Interesų konfliktai ir jų valdymas viešojo sektoriaus organizacijose

Vieta:

Nuotolinis seminaras

Data:

2024-05-15

Trukmė:

5 akad. val.

Kaina:

89 - 119

Registracija į seminarą
Įmonės informacija
Dalyvio informacija

Komentarai

Programa
Programa
09:30 - 10:00

Dalyvių prisijungimas.

10:00 - 12:00

Interesų konflikto samprata ir taikymo principai;

Viešų ir privačių interesų reglamentavimas, teisės aktų taikymas ir aiškinimas;

Nepriekaištinga reputacija – sąvoka, jos reglamentavimas, reikalavimai, taikymas ir aiškinimas;

12:00 - 13:00

Pertrauka.

13:00 - 14:45

Atšalimo laikotarpis – kas tai, kada jis taikomas ir kada ne;

Viešų – privačių interesų deklaravimas, taikymo ypatumai;

VTEK išaiškinimai;

Dažniausiai daromos klaidos ir praktinės situacijos;

LVAT išaiškinimai ir taikytina praktika.

Žiniomis dalinasi
Raimonda Joskaudienė
teisininkė, praktikė, ilgametė lektorė, parašiusi ne vieną knygą bei nuolat publikuojanti įvairius straipsnius, Lietuvos komercinio arbitražo arbitrė, teismo mediatorė. Daugelį metų konsultuojanti Lietuvos ir tarptautines kompanijas bei įstaigas civilinės teisės, statybų-rangos, darbo teisės, juridinių asmenų steigimo, veiklos, likvidavimo bei asmenų atsakomybės klausimais, sutarčių sudarymo ir vykdymo, komercinės teisės ir skolų išieškojimo srityje.
Kaina
Kaina:
119 Eur. vienam dalyviui.
Kaina:*
*99 Eur. vienam dalyviui - užsiregistravus iki balandžio 26 d.
Kaina:**
**89 Eur. vienam dalyviui - užsiregistravus trims ir daugiau dalyvių iš tos pačios įstaigos.
Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
Papildoma informacija

REGISTRACIJA VYKDOMA IKI gegužės 10 d.

Seminaro dalyviams išduodami pažymėjimai.

Į kainą įskaičiuotas metodinės medžiagos komplektas (el. versija).

Informacija apie seminarą:
Projektų vadovas
Ričardas Čekanavičius
+370 696 80906, ricardas@avgo.lt

Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti seminaro programą.

Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 3 dienoms iki renginio aukščiau nurodytais kontaktais. Informavus vėliau – pinigai negrąžinami.

Naujoji kibernetinio saugumo direktyva NIS2, pagrindiniai jos reikalavimai ir jų įgyvendinimas

Vieta:

Nuotolinis seminaras

Data:

2024-05-08

Trukmė:

6 akad. val.

Kaina:

109 - 129

Registracija į seminarą
Įmonės informacija
Dalyvio informacija

Komentarai

Kibernetinis saugumas tampa vienu iš svarbiausių prioritetų. Dėl nuolat augančių kibernetinių grėsmių skaičiaus ir sudėtingumo, Europos Sąjunga (ES) ėmėsi naujų / papildomų priemonių nustatyti kibernetinio saugumo reikalavimus – priimta NIS2 direktyva, kurią ES laiko lemiamu žingsniu užtikrinant aukštesnį bendrą saugumo lygį visoje ES. NIS 2 reikalavimai griežtėja, o reguliuojamų subjektų apimtis didėja. Taip pat, bus taikoma daug griežtesnė atsakomybė už kibernetinio saugumo reikalavimų nesilaikymą arba netinkamą laikymasi.

Atitinkamai, įmonėms / įstaigoms reikia suvokti, visų pirma, kokiems subjektams bus taikomi reikalavimai, ir antra, kokie nauji reikalavimai įsigalios nuo 2024 m., bei kaip juos reikės įgyvendinti.

Taigi, dalyvavimas seminare padės ne tik suprasti kaip tinkamai įgyvendinti naujausius ES kibernetinio saugumo reikalavimus, bet ir sudarys sąlygas padidinti įmonės / organizacijos atsparumą bei pasirengimą šiuolaikinėms kibernetinėms grėsmėms, taip apsaugant jos finansinį stabilumą ir reputaciją.

Šis seminaras yra esminis siekiant užtikrinti teisinį atitikimą ir išvengti galimų sankcijų bei baudų, kurios gali kilti dėl direktyvos reikalavimų nesilaikymo.

Tikslas:

 • Supažindinti dalyvius su direktyvos reikalavimais bei jų įgyvendinimo aspektais;
 • Suteikti didesnį aiškumą, kokie subjektai bus paveikti direktyvos (t.y. direktyvą įgyvendinančių teisės aktų) įpareigojimų, bei kuo konkrečiai tas poveikis pasireikš.

Mokymai skirti:

 • Įmonių / įstaigų vadovams, pavaduotojams;
 • Įmonių / įstaigų atstovams, kurie yra atsakingi už informacinių technologijų saugumą, teisinį atitikimą ir operacinių rizikų valdymą;
 • IT saugumo padalinių vadovams ir darbuotojams;
 • Rizikos valdymo specialistams;
 • Teisininkams ir kitiems reguliavimo atitikties specialistams ar vadovams;
 • Vidurinio lygio vadovams;
 • IT infrastruktūros ir sistemų administratoriams;
 • Duomenų apsaugos pareigūnams (DAP);
 • Saugumo komandų nariams / saugumo incidentų valdymo komandų nariams;
 • Verslo procesų vadovams;
 • Mokymų specialistams.
Programa
Programa
09:30 - 10:00

Dalyvių prisijungmas.

10:00 - 12:00

Kas yra NIS2 direktyva ir jos pagrindiniai tikslai. Esminiai skirtumai nuo NIS1 direktyvos;

NIS2 įgyvendinimas (kaip viskas atrodys: terminai, atsakingos institucijos ir kt.);

Direktyvos taikymo apimtis: kokios subjektų grupės bus reguliuojamos (esminiai, svarbūs subjektai).

Kaip nustatyti ar Jūsų įmonė / įstaiga patenka į NIS2 direktyvos reguliavimo sritį? Kibernetinio saugumo subjektų identifikavimo pagal NIS2 direktyvą kriterijų pristatymas. Kokiais atvejais mažiems ir labai mažiems subjektams bus taikomi kibernetinio saugumo reikalavimai? Praktiniai pavyzdžiai.

12:00 - 13:00

Pietų pertrauka.

13:00 - 14:30

NIS2 direktyvos reikalavimų kibernetinio saugumo subjektams bendra apžvalga ir analizė;
NIS2 direktyvos reikalavimai rizikos valdymo priemonėms. Kaip nustatyti saugumo lygį, atitinkantį kylančią riziką?

Reikalavimai esminių ir svarbių subjektų valdymo organams;

Reikalavimai tiekimo grandinės saugumui;

Reikalavimai pranešimui apie kibernetinius incidentus. Pranešimai apie vos-neįvykusius incidentus.

14:30 - 14:45

Pertraukėlė.

14:45 - 15:45

Už direktyvos įgyvendinimą ir reikalavimų laikymosi kontrolę atsakingos institucijos bei jų funkcijos;

Kaip atrodys kibernetinio saugumo subjektų pagal NIS2 direktyvą priežiūra?

Numatomos sankcijos už kibernetinio saugumo reikalavimų nesilaikymą ar netinkamą laikymąsi. Palyginimas su šiuo metu Lietuvoje nustatytomis sankcijomis.

Žiniomis dalinasi
Asta Macijauskienė
ILAW LEXTAL partnerė, intelektinės nuosavybės, duomenų apsaugos ir įmonių teisės ekspertė. Advokatė Asta Macijauskienė turi sukaupusi daugiau nei 10 metų patirtį intelektinės nuosavybės, duomenų apsaugos ir įmonių teisės srityse, yra gerai vertinama įvairių konferencijų pranešėja ir lektorė. Stiprioji Astos pusė yra ilgametė patirtis atstovaujant klientus priežiūros institucijose, suvaldant didelio masto duomenų saugumo pažeidimus, užtikrinant duomenų apsaugos reguliavimo atitiktį didelėse tarptautinėse įmonių grupėse, atstovaujant klientus ginčuose dėl intelektinės nuosavybės. Taip pat advokatė turi didelį įdirbį konsultuojant klientus tarptautiniuose sandoriuose, atstovaujant verslo subjektus ginčuose dėl klaidinančios reklamos, vartotojų teisių pažeidimų. Dėl subtilaus ir praktiško požiūrio į problemų sprendimą Asta yra vertinama klientų, kurių veikla apima lojalumo programas, darbuotojų stebėseną, pokalbių įrašymą, vaizdo stebėjimą, vaikų asmens duomenų tvarkymą dideliu mastu. Patirtis, įgyta konsultuojant klientus, veikiančius specialiuose verslo sektoriuose, tokiuose kaip bankai, elektroninė prekyba, IT, viešbučių verslas, laisvalaikio paslaugos dideliam skaičiui vartotojų, kelia klientams pagrįstą pasitikėjimą dėl advokatės paslaugų kokybės.
Kaina
Kaina:
129 eur. vienam dalyviui.
Kaina:*
*109 Eur. vienam dalyviui - užsiregistravus iki balandžio 19 d. arba užsiregistravus dviems ir daugiau dalyvių iš tos pačios įmonės/įstaigos.
Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
Papildoma informacija

REGISTRACIJA VYKDOMA IKI gegužės 3 d.

Seminaro dalyviams išduodami pažymėjimai (el. versija).

Į kainą įskaičiuotas metodinės medžiagos komplektas (el. versija).

Informacija apie seminarą:
Projektų vadovas
Ričardas Čekanavičius
+370 696 80906, ricardas@avgo.lt.

Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti seminaro programą.

Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 3 dienoms iki renginio aukščiau nurodytais kontaktais. Informavus vėliau – pinigai negrąžinami.

Mažos vertės pirkimai: reikalavimai organizavimui ir viešinimui, atsakomybių ribos, naujausi pakeitimai bei teismų praktika

Vieta:

Nuotolinis seminaras

Data:

2024-05-08

Trukmė:

5 akad. val.

Kaina:

89 - 119

Registracija į seminarą
Įmonės informacija
Dalyvio informacija

Komentarai

Programa
Programa
09:45 - 10:00

Dalyvių prisijungimas.

10:00 - 12:00

Mažos vertės viešųjų pirkimų naujovės;

Mažos vertės pirkimų planavimas, organizavimas, vykdymas;

Iniciatoriaus, organizatoriaus kitų susijusių asmenų veiklos ir atsakomybių ribos;

Mažos vertės pirkimų dokumentacija: kokios reikia, jos pildymas, formos, ataskaitos.

12:00 - 13:00

Pertrauka.

13:00 - 14:45

Viešinimas: ką viešinime, o ko ne?

Mažos vertės pirkimų aprašas, jo taikymas bei kita susijusi dokumentacija;

Sutarties sudarymas mažos vertės pirkimuose;

Taikytina teismų praktika, aktualiausi VPT išaiškinimai.

Žiniomis dalinasi
Raimonda Joskaudienė
turinti daugiau kaip 13 metų patirties viešųjų pirkimų srityje. Lektorė patirtį sukaupė vesdama mokymus Viešųjų pirkimų tarnyboje ir kitose didžiosiose perkančiosiose organizacijose. Taip pat, Raimonda nuolat dalyvauja viešųjų pirkimų procesuose perkančiojoje organizacijoje, rengdama pirkimų organizavimą reglamentuojančius teisės aktus, planuojant kalendorinių metų pirkimus, skaičiuojant numatomo pirkimo vertę, rengdama pirkimo dokumentus (konkurso sąlygas), dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų darbe.
Kaina
Kaina:
119 Eur. vienam dalyviui.
Kaina:*
*99 Eur. vienam dalyviui - užsiregistravus iki balandžio 19 d.
Kaina:**
**89 Eur. vienam dalyviui - užsiregistravus trims ir daugiau dalyvių iš tos pačios įstaigos.
Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
Papildoma informacija

REGISTRACIJA VYKDOMA IKI gegužės 3 d.

Seminaro dalyviams išduodami pažymėjimai.

Į kainą įskaičiuotas metodinės medžiagos komplektas (el. versija).

Informacija apie seminarą:
Projektų vadovas
Ričardas Čekanavičius
+370 696 80906, ricardas@avgo.lt

Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti seminaro programą.

Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 3 dienoms iki renginio aukščiau nurodytais kontaktais. Informavus vėliau – pinigai negrąžinami.

Ūkio (verslo) subjektų priežiūra: veiklos patikrinimai, metodinės pagalbos ir konsultacijų teikimas, ūkio subjektų procedūrinės garantijos

Vieta:

Nuotolinis seminaras

Data:

2024-04-25

Trukmė:

6 akad. val.

Kaina:

129 - 149

Registracija į seminarą
Įmonės informacija
Dalyvio informacija

Komentarai

Įvairia ūkine veikla siekiama ne tik ekonominės naudos, bet ją vykdant turi būti nepažeidžiamos ir  aplinkos apsaugos, asmens duomenų apsaugos, žmonių sveikatos apsaugos, sąžiningos konkurencijos, vartotojų apsaugos ir kitos konstitucinės vertybės. Todėl ūkio subjektų priežiūros modelis yra expressis verbis įtvirtintas Viešojo administravimo įstatyme bei eilėje specialiųjų įstatymų, tačiau jų sisteminis taikymas dar kelia įvairias problemas tiek administracinių teismų praktikoje, tiek ir viešojo sektoriaus institucijų praktikoje.

Seminare bus kalbama apie konkrečius ūkio (verslo) subjektų atžvilgiu vykdomus jų veiklos priežiūros veiksmus. Taip pat dėmesys mokymuose bus skiriamas ūkio subjektų procedūrinių teisių apsaugos klausimui, kurį turi savo veikla užtikrinti valstybės priežiūros institucijos, ypač, kai yra atliekami planiniai bei neplaniniai patikrinimai, atliekama veiklos stebėsena ar galiausiai skiriamos nuobaudas (ekonominės sankcijos) už nustatytus pažeidimus. Todėl mokymų metu bus analizuojami ne tik atskiri priežiūros veiksmai ir jų turinys, bet ir ūkio subjektų pagrindinių procedūrinių garantijų apimtis, kurios jiems turi būti užtikrinamos pažeidimo byloje (ūkio subjektų teisės būti informuotam apie galimą pažeidimą, susipažinti su medžiaga ir būti išklausytam, gauti motyvuotą administracinį sprendimą, apskųsti administracinį sprendimą ir panašiai).

Programa
Programa
09:30 - 10:00

Dalyvių prisijungmas.

10:00 - 12:15

Verslo (ūkio) subjektų priežiūros modelis Lietuvoje: esminės teisinio reguliavimo reformos;

Metodinės pagalbos teikimas ir konsultacijos ūkio subjektams. Klaidingos konsultacijos sukeliami teisiniai padariniai;

Verslo (ūkio) subjektų veiklos stebėsena ir rizikingumo vertinimas.

12:15 - 13:00

Pertrauka.

13:00 - 14:15

Verslo (ūkio) subjektų veiklos patikrinimai:

 • planiniai ir neplaniniai patikrinimai;
 • teisės būti išklausytam ir teisės susipažinti su patikrinimo medžiaga taikymas;
 • verslo (ūkio) subjekto teisė neduoti parodymų prieš save ir pareiga bendradarbiauti su valdžios institucija.
14:15 - 14:30

Pertraukėlė.

14:30 - 15:30

Verslo (ūkio) subjekto teisė gauti motyvuotą sprendimą ir teisė kreiptis užginčyti priežiūros institucijos sprendimus.

Žiniomis dalinasi
Prof. Dr. Jurgita Paužaitė-Kulvinskienė
VU Teisės fakulteto Administracinės teisės ir administracinės justicijos mokslo centro vadovė, administracinės ir konstitucinės teisės ekspertė, besispecializuojanti viešojo administravimo, administracinės atsakomybės, administracinio proceso teisės, ūkio (rinkų) valstybinio reguliavimo bei ūkio subjektų priežiūros srityse. Ji nuolatos veda praktinius - teorinius mokymus teisėjams, advokatams, valstybės ir vietos savivaldos institucijų tarnautojams.
Kaina
Kaina:
149 eur. vienam dalyviui.
Kaina:*
*139 Eur. vienam dalyviui - užsiregistravus iki balandžio 12 d.
Kaina:**
**129 Eur. vienam dalyviui - užsiregistravus trims ir daugiau dalyvių iš tos pačios įmonės/įstaigos.
Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
Papildoma informacija

REGISTRACIJA VYKDOMA IKI balandžio 23 d.

Seminaro dalyviams išduodami pažymėjimai (el. versija).

Į kainą įskaičiuotas metodinės medžiagos komplektas (el. versija).

Informacija apie seminarą:
Projektų vadovas
Ričardas Čekanavičius
+370 696 80906, ricardas@avgo.lt.

Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti seminaro programą.

Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 3 dienoms iki renginio aukščiau nurodytais kontaktais. Informavus vėliau – pinigai negrąžinami.

Seniūnaičių teisės, pareigos ir atsakomybė

Vieta:

Bet kuris miestas

Kliento pasirinktoje vietoje
Data:

Trukmė:

6 akad. val.

Kaina:

Derinama individualiai

Registracija į seminarą
Įmonės informacija
Dalyvio informacija

Komentarai

Mokymų tikslas:

Stiprinti kompetencijas tinkamai atlikti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nustatytas seniūnaičių funkcijas.

Programa
Programa
9:30 - 10:00

Dalyvių prisijungimas.

10:00 - 12:00

Vietos savivaldos esmė ir paskirtis, vietos savivaldos principai ir jų reikšmė seniūnaičių veikloje.

Savivaldybių funkcijos ir jų įtaka seniūnaičiams.

Savivaldybių institucijos ir seniūnaičių bendravimo / bendradarbiavimo su jomis galimybės ir iššūkiai.

12:00 - 13:00

Pietų pertrauka.

13:00 - 15:00

Seniūnaičių veiklos teisinis reguliavimas, seniūnaičio statuso išskirtinumas.

Seniūnaičio teisės ir pareigos: teorinis ir praktinis aspektai, sueigų veiklos ypatumai, geroji ir blogoji patirtis.

Seniūnaičių veiklos teisinio reglamentavimo pokeitimaii naujame Vietos savivaldos įstatyme ir kiti aktualūs aspektai.

Žiniomis dalinasi
Raimonda Joskaudienė
teisininkė, praktikė, ilgametė lektorė, parašiusi ne vieną knygą bei nuolat publikuojanti įvairius straipsnius, Lietuvos komercinio arbitražo arbitrė, teismo mediatorė. Daugelį metų konsultuojanti Lietuvos ir tarptautines kompanijas bei įstaigas civilinės teisės, statybų-rangos, darbo teisės, juridinių asmenų steigimo, veiklos, likvidavimo bei asmenų atsakomybės klausimais, sutarčių sudarymo ir vykdymo, komercinės teisės ir skolų išieškojimo srityje.
Kaina
Kaina:
Derinama individualiai
Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
Papildoma informacija

Informacija apie mokymus:

+370 601 93329, info@avgo.lt.

KAIZEN metodo taikymas viešojo sektoriaus veiklos procesuose: problemų identifikavimas ir jų šalinimo būdai, darbuotojų įtraukimo į veiklos tobulinimą metodai

Vieta:

Nuotoliniai mokymai

Data:

2024-05-14

Trukmė:

2 dienos (05.14 ir 05.21)

Kaina:

290-390

Registracija į seminarą
Įmonės informacija
Dalyvio informacija

Komentarai

Mokymų trukmė ir privalumai:

Mokymai vyks nuotoliniu būdu, juos sudaro dviejų dienų mokymo programa (gegužės 14 ir 21 d.).

 

Vienas dažniausiai pasitaikančių skaudulių įstaigų organizacijose – darbuotojų negebėjimas atpažinti švaistymų jo/įstaigos veiklos procesuose ar tiesiog nenoras garsiai įvardinti esamų problemų bei teikti siūlymus joms spręsti, todėl šių mokymų metu aptarsime dažniausias darbuotojų motyvacijos nebuvimo, nenoro priežastis įsitraukti į įstaigos veiklos procesų tobulinimą ir nagrinėsime priemones bei būdus, kaip to išvengti ar tai pakeisti. Mokysimės, kaip identifikuoti tikrąsias veiklos procesų problemas, o ne jų simptomus, bei kokiais metodais „užnorinti“ darbuotojus teikti siūlymus joms spręsti.

Jei įstaigos organizacinėje kultūroje ir veiklos procesuose fiksuojate bent keletą iš šių išvardintų problemų, tuomet Jums tikrai naudinga dalyvauti šiuose dviejų dienų praktiniuose mokymuose:

 • darbuotojai nesupranta (nežino), kokie yra švaistymai proceso sraute ir jų nešalina, o su jais susitaiko (toleruoja) ir suformuoja „standartiškai atliekamo darbo“ įpročius;
 • dažnu atveju tobulinami simptomai, tačiau nešalinamos veiklos problemos;
 • už visos veiklos tobulinimą atsakingas vienas darbuotojas;
 • neformuojama organizacinė kultūra, kad visi organizacijos darbuotojai teiktų pasiūlymus, kaip sumažinti švaistymus ir tobulinti veiklą.

Planuojami rezultatai:

 • Dalyviai geba apmokyti savo organizacijos darbuotojus atpažinti švaistymus jų kasdienėje darbinėje veikloje, motyvuoti juos teikti pasiūlymus ir šalinti švaistymus (atsargos, transportavimas, klaidų taisymas, papildomas procesas, perprodukcija, laukimas, nepanaudotos žinios) pagal KAIZEN metodo principą;
 • Sėkmingai praktikoje taikant išmoktą metodiką nuolat gerinamos visos organizacijos funkcijos ir procesai, visiems darbuotojams suteikiama galimybė asmeniškai prisidėti prie organizacijos tobulinimo, sudaroma galimybė pastebėti iniciatyvius darbuotojus, didinti jų įsitraukimą ir motyvaciją.

Mokymai skirti:

 • Vadovaujantiems asmenims;
 • Darbuotojams atsakingiems už veiklos organizavimą ir tobulinimą;
 • Darbuotojams atsakingiems už veiklos standartizavimą;
 • Darbuotojai, atsakingi už procesų srauto sudarymą ir vertinimą;
 • Darbuotojams atsakingiems už darbą su personalu.
Programa
Programa gegužės 14 d.
8:30 - 9:00

Dalyvių prisijungimas.

9:00 - 9:30

Metodo tikslai ir taikymo principai.

9:30-11:00

8 švaistymai, sauga ir kokybė.

11:00 - 11:15

Pertraukėlė.

11:15 - 12:30

8 švaistymai, sauga ir kokybė.

12:30 - 13:30

Pertrauka.

13:30 - 15:00

Pasiūlymų surinkimas ir vertinimas;

Darbuotojų mokymai ir įtraukimas;

Dažniausiai pasitaikančios klaidos, geroji patirtis;

Individualių praktinių užduočių sudarymas.

15:00 - 15:30

Dalyvių apmąstymai ir diskusijos.

Programa gegužės 21 d.
8:30 - 9:15

Savarankiškai atliktų praktinių užduočių pristatymas ir analizė.

9:15 - 9:25

Pertraukėlė.

9:25 - 10:10

Savarankiškai atliktų praktinių užduočių pristatymas ir analizė.

10:10 - 10:20

Pertraukėlė.

10:20 - 11:05

Savarankiškai atliktų praktinių užduočių pristatymas ir analizė.

11:05 - 11:15

Pertraukėlė.

11:15 - 12:00

Savarankiškai atliktų praktinių užduočių pristatymas ir analizė.

12:00 - 13:00

Pertrauka.

13:00 - 13:45

Savarankiškai atliktų praktinių užduočių pristatymas ir analizė.

13:45 - 13:55

Pertraukėlė.

13:55 - 14:40

Savarankiškai atliktų praktinių užduočių pristatymas ir analizė.

14:40 - 14:50

Pertraukėlė.

14:50 - 15:35

Savarankiškai atliktų praktinių užduočių pristatymas ir analizė.

15:35 - 15:45

Pertraukėlė.

15:45 - 16:25

Savarankiškai atliktų praktinių užduočių pristatymas ir analizė.

Žiniomis dalinasi
Rokas Milovanovas
Organizacijų efektyvumo, strateginio valdymo ir veiklos procesų tobulinimo ekspertas. Nuo 2015 m. vesdamas mokymus ir suteikdamas ekspertines paslaugas padeda organizacijoms: • sudaryti strateginius veiklos planus; • išgryninti veiklos problemas bei parinkti efektyvias priemones joms šalinti; • darbuotojams nustatyti bei siekti kokybinių veiklos tikslų ir metinių užduočių; • atlikti vykdomų funkcijų detalią analizę bei tobulinti veiklą; • identifikuoti švaistymus ir juos mažinti. Pastarieji užsakovai: Susisiekimo ministerija, Finansų ministerija, AVNT, APVA, CPVA, LVPA, Vilniaus miesto savivaldybė, Akmenės rajono savivaldybė, Šiaulių miesto švietimo įstaigos, Antakalnio poliklinika, UAB „Busturas“ ir kt.
Kaina
Kaina:
390 eur. vienam dalyviui.
Kaina*:
*320 eur. vienam dalyviui - užsiregistravus iki balandžio 26 d.
Kaina**:
**290 eur. vienam dalyviui - užsiregistravus dviems ir daugiau dalyvių iš tos pačios įstaigos.
Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
Papildoma informacija

REGISTRACIJA VYKDOMA IKI gegužės 10 d.

Mokymų dalyviams išduodami pažymėjimai.

Į kainą įskaičiuotas metodinės medžiagos komplektas (el. versija).

Informacija apie mokymus:

+370 696 80906, ricardas@avgo.lt 

Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti mokymų programą.

Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 3 darbo dienoms iki renginio aukščiau nurodytais kontaktas. Vėliau pinigai negrąžinami.

Procesų optimizavimo galimybės vykdant viešuosius pirkimus

Vieta:

Nuotoliniai mokymai

Data:

2024-06-04

Trukmė:

2 dienos (06.04 ir 06.11)

Kaina:

290-390 €

Registracija į seminarą
Įmonės informacija
Dalyvio informacija

Komentarai

Mokymų trukmė:

Mokymai vyks 2 dienas (birželio 4 ir 11 d.).

Tikslas:

 • Išmokti sudaryti veiklos procesų žemėlapius;
 • Atskirti vertę kuriančius žingsnius nuo vertės nekuriančių žingsnių, eliminuoti vertės nekuriančius žingsnius;
 • Gebėti optimizuoti ir standartizuoti procesus.

Planuojamas rezultatas:

 • Dalyviai mokės praktiškai taikyti Vertės srauto žemėlapio ir Standartizuoto darbo metodikas;
 • Dalyviai žinos, kaip atskirti vertę kuriančius žingsnius nuo vertės nekuriančių žingsnių ir juos optimizuoti;
 • Taikant išmoktas metodikas sėkmingai pritaikys praktikoje – sutrumpės procesų vykdymo laikas, bus taupomi žmogiškieji ir finansiniai ištekliai.

Mokymai skirti:

 • Darbuotojams, atsakingiems už viešųjų pirkimų organizavimą, vykdymą, administravimą;
 • Darbuotojams, atsakingiems už procesų efektyvinimą, kokybę ar darbų organizavimą, vykdymą, planavimą.

 

Dalyvių skaičius ribojamas

Programa
Programa birželio 4 d.
08:30 - 09:00

Dalyvių prisijungimas.

09:00 - 11:00

Procesų analizė Vertės srauto žemėlapio metodu;

Metodo taikymas, procesų inventorizacija ir tikslai.

11:00 - 11:15

Pertraukėlė.

11:15 - 13:00

Vertės nekuriantys ir vertę kuriantys žingsniai, praktiniai pratimai.

13:00 - 14:00

Pertrauka.

14:00 - 16:00

Procesų standartizavimas Standartizuoto darbo metodu;

Procesų efektyvinimo priemonių planų sudarymas ir vykdymas;

Dažniausiai pasitaikančios klaidos, geroji patirtis, diskusijos;

Individualių praktinių užduočių sudarymas.

Programa birželio 11 d. Atliktų praktinių užduočių analizė.
08:00 - 08:30

Dalyvių prisijungimas.

08:30 - 10:15

Savarankiškai atliktų praktinių užduočių pristatymas ir analizė.

10:15 - 10:30

Pertraukėlė.

10:30 - 12:00

Savarankiškai atliktų praktinių užduočių pristatymas ir analizė.

12:00 - 13:00

Pertrauka.

13:00 - 14:45

Savarankiškai atliktų praktinių užduočių pristatymas ir analizė.

14:45 - 15:00

Pertraukėlė.

15:00 - 16:45

Savarankiškai atliktų praktinių užduočių pristatymas ir analizė.

Žiniomis dalinasi
Lektorius Rimtautas Dališanskis
Organizacijų efektyvumo, strateginio valdymo ir veiklos procesų optimizavimo sertifikuotas procesų analizės „Six Sigma Black Belt“ ekspertas. 2012–2017 m. vadovavo investiciniams projektams ir organizacijų veiklos procesų perkėlimui į elektroninę erdvę juos optimizuojant. Nuo 2017 m. padeda privačioms ir viešosioms organizacijoms optimizuoti jų vidinius procesus taikant Vertės srauto žemėlapio metodą, rengia vidinius įstaigų specialistus, kurie geba patys analizuoti ir optimizuoti savo įmonės/įstaigos veiklą. Pastarieji užsakovai: Antakalnio poliklinika, Akmenės bei Vilniaus savivaldybės, Finansų bei Energetikos ministerijos, LVPA, APVA ir kt.
Kaina
Kaina:
390 eur. vienam dalyviui.
Kaina*:
*320 eur. vienam dalyviui - užsiregistravus iki gegužės 17 d.
Kaina**:
**290 eur. vienam dalyviui - užsiregistravus dviems ir daugiau dalyvių iš tos pačios įstaigos.
Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
Papildoma informacija

REGISTRACIJA VYKDOMA IKI gegužės 31 d.

Mokymų dalyviams išduodami pažymėjimai.

Į kainą įskaičiuotas metodinės medžiagos komplektas (el. versija).

Informacija apie mokymus:

+370 696 80906, ricardas@avgo.lt 

Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti mokymų programą.

Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 3 darbo dienoms iki renginio aukščiau nurodytais kontaktas. Vėliau pinigai negrąžinami.

Valdymo apskaita. Tikslai ir reikšmė įmonei

Vieta:

Bet kuris miestas

Kliento pasirinktoje vietoje
Data:

Trukmė:

09:00 - 15:30 6 akad. val.

Kaina:

Derinama individualiai

Registracija į seminarą
Įmonės informacija
Dalyvio informacija

Komentarai

Programa
Programa
09:00 - 09:30

Registracija

09:30 - 10:15

Valdymo apskaitos tikslai ir vieta įmonės finansuose, skirtumai nuo finansinės apskaitos.

10:15 - 10:45
 • Išlaidų tipai: pastoviosios ir kintamosios, tiesioginės ir netiesioginės.
 • Mišriosios sąnaudos ir jų atskyrimas. Lūžio taško skaičiavimai.
10:45 - 11:00

Kavos pertraukėlė

11:00 - 12:15
 • Savikaina ir veiklos sąnaudos.
 • Veiklos sverto sąvoka, veiklos sverto laipsnis.
12:15 - 13:00

Pietūs

13:00 - 14:15
 • Pilnosios produkto savikainos skaičiavimas. Išlaidų paskirstymo esmė ir tikslai.
 • Netiesioginių išlaidų paskirstymo būdai ir metodikos.
 • Išlaidų paskirstymo bazės parinkimas.
14:15 - 14:30

Kavos petraukėlė

14:30 - 15:30
 • Veikla pagrįstas savikainos skaičiavimas.
 • Įmonės veiklos vertinimas: finansiniai rodikliai, veiklos efektyvumo rodikliai.
Žiniomis dalinasi
Lektorė Rūta Vainienė
Ekonomistė, „Ekonomikos terminų žodyno“, daugiau nei tūkstančio pranešimų ir straipsnių autorė. Rūta šiuo metu užsiima aktyvia mokymų/praktinių seminarų veikla, yra Lietuvos radijo komentatorė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto tarybos narė. Buvusi ilgametė Lietuvos laisvosios rinkos instituto darbuotoja ir vadovė, Lietuvos banko valdybos narė, Vilniaus mero patarėja. Profesinės žinios ekonomikos, finansų valdymo, viešo ir privataus sektoriaus partnerystės, pinigų politikos, bankininkystės, apskaitos ir mokesčių politikos, sveikatos apsaugos politikos, pereinamojo laikotarpio ekonomikos reformų srityse. Patirtis viešosios komunikacijos srityje.
Kaina
Kaina:
Pagal susitarimą
Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
Papildoma informacija

Informacija apie mokymus:

+370 601 93329, info@www.avgo.lt.

Finansai ne finansininkams

Vieta:

Bet kuris miestas

Kliento pasirinktoje vietoje
Data:

Trukmė:

09:00 - 16:30 7 akad. val.

Kaina:

Derinama individualiai

Registracija į seminarą
Įmonės informacija
Dalyvio informacija

Komentarai

Seminaro tikslai:

 • Sužinoti svarbiausius finansinių ataskaitų sudarymo ypatumus;
 • Sužinoti, kas slypi už finansinių ataskaitų eilučių, kokią informaciją jos pateikia, kokie būna informacijos pateikimo skirtumai ir interpretacijos ribos;
 • Sužinoti svarbiausius veiklos vertinimo rodiklius, kaip jie skaičiuojami ir ką jie pasako apie įmonės finansų būklę;
 • Sužinoti, kaip yra skaičiuojami svarbiausi investicijų atsipirkimo rodikliai.
 • Išsiaiškinti finansų rizikos valdymo būdus.
Programa
Programa
09:00 - 09:30

Dalyvių registracija.

09:30 - 10:30

Finansinių ataskaitų sudarymo pagrindai:

 • Pirminiai apskaitos dokumentai;
 • Dvejybinis įrašas;
 • Kaupimo principas;
 • Sąskaitų planas;
 • Apskaitos politika.
10:30 - 10:45

Kavos pertraukėlė

10:45 - 11:45

Kodėl vadovas ir buhalteris kartais nesupranta vienas kito?

Atsakomybė ir jos padalinimas.

11:45 - 12:45

Pietūs.

12:45 - 14:00

Finansinė atskaitomybė – kaip ją suprasti?

 • Balansas, pelno-nuostolio ataskaita ir pinigų srautų ataskaita.
 • Kuo ypatingos ir kas jas sieja? Kokie pokyčiai yra svarbūs?
14:00 - 14:15

Kavos pertraukėlė.

14:15 - 15:15

Finansiniai veiklos efektyvumo rodikliai:

 • Kaip juos skaičiuoti ir interpretuoti?
 • Lūžio taško skaičiavimas ir taikymas.
15:15 - 16:30

Investicijų atsipirkimo skaičiavimai.

Finansų rizikos ir jų valdymas.

Žiniomis dalinasi
Lektorė Rūta Vainienė
Ekonomistė, „Ekonomikos terminų žodyno“, daugiau nei tūkstančio pranešimų ir straipsnių autorė. Rūta šiuo metu užsiima aktyvia mokymų/praktinių seminarų veikla, yra Lietuvos radijo komentatorė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto tarybos narė. Buvusi ilgametė Lietuvos laisvosios rinkos instituto darbuotoja ir vadovė, Lietuvos banko valdybos narė, Vilniaus mero patarėja. Profesinės žinios ekonomikos, finansų valdymo, viešo ir privataus sektoriaus partnerystės, pinigų politikos, bankininkystės, apskaitos ir mokesčių politikos, sveikatos apsaugos politikos, pereinamojo laikotarpio ekonomikos reformų srityse. Patirtis viešosios komunikacijos srityje.
Kaina
Kaina:
Pagal susitarimą
Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
Papildoma informacija

Informacija apie mokymus:

+370 601 93329, info@www.avgo.lt.

Atrankos pokalbio vedimas. Tinkamas kandidatas tinkamoje pozicijoje

Vieta:

Bet kuris miestas

Kliento pasirinktoje vietoje
Data:

Trukmė:

08:30 - 16:30 8 akad. val.

Kaina:

Derinama individualiai

Registracija į seminarą
Įmonės informacija
Dalyvio informacija

Komentarai

Mokymų tikslas – ugdyti atrankos pokalbio vedimo įgūdžius, technikas ir metodikas.

Kiekvienas mokymų dalyvis:

 • Supras ir mokės, kaip tinkamai išskirti ir apibrėžti atrankos kriterijus /kompetencijas, pasirinkti efektyvias ir patikimas vertinimo metodikas.
 • Mokės suformuluoti ir parengti tinkamus klausimus ir praktines užduotis nustatytoms kompetencijoms.
 • Praktiškai pabandys pravesti atrankos pokalbį, siekiant įvertinti turimas kompetencijas – nuo pradžios, atrankos tikslų formulavimo, iki užbaigimo.
 • Praktiškai mokysis valdyti pokalbio procesą: mokės aktyviai klausinėti, klausytis, patikslinti kandidato atsakymus, esant poreikiui – kandidatą nutraukti, gauti konkrečius kandidato atsakymus, atitinkančius nustatytas kompetencijas ir klausimus.
 • Turės praktinius klausimų ir praktinių užduočių pateikimo įgūdžius.
 • Mokysis įvertinti pateiktus kandidatų atsakymus.
 • Mokės sudaryti tinkamus atrankos pokalbio gidus.
 • Prie dalomosios medžiagos gaus praktinių pavyzdžių priedą – atrankos pokalbio formą, atrankos kriterijų/kompetencijų apibrėžimo, elgesio skalių apibūdinimų pavyzdžius.
Programa
Programa
08:30 - 09:00

Dalyvių registracija. Pasitikimo kava.

09:00 - 10:30

I dalis. Šiuolaikinė darbuotojų pasirinkimo situacija, pasirinkimo metodai:

 • Diskusija: kaip vyksta atrankos procesas Jūsų organizacijoje? Su kokiais iššūkiais susiduriate?
 • Atrankos pokalbio paskirtis ir tikslas
 • Kokie veiksniai lemia tinkamo kandidato pasirinkimo sėkmę?
 • Pasirinkimo metodai. Kaip tinkamai ir kokiu būdu kandidatus įvertinti? Kuris vertinimo metodas efektyviausias, greičiausias, tiksliausias?
 • Sėkmingos atrankų vykdymo praktikos tiek ES šalyse, JAV ir Lietuvoje, veiksniai ir pavyzdžiai.

Pasiruošimas pokalbiui. Atrankos kriterijų apibrėžimas.

 

 • Atrankos kriterijų išskyrimas. Kaip ir kokius pasirinkti sėkmės faktorius, reikiamas kompetencijas gero darbo atlikimui?. Kaip atlikti darbo ir organizacinės kultūros analizę?
 • Sėkmės faktorių nustatymas – sėkmingos atrankos pagrindas: sėkmės faktorių apibrėžimas, vienodų vertinimo principų, metodų nustatymas.
 • Kiek kompetencijų vertinti pokalbio metu? Kiek jų vertinimui skirti laiko?
10:30 - 10:45

Kavos petraukėlė.

10:45 - 12:15

II dalis. Atrankos pokalbio turinys: atrankos pokalbio klausimų ir praktinių užduočių suformavimas ir vertinimas:

 

 • Kaip sužinoti ar pretendentas atitinka atrankos kriterijus? Kompetencijų, sėkmės faktorių įvertinimas.
 • Kompetencijos matavimo vienetas – “matomas elgesys”. Kaip jį „išprovokuoti ir išmatuoti“?
 • Klausimų tipai, formulavimo principai ir pavyzdžiai.
 • Pagrindiniai interviu klausimai apie elgesį. Pateikiami klausimų formulavimo ir praktinių užduočių pavyzdžiai.
 • Praktinių užduočių sudarymo principai. Praktinių užduočių pobūdis ir tipai. Pateikiami pavyzdžiai.
 • Kaip ir ką sakyti pokalbio įvado metu?
 • Kaip užtikrinti vienodą atrankos kriterijų ir pateikiamų klausimų
 • visų vertinančių asmenų suvokimą?
 • Pretendentų atsakymų į klausimus ir praktinių užduočių įvykdymo vertinimas. Vertinimo skalės. Jų pavydžiai. Kaip jas parengti? Kaip vertinti?
 • Preliminaraus atrankos pokalbio protokolo parengimas.
12:15 - 13:15

Pietūs.

13:15 - 14:45

III dalis. Atrankos pokalbio valdymas:

 

 • Pokalbio procesas. Pokalbio tipo pasirinkimas.
 • Standartizuotas ar laisvas atrankos pokalbis? Kas efektyviau?
 • Kaip tinkamai formuluoti klausimus Ir kiek jų užduoti?
 • Kaip stabdyti “plepų” ir “abstraktų” kandidatą? Kaip prakalbinti “tylenį“? Aktyvaus klausymo technikos.
 • „Piltuvėlio principas“
 • Dažniausios klausytojo / kalbėtojo klaidos.
 • Atrankos komisijos narių elgesys atrankos pokalbio metu.
14:45 - 15:00

Kavos pertraukėlė.

15:00 - 16:30

IV dalis. Veiksmai po pokalbio:

 

 • Pokalbio rezultatų vertinimo analizė ir apibendrinimas.
 • Sprendimo dėl kandidato tinkamumo priėmimas.
 • Kandidato informavimas apie pokalbio rezultatus.
 • Neteisingo vertinimo priežastys.
Kaina
Kaina:
Derinama individualiai
Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
Papildoma informacija

Informacija apie mokymus:

+370 601 93329, info@www.avgo.lt.