Planuočių susirinkimai: reikalavimai organizavimui, protokolų teisinė reikšmė, turinys, įforminimas „gyvai“ bei nuotoliu, atsakomybė

Vieta:

Nuotoliniu būdu

per ZOOM platformą
Data:

2023-11-30

Trukmė:

5 akad. val.

Kaina:

109-139 €

Registracija į seminarą
Įmonės informacija
Dalyvio informacija

Komentarai

Seminaras skirtas visiems, kas susije su Ranga, projektavimu, vykdomomis statybomis:

 • projektų vadovams;
 • projekto dalies vadovams;
 • užsakovams;
 • projektuotojams;
 • darbų vadovams.
Programa
09.45 - 10.00

Dalyvių prisijungimas.

10.00 – 12.00
 • Planuočių susirinkimų organizavimo teisiniai aspektai ir bendrieji principai;
 • Susirinkimų protokolavimas, galimi būdai, pasekmės, atsakomybės;
 • Protokolų teisinė reikšmė: vidiniai, išoriniai. Kada juos galima panaudoti kaip įrodymus teisme, kad gali būti įrodomoji proemonė.
 • Protokolų turinys ir įforminimas: kokios galimos protokolų formos (skaitmeniniai, word, exel ir kt.) Protokolo sandara, istorijos sekimas, parašai, pildymas, atsakingų asmenų paskyrimas, protokolavimas gyvai bei per zoom ar kitas el priemones, atsakomybė juos nepasirašius ir pan.)
12.00 – 13.00

Pertrauka.

13.00 – 15.00
 • Protokolų pasirašymas : kaip galima pasirašyti, gyvai, nuotoliu, parašų teisinė reikšmė, atsakingi asmenys, už dalį ar už visą protokolą, protokolas ar sudedamoji sutarties dalis ar ne ir kt.)
 • Protokolas – ar tai įrodymų rinkimo medžiaga, ar sutarties neatskiriama dalis;
 • Kas gali protokolus pasirašyti, kas gali prisiimti atsakomybę: Atsakingų asmenų parinkimas, identifikavimas, jų asmens duomenų apsauga, dalyvavimas, susitikimų vedimas, protokolo pildymo taisyklės ir pan.
 • Aktualiausi praktiniai klausimai.
Žiniomis dalinasi
Raimonda Joskaudienė
Raimonda Joskaudienė civilinės ir komercinės teisės praktikė, daugelio straipsnių ir knygų autorė, arbitrė, mediatorė, sėkmingai dalyvavusi ir realių rezultatų pasiekusi (laimint atstovaujamajai šaliai) atstovaujant klientus didžiausiuose Lietuvos projektuose (LNG statybose, kituose susijusiuose projektuose, teismo procesuose). Kaip pranešėjos, lektorės praktinių žinių bagažas pildomas nuolat keliant įvairių įmonių/įstaigų darbuotojų kvalifikaciją, atliekant auditą, diegiant tam tikras sistemas. Lektorė taip pat nuolat kelia kvalifikaciją dalyvaudama užsienio šalių organizuojamose konferencijose, tarptautiniuose mokymų projektuose.
Kaina
Kaina:
139 eur. vienam dalyviui.
Kaina*:
*119 eur. vienam dalyviui, užsiregistravus iki spalio 27 d.
Kaina**:
**109 eur. vienam dalyviui, užsiregistravus trims ir daugiau dalyvių iš tos pačios įmonės/įstaigos.
Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
Papildoma informacija

REGISTRACIJA VYKDOMA IKI lapkričio 28 d.

Seminaro dalyviams išduodami pažymėjimai.

Į kainą įskaičiuotas metodinės medžiagos komplektas (el. versija).

Informacija apie seminarą:
Projektų vadovas
Alvinas Dūdėnas
+370 600 17825, alvinas@avgo.lt.

Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti seminaro programą.

Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 3 dienoms iki renginio telefonu +370 600 17825 arba el. paštu alvinas@avgo.lt. Vėliau pinigai negrąžinami.

Statinių techninė priežiūra: reglamentavimas, pareigos ir atsakomybė, viešojo administravimo subjektų reikalavimai bei jų kontrolė

Vieta:

Miško g. 11, Kaunas

viešbutis „Victoria Hotel Kaunas”
Data:

2023-11-07

Trukmė:

6 akad. val.

Kaina:

119-139 €

Registracija į seminarą
Įmonės informacija
Dalyvio informacija

Komentarai

Programa
09:30 - 10:00

Dalyvių registracija. Pasitikimo kava.

10:00 - 12:00

Statinių naudotojų pareigos prižiūrint statinį.

Statinių techninės priežiūros organizavimas:

 • techninės priežiūros vykdymas ūkio būdu;
 • techninės priežiūros vykdymas sutarties pagrindu paskiriant techninį prižiūrėtoją.

Statinių techninė priežiūra:

 • nuolatiniai statinio stebėjimai;
 • periodinės ir specializuotos statinių apžiūros.

Statinių techninio prižiūrėtojo kvalifikaciniai reikalavimai.

Statinio techninės priežiūros dokumentai ir jų pildymo tvarka:

 • techninis pasas;
 • techninės priežiūros žurnalas;
 • statinių techninės priežiūros patikrinimų aktai;
 • kiti dokumentai.
12:00 - 13:00

Pietų pertauka.

13:00 - 15:00

Statinių naudojimo priežiūra:

 • viešojo administravimo subjektai atliekantys techninės priežiūros patikrinimus;
 • techninės priežiūros patikrinimų periodiškumas;
 • reikalavimai, kuriuos kelia viešojo administravimo subjektai;
 • pranešimas raštu statinio naudotojui apie numatomą statinio techninės priežiūros patikrinimą;
 • statinio techninės priežiūros vykdytojo įrašai apie patikrinimą Statinio techninės priežiūros žurnale;
 • reikalavimų kontrolė.

Atsakomybė už statinių techninės priežiūros ir kt. taisyklių nesilaikymą:

 • juridinių asmenų atsakomybė;
 • fizinių asmenų atsakomybė.

Atsakymai į dalyvių klausimus, konsultacijos.

Žiniomis dalinasi
Tomas Baranauskas
Statinių techninės priežiūros, statinio statybos ir pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertas (daugiau, nei 10 metų dirbęs Aplinkos ministerijoje, statinių priežiūros reglamentavimo srityje);
Kaina
Kaina:
139 eur. vienam dalyviui.
Kaina*:
*129 eur. vienam dalyviui - užsiregistravus iki spalio 13 d.
Kaina**:
**119 eur. vienam dalyviui - užsiregistravus trims ir daugiau dalyvių iš tos pačios įmonės/įstaigos.
Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
Papildoma informacija

REGISTRACIJA VYKDOMA IKI lapkričio 3 d.

Seminaro dalyviams išduodami pažymėjimai.

Į kainą įskaičiuotas metodinės medžiagos komplektas (el. versija), kavos pertraukėlė, pietūs.

Informacija apie seminarą:
Projektų vadovas
Alvinas Dūdėnas
+370 600 17825, alvinas@avgo.lt.

Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti seminaro programą.

Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 3 dienoms iki renginio telefonu +370 600 17825 arba el. paštu alvinas@avgo.lt. Vėliau pinigai negrąžinami.

Statybos sektoriaus viešieji pirkimai: reglamentavimo naujovės ir aktuali teismų praktika

Vieta:

Nuotoliniu būdu

per "ZOOM" platformą
Data:

2023-10-31

Trukmė:

7 akad. val.

Kaina:

109-129 €

Registracija į seminarą
Įmonės informacija
Dalyvio informacija

Komentarai

Seminaro metu aptarsime statybos sektoriui aktualų viešųjų pirkimų reglamentavimą bei teismų praktiką. Teismų praktikoje gausu ginčų dėl įvairiausių viešųjų pirkimų procedūrinių aspektų ir sutarčių vykdymo klausimų, kurie bus aptarti seminaro metu.

Seminaras yra skirtas visiems statybos rinkos dalyviams (perkančiosioms organizacijoms arba perkantiesiems subjektams, rangos ir projektavimo įmonėms, taip pat kitiems statybos srities specialistams) susiduriantiems su viešųjų pirkimų klausimais. Seminaro metu bus galima aptarti tiek perkančiosioms organizacijoms, tiek tiekėjams rūpinus klausimus ir pažvelgti į tuos pačius diskusinius klausimus iš abiejų sutarties pusių perspektyvos.

Programa
09.30 – 10.00

Dalyvių prisijungimas.

10.00 – 11.00

Informacija apie įgytą projektinę patirtį: (ne)melaginga. Tiekėjo atsakomybė.

11.00 – 11.40

Darbų kiekių žiniaraščiai: įkainojimas ir žiniaraščių tikslinimas.

11.40 – 12.00

Techninio projekto prieštaravimai ir susiję ginčai.

12.00 – 13.00

Pertrauka.

13.00 – 14.00

Pirkimo sutarties keitimas: atsisakomi, papildomi darbai, įkainojimo aspektai.

14.00 – 14.30

Esminis pirkimo sutarties pažeidimas: „Juodieji sąrašai“, aktualūs procedūriniai ir kiti klausimai.

14.30 – 15.00

Klausimai, atsakymai.

Žiniomis dalinasi
Žilvinas Briedis
ilgametę profesinę patirtį viešųjų pirkimų srityje turintis HubLegal advokatų kontoros partneris, advokatas.
Kaina
Kaina:
129 eur. vienam dalyviui.
Kaina*:
*109 eur. vienam dalyviui - užsiregistravus iki spalio 6 d.
Kaina**:
**109 eur. vienam dalyviui - užsiregistravus trims ir daugiau dalyvių iš tos pačios įmonės/įstaigos.
Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
Papildoma informacija

REGISTRACIJA VYKDOMA IKI spalio 27 d.

Seminaro dalyviams išduodami pažymėjimai.

Į kainą įskaičiuotas metodinės medžiagos komplektas (el. versija).

Informacija apie seminarą:
Projektų vadovas
Alvinas Dūdėnas
+370 600 17825, alvinas@avgo.lt.

Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti seminaro programą.

Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 3 dienoms iki renginio telefonu +370 600 17825 arba el. paštu alvinas@avgo.lt. Vėliau pinigai negrąžinami.

Rangos sutarčių sąlygų ir kainų keitimas viešuosiuose pirkimuose: keitimo tvarka, atsakomybė, aktualiausi teismų išaiškinimai bei VPT rekomendacijos

Vieta:

Seinų g. 4, Vilnius

viešbutis „Panorama Hotel”
Data:

2023-10-18

Trukmė:

5 akad. val.

Kaina:

119-149 €

Registracija į seminarą
Įmonės informacija
Dalyvio informacija

Komentarai

Seminaras skirtas: Visiems rangovams, užsakovams, perkančiųjų organizacijų atstovams, projektuotojams ir kitiems statybos rinkos dalyviams.

Programa
09:30 – 10:00

Dalyvių registracija. Pasitikimo kava.

10:00 – 12:00

Viešojo pirkimo sutartys:

 • principai, kurių privalu laikytis viešuosiuose pirkimuose (ruošiant pirkimo dokumentus, pirkimo proceso metu, sudarius sutartį, sutartį vykdant);
 • ikisutartiniai santykiai/pirkimo dokumentai/sutarties projekto derinimas;
 • viešųjų pirkimų sutarties keitimo galimybės: pagal sutartyje aptartas sąlygas bei pagal VPĮ 89 str.
12:00 – 13:00

Pietų pertrauka.

13:00 – 15:00

Rangos sutarčių derinimas/keitimas:

 • galimybės ir principai, kaip ir kada galima inicijuoti rangos sutarties keitimą;
 • atsakomybė dėl papildomai atsiradusių darbų;
 • atsakomybės dėl netinkamai taikyto VPĮ 89 str.;
 • kainos keitimo tvarka ir galimybės: pagal sutartį ir pagal įstatymą;
 • Juodieji sąrašai – ar į juos įtraukti galima be individualaus vertinimo ir kaip yra su jungtinės veiklos partneriais?
 • aktualiausi LAT, ETT išaiškinimai, VPT rekomendacijos.
Žiniomis dalinasi
Raimonda Joskaudienė
civilinės ir komercinės teisės praktikė, daugelio straipsnių ir knygų autorė, arbitrė, mediatorė, sėkmingai dalyvavusi ir realių rezultatų pasiekusi (laimint atstovaujamajai šaliai) atstovaujant klientus didžiausiuose Lietuvos projektuose (LNG statybose, kituose susijusiuose projektuose, teismo procesuose). Kaip pranešėjos, lektorės praktinių žinių bagažas pildomas nuolat keliant įvairių įmonių/įstaigų darbuotojų kvalifikaciją, atliekant auditą, diegiant tam tikras sistemas. Lektorė taip pat nuolat kelia kvalifikaciją dalyvaudama užsienio šalių organizuojamose konferencijose, tarptautiniuose mokymų projektuose.
Kaina
Kaina:
149 Eur. vienam dalyviui.
Kaina*:
*139 Eur. vienam dalyviui - užsiregistravus iki rugsėjo 29 d.
Kaina**:
**119 Eur. vienam dalyviui - užsiregistravus trims ir daugiau dalyvių iš tos pačios įmonės/įstaigos.
Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
Papildoma informacija

REGISTRACIJA VYKDOMA IKI spalio 16 d.

Seminaro dalyviams išduodami pažymėjimai.

Į kainą įskaičiuotas metodinės medžiagos komplektas (el. versija), kavos pertraukėlė, pietūs.

Informacija apie seminarą:
Projektų vadovas
Alvinas Dūdėnas
+370 600 17825, alvinas@avgo.lt.

Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti seminaro programą.

Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 3 dienoms iki renginio telefonu +370 600 17825 arba el. paštu alvinas@avgo.lt. Vėliau pinigai negrąžinami.

Kelio žemės sankasos įrengimas: naujausi pakeitimai, problematika, įrengimas esant silpniems gruntams, atliktų darbų kontrolė, dažniausiai pasitaikančios klaidos

Vieta:

Miško g. 11, Kaunas

viešbutis „Victoria Hotel”
Data:

2023-11-16

Trukmė:

6 val.

Kaina:

139 - 159 €

Registracija į seminarą
Įmonės informacija
Dalyvio informacija

Komentarai

Pažymime, jog po mokymų dalyviams bus išduodami kvalifikacijos tobulinimą patvirtinantys pažymėjimai, nurodant VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūros mokymo programai suteiktą žymenį (M-185-22-TSIA). Kvalifikacijos tobulinimo valandos užskaitomos susisiekimo komunikacijų (kelių, gatvių, kitų transporto statinių): YSSV, YSPV, YSPVPV, YSSTPV, SPEV, SEV, NSSV, NSPV, NSPVPV, NSSTPV.
Programa
Programa
09:30 - 10:00

Dalyvių registracija. Pasitikimo kava.

10:00 - 12:00

Kelio žemės sankasos reglamentavimas Lietuvoje.

Esminiai kelio žemės sankasos įrengimui keliami reikalavimai:

 • Kelio žemės sankasos geometriniai parametrai, jų svarba kelio ilgaamžiškumui;
 • Gruntų tinkamumas kelio žemės sankasos įrengimui.
12:00 - 13:00

Pietų pertrauka.

13:00 - 14:30

Kelio žemės sankasos įrengimas esant silpniems gruntams:

 • Kelio žemės sankasos gruntų pagerinimas;
 • Kelio žemės sankasos gruntų sustiprinimas;
 • Kiti žemės sankasos stiprinimo būdai.
14:30 - 14:45

Kavos pertraukėlė.

14:45 - 16:30

Kelio žemės sankasos stiprumas, pastovumas:

 • Žemės sankasos viršutinio sluoksnio atsparumas šalčiui;
 • Žemės sankasos kontrolė, tipiniai ir greitieji matavimų bei bandymų metodai;
 • Žemės sankasos atsparumo gerinimas, alternatyvūs būdai, technologijos, naujovės.
Žiniomis dalinasi
dr. Matas Bulevičius
UAB „Granitinė skalda“ generalinis direktorius, ilgametis AB „Problematika“ darbuotojas, vadovavęs betono ir gruntų tyrimų skyriui, vėliau visai bandymų laboratorijai. Šiuo metu vykdo veiklą Lietuvos standartizacijos departamente prie LR Aplinkos ministerijos: Techniniame komitete 12 "Automobilių keliai" užima pirmininko pareigas, TK 19 "Betonas ir gelžbetonis", TK 59 "Geotechnika" ir TK 80 "Kelių transportas ir telematika" veiklą vykdo kaip narys, atstovas.
Kaina
Kaina:
159 eur. vienam dalyviui.
Kaina*:
*149 eur. vienam dalyviui - užsiregistravus iki spalio 13 d.
Kaina**:
**139 eur. vienam dalyviui - užsiregistravus trims ir daugiau dalyvių iš tos pačios įmonės/įstaigos.
Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
Papildoma informacija

REGISTRACIJA VYKDOMA IKI lapkričio 13 d.

Seminaro dalyviams išduodami pažymėjimai.

Į kainą įskaičiuotas metodinės medžiagos komplektas (el. versija), kavos pertraukėlė, pietūs.

Informacija apie seminarą:
Projektų vadovas
Alvinas Dūdėnas
+370 600 17825, alvinas@avgo.lt.

Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti seminaro programą.

Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 3 dienoms iki renginio telefonu +370 600 17825 arba el. paštu alvinas@avgo.lt. Vėliau pinigai negrąžinami.

Statinių naudojimo priežiūra savivaldybėms: organizavimas ir atlikimas, teisės aktų aktualijos, ANK ir statybos įstatymo taikymo praktika teismuose

Vieta:

Nuotoliniu būdu

per ZOOM platformą
Data:

2023-11-16

Trukmė:

5 akad. val.

Kaina:

109-139

Registracija į seminarą
Įmonės informacija
Dalyvio informacija

Komentarai

Programa
09:30 - 10:00

Dalyvių prisijungimas.

10:00 - 12:00

Statinių naudojimo priežiūros organizavimas ir atlikimas:
Statinio techninės priežiūros organizavimas ir atlikimas (trumpai);
Remonto darbų organizavimas;
Statinio valdytojo, naudotojo, techninio prižiūrėtojo veiksmai įvykus statinio avarijai;
Statinių naudojimo priežiūros organizavimas;
Statinių naudojimo priežiūros atlikimas;
Statinio (-ių) techninės priežiūros patikrinimo aktu teiktų reikalavimų įvykdymo kontrolė;
Pastatų, patalpų naudojimo pagal paskirtį patikrinimas;
Statinių naudojimo priežiūros vykdytojų veiksmai įvykus statinio avarijai.

12:00 - 13:00

Pertrauka.

13:00 - 15:00

Statinių priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų aktualijos:
Atsakomybė už statinių techninės priežiūros taisyklių nesilaikymą;
ANK bendrosios dalies pagrindinės nuostatos;
ANK specialiosios dalies 360 str. taikymo praktika teismuose;
Statybos įstatymo dėl statinių priežiūros taikymo praktika teismuose.

Žiniomis dalinasi
Stasė Kvederienė
Vilniaus miesto savivaldybės, Statinių naudojimo priežiūros poskyrio vedėja.
Raimonda Joskaudienė
civilinės ir komercinės teisės praktikė, daugelio straipsnių ir knygų autorė, arbitrė, mediatorė, sėkmingai dalyvavusi ir realių rezultatų pasiekusi (laimint atstovaujamajai šaliai) atstovaujant klientus didžiausiuose Lietuvos projektuose (LNG statybose, kituose susijusiuose projektuose, teismo procesuose). Kaip pranešėjos, lektorės praktinių žinių bagažas pildomas nuolat keliant įvairių įmonių/įstaigų darbuotojų kvalifikaciją, atliekant auditą, diegiant tam tikras sistemas. Lektorė taip pat nuolat kelia kvalifikaciją dalyvaudama užsienio šalių organizuojamose konferencijose, tarptautiniuose mokymų projektuose.
Kaina
Kaina:
139 eur. vienam dalyviui
Kaina:*
*129 Eur. vienam dalyviui - užsiregistravus iki spalio 20 d.
Kaina:**
**109 Eur. vienam dalyviui - užsiregistravus trims ir daugiau dalyvių iš tos pačios įmonės/įstaigos.
Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
Papildoma informacija

REGISTRACIJA VYKDOMA IKI lapkričio 14 d.

Seminaro dalyviams išduodami pažymėjimai.

Į kainą įskaičiuotas metodinės medžiagos komplektas (el. versija).

Informacija apie seminarą:
Projektų vadovas
Alvinas Dūdėnas
+370 600 17825, alvinas@avgo.lt.

Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti seminaro programą.

Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 3 darbo dienoms iki renginio telefonu +370 600 17825 arba el. paštu alvinas@avgo.lt. Vėliau pinigai negrąžinami.