Administracinių bylų teisenos įstatymo naujovės ir taikymo praktika

Vieta:

Nuotoliniai mokymai

Data:

2022-01-25

Trukmė:

6 akad. val.

Kaina:

139 - 159

Registracija į seminarą
Įmonės informacija
Dalyvio informacija

Komentarai


Programa
Programa
9.30 - 10.00

Dalyvių prisijungmas.

10.00 - 12.00

Civilio ir administracinio ginčo atribojimo probleminiai atvejai: Specialiosios teisėjų kolegijos nutartys dėl teismingumo;

Teismų praktika ginčo bylose dėl teisės viešojo administravimo srityje;

Klausimai – atsakymai.

12.00 - 13.00

Pietų pertrauka.

13.00 - 14.30

Teismų praktika ginčo bylose dėl teisės viešojo administravimo srityje;

Teismų praktika bylose dėl norminių administracinių aktų teisėtumo;

Klausimai – atsakymai.

14.30 - 14.45

Kavos pertraukėlė.

14.45 - 16.00

Teismų praktika administracinių bylų teisenos klausimais;

Klausimai – atsakymai.

Žiniomis dalinasi
Doc. Dr. Jurgita Paužaitė
Teisininkė, viešosios teisės teisėtyrininkė. Pagrindinės tyrimų ir ekspertinės sritys: Administracinė teisė, Administracinio proceso teisė, Administracinės teisės ir proceso lyginamoji teisėtyra, Konstitucinė teisė, Kultūros paveldo teisė, Administracinė atsakomybė, Valstybinis ūkio reguliavimas ir ekonominės sankcijos (Viešoji verslo teisė). Lektorė sukaupusi ilgametę praktinių-teorinių mokymų vedimo patirtį advokatams, valstybės (VRM sistemos) ir vietos savivaldos institucijų tarnautojams.
Kaina
Kaina:
159 eur. vienam dalyviui
Kaina:*
*149 Eur. vienam dalyviui - užsiregistravus iki sausio 13 d.
Kaina:**
**139 Eur. vienam dalyviui - užsiregistravus trims ir daugiau dalyvių iš tos pačios įmonės/įstaigos.
Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
Papildoma informacija

REGISTRACIJA VYKDOMA IKI sausio 20 d.

Seminaro dalyviams išduodami pažymėjimai.

Į kainą įskaičiuotas metodinės medžiagos komplektas (el. versija).

Informacija apie seminarą:
Projektų vadovas
Ričardas Čekanavičius
+370 696 80906, ricardas@avgo.lt.

Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti seminaro programą.

Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 3 dienoms iki renginio aukščiau nurodytais kontaktais. Informavus vėliau – pinigai negrąžinami.

VAĮ ir specialiųjų įstatymų taikymas, vykdant verslo (ūkio) subjektų priežiūrą

Vieta:

Nuotoliniai mokymai

Data:

2022-12-14

Trukmė:

6 akad. val.

Kaina:

139 - 159

Registracija į seminarą
Įmonės informacija
Dalyvio informacija

Komentarai


Programa
Programa
9.30 - 10.00

Dalyvių prisijungmas.

10.00 - 12.00

Svarbiausios verslo (ūkio) subjektų priežiūros ir kontrolės reguliavimo nuostatos.

Ūkio subjektų priežiūros ir kontrolės modeliai: LR viešojo administravimo ir specialiųjų įstatymų santykis;

Ūkio subjektų priežiūros principai;

Klausimai – atsakymai.

12.00 - 13.00

Pietų pertrauka.

13.00 - 15.00

Verslo (ūkio) subjektų veiklos priežiūros taisyklės ir procedūros.

Ūkio subjektų priežiūrą atliekančio subjekto samprata – subjekto statuso tikslinimas;

Ūkio subjektų priežiūra – kai vykdymas yra užtikrinamas viešojo administravimo subjektui suteiktais įgaliojimais duoti teisės aktų nustatytus privalomus vykdyti nurodymus nepavaldiems asmenims;

Administracinis sprendimas ir reikalavimai jo priėmimui, skelbimui ir naikinimui;

Kitokia ūkio subjektų priežiūra;

Klausimai – atsakymai.

Žiniomis dalinasi
Doc. Dr. Jurgita Paužaitė
Teisininkė, viešosios teisės teisėtyrininkė. Pagrindinės tyrimų ir ekspertinės sritys: Administracinė teisė, Administracinio proceso teisė, Administracinės teisės ir proceso lyginamoji teisėtyra, Konstitucinė teisė, Kultūros paveldo teisė, Administracinė atsakomybė, Valstybinis ūkio reguliavimas ir ekonominės sankcijos (Viešoji verslo teisė). Lektorė sukaupusi ilgametę praktinių-teorinių mokymų vedimo patirtį advokatams, valstybės (VRM sistemos) ir vietos savivaldos institucijų tarnautojams.
Kaina
Kaina:
159 eur. vienam dalyviui
Kaina:*
*149 Eur. vienam dalyviui - užsiregistravus iki lapkričio 14 d.
Kaina:**
**139 Eur. vienam dalyviui - užsiregistravus trims ir daugiau dalyvių iš tos pačios įmonės/įstaigos.
Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
Papildoma informacija

REGISTRACIJA VYKDOMA IKI lapkričio 11 d.

Seminaro dalyviams išduodami pažymėjimai.

Į kainą įskaičiuotas metodinės medžiagos komplektas (el. versija).

Informacija apie seminarą:
Projektų vadovas
Ričardas Čekanavičius
+370 696 80906, ricardas@avgo.lt.

Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti seminaro programą.

Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 3 dienoms iki renginio aukščiau nurodytais kontaktais. Informavus vėliau – pinigai negrąžinami.

Valstybės ir vietos savivaldos institucijų atsakomybė dėl netinkamų veiksmų, administracinių teismų praktika bylose dėl žalos atlyginimo tokiems veiksmams įvykus

Vieta:

Nuotoliniai mokymai

Data:

2022-12-07

Trukmė:

6 akad. val.

Kaina:

139 - 159

Registracija į seminarą
Įmonės informacija
Dalyvio informacija

Komentarai


Programa
Programa
9.30 - 10.00

Dalyvių prisijungmas.

10.00 - 12.00
 • Valstybės atsakomybės teisiniai pagrindai pagal nacionalinius ir tarptautinius aktus;
 • Valstybės atsakomybės įgyvendinimo teisiniai procesiniai aspektai: tinkamas atsakovas, netinkamos šalies pakeitimas tinkama, tinkamas atstovavimas ir kt.
 • Klausimai – atsakymai.
12.00 - 13.00

Pietų pertrauka.

13.00 - 15.00
 • Administracinių teismų praktika bylose dėl žalos atlyginimo, atsiradusios dėl valdžios (valstybės ir vietos savivaldos) institucijų netinkamų veiksmų ir civilinės atsakomybės sąlygos:  neteisėtų veiksmų samprata (neteisėti veiksmai ir neveikimas), kaltės samprata, priežastinio ryšio samprata.
 • Turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo ypatumai;
 • Klausimai – atsakymai.
Žiniomis dalinasi
Doc. Dr. Jurgita Paužaitė
Teisininkė, viešosios teisės teisėtyrininkė. Pagrindinės tyrimų ir ekspertinės sritys: Administracinė teisė, Administracinio proceso teisė, Administracinės teisės ir proceso lyginamoji teisėtyra, Konstitucinė teisė, Kultūros paveldo teisė, Administracinė atsakomybė, Valstybinis ūkio reguliavimas ir ekonominės sankcijos (Viešoji verslo teisė) Lektorė sukaupusi ilgametę praktinių-teorinių mokymų vedimo patirtį advokatams, valstybės (VRM sistemos) ir vietos savivaldos institucijų tarnautojams.
Kaina
Kaina:
159 eur. vienam dalyviui
Kaina:*
*149 Eur. vienam dalyviui - užsiregistravus iki lapkričio 14 d.
Kaina:**
**139 Eur. vienam dalyviui - užsiregistravus trims ir daugiau dalyvių iš tos pačios įmonės/įstaigos.
Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
Papildoma informacija

REGISTRACIJA VYKDOMA IKI lapkričio 11 d.

Seminaro dalyviams išduodami pažymėjimai.

Į kainą įskaičiuotas metodinės medžiagos komplektas (el. versija).

Informacija apie seminarą:
Projektų vadovas
Ričardas Čekanavičius
+370 696 80906, ricardas@avgo.lt.

Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti seminaro programą.

Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 3 dienoms iki renginio aukščiau nurodytais kontaktais. Informavus vėliau – pinigai negrąžinami.

Valdymo apskaita. Tikslai ir reikšmė įmonei.

Vieta:

Bet kuris miestas

Kliento pasirinktoje vietoje
Data:

2022-12-31

Trukmė:

09:00 - 15:30 6 akad. val.

Kaina:

Derinama individualiai

Registracija į seminarą
Įmonės informacija
Dalyvio informacija

Komentarai


Programa
Programa
09:00 - 09:30

Registracija

09:30 - 10:15

Valdymo apskaitos tikslai ir vieta įmonės finansuose, skirtumai nuo finansinės apskaitos.

10:15 - 10:45
 • Išlaidų tipai: pastoviosios ir kintamosios, tiesioginės ir netiesioginės.
 • Mišriosios sąnaudos ir jų atskyrimas. Lūžio taško skaičiavimai.
10:45 - 11:00

Kavos pertraukėlė

11:00 - 12:15
 • Savikaina ir veiklos sąnaudos.
 • Veiklos sverto sąvoka, veiklos sverto laipsnis.
12:15 - 13:00

Pietūs

13:00 - 14:15
 • Pilnosios produkto savikainos skaičiavimas. Išlaidų paskirstymo esmė ir tikslai.
 • Netiesioginių išlaidų paskirstymo būdai ir metodikos.
 • Išlaidų paskirstymo bazės parinkimas.
14:15 - 14:30

Kavos petraukėlė

14:30 - 15:30
 • Veikla pagrįstas savikainos skaičiavimas.
 • Įmonės veiklos vertinimas: finansiniai rodikliai, veiklos efektyvumo rodikliai.
Žiniomis dalinasi
Lektorė Rūta Vainienė
Ekonomistė, „Ekonomikos terminų žodyno“, daugiau nei tūkstančio pranešimų ir straipsnių autorė. Rūta šiuo metu užsiima aktyvia mokymų/praktinių seminarų veikla, yra Lietuvos radijo komentatorė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto tarybos narė. Buvusi ilgametė Lietuvos laisvosios rinkos instituto darbuotoja ir vadovė, Lietuvos banko valdybos narė, Vilniaus mero patarėja. Profesinės žinios ekonomikos, finansų valdymo, viešo ir privataus sektoriaus partnerystės, pinigų politikos, bankininkystės, apskaitos ir mokesčių politikos, sveikatos apsaugos politikos, pereinamojo laikotarpio ekonomikos reformų srityse. Patirtis viešosios komunikacijos srityje.
Kaina
Kaina:
Pagal susitarimą
Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
Papildoma informacija

Informacija apie mokymus:

+370 601 93329, info@avgo.lt.

Finansai ne finansininkams

Vieta:

Bet kuris miestas

Kliento pasirinktoje vietoje
Data:

2022-12-31

Trukmė:

09:00 - 16:30 7 akad. val.

Kaina:

Derinama individualiai

Registracija į seminarą
Įmonės informacija
Dalyvio informacija

Komentarai


Seminaro tikslai:

 • Sužinoti svarbiausius finansinių ataskaitų sudarymo ypatumus;
 • Sužinoti, kas slypi už finansinių ataskaitų eilučių, kokią informaciją jos pateikia, kokie būna informacijos pateikimo skirtumai ir interpretacijos ribos;
 • Sužinoti svarbiausius veiklos vertinimo rodiklius, kaip jie skaičiuojami ir ką jie pasako apie įmonės finansų būklę;
 • Sužinoti, kaip yra skaičiuojami svarbiausi investicijų atsipirkimo rodikliai.
 • Išsiaiškinti finansų rizikos valdymo būdus.
Programa
Programa
09:00 - 09:30

Dalyvių registracija.

09:30 - 10:30

Finansinių ataskaitų sudarymo pagrindai:

 • Pirminiai apskaitos dokumentai;
 • Dvejybinis įrašas;
 • Kaupimo principas;
 • Sąskaitų planas;
 • Apskaitos politika.
10:30 - 10:45

Kavos pertraukėlė

10:45 - 11:45

Kodėl vadovas ir buhalteris kartais nesupranta vienas kito?

Atsakomybė ir jos padalinimas.

11:45 - 12:45

Pietūs.

12:45 - 14:00

Finansinė atskaitomybė – kaip ją suprasti?

 • Balansas, pelno-nuostolio ataskaita ir pinigų srautų ataskaita.
 • Kuo ypatingos ir kas jas sieja? Kokie pokyčiai yra svarbūs?
14:00 - 14:15

Kavos pertraukėlė.

14:15 - 15:15

Finansiniai veiklos efektyvumo rodikliai:

 • Kaip juos skaičiuoti ir interpretuoti?
 • Lūžio taško skaičiavimas ir taikymas.
15:15 - 16:30

Investicijų atsipirkimo skaičiavimai.

Finansų rizikos ir jų valdymas.

Žiniomis dalinasi
Lektorė Rūta Vainienė
Ekonomistė, „Ekonomikos terminų žodyno“, daugiau nei tūkstančio pranešimų ir straipsnių autorė. Rūta šiuo metu užsiima aktyvia mokymų/praktinių seminarų veikla, yra Lietuvos radijo komentatorė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto tarybos narė. Buvusi ilgametė Lietuvos laisvosios rinkos instituto darbuotoja ir vadovė, Lietuvos banko valdybos narė, Vilniaus mero patarėja. Profesinės žinios ekonomikos, finansų valdymo, viešo ir privataus sektoriaus partnerystės, pinigų politikos, bankininkystės, apskaitos ir mokesčių politikos, sveikatos apsaugos politikos, pereinamojo laikotarpio ekonomikos reformų srityse. Patirtis viešosios komunikacijos srityje.
Kaina
Kaina:
Pagal susitarimą
Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
Papildoma informacija

Informacija apie mokymus:

+370 601 93329, info@avgo.lt.

Atrankos pokalbio vedimas. Tinkamas kandidatas tinkamoje pozicijoje.

Vieta:

Bet kuris miestas

Kliento pasirinktoje vietoje
Data:

2022-12-31

Trukmė:

08:30 - 16:30 8 akad. val.

Kaina:

Derinama individualiai

Registracija į seminarą
Įmonės informacija
Dalyvio informacija

Komentarai


Mokymų tikslas – ugdyti atrankos pokalbio vedimo įgūdžius, technikas ir metodikas.

Kiekvienas mokymų dalyvis:

 • Supras ir mokės, kaip tinkamai išskirti ir apibrėžti atrankos kriterijus /kompetencijas, pasirinkti efektyvias ir patikimas vertinimo metodikas.
 • Mokės suformuluoti ir parengti tinkamus klausimus ir praktines užduotis nustatytoms kompetencijoms.
 • Praktiškai pabandys pravesti atrankos pokalbį, siekiant įvertinti turimas kompetencijas – nuo pradžios, atrankos tikslų formulavimo, iki užbaigimo.
 • Praktiškai mokysis valdyti pokalbio procesą: mokės aktyviai klausinėti, klausytis, patikslinti kandidato atsakymus, esant poreikiui – kandidatą nutraukti, gauti konkrečius kandidato atsakymus, atitinkančius nustatytas kompetencijas ir klausimus.
 • Turės praktinius klausimų ir praktinių užduočių pateikimo įgūdžius.
 • Mokysis įvertinti pateiktus kandidatų atsakymus.
 • Mokės sudaryti tinkamus atrankos pokalbio gidus.
 • Prie dalomosios medžiagos gaus praktinių pavyzdžių priedą – atrankos pokalbio formą, atrankos kriterijų/kompetencijų apibrėžimo, elgesio skalių apibūdinimų pavyzdžius.
Programa
Programa
08:30 - 09:00

Dalyvių registracija. Pasitikimo kava.

09:00 - 10:30

I dalis. Šiuolaikinė darbuotojų pasirinkimo situacija, pasirinkimo metodai:

 • Diskusija: kaip vyksta atrankos procesas Jūsų organizacijoje? Su kokiais iššūkiais susiduriate?
 • Atrankos pokalbio paskirtis ir tikslas
 • Kokie veiksniai lemia tinkamo kandidato pasirinkimo sėkmę?
 • Pasirinkimo metodai. Kaip tinkamai ir kokiu būdu kandidatus įvertinti? Kuris vertinimo metodas efektyviausias, greičiausias, tiksliausias?
 • Sėkmingos atrankų vykdymo praktikos tiek ES šalyse, JAV ir Lietuvoje, veiksniai ir pavyzdžiai.

Pasiruošimas pokalbiui. Atrankos kriterijų apibrėžimas.

 • Atrankos kriterijų išskyrimas. Kaip ir kokius pasirinkti sėkmės faktorius, reikiamas kompetencijas gero darbo atlikimui?. Kaip atlikti darbo ir organizacinės kultūros analizę?
 • Sėkmės faktorių nustatymas – sėkmingos atrankos pagrindas: sėkmės faktorių apibrėžimas, vienodų vertinimo principų, metodų nustatymas.
 • Kiek kompetencijų vertinti pokalbio metu? Kiek jų vertinimui skirti laiko?
10:30 - 10:45

Kavos petraukėlė.

10:45 - 12:15

II dalis. Atrankos pokalbio turinys: atrankos pokalbio klausimų ir praktinių užduočių suformavimas ir vertinimas:

 • Kaip sužinoti ar pretendentas atitinka atrankos kriterijus? Kompetencijų, sėkmės faktorių įvertinimas.
 • Kompetencijos matavimo vienetas – “matomas elgesys”. Kaip jį „išprovokuoti ir išmatuoti“?
 • Klausimų tipai, formulavimo principai ir pavyzdžiai.
 • Pagrindiniai interviu klausimai apie elgesį. Pateikiami klausimų formulavimo ir praktinių užduočių pavyzdžiai.
 • Praktinių užduočių sudarymo principai. Praktinių užduočių pobūdis ir tipai. Pateikiami pavyzdžiai.
 • Kaip ir ką sakyti pokalbio įvado metu?
 • Kaip užtikrinti vienodą atrankos kriterijų ir pateikiamų klausimų
 • visų vertinančių asmenų suvokimą?
 • Pretendentų atsakymų į klausimus ir praktinių užduočių įvykdymo vertinimas. Vertinimo skalės. Jų pavydžiai. Kaip jas parengti? Kaip vertinti?
 • Preliminaraus atrankos pokalbio protokolo parengimas.
12:15 - 13:15

Pietūs.

13:15 - 14:45

III dalis. Atrankos pokalbio valdymas:

 • Pokalbio procesas. Pokalbio tipo pasirinkimas.
 • Standartizuotas ar laisvas atrankos pokalbis? Kas efektyviau?
 • Kaip tinkamai formuluoti klausimus Ir kiek jų užduoti?
 • Kaip stabdyti “plepų” ir “abstraktų” kandidatą? Kaip prakalbinti “tylenį“? Aktyvaus klausymo technikos.
 • „Piltuvėlio principas“
 • Dažniausios klausytojo / kalbėtojo klaidos.
 • Atrankos komisijos narių elgesys atrankos pokalbio metu.
14:45 - 15:00

Kavos pertraukėlė.

15:00 - 16:30

IV dalis. Veiksmai po pokalbio:

 • Pokalbio rezultatų vertinimo analizė ir apibendrinimas.
 • Sprendimo dėl kandidato tinkamumo priėmimas.
 • Kandidato informavimas apie pokalbio rezultatus.
 • Neteisingo vertinimo priežastys.
Kaina
Kaina:
Derinama individualiai
Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
Papildoma informacija

Informacija apie mokymus:

+370 601 93329, info@avgo.lt.

Efektyvi komunikacija organizacijoje: kaip pagerinti tarpusavio ir organizacinę komunikaciją?

Vieta:

Bet kuris miestas

Kliento pasirinktoje vietoje
Data:

2022-12-31

Trukmė:

08:30 - 16:30 8 akad. val.

Kaina:

Derinama individualiai

Registracija į seminarą
Įmonės informacija
Dalyvio informacija

Komentarai


Tikslas – ugdyti efektyviam bendravimui reikalingas kompetencijas, reikšmingas įvairiose valdymo situacijose: susirinkimuose, posėdžiuose, derybose, pokalbiuose apie darbo kokybę ir pan.

Kiekvienas mokymų dalyvis:

 • Sužinos, kaip susikalbėti korektiškai, tiksliai ir efektyviai abiem pusėms – tiek, kalbėtojui, tiek klausytojui.
 • Įgys klausymo, dialogo valdymo, informacijos pateikimo ir išgavimo bei supratimo įgūdžių.
 • Įvaldys sudėtingų situacijų valdymo įgūdžius: mokės konstruktyviai elgtis sudėtingose bendravimo situacijose: spręsti konfliktus, atsakyti į nepagrįstas pretenzijas, priimti kritiką.
 • Susidarys komunikacijos gerinimo „priemonių krepšelį“.
Programa
Programa
08:30 - 09:00

Dalyvių registracija. Pasitikimo kava.

09:00 - 10:30

I dalis. Kas yra bendravimas?

 • Kodėl sugebėjimas bendrauti yra toks svarbus?
 • Kuo ypatinga žmonių komunikacija?
 • Bendravimo funkcijos ir tikslai.
 • Bendravimas, kaip pasikeitimas informacija (komunikacija).
10:30 - 10:45

Kavos petraukėlė.

10:45 - 12:15

II dalis. Tarpasmeninė komunikacija.

 • Tarpasmeninės komunikacijos esmė.
 • Tipiškos komunikacijos klaidos.
 • Trukdžiai bendravimo procese. Kada visai neverta bendrauti?
 • Kaip kalbėti, kaip tiksliai perduoti norimą informaciją? Kokias klaidas daro kalbėtojas ir kaip jų išvengti? Komunikacijos testas kalbėtojui.
 • Kaip teisingai suvokti ir suprasti informaciją? Kokias klaidas daro klausytojas? Kaip jų išvengti?
 • Bendravimo kanalai: žodinė, balsinė ir nežodinė komunikacija (kūno kalba). Kaip ir kokiu bendravimo kanalu sustiprinti norimą poveikį, padaryti įspūdį. Kaip valdyti savo kūną, balsą bei “recenzuoti” kalbos turinį? Poveikio piramidė.
12:15 - 13:15

Pietūs.

13:15 - 14:45

III dalis. Vadovo, darbuotojo gebėjimas išklausyti valdyti dialogą.

 • Dialogo tipo pasirinkimas. Kiek būti aktyviam dialoge?
 • Aktyvaus klausymo metodai.
 • Klausimų uždavimo technikos.
 • Pozityvi ir negatyvi kalba. Pozityvus mąstymas.
 • Kaip tinkamai suteikti ir priimti grįžtamąjį ryšį?
 • Kaip tinkamai atsakyti į netikėtus klausimus, pretenzijas, kritiką ir manipuliaciją?
14:45 - 15:00

Kavos pertraukėlė.

15:00 - 16:30

IV Dalis. Sudėtingų situacijų ir santykių valdymas.

 • Konfliktų prevencija: pagarbos kolegoms, klientams ir savigarbos sau išlaikymas, lygiaverčių santykių kūrimas. Kaip balansuoti tarp savigarbos ir gero santykio išlaikymo?
 • Savo bei kitų emocijų ir neproduktyvaus elgesio valdymas. Kokias darome mąstymo klaidas? Kaip jas įveikti?
 • Konstruktyvūs veiksmai konfliktinėje situacijoje. Konfliktų sprendimo modelis.
 • Kaltinimo situacijos. Pokalbio valdymo praktika:
 • Bendrieji principai bendraujant su nepagrįstus reikalavimus keliančiais asmenimis;
 • Kaip reikėtų elgtis, kai girdite pretenzijas, kurias galima patenkinti;
 • Kaip nustatyti ribas, pasakyti “ne“;
 • Kaip elgtis padarius klaidą. “Gaisro gesinimas”;
 • Kaip „atremti“ asmeniškai, organizacijai bei paslaugoms adresuojamas pretenzijas, išsisukinėjimą? Praktinė užduotis: „Karšta ugnis“.

Komunikacija organizacijoje:

 • Vertikali komunikacija. Kokiu tikslu ir kokia informacija turi būti perduodama žemyn/aukštyn.
 • Koks vadovo vaidmuo perduodant informaciją?
 • Tyrimai ir rekomendacijos, kaip užtikrinti tinkamą vertikalios komunikacijos judėjimą organizacijoje.
 • Horizontali komunikacija. Su jos judėjimu susijusios problemos, dažnos klaidos.
 • Diskusijų / susirinkimų valdymas. Koks elgesys grupėje stabdo ir kuria bendradarbiavimą grupėje?
 • Kaip padidinti susirinkimų produktyvumą? Susirinkimų rūšys ir būtinos procedūros.
 • Komunikacijos organizacijoje gerinimo „piemonių krepšelio“ sudarymas. Praktiniai kitų organizacijų pavyzdžiai.
Kaina
Kaina:
Derinama individualiai
Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
Papildoma informacija

Informacija apie mokymus:

+370 601 93329, info@avgo.lt.

Vadovavimas, darbų ir laiko valdymas komandiniame darbe

Vieta:

Bet kuris miestas

Kliento pasirinktoje vietoje
Data:

2022-12-31

Trukmė:

09:00 - 16:45 7 akad. val.

Kaina:

Derinama individualiai

Registracija į seminarą
Įmonės informacija
Dalyvio informacija

Komentarai


Įgyjami gebėjimai: Žinos pagrindinius komandos efektyvumo ir neefektyvaus laiko panaudojimo principus bei esmines elgesio teorijas. Mokės taikyti motyvacines priemones. Gebės efektyviai valdyti savo bei kitų laiką.

Dėstymo metodai: Grupinis darbas. Praktinės užduotys. Kūrybinės interaktyvios užduotys komandose. Situacijų analizė ir sprendimai.

Programa
Programa
09:00 - 09:30

Dalyvių registracija. Pasitikimo kava.

09:30 - 11:00
 • Efektyvus vadovavimas;
 • pagrindinės vadovo funkcijos ir gebėjimai, vadovų personalinės ir elgesio teorijos, vadovo gebėjimai valdyti sudėtingas situacijas, kaip vadovauti buvusiems savo rango kolegoms;
 • praktiniai vadovavimo įgūdžiai;
 • pratimai ir užduotys.
11:00 - 11:15

Kavos pertraukėlė.

11:15 - 12:45
 • Vadovavimas komandai;
 • situacinės lyderystės modelis – keturios stadijos: funkcijų pasidalinimas komandoje, komandos efektyvumo principai, komandos formavimo stadijos, darbų delegavimas ir negatyvių užduočių pateikimas;
 • praktinės situacijos ir pagrindinės komandos normos;
 • komandos valdymo principai;
 • vadovo pozicija komandoje.
12:45 - 13:30

Pietų pertrauka.

13:30 - 15:00

Komandos darbų planavimas ir valdymas:

 • tikslų nustatymo metodai;
 • jų vykdymas ir kontrolė;
 • laiko valdymas;
 • laiko valdymo samprata ir svarba;
 • poreikis geriau planuoti savo ir komandos laiką;
 • neefektyvus laiko panaudojimas;
 • asmeninio laiko auditas.

Darbas grupėse.

Praktinės užduotys.

15:00 - 15:15

Kavos pertraukėlė.

15:15 - 16:45

Komandos palaikymas ir motyvacinės programos:

 • vadovo bendravimo principai;
 • susirinkimų organizavimas, komandos narių mokymas ir grįžtamojo ryšio užtikrinimas;
 • darbų ataskaitos ir planai.

Pratimai.

Žiniomis dalinasi
Lektorius Darius Rupšlaukis
Derybų ir pardavimų konsultantas. Dėstytojas praktikas, dirbantis klientų aptarnavimo srityje nuo 1995 m. Kūręs ir įgyvendinęs pardavimų ir klientų aptarnavimo sistemas Sankt Peterburge, Maskvoje, bei Lietuvoje. Stažavęsis klientų aptarnavimo klausimais Karlskrona, Erebru (Švedija) 1995; 1996 m., Maskva (Rusija) 1999 m., Briuselis (Belgija) 2006 m., Stambulas (Turkija) 2006 m.. Dalyvavęs kuriant pardavimų ir klientų aptarnavimo kokybės vadybos sistemas pagal ISO9001. Nuo 1999 m. skaito paskaitas, organizuoja seminarus derybų vedimo, klientų aptarnavimo, pardavimų organizavimo, pristatymų ir parodų pasirengimo, konfliktų sprendimo, komandų formavimo, tarptautinio bendradarbiavimo ir verslo etiketo temomis.
Kaina
Kaina:
Derinama individualiai
Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
Papildoma informacija

Informacija apie mokymus:

+370 601 93329, info@avgo.lt.

Korupcijos prevencijos naujovės ir privalomi reikalavimai viešojo sektoriaus organizacijoms: praktiniai patarimai nuo ko pradėti ir kaip sėkmingai kurti antikorupcinę aplinką

Vieta:

Nuotoliniai mokymai

Data:

2022-09-22

Trukmė:

7 akad. val.

Kaina:

119-149 €

Registracija į seminarą
Įmonės informacija
Dalyvio informacija

Komentarai


Tikslinė grupė

Viešojo sektoriaus organizacijų ir/ar jų struktūrinių padalinių vadovai, už korupcijos prevenciją atsakingi subjektai, vidaus audito, atitikties funkcijų vykdytojai ir kt. viešajame sektoriuje dirbantys asmenys

Aktualumas

Nuo 2022 m. sausio 1 d. įsigaliojo LR korupcijos prevencijos įstatymo nauja redakcija, įtvirtinusi pokyčius kuriant ir diegiant korupcijai atsparią aplinką viešajame sektoriuje. Už antikorupcinės aplinkos kūrimą atsako viešojo sektoriaus organizacijos vadovas, kuris privalo imtis priemonių valdyti korupcijos rizikas ir užtikrini korupcijos prevencijos mechanizmo veikimą.
Mokymų metu bus pristatytas sisteminis (ne fragmentinis) požiūris į korupcijos prevenciją, pateikti privalomi korupcijai atsparios aplinkos kūrimo reikalavimai ir jų įgyvendinimo praktinės gairės. Viešojo sektoriaus organizacijai svarbu turėti atraminius įrankius, padedančius nustatyti korupcijos prevencijos planavimo, dalyvavimo valdant korupcijos rizikas, užtikrinant korupcijos prevencijos veikimą bei nuolat stebėti ir gerinti korupcijos prevencijos kokybę. Antikorupcinės veiklos proceso įgyvendinimas turi remtis standartizuota ir vadybos sistemomis paremta atitikties kultūra, kuria būtų skatinamas darbuotojų sąmoningumas siekiant išvengti su įsitraukimu į korupciją susijusių sąnaudų, rizikos ir žalos, bei kuria būtų didinamas pasitikėjimas ir reputacija viešojo sektorius organizacija bei jos vykdoma veikla.

Tikslas

Stiprinti viešojo sektoriaus organizacijoje dirbančių asmenų gebėjimus korupcijos prevencijos srityje
Uždaviniai

 • suteikti žinių apie teisinio reguliavimo pokyčius kuriant korupcijai atsparią aplinką viešajame sektoriuje;
 • supažindinti su privalomais reikalavimais nustatant pagrindines korupcijos prevencijos priemones ir užtikrinant jų tarpusavio sąveiką bei realų veikimą
 • pateikti praktines rekomendacijas, kaip ir kokius vadybos sistemos įrankius taikyti užtikrinant atitiktį privalomiems reikalavimams dėl korupcijos prevencijos valdymo viešojo sektoriaus organizacijoje

Mokymo metodai

Teoriniai mokymai, žinių ir suvokimo lygio nustatymas – iki 25 proc.
Praktiniai/įtraukties mokymai: darbas grupėse, pavyzdžių demonstracija, scenarijų modeliavimas, situacijos analizė – ne mažiau kaip 60 proc.
Mokymų dalyvių pasisakymai, lektoriaus grįžtamasis ryšys, bendros diskusijos – iki 15 proc.

Programa
Programa
09:30 - 10:00

Dalyvių prisijungimas.

10:00 - 12:00
 • Korupcijai atspari aplinka ir naujas požiūris į korupcijos prevenciją.
 • Korupcijos prevencijos įstatymo taikymo reikalavimai ir apimtis viešojo sektoriaus subjektuose.
 • Korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių sistema. Prevencinių priemonių nustatymas, parinkimas ir įdiegimas į organizacijos veiklos procesus.

Klausimų – atsakymų sesija.

 

12:00 - 13:00

Pertrauka.

13:00 - 15:30
 • Korupcijos prevencijos valdymo procesas. Vadybos sistemų panaudojimas antikorupcinėje veikloje.
 • Viešojo sektoriaus organizacijos antikorupcinės atitikties funkcija.
 • Korupcijos prevencijos veiksmingumo matavimo ir sėkmės rodikliai.

Klausimų – atsakymų sesija.

Žiniomis dalinasi
Lektorius Dr. Raimundas Kalesnykas
Tarptautinės kompanijos „Ethic Intelligence“ sertifikuotas antikorupcinio atitikties standarto ISO 37001 bei ISO 19600 auditorius, Nacionalinės antikorupcijos asociacijos vadovas, Tarptautinių antikorupcinės atitikties ir saugumo užtikrinimo projektų ekspertas; Tarptautinė profesinė patirtis (nuo 2004 m.), dirbant komandos vadovu, ekspertu, konsultantu ir instruktoriumi, įgyvendinant įvairius antikorupcinius projektus EC GD Home, USAID, ESBO, EUD, CEPOL, ECORYS, SaferWorld UK vardu Centrinėje Azijoje ( Kazachstanas, Kirgizija ir Tadžikistanas), Filipinai, Ukraina, Turkija, Bosnija ir Hercegovina, Kosovas;Nacionalinė profesinė patirtis (nuo 2002 m.), dirbant patarėju viešojo sektoriaus reformos, kovos su korupcija ir gero valdymo klausimais Vidaus reikalų ir Vyriausybės ministerijoje, nuolatinė darbo grupių, rengiančių įvairius įstatymus, strategijas ir programas šioje srityje. korupcijos prevencija, lobizmas, informatorių apsauga.
Kaina
Kaina:
149 eur. vienam dalyviui.
Kaina*:
*139 eur. vienam dalyviui - užsiregistravus iki rugpjūčio 19 d.
Kaina**:
**119 eur. vienam dalyviui - užsiregistravus trims ir daugiau dalyvių iš tos pačios įmonės/įstaigos.
Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
Papildoma informacija

REGISTRACIJA VYKDOMA IKI rugsėjo 20 d.

Seminaro dalyviams išduodami pažymėjimai.

Į kainą įskaičiuotas metodinės medžiagos komplektas (el. versija).

Informacija apie seminarą:
Vyr. pardavimų vadybininkas
Alvinas Dūdėnas
+370 600 17825, alvinas@avgo.lt.

Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti seminaro programą.

Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 3 darbo dienoms iki renginio telefonu +370 600 17825 arba el. paštu alvinas@avgo.lt. Vėliau pinigai negrąžinami.

Viešųjų pirkimų mokymai, skirti pasirengti VPT atliekamam pirkimų specialisto žinių patikrinimui

Vieta:

Nuotoliniai mokymai

Data:

2022-09-21

Trukmė:

2 dienos (21 ir 29 d.)

Kaina:

89-119 €

Registracija į seminarą
Įmonės informacija
Dalyvio informacija

Komentarai


2022-07-01 įsigalioja Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai, kuriais reglamentuojamas viešųjų pirkimų specialisto pažymėjimas ir Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT) pradės organizuoti šiam pažymėjimui gauti būtinus žinių patikrinimus.

Šie dviejų dalių mokymai yra parengti atsižvelgiant į VPT paskelbtus žinių patikrinimo modulius.

Programa
Programa 2022 m. rugsėjo 21 d.
08:30 - 09:00

Dalyvių prisijungimas.

09:00 - 10:00

Viešųjų pirkimų įvadas, pirkimo komisija, rinkos tyrimas ir poreikių analizė.

Viešųjų pirkimų vykdymo būdai, pirkimo vertės skaičiavimo pagrindinės taisyklės.

10:00 - 10:10

Pertraukėlė.

10:10 - 11:10

Pirkimo dokumentai, jų turinys.

Kvalifikacijos reikalavimai ir pašalinimo pagrindai.

11:10 - 12:10

Techninė specifikacija.

Esminis pirkimo sutarties pažeidimas: „Juodieji sąrašai“ ir rizikų valdymas.

12:10 - 12:30

Klausimai, diskusija.

Programa 2022 m. rugsėjo 29 d.
08:30 - 09:00

Dalyvių prisijungimas.

09:00 - 10:00

Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo nustatymo kriterijai.

Viešojo pirkimo sutarties keitimas.

10:00 - 10:10

Pertraukėlė.

10:10 - 11:10

Pasiūlymų vertinimas ir laimėtojo nustatymas.

Preliminarios sutartys.

11:10 - 12:10

Ginčų sprendimas.

Kiti viešųjų pirkimų procedūrų vykdymo būdai ir specifika.

12:10 - 12:30

Klausimai, diskusija.

Žiniomis dalinasi
Lektorius Žilvinas Briedis
Mokymus ves ilgametę profesinę patirtį viešųjų pirkimų srityje turintys Advokatų kontoros Sorainen ir partneriai atstovai – vyresnysis teisininkas, advokatas (https://www.sorainen.com/lt/komanda/zilvinas-briedis/).
Lektorius Paulius Murauskas
Vyresnysis (https://www.sorainen.com/lt/komanda/paulius-murauskas/).
Kaina
Kaina:
119 Eur. vienam dalyviui.
Kaina*:
*109 Eur. vienam dalyviui - užsiregistravus iki rugsėjo 1 d.
Kaina**:
**89 Eur. vienam dalyviui - užsiregistravus trims ir daugiau dalyviųiš tos pačios įmonės/įstaigos.
Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
Papildoma informacija

REGISTRACIJA VYKDOMA IKI rugsėjo 20 d.

Mokymų dalyviams išduodami pažymėjimai.

Į kainą įskaičiuotas metodinės medžiagos komplektas (el. versija).

Informacija apie mokymus:
Vyr. pardavimų vadybininkas
Alvinas Dūdėnas
+370 600 17825, alvinas@avgo.lt.

Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti mokymų programą.

Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 3 dienoms iki renginio telefonu +370 600 17825 arba el. paštu alvinas@avgo.lt. Vėliau pinigai negrąžinami.