Techninių specifikacijų rengimas projektavimo ir rangos darbų pirkimuose: bendrieji ir žalieji reikalavimai, dažniausiai daromos klaidos, LAT, ETT, VPT išaiškinimai ir rekomendacijos

Vieta:

Nuotolinis seminaras

Data:

2024-03-13

Trukmė:

6 akad. val.

Kaina:

119-139 €

Registracija į seminarą
Įmonės informacija
Dalyvio informacija

Komentarai

Programa
09.30 – 10.00

Dalyvių prisijungimas.

10.00 – 11.30

Techninių specifikacijų reikšmė ir paskirtis vykdant viešuosius pirkimus rangos teisiniuose santykiuose;

Techninių specifikacijų sudedamosios dalys ir jų išdėstymui keliami reikalavimai;

Techninių specifikacijų turiniui keliami reikalavimai;

Praktiniai aspektai ruošiant technines specifikavimas, leistinos / neleistinos frazuotės, VPT rekomendacijos, besivystanti teismų praktika.

Klausimų – atsakymų sesija.

11.30 – 12.30

Pietų pertrauka.

12.30 – 13.45

Žalieji pirkimai jų samprata ir paskirtis;

Žaliesiems pirkimams keliami reikalavimai;

Ko ir kada galima reikalauti iš tiekėjo, norint tinkamai įvykdyti (žaliųjų pirkimų) keliamus reikalavimus;

Ko galima reikalauti iš Rangovo, proporcingos/neproporcingos, skaidrios nuostatos;

13.45 – 14.00

Pertraukėlė.

14.00 – 15.30

Kaip tiekėjas gali skaityti technines specifikacijas ir kitus pirkimo dokumentus (principo taikymas: kas neaišku iš dokumentų, aiškinama tiekėjo naudai);

Pirkimo dokumentų hierarchija

LAT, ETT, VPT išaiškinimai ir rekomendacijos;

Klausimų – atsakymų sesija.

Žiniomis dalinasi
Raimonda Joskaudienė
civilinės ir komercinės teisės praktikė, daugelio straipsnių ir knygų autorė, arbitrė, mediatorė, sėkmingai dalyvavusi ir realių rezultatų pasiekusi (laimint atstovaujamajai šaliai) atstovaujant klientus didžiausiuose Lietuvos projektuose (LNG statybose, kituose susijusiuose projektuose, teismo procesuose). Kaip pranešėjos, lektorės praktinių žinių bagažas pildomas nuolat keliant įvairių įmonių/įstaigų darbuotojų kvalifikaciją, atliekant auditą, diegiant tam tikras sistemas. Lektorė taip pat nuolat kelia kvalifikaciją dalyvaudama užsienio šalių organizuojamose konferencijose, tarptautiniuose mokymų projektuose.
Kaina
Kaina:
139 Eur. vienam dalyviui.
Kaina*:
*129 Eur. vienam dalyviui - užsiregistravus iki vasario 15 d.
Kaina**:
**119 Eur. vienam dalyviui - užsiregistravus trims ir daugiau dalyvių iš tos pačios įmonės/įstaigos.
Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
Papildoma informacija

REGISTRACIJA VYKDOMA IKI kovo 8 d.

Seminaro dalyviams išduodami pažymėjimai.

Į kainą įskaičiuotas metodinės medžiagos komplektas (el. versija).

Informacija apie seminarą:
Projektų vadovas
Alvinas Dūdėnas
+370 600 17825, alvinas@avgo.lt.

Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti seminaro programą.

Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 3 dienoms iki renginio telefonu +370 600 17825 arba el. paštu alvinas@avgo.lt. Vėliau pinigai negrąžinami.

Statybos rangos teisinių santykių reguliavimas. Kaip tinkamai įforminti statybos proceso dokumentus

Vieta:

Seinų g. 4, Vilnius

viešbutis „Panorama Hotel”
Data:

2024-03-06

Trukmė:

6 akad. val.

Kaina:

119-149 €

Registracija į seminarą
Įmonės informacija
Dalyvio informacija

Komentarai

Tikslinė dalyvių grupė
Asmenys, dirbantys su Rangos, subrangos, statybų ar Nekilnojamojo turto sandoriais. Aktyviai dalyvaujantys statybų procese ar jį užsakantys, vykdantys, organizuojantys, statybų vadovai, asmenys, atsakingi už rangos sutarčių paruošimą bei priežiūrą, atsakomybės taikymą.

Trumpas programos aprašymas/aktualumo/problematikos pagrindimas
Seminaro metu apžvelgsime Rangos sandorius, aptarsime jiems būdingus probleminius aspektus, teisnius santykius, rangos/subrangos sutarčiu rengimo bei priežiūros niuansus – kaip jas tinkamai sudaryti, kokios sąlygos galioja, kokios ne, ką aptarti skirtinguose dokumentuose su juridiniais asmenimis ir ką su fiziniais, kokias sąlygas apsirašyti, kad nekiltų problemų su darbų priėmimu ar perdavimu, defektų pripažinimu, apmokėjimu ir begalę kitų probleminių aspektų, ką sudarant Rangos sutartis būtina ir privalu žinoti, tačiau daugelis tai praleidžia arba neįvertina.

Programa
Programa
09:30 – 10.00

Dalyvių registracija. Pasitikimo kava.

10.00 – 12.00

Rangos/subrangos teisiniai santykiai/sandorių esminės sąlygos bei turinys

 • Rangos teisniai santykiai, rangą reglamentuojantys teisės aktai;
 • Rangos/subrangos ir kitos sutartys – esminiai sutarties elementai;
 • Standartinės ir nestandartinės, siurprizinės sutarčių sąlygos. Nesąžiningos vartojimo sutarčių sąlygos. Sutarties vykdymas ir teisinė dokumentacija: įforminimas, teisingas formulavimas, teisinė reikšmė. Darbų apimties nustatymas. Ką svarbu žinoti, jei reikia atlikti papildomus darbus nenumatytus rangos sutartyje?;
 • Praktiniai sutarčių įgyvendinimo aspektai bei dokumentai: Derybų protokolai, preliminarios sutartys (į ką atkreipti dėmesį).
12.00 – 13.00

Pietų pertrauka.

13.00 – 14.30

Kaina bei sutarties užtikrinimas ar keitimas

 • Fiksuotos kainos statybos rangos sutartis ir papildomi darbai. Kainos keitimo tvarka. Kaip teisingai įforminti kainos keitimo tvarka. Konkrečios kainos peržiūrėjimas, kai iš esmės padidėja rangovo sąnaudos;
 • Papildomų darbų, terminų, kitų sutarties sąlygų pasikeitimų įforminimas. Esminiai šalių įsipareigojimai: atsakomybė už projektinę dokumentaciją, darbų perdavimas, užsakovo nurodymų vykdymas ir kt.. Darbų kokybė, jų garantija ir terminai. Terminų keitimas. Kokiais atvejais galima keisti sutartį;
 • Garantijos likimas bankroto atveju. Sutarčių įvykdymo užtikrinimas. Netesybos. Laidavimas. Garantija.
14.30 – 14.45

Kavos pertraukėlė.

14.45 – 16.30

Darbų pridavimas, atsakomybės taikymas

 • Atsiskaitymo vėlavimai;
 • Darbų priėmimas-perdavimas. Atliktų darbų perdavimo ir priėmimo tvarka ir dokumentacija;
 • Defektų fiksavimas. Rangovo atsakomybė už darbų kokybę;
 • Sutarčių nevykdymas arba netinkamas vykdymas. Terminų pažeidimas. Pretenzijos, raštai, protokolai. Sutarties pasibaigimas;
 • Rangos sutarties nutraukimas: nuostolių, baudų, delspinigių reikalavimas / apsidraudimas;
 • Kokių priemonių imtis, kad būtų išvengta didesnių nuostolių. Senaties terminai. Sutarties nutraukimas. Darbų ir įsipareigojimų perdavimas kitiems asmenims. Skolų prevencijos, išieškojimo praktiniai metodai. Esminės klaidos ir kaip jų išvengti. Rizikos ir ginčų sprendimai;
 • Aktualiausia teismų praktika.
Žiniomis dalinasi
Raimonda Joskaudienė
civilinės ir komercinės teisės praktikė, daugelio straipsnių ir knygų autorė, arbitrė, mediatorė, sėkmingai dalyvavusi ir realių rezultatų pasiekusi (laimint atstovaujamajai šaliai) atstovaujant klientus didžiausiuose Lietuvos projektuose (LNG statybose, kituose susijusiuose projektuose, teismo procesuose). Kaip pranešėjos, lektorės praktinių žinių bagažas pildomas nuolat keliant įvairių įmonių/įstaigų darbuotojų kvalifikacija, atliekant auditą, diegiant tam tikras sistemas. Lektorė taip nuolat kelia kvalifikaciją dalyvaudama užsienio šalių organizuojamose konferencijose, tarptautiniuose mokymų projektuose.
Kaina
Kaina:
149 eur. vienam dalyviui
Kaina*:
*139 Eur. vienam dalyviui - užsiregistravus iki vasario 9 d.
Kaina**:
**119 Eur. vienam dalyviui - užsiregistravus trims ir daugiau dalyvių iš tos pačios įmonės/įstaigos.
Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
Papildoma informacija

REGISTRACIJA VYKDOMA IKI kovo 4 d.

Seminaro dalyviams išduodami pažymėjimai.

Į kainą įskaičiuotas metodinės medžiagos komplektas (el. versija), kavos pertraukėlės, pietūs.

Informacija apie seminarą:
Projektų vadovas
Alvinas Dūdėnas
+370 600 17825, alvinas@avgo.lt.

Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti seminaro programą.

Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 3 dienoms iki renginio telefonu +370 600 17825 arba el. paštu alvinas@avgo.lt. Vėliau pinigai negrąžinami.