Ūkio (verslo) subjektų priežiūra: veiklos patikrinimai, metodinės pagalbos ir konsultacijų teikimas, ūkio subjektų procedūrinės garantijos

Vieta:

Nuotolinis seminaras

Data:

2023-11-14

Trukmė:

6 akad. val.

Kaina:

129 - 149

Registracija į seminarą
Įmonės informacija
Dalyvio informacija

Komentarai

Įvairia ūkine veikla siekiama ne tik ekonominės naudos, bet ją vykdant turi būti nepažeidžiamos ir  aplinkos apsaugos, asmens duomenų apsaugos, žmonių sveikatos apsaugos, sąžiningos konkurencijos, vartotojų apsaugos ir kitos konstitucinės vertybės. Todėl ūkio subjektų priežiūros modelis yra expressis verbis įtvirtintas Viešojo administravimo įstatyme bei eilėje specialiųjų įstatymų, tačiau jų sisteminis taikymas dar kelia įvairias problemas tiek administracinių teismų praktikoje, tiek ir viešojo sektoriaus institucijų praktikoje.

Mokymuose bus kalbama apie konkrečius ūkio (verslo) subjektų atžvilgiu vykdomus jų veiklos priežiūros veiksmus. Taip pat dėmesys mokymuose bus skiriamas ūkio subjektų procedūrinių teisių apsaugos klausimui, kurį turi savo veikla užtikrinti valstybės priežiūros institucijos, ypač, kai yra atliekami planiniai bei neplaniniai patikrinimai, atliekama veiklos stebėsena ar galiausiai skiriamos nuobaudas (ekonominės sankcijos) už nustatytus pažeidimus. Todėl mokymų metu bus analizuojami ne tik atskiri priežiūros veiksmai ir jų turinys, bet ir ūkio subjektų pagrindinių procedūrinių garantijų apimtis, kurios jiems turi būti užtikrinamos pažeidimo byloje (ūkio subjektų teisės būti informuotam apie galimą pažeidimą, susipažinti su medžiaga ir būti išklausytam, gauti motyvuotą administracinį sprendimą, apskųsti administracinį sprendimą ir panašiai).

Programa
Programa
09:30 - 10:00

Dalyvių prisijungmas.

10:00 - 12:15

Verslo (ūkio) subjektų priežiūros modelis Lietuvoje: esminės teisinio reguliavimo reformos;

Metodinės pagalbos teikimas ir konsultacijos ūkio subjektams. Klaidingos konsultacijos sukeliami teisiniai padariniai;

Verslo (ūkio) subjektų veiklos stebėsena ir rizikingumo vertinimas.

12:15 - 13:00

Pietų pertrauka.

13:00 - 14:15

Verslo (ūkio) subjektų veiklos patikrinimai:

 • planiniai ir neplaniniai patikrinimai;
 • teisės būti išklausytam ir teisės susipažinti su patikrinimo medžiaga taikymas;
 • verslo (ūkio) subjekto teisė neduoti parodymų prieš save ir pareiga bendradarbiauti su valdžios institucija.
14:15 - 14:30

Pertraukėlė.

14:30 - 15:30

Verslo (ūkio) subjekto teisė gauti motyvuotą sprendimą ir teisė kreiptis užginčyti priežiūros institucijos sprendimus.

Žiniomis dalinasi
Prof. Dr. Jurgita Paužaitė-Kulvinskienė
VU Teisės fakulteto Administracinės teisės ir administracinės justicijos mokslo centro vadovė, administracinės ir konstitucinės teisės ekspertė, besispecializuojanti viešojo administravimo, administracinės atsakomybės, administracinio proceso teisės, ūkio (rinkų) valstybinio reguliavimo bei ūkio subjektų priežiūros srityse. Ji nuolatos veda praktinius - teorinius mokymus teisėjams, advokatams, valstybės ir vietos savivaldos institucijų tarnautojams.
Kaina
Kaina:
149 eur. vienam dalyviui
Kaina:*
*139 Eur. vienam dalyviui - užsiregistravus iki spalio 27 d.
Kaina:**
**129 Eur. vienam dalyviui - užsiregistravus trims ir daugiau dalyvių iš tos pačios įmonės/įstaigos.
Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
Papildoma informacija

REGISTRACIJA VYKDOMA IKI lapkričio 10 d.

Seminaro dalyviams išduodami pažymėjimai.

Į kainą įskaičiuotas metodinės medžiagos komplektas (el. versija).

Informacija apie seminarą:
Projektų vadovas
Ričardas Čekanavičius
+370 696 80906, ricardas@avgo.lt.

Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti seminaro programą.

Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 3 dienoms iki renginio aukščiau nurodytais kontaktais. Informavus vėliau – pinigai negrąžinami.

Seniūnaičių teisės, pareigos ir atsakomybė

Vieta:

Nuotolinis seminaras

Data:

2023-10-31

Trukmė:

6 akad. val.

Kaina:

79 - 99

Registracija į seminarą
Įmonės informacija
Dalyvio informacija

Komentarai

Mokymų tikslas:

Stiprinti kompetencijas tinkamai atlikti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nustatytas seniūnaičių funkcijas.

Programa
Programa
9:30 - 10:00

Dalyvių prisijungimas.

10:00 - 12:00

Vietos savivaldos esmė ir paskirtis, vietos savivaldos principai ir jų reikšmė seniūnaičių veikloje.

Savivaldybių funkcijos ir jų įtaka seniūnaičiams.

Savivaldybių institucijos ir seniūnaičių bendravimo / bendradarbiavimo su jomis galimybės ir iššūkiai.

12:00 - 13:00

Pietų pertrauka.

13:00 - 15:00

Seniūnaičių veiklos teisinis reguliavimas, seniūnaičio statuso išskirtinumas.

Seniūnaičio teisės ir pareigos: teorinis ir praktinis aspektai, sueigų veiklos ypatumai, geroji ir blogoji patirtis.

Seniūnaičių veiklos teisinio reglamentavimo pokeitimaii naujame Vietos savivaldos įstatyme ir kiti aktualūs aspektai.

Žiniomis dalinasi
Raimonda Joskaudienė
teisininkė, praktikė, ilgametė lektorė, parašiusi ne vieną knygą bei nuolat publikuojanti įvairius straipsnius, Lietuvos komercinio arbitražo arbitrė, teismo mediatorė. Daugelį metų konsultuojanti Lietuvos ir tarptautines kompanijas bei įstaigas civilinės teisės, statybų-rangos, darbo teisės, juridinių asmenų steigimo, veiklos, likvidavimo bei asmenų atsakomybės klausimais, sutarčių sudarymo ir vykdymo, komercinės teisės ir skolų išieškojimo srityje.
Kaina
Kaina:
99 Eur. vienam dalyviui.
Kaina:*
*89 Eur. vienam dalyviui - užsiregistravus iki spalio 13 d.
Kaina:**
**79 Eur. vienam dalyviui - užsiregistravus dviems ir daugiau dalyvių iš tos pačios įstaigos.
Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
Papildoma informacija

REGISTRACIJA VYKDOMA IKI spalio 27 d.

Seminaro dalyviams išduodami pažymėjimai.

Į kainą įskaičiuotas metodinės medžiagos komplektas (el. versija).

Informacija apie seminarą:
Projektų vadovas
Ričardas Čekanavičius
+370 696 80906, ricardas@avgo.lt

Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti seminaro programą.

Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 3 dienoms iki renginio aukščiau nurodytais kontaktais. Informavus vėliau – pinigai negrąžinami.

Valstybės tarnybos reforma: VTĮ pakeitimai, atlygio politikos formavimas, įrankiai, padedantys siekti teisingo ir konkurencingo atlygio

Vieta:

Seinų g. 4, Vilnius

viešbutis „Panorama Hotel”
Data:

2023-10-12

Trukmė:

6,3 akad. val.

Kaina:

109-119 €

Registracija į seminarą
Įmonės informacija
Dalyvio informacija

Komentarai

Valstybės tarnybos reforma yra startas visai viešojo valdymo pertvarkai, kuri yra šios Vyriausybės strateginis prioritetas.

Valstybės tarnyba bus tobulinama stiprinant vadovų korpusą, ugdant reikiamus valstybės tarnautojų gebėjimus, valstybės tarnautojų veiklą orientuojant į rezultatus bei kuriant naują darbo užmokesčio apmokėjimo sistemą.

Renginio metu aptarsime šias kryptis, pranešėjai aptars Valstybės tarnybos įstatymo esminius reglamentavimo pokyčius, dalinsis savo įžvalgomis bei rekomendacijomis reformos tikslams pasiekti diegiant atlygio politiką viešajame sektoriuje.

Mokymai skirti: Viešojo sektoriaus įstaigų vadovai, pavaduotojai, patarėjai, departamentų, skyrių vadovai, kiti valstybės tarnybos reformos pokyčiais suinteresuoti asmenys.

Programa
09.30 – 10.00

Dalyvių registracija. Pasitikimo kava.

10.00 – 12.00
 • Valstybės tarnybos įstatymo esminiai pokyčiai;
 • Vadovavimo sistema naujame VTĮ;
 • Valstybės tarnautojų atrankos sistema, konkursai;
 • Tikslų, funkcijų, rezultatų aprašymas ir valstybės tarnautojo veiklos vertinimas;
 • Atlygio sistema pagal naująjį Valstybės tarnybos įstatymą. Vadovų atlygio sistema;
 • Darbo užmokesčio skaičiavimo pakeitimai ir svarbiausių klausimų apžvalga;
 • Valstybės tarnautojų skatinimo sistema;
 • Išbandymo laikotarpio taikymas pagal naująjį VTĮ. VTĮ santykis su Darbo kodeksu;
 • Valstybės tarnautojo perkėlimas atlikti funkcijas kitoje įstaigoje;
 • Valstybės tarnautojų (tarnybinės, materialinės, darbo santykių) atsakomybės reguliavimas pagal naująjį VTĮ;
 • Valstybės tarnautojų darbo ir poilsio laiko reguliavimas pagal naująjį VTĮ;
 • Valstybės tarnautojų garantijos.
12.00 – 13.00

Pietų pertrauka.

13.00 – 14.30

Atlygio politikos formavimas:

Atlygio sistemos architektūra ir sąsajos su kitomis HR sistemomis:

 • HR procesai, susiję su atlygio sistemos kūrimu;
 • Kas parodo darbuotojo vertę? Kaip ją pamatuoti?Darbuotojų veiklos valdymas – ką iš tikrųjų valdome?Darbuotojų veiklos, pasiektų tikslų, rezultatų vertinimas;

  Darbuotojų kompetencijų ir įgūdžių valdymas;

 • Kaip mokėti už darbuotojo vertę?Kokie vadybos procesai galėtų padėti susieti darbuotojų vertę ir jo atlygį;Kaip galėtų keistis atlygio schemos, jų privalumai ir iššūkiai;

  Kaip reikėtų koreguoti atlygio peržiūrėjimo planus.

14.30 – 14.45

Kavos pertraukėlė.

14.45 – 16.00

Kaip siekti teisingo ir konkurencingo atlygio?

 • Pagrindiniai pareigybių klasifikavimo principai;
 • Vidinio teisingumo ir išorinio konkurencingumo svarba atlygio valdyme;
 • Atlyginimų rinkos tyrimas ir duomenų bazė.
Žiniomis dalinasi
Dr. Vilius Mačiulaitis
ILAW LEXTAL partneris, advokatas dr. Vilius Mačiulaitis yra gerai žinomas darbo teisės specialistas, 2012-2014 m. ėjęs Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pareigas. Advokatų kontoroje ILAW LEXTAL V. Mačiulaitis specializuojasi darbo teisės, darbuotojų saugos ir sveikatos, administracinės teisės srityse, taip pat dirba su verslo bei administraciniais ginčais. Valstybinėje darbo inspekcijoje Vilius Mačiulaitis dirbo daugiau nei 12 metų, per kuriuos perėjo visas karjeros grandis – nuo vyriausiojo specialisto iki įstaigos vadovo. Pastaraisiais metais p. Mačiulaitis buvo atsakingas už darbo inspekcijos veiklos organizavimą, o pagrindinė jo veiklos sritis buvo darbo įstatymų bei darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų prevencija.
Jurgita Bajoriūnienė
sertifikuota ADIZES organizacijų transformavimo metodologijos konsultantė, organizacijų psichologijos ekspertė, turinti 25 metų darbo patirties personalo valdymo ir konsultacijų srityje. Jurgita yra vadovavusi didelių įmonių ir įmonių grupių personalo padaliniams, daugybę kartų kūrusi bei diegusi personalo valdymo strategijas bei sistemas įvairių industrijų įmonėse, valstybinėse bei viešojo sektoriaus bendrovėse. Šiuo metu ji – konsultacinės kompanijos „Verto Conti“ steigėja ir konsultantė, sertifikuota ADIZES instituto Lietuvoje konsultantė, priklausanti tarptautiniam ADIZE organizacijų transformavimo konsultantų tinklui. Dirbdama su organizacijomis ji teikia įvairias vadybos paslaugas: veda strategines sesijas, vykdo personalo strategijos kūrimo projektus, personalo valdymo sistemų diegimus, turi išskirtinę patirtį diegiant atlygio, darbuotojų veiklos vertinimo sistemas, atlieka įvairius vadovų ugdymo ir darbuotojų mokymo projektus. Konsultantė turi ilgalaikę dėstymo ir nuolatinio bendradarbiavimo su įvairiomis ugdymo ir mokymo institucijomis patirtį (Vilniaus universitetas, ISM, Psichologijos akademija, Personalo valdymo profesionalų asociacija, Vilniaus Universiteto Tarptautinio verslo mokykla, Verslo žinių akademija ir t. t.), veda mokymus tarptautinėms grupėms.
Renata Vėbrienė
Korn Ferry Digital kompanijos, teikiančios atlyginimo rinkos tyrimų paslaugas, komandos vadovė Baltijos šalims.
Kaina
Kaina:
119 Eur. vienam dalyviui.
Kaina*:
*109 Eur. vienam dalyviui - užsiregistravus iki rugsėjo 22 d.
Kaina**:
**109 Eur. vienam dalyviui - užsiregistravus trims ir daugiau dalyvių iš tos pačios įmonės/įstaigos.
Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
Papildoma informacija

REGISTRACIJA VYKDOMA IKI spalio 9 d.

Seminaro dalyviams išduodami pažymėjimai.

Į kainą įskaičiuotas metodinės medžiagos komplektas (el. versija), kavos pertraukėlė, pietūs.

Informacija apie seminarą:
Projektų vadovas
Alvinas Dūdėnas
+370 600 17825, alvinas@avgo.lt.

Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti seminaro programą.

Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 3 dienoms iki renginio telefonu +370 600 17825 arba el. paštu alvinas@avgo.lt. Vėliau pinigai negrąžinami.

NAUJIENA! KAIZEN metodo taikymas viešojo sektoriaus veiklos procesuose: problemų identifikavimas ir jų šalinimo būdai, darbuotojų įtraukimo į veiklos tobulinimą metodai

Vieta:

Nuotoliniai mokymai

Data:

2023-11-08

Trukmė:

2 dienos (11.08 ir 11.15)

Kaina:

290-390

Registracija į seminarą
Įmonės informacija
Dalyvio informacija

Komentarai

Mokymų trukmė ir privalumai:

Mokymai vyks nuotoliniu būdu, juos sudaro dviejų dienų mokymo programa (lapkričio 8 ir 15 d.)

Programos aktualumas:

Vienas dažniausiai pasitaikančių skaudulių įstaigų organizacijose – darbuotojų negebėjimas atpažinti švaistymų jo/įstaigos veiklos procesuose ar tiesiog nenoras garsiai įvardinti esamų problemų bei teikti siūlymus joms spręsti, todėl šių mokymų metu aptarsime dažniausias darbuotojų motyvacijos nebuvimo, nenoro priežastis įsitraukti į įstaigos veiklos procesų tobulinimą ir nagrinėsime priemones bei būdus, kaip to išvengti ar tai pakeisti. Mokysimės, kaip identifikuoti tikrąsias veiklos procesų problemas, o ne jų simptomus, bei kokiais metodais „užnorinti“ darbuotojus teikti siūlymus joms spręsti.

Jei įstaigos organizacinėje kultūroje ir veiklos procesuose fiksuojate bent keletą iš šių išvardintų problemų, tuomet Jums tikrai naudinga dalyvauti šiuose dviejų dienų praktiniuose mokymuose:

 • darbuotojai nesupranta (nežino), kokie yra švaistymai proceso sraute ir jų nešalina, o su jais susitaiko (toleruoja) ir suformuoja „standartiškai atliekamo darbo“ įpročius;
 • dažnu atveju tobulinami simptomai, tačiau nešalinamos veiklos problemos;
 • už visos veiklos tobulinimą atsakingas vienas darbuotojas;
 • neformuojama organizacinė kultūra, kad visi organizacijos darbuotojai teiktų pasiūlymus, kaip sumažinti švaistymus ir tobulinti veiklą.

Planuojami rezultatai:

 • Dalyviai geba apmokyti savo organizacijos darbuotojus atpažinti švaistymus jų kasdienėje darbinėje veikloje, motyvuoti juos teikti pasiūlymus ir šalinti švaistymus (atsargos, transportavimas, klaidų taisymas, papildomas procesas, perprodukcija, laukimas, nepanaudotos žinios) pagal KAIZEN metodo principą.
 • Sėkmingai praktikoje taikant išmoktą metodiką nuolat gerinamos visos organizacijos funkcijos ir procesai, visiems darbuotojams suteikiama galimybė asmeniškai prisidėti prie organizacijos tobulinimo, sudaroma galimybė pastebėti iniciatyvius darbuotojus, didinti jų įsitraukimą ir motyvaciją.

Mokymai skirti:

 • Vadovaujantiems asmenims;
 • Darbuotojams atsakingiems už veiklos organizavimą ir tobulinimą;
 • Darbuotojams atsakingiems už veiklos standartizavimą;
 • Darbuotojai, atsakingi už procesų srauto sudarymą ir vertinimą;
 • Darbuotojams atsakingiems už darbą su personalu.
Programa
Programa lapkričio 8 d.
8:30 - 9:00

Dalyvių prisijungimas.

9:00 - 9:30

Metodo tikslai ir taikymo principai.

9:30-11:00

8 švaistymai, sauga ir kokybė.

11:00 - 11:15

Pertraukėlė.

11:15 - 12:30

8 švaistymai, sauga ir kokybė.

12:30 - 13.30

Pietų pertrauka.

13:30 - 15.00

Pasiūlymų surinkimas ir vertinimas.

Darbuotojų mokymai ir įtraukimas.

Dažniausiai pasitaikančios klaidos, geroji patirtis.

Individualių praktinių užduočių sudarymas.

15:00 - 15:30

Dalyvių apmąstymai ir diskusijos.

Programa lapkričio 15 d.
8:30 - 9:15

Savarankiškai atliktų praktinių užduočių pristatymas ir analizė.

9:15 - 9:25

Pertraukėlė.

9:25 - 10.10

Savarankiškai atliktų praktinių užduočių pristatymas ir analizė.

10:10 - 10.20

Pertraukėlė.

10:20 - 11:05

Savarankiškai atliktų praktinių užduočių pristatymas ir analizė.

11:05 - 11:15

Pertraukėlė.

11:15 - 12.00

Savarankiškai atliktų praktinių užduočių pristatymas ir analizė.

12:00 - 13:00

Pertrauka.

13:00 - 13:45

Savarankiškai atliktų praktinių užduočių pristatymas ir analizė.

13:45 - 13:55

Pertraukėlė.

13:55 - 14:40

Savarankiškai atliktų praktinių užduočių pristatymas ir analizė.

14:40 - 14:50

Pertraukėlė.

14:50 - 15:35

Savarankiškai atliktų praktinių užduočių pristatymas ir analizė.

15:35 - 15:45

Pertraukėlė.

15:45 - 16:25

Savarankiškai atliktų praktinių užduočių pristatymas ir analizė.

Žiniomis dalinasi
Rokas Milovanovas
Organizacijų efektyvumo, strateginio valdymo ir veiklos procesų tobulinimo ekspertas. Nuo 2015 m. vesdamas mokymus ir suteikdamas ekspertines paslaugas padeda organizacijoms: • sudaryti strateginius veiklos planus; • išgryninti veiklos problemas bei parinkti efektyvias priemones joms šalinti; • darbuotojams nustatyti bei siekti kokybinių veiklos tikslų ir metinių užduočių; • atlikti vykdomų funkcijų detalią analizę bei tobulinti veiklą; • identifikuoti švaistymus ir juos mažinti. Pastarieji užsakovai: Susisiekimo ministerija, Finansų ministerija, AVNT, APVA, CPVA, LVPA, Vilniaus miesto savivaldybė, Akmenės rajono savivaldybė, Šiaulių miesto švietimo įstaigos, Antakalnio poliklinika, UAB „Busturas“ ir kt.
Kaina
Kaina:
390 eur. vienam dalyviui.
Kaina*:
*320 eur. vienam dalyviui - užsiregistravus iki spalio 20 d.
Kaina**:
**290 eur. vienam dalyviui - užsiregistravus dviems ir daugiau dalyvių iš tos pačios įstaigos.
Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
Papildoma informacija

REGISTRACIJA VYKDOMA IKI lapkričio 6 d.

Mokymų dalyviams išduodami pažymėjimai.

Į kainą įskaičiuotas metodinės medžiagos komplektas (el. versija).

Informacija apie mokymus:

+370 696 80906, ricardas@avgo.lt 

Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti mokymų programą.

Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 3 darbo dienoms iki renginio aukščiau nurodytais kontaktas. Vėliau pinigai negrąžinami.

Procesų optimizavimo galimybės švietimo įstaigose

Vieta:

Nuotoliniai mokymai

Data:

2023-11-29

Trukmė:

2 dienos (11.29 ir 12.06)

Kaina:

290-390 €

Registracija į seminarą
Įmonės informacija
Dalyvio informacija

Komentarai

Mokymų trukmė:

Mokymai vyks 2 dienas (lapkričio 29 ir gruodžio 6 d.)

Tikslas:

 • Išmokti sudaryti veiklos procesų žemėlapius.
 • Atskirti vertę kuriančius žingsnius nuo vertės nekuriančių žingsnių, eliminuoti vertės nekuriančius žingsnius.
 • Gebėti optimizuoti ir standartizuoti procesus.

Planuojamas rezultatas:

 • Dalyviai mokės praktiškai taikyti Vertės srauto žemėlapio ir Standartizuoto darbo metodikas.
 • Dalyviai žinos, kaip atskirti vertę kuriančius žingsnius nuo vertės nekuriančių žingsnių ir juos optimizuoti.
 • Taikant išmoktas metodikas sėkmingai pritaikys praktikoje – sutrumpės procesų vykdymo laikas, bus taupomi žmogiškieji ir finansiniai ištekliai.

Mokymai skirti:

 • Vadovaujantiems asmenims (įstaigos, skyriaus, padalinio vadovai, pavaduotojai).
 • Darbuotojams, atsakingiems už procesų efektyvinimą, kokybę ar darbų organizavimą, vykdymą, planavimą.

 

Dalyvių skaičius ribojamas

Programa
Programa 2023 m. lapkričio 29 d.
08:30 - 09:00

Dalyvių prisijungimas.

09:00 - 11:00

Procesų analizė Vertės srauto žemėlapio metodu.

Metodo taikymas, procesų inventorizacija ir tikslai.

11:00 - 11:15

Pertraukėlė.

11:15 - 13:00

Vertės nekuriantys ir vertę kuriantys žingsniai, praktiniai pratimai.

13:00 - 14:00

Pertrauka.

14:00 - 16:00

Procesų standartizavimas Standartizuoto darbo metodu.

Procesų efektyvinimo priemonių planų sudarymas ir vykdymas.

Dažniausiai pasitaikančios klaidos, geroji patirtis, diskusijos.

Individualių praktinių užduočių sudarymas.

Programa 2023 m. gruodžio 6 d. Atliktų praktinių užduočių analizė.
08:00 - 08:30

Dalyvių prisijungimas.

08:30 - 10:15

Savarankiškai atliktų praktinių užduočių pristatymas ir analizė.

10:15 - 10:30

Pertraukėlė.

10:30 - 12:00

Savarankiškai atliktų praktinių užduočių pristatymas ir analizė.

12:00 - 13:00

Pertrauka.

13:00 - 14:45

Savarankiškai atliktų praktinių užduočių pristatymas ir analizė.

14:45 - 15:00

Pertraukėlė.

15:00 - 16:45

Savarankiškai atliktų praktinių užduočių pristatymas ir analizė.

Žiniomis dalinasi
Lektorius Rimtautas Dališanskis
Organizacijų efektyvumo, strateginio valdymo ir veiklos procesų optimizavimo sertifikuotas procesų analizės „Six Sigma Black Belt“ ekspertas. 2012–2017 m. vadovavo investiciniams projektams ir organizacijų veiklos procesų perkėlimui į elektroninę erdvę juos optimizuojant. Nuo 2017 m. padeda privačioms ir viešosioms organizacijoms optimizuoti jų vidinius procesus taikant Vertės srauto žemėlapio metodą, rengia vidinius įmonių/įstaigų specialistus, kurie geba patys analizuoti ir optimizuoti savo įmonės/įstaigos veiklą. Pastarieji užsakovai: Antakalnio poliklinika, Akmenės bei Vilniaus savivaldybės, Finansų bei Energetikos ministerijos, LVPA, APVA ir kt.
Kaina
Kaina:
390 eur. vienam dalyviui.
Kaina*:
*320 eur. vienam dalyviui - užsiregistravus iki rugsėjo 29 d.
Kaina**:
**290 eur. vienam dalyviui - užsiregistravus dviems ir daugiau dalyvių iš tos pačios įstaigos.
Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
Papildoma informacija

REGISTRACIJA VYKDOMA IKI lapkričio 24 d.

Mokymų dalyviams išduodami pažymėjimai.

Į kainą įskaičiuotas metodinės medžiagos komplektas (el. versija).

Informacija apie mokymus:

+370 696 80906, ricardas@avgo.lt 

Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti mokymų programą.

Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 3 darbo dienoms iki renginio aukščiau nurodytais kontaktas. Vėliau pinigai negrąžinami.

Asmens duomenų saugumo pažeidimai: tyrimas, fiksavimas, prevencija. Atskaitomybės pagal BDAR užtikrinimas

Vieta:

Nuotolinis seminaras

Data:

2023-10-04

Trukmė:

6 akad. val.

Kaina:

109 - 129

Registracija į seminarą
Įmonės informacija
Dalyvio informacija

Komentarai

Tikslas:

 • Gebėti identifikuoti asmens duomenų saugumo pažeidimus. Žinoti kaip fiksuoti ir tirti asmens duomenų saugumo pažeidimus, kaip bendradarbiauti su atsakingomis institucijomis. Tinkamai komunikuoti viduje ir išorėje įvykus asmens duomenų saugumo pažeidimui. Taip pat, kaip įrodyti atitiktį įvykus asmens duomenų saugumo pažeidimui.
 • Gebėti užtikrinti veiksmingą asmens duomenų saugumo pažeidimų prevenciją.

Trumpas programos aprašymas:

Tiek Lietuvą, tiek ir kitas valstybes pastaruoju metu sudrebino precedentiniai asmens duomenų saugumo pažeidimai (už tai kai kuriais atvejais buvo skirtos ir didelės baudos pagal BDAR), o jų valdymas ir atskaitomybės įrodinėjimas parodė ir esmines klaidas, kurias daro duomenų valdytojai ir (ar) tvarkytojai.

Taip pat, praktika rodo, kad darbuotojai negeba identifikuoti asmens duomenų saugumo pažeidimų, dėl ko didelė dalis pažeidimų lieka neidentifikuota ir tai kelia dideles rizikas duomenų valdytojas ir (ar) tvarkytojams. O kai pažeidimai identifikuojami, dažnai tinkamai neveikia nustatytos procedūros, pažeidimai netinkamai kvalifikuojami, netinkamai valdomi ar netinkamai fiksuojami ir (ar) netinkamai komunikuojama dėl įvykusio pažeidimo.

Šiame seminare bus pristatoma kaip identifikuoti asmens duomenų saugumo pažeidimą, kaip tinkamai valdyti, fiksuoti bei kaip tinkamai pasirūpinti atitiktimi BDAR ir tinkamai komunikuoti. Bus analizuojamos dažniausiai daromos klaidos, priežiūros institucijų lūkesčiai tokiais atvejais ir pristatomi kiti svarbūs aspektai įvykus asmens duomenų saugumo pažeidimui.

Mokymai skirti:

 • Duomenų apsaugos pareigūnai, už duomenų apsaugą ir (ar) kibernetinį saugumą atsakingi asmenys;
 • Darbuotojai, atsakingi už atskirus asmens duomenų tvarkymo tikslus / operacijas;
 • Įmonių / įstaigų padalinių atstovai, atsakingi ir prižiūrintys tinkamą asmens duomenų tvarkymą padaliniuose;
 • Darbuotojams dirbantiems su asmens duomenimis t.y. tvarkantiems asmens duomenis;
 • Mažų įmonių/įstaigų vadovai.
Programa
Programa
9.30 - 10.00

Dalyvių prisijungmas.

10.00 - 12.00

Kas yra asmens duomenų saugumo pažeidimas ir kaip jį identifikuoti bei kvalifikuoti.

Darbuotojų gebėjimai identifikuoti asmens duomenų saugumo pažeidimus.

Kaip elgtis įvykus asmens duomenų saugumo pažeidimui (modeliai pagal įmonių/organizacijų dydžius, pagrindinės darbuotojų, DAP ir kitų suinteresuotų asmenų pareigos).

Kaip komunikuoti įvykus pažeidimui (tiek viduje, tiek išorėje).

Atvejai, kai asmens duomenų saugumo pažeidimas įvyksta pas duomenų tvarkytoją. Kaip tam pasirengti?

Asmens duomenų saugumo pažeidimo fiksavimas.

Asmens duomenų saugumo pažeidimo tyrimas.

12.00 - 13.00

Pietų pertrauka.

13.00 - 14.30

Dažniausiai daromos klaidos įvykus asmens duomenų saugumo pažeidimams.

Bendradarbiavimas su Valstybine duomenų apsaugos inspekcija, Nacionaliniu kibernetinio saugumo centru. Praktiniai aspektai.

Kaip užtikrinti atskaitomybę įvykus asmens duomenų saugumo pažeidimui? Kokių atitikties įrodymų dažniausiai reikia ir kaip užtikrinti jų turėjimą/buvimą?

Kokie dokumentai pagal BDAR būtini reglamentuojant asmens duomenų saugumo pažeidimus ir atitinkamas valdymo procedūras? Praktinės įžvalgos ir rekomendacijos.

14:30 - 14:45

Pertraukėlė.

14:45 - 15:45

Žinomiausi asmens duomenų saugumo pažeidimai ir jų valdymas: praktinių pavyzdžių analizė ir rekomendacijos.

Už asmens duomenų saugumo pažeidimus skirtų sankcijų pagal BDAR analizė.

Asmens duomenų saugumo pažeidimų prevencijos priemonės. Kaip išmatuoti jų veiksmingumą?

Žiniomis dalinasi
Prof. dr. Darius Štitilis
Mykolo Romerio universiteto profesorius, Viešojo valdymo ir verslo fakulteto dekanas, Kibernetinio saugumo valdymo studijų programos vadovas. Taip pat – „DPSSolutions“, tiekiančios asmens duomenų apsaugos ir kibernetinio saugumo konsultacines paslaugas, bendraturtis. Darius Štitilis turi ilgametę darbo patirtį Teisės ir IT srityse, yra dirbęs tarptautinėje advokatų kontoroje, tarptautinėje verslo įmonėje. Dr. Darius Štitilis yra publikavęs apie 50 mokslo straipsnių Lietuvos ir tarptautiniuose prestižiniuose mokslo leidiniuose IT teisės, asmens duomenų apsaugos ir kibernetinio saugumo temomis. Tai pat, yra keleto monografijų, vadovėlių bei mokomųjų leidinių autorius ar bendraautorius. Darius Štitilis aktyviai dalyvauja mokslinėje-projektinėje veikloje. Pavyzdžiui, nuo 2015 m. iki 2017 m. vadovavo moksliniam projektui, kurio pagrindinis rezultatas – sukurtas Lietuvos kibernetinio saugumo strategijos modelis. Nuo 2020 m. iki 2022 m. – vieno iš keturių ES pilotinių kibernetinio saugumo projektų – Sparta.eu projekto ekspertas. Pastoviai dalyvauja ir kituose projektuose asmens duomenų apsaugos ir kibernetinio saugumo klausimais. Darius Štitilis domisi ne tik teorinėmis, bet ir praktinėmis asmens duomenų tvarkymo ir kibernetinio saugumo problemomis bei jų sprendimo būdais.
Kaina
Kaina:
129 eur. vienam dalyviui.
Kaina:*
*119 Eur. vienam dalyviui - užsiregistravus iki rugsėjo 15 d.
Kaina:**
**109 Eur. vienam dalyviui - užsiregistravus dviems ir daugiau dalyvių iš tos pačios įmonės/įstaigos.
Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
Papildoma informacija

REGISTRACIJA VYKDOMA IKI rugsėjo 29 d.

Seminaro dalyviams išduodami pažymėjimai.

Į kainą įskaičiuotas metodinės medžiagos komplektas (el. versija).

Informacija apie seminarą:
Projektų vadovas
Ričardas Čekanavičius
+370 696 80906, ricardas@avgo.lt.

Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti seminaro programą.

Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 3 dienoms iki renginio aukščiau nurodytais kontaktais. Informavus vėliau – pinigai negrąžinami.

Ką turėtų žinoti vietos savivaldos institucijų atstovai: pagrindinės LR Vietos savivaldos įstatymo naujos redakcijos nuostatos, savivaldybės tarybos nario ir mero atsakomybė

Vieta:

Nuotolinis seminaras

Data:

2023-10-10

Trukmė:

4,5 akad. val.

Kaina:

109 - 129

Registracija į seminarą
Įmonės informacija
Dalyvio informacija

Komentarai

Trumpas programos aprašymas:

Vietos savivaldos institucijos ir jų veikloje dalyvaujantys subjektai (tarybos nariai, merai, savivaldybės administracijos darbuotojai) plėtoja vietos savivaldą kaip demokratinės valstybės raidos pagrindą. 2023 m. kovo mėn. įvyko dešimtieji Lietuvos savivaldybių tarybų rinkimai, kurių metu ateinantiems ketveriems metams buvo išrinkti 1498 tarybų nariai ir 60 merų. Jų veiklą reglamentuoja nuo 2023 m. balandžio 1 d. įsigaliojusi nauja  LR Vietos savivaldos įstatymo redakcija. Šis įstatymas nustato savivaldybių institucijų sudarymo ir veiklos tvarką įgyvendinant Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir Europos vietos savivaldos chartijos nuostatas, apibrėžia vietos savivaldos principus, savivaldybių institucijas ir jų kompetenciją, funkcijas, savivaldybės mero, savivaldybės tarybos nario statusą, savivaldybių ūkinės ir finansinės veiklos pagrindus.

Seminare bus pristatytos vietos savivaldos institucijų ir įstaigų veiklos bendrosios nuostatos, savivaldybių funkcijos, savivaldybės tarybos ir jos narių teisinio statuso pokyčiai, mero bei savivaldybės administracijos direktoriaus veiklos pokyčiai, bei teismų praktika, kaip praktiškai sprendžiamas tarybos narių ir merų atsakomybės klausimas, kai jie savo veikloje galimai sulaužė duotą priesaiką ir (ar) nevykdė savo įgaliojimų.

 

Seminaras skirtas:

 • Savivaldybių tarybos nariams, merams, savivaldybės administracijos tarnautojams bei darbuotojams, kurie priima administracinius sprendimus, rengia teisės aktų projektus, kontroliuoja ir prižiūri kaip įgyvendinami teisės aktais ir juos įgyvendinantys administraciniai sprendimai.
Programa
Programa
08:30 - 09:00

Dalyvių prisijungimas.

09:00 - 10:30

Vietos savivaldos principai: savivaldybių savarankiškumo ir veiklos laisvės pagal Konstitucijoje ir įstatymuose apibrėžtą kompetenciją; savivaldybės mero (toliau – meras) atskaitingumo savivaldybės tarybai; atsakomybės savivaldybės bendruomenei; teisėtumo; savivaldybių ir valstybės interesų derinimo.

Pagrindinės savivaldybės institucijos: atstovaujamoji institucija – savivaldybės taryba (jos kompetencija, priimamų teisės aktų teisėtumo reikalavimai) ir savivaldybės vykdomoji institucija – savivaldybės meras (jo kompetencija, priimamų teisės aktų rūšys ir teisėtumo reikalavimai).

10:30 - 10:45

Pertraukėlė.

10:45 - 12:30

Savivaldybės tarybos nariai ir meras – jų nepriekaištinga reputacija;

Įgaliojimų netekimo pagrindai: (i) sulaužė priesaiką arba (ii) nevykdo įstatymuose nustatytų įgaliojimų;

Įgaliojimų netekimo procedūra ir jos etapai; Komisijos faktams ištirti sudarymas ir veikla;

Savivaldybės tarybos kreipimasis į Lietuvos vyriausią administracinį teismą: terminai, sprendimo teisinė forma ir jo teisėtumo sąlygos;

Prašymų pateikti išvadą ar savivaldybės tarybos narys, meras sulaužė duotą priesaiką ir (ar) nevykdė įgaliojimų nagrinėjimo teisme procesiniai ypatumai.

Žiniomis dalinasi
Prof. Dr. Jurgita Paužaitė-Kulvinskienė
VU Teisės fakulteto Administracinės teisės ir administracinės justicijos mokslo centro vadovė, administracinės ir konstitucinės teisės ekspertė, besispecializuojanti viešojo administravimo, administracinės atsakomybės, administracinio proceso teisės, ūkio (rinkų) valstybinio reguliavimo bei ūkinę veiklą vykdančių subjektų priežiūros srityse. Ji nuolatos veda praktinius-teorinius mokymus teisėjams, advokatams, valstybės ir vietos savivaldos institucijų tarnautojams.
Kaina
Kaina:
129 eur. vienam dalyviui
Kaina:*
*119 Eur. vienam dalyviui - užsiregistravus iki rugsėjo 22 d., arba užsiregistravus dviems dalyviams iš tos pačios įstaigos.
Kaina:**
**109 Eur. vienam dalyviui - užsiregistravus trims ir daugiau dalyvių iš tos pačios įstaigos.
Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
Papildoma informacija

REGISTRACIJA VYKDOMA IKI spalio 6 d.

Seminaro dalyviams išduodami pažymėjimai.

Į kainą įskaičiuotas metodinės medžiagos komplektas (el. versija).

Informacija apie seminarą:
Projektų vadovas
Ričardas Čekanavičius
+370 696 80906, ricardas@www.avgo.lt.

Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti seminaro programą.

Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 3 dienoms iki renginio aukščiau nurodytais kontaktais. Informavus vėliau – pinigai negrąžinami.

LR Viešojo administravimo nuostatų taikymo praktika valstybės ir savivaldybės įstaigų veikloje, 2024 01 01 įsigaliosiantys pakeitimai

Vieta:

Seinų g. 4, Vilnius

viešbutis „Panorama Hotel”
Data:

2023-12-12

Trukmė:

6,5 akad. val.

Kaina:

129 - 149

Registracija į seminarą
Įmonės informacija
Dalyvio informacija

Komentarai

Trumpas programos aprašymas:

Viešojo administravimo įstatymo reikšmė kiekvienai valstybės ir savivaldybės institucijai bei į jas besikreipiančiam žmogui (fiziniam subjektui) ar įmonei (juridiniam subjektui) nepraranda savo aktualumo, kadangi įstatymas  skirtas apibrėžti pagrindines taisykles ir principus, kurių turi laikytis kiekvienas viešojo administravimo subjektas bet kokioje situacijoje, spręsdamos suinteresuoto subjekto klausimą. Šio įstatymo taikymo praktika yra reali valstybės bendradarbiavimo su suinteresuotais subjektais, paremto teisinės valstybės bei gero valdymo ir atsakingo administravimo principais, atspindys.

Seminare bus pristatyta, kaip keitėsi viešojo administravimo teisinis reguliavimas, kaip jis taikomas aktualioje administracinių teismų praktikoje, kad supažindinti valstybės ir savivaldybės institucijas su vyraujančiomis praktikomis viešojo administravimo srityje, atkreipti jų dėmesį į dažniausiai pasitaikančias praktikoje daroma teisės normų aiškinimo bei taikymo klaidas ir problemas.

 

Seminaras skirtas:

 • Savivaldybių ir valstybės viešojo administravimo subjektams (valstybės tarnautojams, pareigūnams), kurie priima administracinius sprendimus, rengia teisės aktų projektus, kontroliuoja ir prižiūri kaip įgyvendinami teisės aktai ir juos įgyvendinantys administraciniai sprendimai, teikia administracines paslaugas bei atsakingi už viešųjų paslaugų teikimo administravimą.
Programa
Programa
9:30 - 10:00

Dalyvių registracija. Pasitikimo kava.

10:00 - 12:00

LR Viešojo administravimo įstatymo teisinis reguliavimas:

 • Viešojo administravimo teisinio reguliavimo kaita ir naujausi pakeitimai susiję su vidaus administravimo samprata, įsigaliosiantys nuo 2024.01.01;
 • Viešojo administravimo paskirtis ir netaikymo išimtys;
 • Viešojo administravimo principai administracinių teismų praktikoje.
12:00 - 13:00

Pietų pertrauka.

13:00 - 14:30

Viešojo administravimo sritys, jų išgryninimas ir priimamų administracinių aktų teisėtumo reikalavimai:

 • Viešojo administravimo sampratos išgryninimas pagal VAĮ 6 str.:

1) administracinis reglamentavimas;

2) administracinių sprendimų priėmimas;

3) administracinių paslaugų teikimas;

4) teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūra;

5) viešųjų paslaugų teikimo administravimas

 • Viešojo administravimo atribojimas nuo kitų veiklų pagal VAĮ 7 str., kurias teikia visi viešojo administravimo subjektai:

1) teikia asmenims įstatymų nustatytą viešojo administravimo subjekto turimą informaciją;

2) konsultuoja asmenis viešojo administravimo subjekto kompetencijos klausimais;

3) vykdo administracinę procedūrą;

4) atlieka viešojo administravimo subjekto vidaus administravimą (kai viešojo administravimo subjektas yra viešasis juridinis asmuo).

14:30 - 14:45

Kavos pertraukėlė.

14:45 - 16:00
 • Administracinis reglamentavimas. Administracinių norminių aktų projektų teisėkūros procesas ir jo principai: inicijavimas, rengimas, derinimas, priėmimas ir paskelbimas. Teisėtumo reikalavimai norminiams administraciniams aktams.
 • Administracinių sprendimų priėmimas. Turinio ir formos teisėtumo reikalavimai individualiems administraciniams sprendimams: faktinių aplinkybių nustatymas, pagrindimas teisės normomis, motyvavimo pareigos turinys.
Žiniomis dalinasi
Prof. Dr. Jurgita Paužaitė-Kulvinskienė
VU Teisės fakulteto Administracinės teisės ir administracinės justicijos mokslo centro vadovė, administracinės ir konstitucinės teisės ekspertė, besispecializuojanti viešojo administravimo, administracinės atsakomybės, administracinio proceso teisės, ūkio (rinkų) valstybinio reguliavimo bei ūkio subjektų priežiūros srityse. Ji nuolatos veda praktinius - teorinius mokymus teisėjams, advokatams, valstybės ir vietos savivaldos institucijų tarnautojams.
Kaina
Kaina:
149 eur. vienam dalyviui.
Kaina:*
*139 Eur. vienam dalyviui - užsiregistravus iki lapkričio 24 d.
Kaina:**
**129 Eur. vienam dalyviui - užsiregistravus trims ir daugiau dalyvių iš tos pačios įmonės/įstaigos.
Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
Papildoma informacija

REGISTRACIJA VYKDOMA IKI gruodžio 8 d.

Seminaro dalyviams išduodami pažymėjimai.

Į kainą įskaičiuotas metodinės medžiagos komplektas (el. versija).

Informacija apie seminarą:
Projektų vadovas
Ričardas Čekanavičius
+370 696 80906, ricardas@avgo.lt.

Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti seminaro programą.

Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 3 dienoms iki renginio aukščiau nurodytais kontaktais. Informavus vėliau – pinigai negrąžinami.

Poveikio duomenų apsaugai vertinimas (PDAV) pagal BDAR: atlikimo taisyklės ir praktikos, dažniausiai daromos klaidos, trūkumų šalinimas ir rizikų mažinimas

Vieta:

Nuotolinis seminaras

Data:

2024-02-20

Trukmė:

6 akad. val.

Kaina:

109 - 129

Registracija į seminarą
Įmonės informacija
Dalyvio informacija

Komentarai

Tikslas:

 • Sužinoti, kas yra poveikio duomenų apsaugai vertinimas (PDAV), kokiais atvejais reikalinga atlikti  PDAV. Sužinoti pagrindines PDAV atlikimo taisykles, daromas klaidas atliekant PDAV. Sužinoti gerąsias PDAV atlikimo praktikas, automatinius įrankius, kurie padeda atlikti PDAV.
 • Taip pat, sužinoti, kaip PDAV metu vertinamos rizikos, kaip vyksta rastų trūkumų šalinimas bei atitinkamų rizikų mažinimas, taip pat ką daryti kai rizikos yra per aukštos. Be to, mokymų metu bus pristatoma, kaip viduje reglamentuoti PDAV tvarką, kas turėtų atlikti PDAV, kodėl ir kaip reikia vesti PDAV registrą ir kaip iš viso įforminti PDAV.

Trumpas programos aprašymas:

 • PDAV atlikimas labai svarbus užtikrinant atitiktį BDAR. Dalis duomenų valdytojų PDAV atskiroms duomenų tvarkymo operacijoms yra atlikę, tačiau daugumoje atvejų tokie PDAV nėra tinkami dėl įvairių priežasčių. Kita dalis duomenų valdytojų iš viso nėra atlikę PDAV arba PDAV nėra atlikta daliai tvarkymo operacijų, kurioms toks PDAV būtinas. Daug atvejų, kai PDAV atliekamas tik „dėl akių“. Visa ši situacija sąlygoja neatitiktį BDAR ir dideles potencialias problemas, dėl kurių gali būti skiriamos baudos, prarasta reputacija, prarastas vartotojų/klientų pasitikėjimas, nutraukta tam tikra veikla ir pan.

Seminaras skirtas:

 • Privataus arba viešojo sektoriaus duomenų apsaugos pareigūnams, už duomenų apsaugą ir (ar) kibernetinį saugumą atsakingiems asmenims.
 • Darbuotojams, atsakingiems už atskirus asmens duomenų tvarkymo tikslus/operacijas.
 • Įmonių/įstaigų padalinių atstovams, atsakingiems ir prižiūrintiems tinkamą asmens duomenų tvarkymą padaliniuose.
Programa
Programa
9:30 - 10:00

Dalyvių prisijungimas.

10:00 - 12:00

PDAV kaip vienas iš pagrindinių BDAR atitikties elementų. PDAV reikšmė ir nauda įmonei / organizacijai. Skirtumai nuo teisėtų interesų vertinimo (balanso testo).

Atvejai, kai (ne)privaloma atlikti PDAV. Rekomenduojami kriterijai ir jų aiškinimas bei taikymas praktikoje. Praktiniai pavyzdžiai.

Kas turi atlikti PDAV? Kaip veikia PDAV modelis didelėse ir vidutinėse/mažose organizacijose? Duomenų apsaugos pareigūno vaidmuo atliekant PDAV.

Kaip teisingai atlikti PDAV, nuo ko pradėti? Geroji praktika, daromos klaidos.

PDAV atlikimo formų pristatymas. Kokiais atvejais galima naudoti VDAI rekomenduojamą pavyzdinę PDAV formą?

Asmens duomenų inventorizacijos svarba atliekant PDAV. Praktiniai patarimai dėl atlikimo.

12:00 - 13:00

Pietų pertrauka.

13:00 - 14:30

Automatiniai PDAV įrankiai, jų privalumai ir trūkumai. Automatinio įrankio veikimo pristatymas.

Rizikų vertinimas atliekant PDAV. Kaip teisingai įvertinti rizikas. Praktiniai pavyzdžiai.

14:30 - 14:45

Pertraukėlė.

14:45 - 15:45

Duomenų tvarkytojų vaidmuo atliekant PDAV. Kokios nuostatos dėl PDAV turi būti sutartyse su duomenų tvarkytojais.

Privalomos konsultacijos su priežiūros institucija: kokiais atvejais ir kaip turi būti atliekama.

Kiti PDAV aspektai: kaip dažnai kartoti, kada atnaujinti. PDAV įforminimas.

Diskusija.

Žiniomis dalinasi
Prof. dr. Darius Štitilis
Mykolo Romerio universiteto profesorius, Viešojo valdymo ir verslo fakulteto dekanas, Kibernetinio saugumo valdymo studijų programos vadovas. Taip pat – „DPSSolutions“, tiekiančios asmens duomenų apsaugos ir kibernetinio saugumo konsultacines paslaugas, bendraturtis. Darius Štitilis turi ilgametę darbo patirtį Teisės ir IT srityse, yra dirbęs tarptautinėje advokatų kontoroje, tarptautinėje verslo įmonėje. Dr. Darius Štitilis yra publikavęs apie 50 mokslo straipsnių Lietuvos ir tarptautiniuose prestižiniuose mokslo leidiniuose IT teisės, asmens duomenų apsaugos ir kibernetinio saugumo temomis. Tai pat, yra keleto monografijų, vadovėlių bei mokomųjų leidinių autorius ar bendraautorius. Darius Štitilis aktyviai dalyvauja mokslinėje-projektinėje veikloje. Pavyzdžiui, nuo 2015 m. iki 2017 m. vadovavo moksliniam projektui, kurio pagrindinis rezultatas – sukurtas Lietuvos kibernetinio saugumo strategijos modelis. Nuo 2020 m. iki 2022 m. – vieno iš keturių ES pilotinių kibernetinio saugumo projektų – Sparta.eu projekto ekspertas. Pastoviai dalyvauja ir kituose projektuose asmens duomenų apsaugos ir kibernetinio saugumo klausimais. Darius Štitilis domisi ne tik teorinėmis, bet ir praktinėmis asmens duomenų tvarkymo ir kibernetinio saugumo problemomis bei jų sprendimo būdais.
Kaina
Kaina:
119 eur. vienam dalyviui
Kaina:*
*109 Eur. vienam dalyviui - užsiregistravus iki vasario 2 d. arba užsiregistravus dviems ir daugiau dalyvių iš tos pačios įmonės/įstaigos.
Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
Papildoma informacija

REGISTRACIJA VYKDOMA IKI vasario 16 d.

Seminaro dalyviams išduodami pažymėjimai.

Į kainą įskaičiuotas metodinės medžiagos komplektas (el. versija).

Informacija apie seminarą:
Projektų vadovas
Ričardas Čekanavičius
+370 696 80906, ricardas@avgo.lt

Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti seminaro programą.

Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 3 dienoms iki renginio aukščiau nurodytais kontaktais. Informavus vėliau – pinigai negrąžinami.

Procesų optimizavimo galimybės vykdant viešuosius pirkimus

Vieta:

Nuotoliniai mokymai

Data:

2023-12-07

Trukmė:

2 dienos (12.07 ir 12.14)

Kaina:

290-390 €

Registracija į seminarą
Įmonės informacija
Dalyvio informacija

Komentarai

Mokymų trukmė:

Mokymai vyks 2 dienas (gruodžio 7 ir 14 d.)

Tikslas:

 • Išmokti sudaryti veiklos procesų žemėlapius.
 • Atskirti vertę kuriančius žingsnius nuo vertės nekuriančių žingsnių, eliminuoti vertės nekuriančius žingsnius.
 • Gebėti optimizuoti ir standartizuoti procesus.

Planuojamas rezultatas:

 • Dalyviai mokės praktiškai taikyti Vertės srauto žemėlapio ir Standartizuoto darbo metodikas.
 • Dalyviai žinos, kaip atskirti vertę kuriančius žingsnius nuo vertės nekuriančių žingsnių ir juos optimizuoti.
 • Taikant išmoktas metodikas sėkmingai pritaikys praktikoje – sutrumpės procesų vykdymo laikas, bus taupomi žmogiškieji ir finansiniai ištekliai.

Mokymai skirti:

 • Darbuotojams, atsakingiems už viešųjų pirkimų organizavimą, vykdymą, administravimą.
 • Darbuotojams, atsakingiems už procesų efektyvinimą, kokybę ar darbų organizavimą, vykdymą, planavimą.

 

Dalyvių skaičius ribojamas

Programa
Programa 2023 m. gruodžio 7 d.
08:30 - 09:00

Dalyvių prisijungimas.

09:00 - 11:00

Procesų analizė Vertės srauto žemėlapio metodu.

Metodo taikymas, procesų inventorizacija ir tikslai.

11:00 - 11:15

Pertraukėlė.

11:15 - 13:00

Vertės nekuriantys ir vertę kuriantys žingsniai, praktiniai pratimai.

13:00 - 14:00

Pertrauka.

14:00 - 16:00

Procesų standartizavimas Standartizuoto darbo metodu.

Procesų efektyvinimo priemonių planų sudarymas ir vykdymas.

Dažniausiai pasitaikančios klaidos, geroji patirtis, diskusijos.

Individualių praktinių užduočių sudarymas.

Programa 2023 m. gruodžio 14 d. Atliktų praktinių užduočių analizė.
08:00 - 08:30

Dalyvių prisijungimas.

08:30 - 10:15

Savarankiškai atliktų praktinių užduočių pristatymas ir analizė.

10:15 - 10:30

Pertraukėlė.

10:30 - 12:00

Savarankiškai atliktų praktinių užduočių pristatymas ir analizė.

12:00 - 13:00

Pertrauka.

13:00 - 14:45

Savarankiškai atliktų praktinių užduočių pristatymas ir analizė.

14:45 - 15:00

Pertraukėlė.

15:00 - 16:45

Savarankiškai atliktų praktinių užduočių pristatymas ir analizė.

Žiniomis dalinasi
Lektorius Rimtautas Dališanskis
Organizacijų efektyvumo, strateginio valdymo ir veiklos procesų optimizavimo sertifikuotas procesų analizės „Six Sigma Black Belt“ ekspertas. 2012–2017 m. vadovavo investiciniams projektams ir organizacijų veiklos procesų perkėlimui į elektroninę erdvę juos optimizuojant. Nuo 2017 m. padeda privačioms ir viešosioms organizacijoms optimizuoti jų vidinius procesus taikant Vertės srauto žemėlapio metodą, rengia vidinius įmonių/įstaigų specialistus, kurie geba patys analizuoti ir optimizuoti savo įmonės/įstaigos veiklą. Pastarieji užsakovai: Antakalnio poliklinika, Akmenės bei Vilniaus savivaldybės, Finansų bei Energetikos ministerijos, LVPA, APVA ir kt.
Kaina
Kaina:
390 eur. vienam dalyviui.
Kaina*:
*320 eur. vienam dalyviui - užsiregistravus iki lapkričio 15 d.
Kaina**:
**290 eur. vienam dalyviui - užsiregistravus dviems ir daugiau dalyvių iš tos pačios įmonės / įstaigos.
Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
Papildoma informacija

REGISTRACIJA VYKDOMA IKI gruodžio 1 d.

Mokymų dalyviams išduodami pažymėjimai.

Į kainą įskaičiuotas metodinės medžiagos komplektas (el. versija).

Informacija apie mokymus:

+370 696 80906, ricardas@avgo.lt 

Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti mokymų programą.

Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 3 darbo dienoms iki renginio aukščiau nurodytais kontaktas. Vėliau pinigai negrąžinami.