais kontaktas. Vėliau pinigai negrąžinami.

Praktiniai mokymai „Rizikos valdymas laboratorijose, taikančiose LST EN ISO/IEC 17025:2018”

Vieta:

Kauno g. 14, Vilnius

viešbutis „Comfort Hotel LT”
Data:

2024-05-21

Trukmė:

1 diena

Kaina:

169-179 €

Registracija į seminarą
Įmonės informacija
Dalyvio informacija

Komentarai

1. Tikslinė dalyvių grupė

Tyrimų, bandymų ir kalibravimo įstaigų ir jų laboratorijų vadovai, techniniai vadovai, kokybės vadybininkai, darbuotojai, atsakingi už vadybos sistemų pagal LST EN ISO/IEC 17025:2018 ir LST EN ISO 9001:2015 arba tik LST EN ISO/IEC 17025:2018 standartų reikalavimus kūrimą, diegimą, valdymą, procesų vadovai, vidaus auditoriai, rizikos valdymo grupės vadovai ir dalyviai.

2. Mokymo tikslas

Vadovaujantis tarptautinių standartų LST ISO 31000:2018 „Rizikos valdymas. Gairės (tapatus ISO 31000:2018)“ ir LST EN IEC 31010:2019 „Rizikos valdymas. Rizikos vertinimo būdai (IEC 31010:2019)” rekomendacijomis suteikti dalyviams išsamias žinias apie rizikos valdymą ir rizikos vertinimo būdų taikymą tyrimų, bandymų ir kalibravimo įstaigose ir jų laboratorijose. Išsamiai aptarti standarto LST EN ISO/IEC 17025:2018 reikalavimus, susijusius su rizikos valdymu.

3. Trumpas programos aprašymas

Mokymus sudaro teorinė ir praktinė dalys. Mokymo metu dalyviai supažindinami su rizikos valdymo reikalavimais, nustatytais LST EN ISO/IEC 17025:2018, rizikos principais, tikslais, struktūra, rizikos valdymo proceso projektavimu, organizacijos ir jos konteksto supratimo svarba, SSGG (angl. SWOT) ir PEST metodais, atsakomybių ir atskaitomybių paskirstymu, išteklių paskirstymu, rizikos procesu, apimančiu rizikos kriterijų nustatymą, rizikos vertinimą (identifikavimas, analizė, rizikos įvertinimas), veiksmus su rizika ir jų parinktis, veiksmų su rizika planų rengimą ir įgyvendinimą, monitoringą ir priežiūra, rezultatų dokumentavimą, ataskaitų teikimą. Mokymų metu apžvelgiami rizikos vertinimo būdai, rekomenduojami LST EN IEC 31010:2019 „Rizikos valdymas. Rizikos vertinimo būdai (IEC 31010:2019)”. Mokymų metu atliekamos praktinės užduotys.

Dalyvių skaičius ribotas! Mokymų metu bus reikalingas standartas LST EN ISO/IEC 17025:2018
Programa
08:30 – 09:00

Dalyvių registracija. Pasitikimo kava.

09:00 – 11:00

Rizikos valdymo principai ir tikslai. LST EN ISO/IEC 17025:2018 reikalavimai susiję su rizika ir galimybėmis. Terminai ir apibrėžtys. LST ISO 31000:2018 Rizikos valdymas. Gairės (tapatus ISO 31000:2018) reikalavimai. Rizikos valdymo principų apžvalga. Rizikos valdymo struktūra ir jos tikslas. Lyderystė ir įsipareigojimas. Integravimas. Projektavimas. Organizacijos ir jos konteksto supratimas, SSGG (angl. SWOT) ir PEST metodai. Rizikos valdymo įsipareigojimas. Ištekliai, organizacinių vaidmenų, įgaliojimų, atsakomybės ir atskaitomybės priskyrimas. Komunikacija ir konsultavimasis. Įgyvendinimas ir įvertinimas. Gerinimas.

11:00 – 11:15

Kavos pertraukėlė.

11:15 – 13:00

Rizikos valdymo procesas. Išorės ir vidaus kontekstas. Rizikos kriterijų nustatymas.
Rizikos vertinimas (identifikavimas, analizė ir įvertinimas). Rizikos vertinimo būdų, rekomenduojamų LST EN IEC 31010:2019 Rizikos valdymas. Rizikos vertinimo būdai (IEC 31010:2019) valdant laboratorijų rizikas, apžvalga. Veiksmai su rizika. Veiksmų su rizika parinktys, planai, jų rengimas ir įgyvendinimas. Monitoringas ir priežiūra. Rezultatų dokumentavimas, ataskaitų rengimas ir teikimas.

13:00 – 14:00

Pietų pertrauka.

14:00 – 14:30

1 Praktinė užduotis.

14:30 - 15:00

1 Praktinės užduoties aptarimas.

15:00 – 15:15

Kavos pertraukėlė.

15:15 – 16:25

2 Praktinė užduotis.

16:25 – 17:10

2 Praktinės užduoties aptarimas.

17:10 – 17:50

Diskusijos. Pažymėjimų teikimas.

Žiniomis dalinasi
Jovita Kerulytė
Europos kokybės organizacijos kokybės sistemų ir auditų vadovė, Sertifikuota DGQ (Vokietija) auditų vadovė.
Kaina
Kaina:
179 eur. vienam dalyviui.
Kaina*:
*169 eur vienam dalyviui - užsiregistravus iki balandžio 1 d.
Kaina**:
**169 eur vienam dalyviui - užsiregistravus dviems ir daugiau dalyvių iš tos pačios įmonės/įstaigos.
Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
Papildoma informacija

REGISTRACIJA VYKDOMA IKI gegužės 17 d.

Seminaro dalyviams išduodami pažymėjimai.

Į kainą įskaičiuotas metodinės medžiagos komplektas (el. versija), kavos pertraukėlė, pietūs.

Informacija apie seminarą:
Projektų vadovas
Alvinas Dūdėnas
+370 600 17825, alvinas@avgo.lt.

Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti seminaro programą.

Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 3 darbo dienoms iki renginio telefonu +370 600 17825 arba el. paštu alvinas@avgo.lt. Vėliau pinigai negrąžinami.