Strateginių veiklos planų sudarymas ir peržiūra savivaldybės įmonėse: veiklos krypčių ir tikslų nustatymas, SSGG analizė, rizikų valdymas

Vieta:

Bet kuris miestas

Kliento pasirinktoje vietoje
Data:

Trukmė:

Kaina:

Derinama individualiai

  Registracija į seminarą
  Įmonės informacija
  Dalyvio informacija

  Komentarai

  Mokymų tikslas:

  • Išgryninti organizacijos stiprybes, silpnybes, grėsmes ir galimybes bei veiklos rizikas.
  • Išanalizuoti ir nustatyti tikslines strategines kryptis bei tikslus.

  Planuojami rezultatai:

  • Dalyviai gebės nustatyti steigėjo ir klientų lūkesčius atitinkančias, į viziją orientuotas strategines kryptis, tikslus jų koreliacijas ir reikšmes.
  • Dalyviai išgrynins stiprybes, silpnybes, grėsmes ir galimybes.
  • Dalyviai nustatys ir suvaldys rizikas.

  Mokymai skirti:

  • Darbuotojams, atsakingiems už strateginių planų parengimą ir atnaujinimą.
  • Darbuotojams, atsakingiems už sudarytų strateginių veiklos planų vertinimą (derinimą) ir rezultatų kontrolę.
  Programa
  Žiniomis dalinasi
  Rokas Milovanovas
  Organizacijų efektyvumo, strateginio valdymo ir veiklos procesų tobulinimo ekspertas. Nuo 2015 m. vesdamas mokymus ir suteikdamas ekspertines paslaugas padeda organizacijoms: išgryninti veiklos problemas bei parinkti efektyvias priemones joms šalinti; darbuotojams nustatyti bei siekti kokybinių veiklos tikslų ir metinių užduočių; atlikti vykdomų funkcijų detalią analizę bei tobulinti veiklą; identifikuoti švaistymus ir juos mažinti. Pastarieji užsakovai: Susisiekimo ministerija, Finansų ministerija, AVNT, APVA, CPVA, LVPA, Vilniaus miesto savivaldybė, Akmenės rajono savivaldybė, Šiaulių miesto švietimo įstaigos, Antakalnio poliklinika, įvairios privačios organizacijos ir kt.
  Kaina
  Derinama individualiai
  Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
  Papildoma informacija

  Informacija apie mokymus:

  +370 696 80906, ricardas@www.avgo.lt 

  Metinių užduočių nustatymas viešajame sektoriuje: veiklos problemų identifikavimas, sąlygos, darančios įtaką rezultatų pasiekimui, praktinė užduočių analizė

  Vieta:

  Bet kuris miestas

  Kliento pasirinktoje vietoje
  Data:

  Trukmė:

  Kaina:

  Derinama individualiai

   Registracija į seminarą
   Įmonės informacija
   Dalyvio informacija

   Komentarai

   Mokymų tikslas:

   Išmokti formuluoti metines užduotis, kurios iš tiesų padėtų pasiekti organizacijos išsikeltus tikslus ir būtų orientuotos į organizacijos pagrindinių veiklos problemų šalinimą, rizikų valdymą bei darbuotojų iniciatyvų įgyvendinimą.

   Mokymų dalyviai:

   • Gebės nustatyti koreliacijas tarp organizacijos siektinų tikslų ir darbuotojų metinių užduočių.
   • Identifikuos problemas, kurias reikia šalinti.
   • Nustatys veiklos rizikas ir jas valdys.
   • Identifikuos ir šalins švaistymus veikloje, skatinant darbuotojų iniciatyvas.
   • Gebės užtikrinti, kad metinės užduotys būtų atliktos laiku.

   Mokymai skirti:

   • Viduriniosios grandies vadovams (departamento, skyriaus vadovai ir pavaduotojai, grupių vadovai).
   • Kitiems asmenims, atsakingiems už metinių užduočių skyrimą.
   Programa
   Žiniomis dalinasi
   Rokas Milovanovas
   Organizacijų efektyvumo, strateginio valdymo ir veiklos procesų tobulinimo ekspertas. Nuo 2015 m. vesdamas mokymus ir suteikdamas ekspertines paslaugas padeda organizacijoms: išgryninti veiklos problemas bei parinkti efektyvias priemones joms šalinti; darbuotojams nustatyti bei siekti kokybinių veiklos tikslų ir metinių užduočių; atlikti vykdomų funkcijų detalią analizę bei tobulinti veiklą; identifikuoti švaistymus ir juos mažinti. Pastarieji užsakovai: Susisiekimo ministerija, Finansų ministerija, AVNT, APVA, CPVA, LVPA, Vilniaus miesto savivaldybė, Akmenės rajono savivaldybė, Šiaulių miesto švietimo įstaigos, Antakalnio poliklinika, įvairios privačios organizacijos ir kt.
   Kaina
   Kaina:
   Derinama individualiai
   Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
   Papildoma informacija

   Informacija apie mokymus:

   +370 696 80906, ricardas@www.avgo.lt 

   Metinis pokalbis: nuo įvertinimo iki pripažinimo

   Vieta:

   Bet kuris miestas

   Kliento pasirinktoje vietoje
   Data:

   Trukmė:

   08:30 - 16:30 8 akad. val.

   Kaina:

   Derinama individualiai

    Registracija į seminarą
    Įmonės informacija
    Dalyvio informacija

    Komentarai

    Mokymų tikslas – išmokyti taikyti veiklos vertinimo pokalbio metodą bei ugdyti praktinius pokalbio valdymo įgūdžius.

    Kiekvienas mokymų dalyvis:

    • Supažins su vertinamojo pokalbio tikslais, pokalbio etapais ir vertinimo kriterijais ir metodais.
    • Sužinos, kaip galima įveikti natūralų žmonių pasipriešinimą metodui – diegiamam veiklos vertinimo pokalbiui.
    • Supras ir mokės, kaip apibrėžti vertinamo darbuotojo kompetencijas bei kriterijus.
    • Mokės taikyti efektyvius vertinimo metodus – klausimus apie elgesį, praktines užduotis.
    • Praktiškai mokysis valdyti pokalbio procesą: mokės išsiaiškinti neatlikto darbo priežastis, aktyviai klausinėti, klausytis, patikslinti vertinamojo atsakymus, gauti konkrečius atsakymus, motyvuoti darbuotojus įsipareigoti naujai iškeltiems tikslams, gebės formuoti vadovo-pavaldinio pasitikėjimą didinačią pokalbio atmosferą.
    • Praktiškai mokysis suteikti ir priimti grįžtamąjį ryšį – informaciją apie savo veiklos vertinimo rezultatus.
    • Mokysis suformuluoti naujus tikslus sau ir savo pavaldiniams.
    Programa
    Programa
    08:30 - 09:00

    Dalyvių registracija.

    09:00 - 10:30

    I dalis. Metinis veiklos vertinimo pokalbis – šiuolaikinis personalo veiklos valdymo instrumentas. Kaip užtikrinti jo sėkmingumą?

     

    • Vertinamos veiklos pokalbio samprata ir reikšmė: kaip sukurti vertę darbuotojui ir organizacijai? Metinis pokalbis – sėkmės ir efektyvumo skatinimas.
    • Praktinė užduotis. Eksperimentas.
    • Veiklos vertinimas – pokyčių suvokimas. Kaip jaučiasi vertinamieji ir ką galvoja?
     Kaip valdyti darbuotojų reakcijas, kurti bendradarbiavimo atmosferą vertinimo metu?
    • Metinio pokalbio tikslai: kaip juos pristatyti savo žmonėms ir įveikti pasipriešinimą?
    • Kokie pagrindiniai sėkmės faktoriai pasikeitimų valdyme? Kada vertinimo pokalbis bus 100% efektyvus?
    10:30 - 10:45

    Kavos pertraukėlė.

    10:45 - 12:15

    II dalis. Veiklos vertinimo pokalbio proceso valdymas:

    • Veiksmingas vadovo-pavaldinio tarpusavio sąveikos kūrimas, problemų sprendimas.
    • Praktinė užduotis. Kokie vadovo žingsniai ir veiksmai – užtikrina veiksmingą vertinimą?
    • Neteisingo proceso organizavimo ir neatsakingo vertinimo pasekmės.
    • Vertinamos veiklos pokalbio vedimo struktūra.
    • Laiko valdymas metinio pokalbio metu.
    • Efektyvaus metinio pokalbio kriterijai: pasirengimas pokalbiui, vertinimo ir planavimo pokalbio dalys.

    Pasirengimas vertinimo pokalbiui:

    • Kaip tinkamai surengti vertinamąjį pokalbį?
    • Kaip, kur, kada informuoti darbuotojus apie būsimą vertinimo pokalbį ir jo eigą?
    • Kokios frazės tinkamos vertinamojo pokalbio pradžiai?
    • Praktiniai vertinimo pokalbio su darbuotoju organizavimo ir vedimo aspektai. Klaidų prevencija. Organizacijų pavyzdžiai.
    • Pasiruošimas pokalbiui. „Namų darbai“ vadovui: darbuotojo veiklos apžvalga, stiprių, tobulintinų sričių išskyrimas, naujų tikslų numatymas. „Namų darbai“ pavaldiniui: Savo veiklos, kompetencijų apžvalga, savo ir padalinio veiklos tobulintinų sričių numatymas,naujų tikslų numatymas.
    12:15 - 13:15

    Pietūs.

    13:15 - 14:45

    III dalis. Metinio pokalbio vertinimo dalis.

    • Praeitų metų tikslų pasiekimo įvertinimas ir aptarimas. Nustatomos ir analizuojamos kliūtys, kilusios siekiant tikslų.
    • Darbuotojo kompetencijos vertinimas. Gairės pokalbio vedėjui. Kompetencijos vertinimo pagrindas – darbinis darbuotojų elgesys. Klausimai apie elgesį ir sėkmės veiksnius.
    • Praktinė užduotis. Vertinamų kompetencijų nustatymas. Joms įvertinti klausimų parinkimas.
    • Netinkamai atlikto darbo priežastys. Rekomendacijos, kaip jas išsiaškinti.
    • Situacijos kontrolė ir netikėtų reakcijų suvaldymas. Ką daryti tais atvejais, kai vertinamieji nužemina save? Priekaištauja Jums? Pervertina savo atliekamą veiklą?, kai „nieko gero“ arba kai „viskas gerai“?
    • Pokalbio valdymo priemonės. Į ką atkreipti dėmesį, aptariant nepasitenkinimą darbuotoju?
    • Praktinė užduotis. Pokalbio vedimas link veiksmų plano.
    • Efektyvūs vertinimo metodai, klausimų formulavimas, grįžtamojo ryšio užtikrinimas darbuotojui.
    • Darbuotojų motyvavimas vertinimo procese. Kaip kritikuoti, kad kritika būtų naudinga?
    • Praktinė užduotis. Kritikos išsakymas ir priėmimas.
    • Dažniausios vertinimo klaidos ir jų prevencija.
    14:45 - 15:00

    Kavos pertraukėlė.

    15:00 - 16:30

    IV dalis. Metinio pokalbio planavimo dalis.

    • Ateinančių metų tikslų nustatymas. Darbuotojų įgalinimas. Vertintojo vaidmuo – galvoti apie tikslą, vertinamojo vaidmuo – apie kelią.
    • Praktinė užduotis.Tikslų nustatymo pokalbis.
    • Planavimo pokalbio proceso valdymas. SMART modelio taikymas.
    • Darbuotojų ugdymas. Kuo remiantis ir kaip apibrėžti asmeninius tikslus?
    • Praktinė užduotis: Kuo remiantis ir kaip apibrėžti asmeninius tikslus?


    Darbai po vertinamojo pokalbio.

    • Kaip panaudoti “koučingą“ metiniuose veiklos vertinimo pokalbiuose?
    • Kaip tokį pokalbį padaryti tęstine, nuoseklia, įdomia ir įtraukiančia ugdymo praktika?
    Kaina
    Kaina:
    Derinama individualiai
    Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
    Papildoma informacija

    Informacija apie mokymus:

    +370 601 93329, info@www.avgo.lt.

    Vadovavimas komandai: motyvavimas, kontrolė ir kliūčių bendradarbiavimui įveika

    Vieta:

    Bet kuris miestas

    Kliento pasirinktoje vietoje
    Data:

    Trukmė:

    8 akad. val.

    Kaina:

    Derinama individualiai

     Registracija į seminarą
     Įmonės informacija
     Dalyvio informacija

     Komentarai

     Kiekvienas mokymų dalyvis:

     • Geriau pažins save ir savo stipriąsias puses, kaip vadovų;
     • Sužinos, kaip galime sėkmingiausiai panaudoti komandos potencialą;
     • Mokės apibrėžti ir komunikuoti tikslus skirtingų kompetencijų pavaldiniams;
     • Išmoks deleguoti darbus;
     • Gebės tinkamai apibrėžti savo funkcijas ir gerinti komunikaciją komandoje;
     • Sužinos, kaip didinti sutelktumą, skatinti bendradarbiavimą;
     • Patirs, kaip skatinti tarpusavio pasitikėjimą ir pagalbą;
     • Išmoks konstruktyviai spręsti nesutarimus, kurti veiklai palankią atmosferą.

     Aukščiausius mokymų rezultatus pasiekti padės lakoniška ir praktiniais pavyzdžiais paremta teorinė medžiaga, praktinės užduotys, situacijų modeliavimas ir konkrečių atvejų analizė, kuriems skiriama didžioji dalis mokymų.

     Priklausomai nuo pageidavimų, galime organizuoti vidinius mokymus Jūsų įmonės patalpose arba kitoje Jūsų pasirinktoje vietoje. Rekomenduojamas grupės dydis –  20 asmenų.

     Programa
     Programa
     08:30 - 09:00

     Dalyvių registracija. Pasitikimo kava.

     09:00 - 10:30

     I dalis. Vadovo autoriteto ir statuso kūrimas.

     • Garsių lyderių klaidos: S. Finkelstein tyrimo rezultatai ir išvados.
     • Puikybės pavojus.
     • Individualaus vadovavimo testas.
     • Testo rezultatų aptarimas.
     • Praktinė užduotis: Vadovo kūno kalba. „Kietas“ ir „minkštas“ vadovas – praktikoje.
     • Praktinė užduotis. Vadovavimo įgūdžiai – kuriuos treniruoti?
     10:30 - 10:45

     Kavos pertraukėlė.

     10:45 - 12:15

     II dalis. Delegavimo įgūdžių tobulinimas.

     • Praktinė užduotis: pasiruošiame, kaip atsakyti į pavaldinių replikas – „atsisakymus“, „pasiteisinimus“.
     • Praktinė užduotis su filmavimu: Delegavimo įgūdžių tobulinimas.
     • Mokomės, kaip pareikalauti atlikti taip vadinamus „papildomus“ darbus, kurių „nepriklauso daryti“?
     12:15 - 13:15

     Pietų pertrauka.

     13:15 - 14:45

     III dalis. Lyderiavimas ir motyvavymas praktikoje: veiksminga komunikacija, tikslų formulavimas ir grįžtamasis ryšys.

     • Delegavimo treniruotė: tikslų formulavimas pagal „SMART“ kriterijus.
     • Individualus testas.
     • Praktinė užduotis. Dalinimasis ir keitimasis informacija.
     • Tikslo supratimo trukdžiai ir jų išvengimas. Praktinės užduoties aptarimas, analizė, apibendrinimas. Seminaro vedėja pateikia bendro darbo ir atskirų komandos narių darbo analizę, aptaria dalinimosi informacija kliūtis ir delegavimo „spragas“ konkrečiu atveju. Apibendrinimas ir išvados apie informacijos „neužstrigimo“ galimybes bei grįžtamojo ryšio svarbą.
     • Veiksmų planas: ką konkrečiai pritaikysime savo darbe?
     14:45 - 15:00

     Kavos pertraukėlė.

     15:00 - 16:30

     IV dalis. Konfliktų spredimas. Konfliktų priežastys.

     • Praktinė užduotis „Mes esame skirtingi“.
     • Skirtingų žmonių (klientų, kolegų) tipų valdymas. Pvz.: arogantiškas, priekabus, plepus, piktas, suirzęs, priekabus, nuolat vėluojantis.
     • Konflikto sprendimo modelis.
     • Asmeninio konfliktų sprendimo stiliaus nustatymas. Individualus testas.
     • Praktinė užduotis.
     • Konfliktų sprendimas su klientais.
     • Kaltinimo situacijos: konstruktyvūs ir rizikingi veiksmai.
     • Savo pozicijos išlaikymas ir tinkamas “ne” pasakymas, kai pateikiamos pretenzijos, kurių negalima patenkinti.
     • Praktinė užduotis. Sunkios (asmeniškai) klientų pretenzijos ir kaip į jas atsakyti.
     • Konfliktų sprendimas kolektyve.
     • Konstruktyvus pagyrimas ir kritika: kaip pateikti prašymą / reikalavimą / kritiką / išsakyti nepasitenkinimą ir pagyrimą?
     • „DESK SISTEMA“. Kaip išvengti konfrontacijos ir gerinti tarpusavio santykius?
     • Praktinė užduotis.
     Įgūdžių lavinimas

     Seminaro metu bus pateiktos praktinės užduotys, kurios padės lavinti asmeninius ir komandinio darbo įgūdžius.

     Įgūdžių pritaikymas

     Asmeninio įgūdžių tobulinimo ir įgytų žinių pritaikymo plano sudarymas: kaip pritaikysiu tai, ką sužinojau mokymų metu?

     Žiniomis dalinasi
     Lektorė Aistė Mažeikienė
     Organizacijų psichologė, konsultantė - praktikė. Konsultuoja organizacijas nuo 1999 metų: veda mokymus, įdiegia darbuotojų vertinimo sistemą įmonėse. Veda mokymus bendradarbiavimo su „sunkiais“ klientais, vadovavimo, pardavimų, klientų aptarnavimo, komunikacijos, viešo kalbėjimo temomis. Nustato atrankos ir mokymosi poreikius, sudaro tęstinius mokymosi planus. Turi 9 metų patirtį specialistų ir vadovų atrankoje bei „galvų medžioklėje“, kompetencijų vertinime. Šalia intensyvios mokymų patirties, Kazimiero Simonavičiaus universitete dėsto „Vadovavimo psichologiją“, „Privačios detektyvinės veiklos psichologiją“, “Teisės psichologiją“, “Socialinę psichologiją“, „Kūrybinės gyvensenos komunikaciją“ bei „Verslo derybas“. 16 metų veda praktinius seminarus ir teikia konsultacijas (vidutiniškai 120 seminarų po 8 akad. valandas per metus). Aistės straipsniai organizacijų bei taikomosios psichologijos tematika publikuojami verslo, mokslo ir populiariuose leidiniuose (1999-2016). 2011 m. VGTU išleistas vadovėlis “Verslo derybos“.
     Kaina
     Kaina:
     Derinama individuliai.
     Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
     Papildoma informacija

     Informacija apie mokymus:

     +370 601 93329, info@avgo.lt.

     Susirinkimų valdymas: nuo planavimo iki kontrolės

     Vieta:

     Bet kuris miestas

     Kliento pasirinktoje vietoje
     Data:

     Trukmė:

     8 akad. val.

     Kaina:

     Derinama individualiai

      Registracija į seminarą
      Įmonės informacija
      Dalyvio informacija

      Komentarai

      Kiekvienas mokymų dalyvis:

      • Sužinos apie susirinkimų tipus;
      • Patobulins problemų sprendimo įgūdžius;
      • Sužinos, kokius metodus galima taikyti netikėtose probleminėse situacijose.

      Aukščiausius mokymų rezultatus pasiekti padės lakoniška ir praktiniais pavyzdžiais paremta teorinė medžiaga, praktinės užduotys, situacijų modeliavimas ir konkrečių atvejų analizė, kuriems skiriama didžioji dalis mokymų.

      Priklausomai nuo pageidavimų, galime organizuoti vidinius mokymus Jūsų įmonės patalpose arba kitoje Jūsų pasirinktoje vietoje. Rekomenduojamas grupės dydis –  20 asmenų.

      Programa
      Programa
      08:30 - 09:00

      Dalyvių registracija. Pasitikimo kava.

      09:00 - 10:30

      I dalis. Kliūtys efektyviam ir kūrybiškam darbo organizavimui.

      • Sudėtingų, kritinių situacijų valdymo būdai: kaip elgtis, kai kiti siekia sąmoningo užduočių atidėliojimo arba nepasitiki savimi?
      • Darbas su replikomis. Kaip atsakyti į netikėtus klausimus bei į puolimą?
      • Bendradarbiavimo kliūtys: kaip jas įveikti.
      10:30 - 10:45

      Kavos pertraukėlė.

      10:45 - 12:15

      II dalis. Darbo organizavimas susirinkimų metu.

      • Susirinkimų organizavimas, kaip užtikrinti susirinkimo efektyvumą: nuo planavimo iki kontrolės.
      • Kaip efektyviau panaudoti savo ir kitų sugebėjimus?
      • Kaip į problemų sprendimą ir krizių prevenciją įtraukti savo komandos narius, panaudoti kolegų kompetenciją?
      • Kaip užkirsti kelią trukdantiems tikslo pasiekimui sprendimų priėmimo metodams?
      • Darbo organizavimo užduotis.
      12:15 - 13:15

      Pietų pertrauka.

      13:15 - 14:45

      III dalis. Bendradarbiavimo nuostatos kūrimas susirinkimų metu.

      • Darbo organizavimas – bendradarbiavimo pagrindu: kaip sukurti bendradarbiavimo nuostatą?
      • Bendradarbiavimo principai bei metodai.
      • Užduotis: Asmeninių / komandos / padalinio prioritetų nustatymas.
      • Užduotis: „Slėptuvė.
      • Komandos formavimo, idėjų generavimo ir problemų sprendimo susirinkimai – praktika.
      • Kaip išvengti nevykusių susirinkimų? Pasiūlymai susirinkimų organizatoriams.
      14:45 - 15:00

      Kavos pertraukėlė.

      15:00 - 16:30

      IV dalis. Problemos sprendimo susirinkimai: veiksmingas dalinimasis ir keitimasis informacija bei metodika.

      • „Biurokratija” ar tvarka – kiek jos reikia?
      • Darbo organizavimas, siekiant didinti tarpusavio supratimą.
      • Tikslo – informacijos – žinios supratimo trukdžiai ir jų išvengimas.
      • De Bono “Šešių skrybėlių metodas”.
      • Kriterijų metodas.
      • Vertybių metodas.
      • Idėjų atrankos ir įvertinimo metodai.
      Įgūdžių lavinimas

      Seminaro metu bus pateiktos praktinės užduotys, kurios padės lavinti asmeninius ir komandinio darbo įgūdžius.

      Įgūdžių pritaikymas

      Asmeninio įgūdžių tobulinimo ir įgytų žinių pritaikymo plano sudarymas: kaip pritaikysiu tai, ką sužinojau mokymų metu?

      Žiniomis dalinasi
      Lektorė Aistė Mažeikienė
      Organizacijų psichologė, konsultantė - praktikė. Konsultuoja organizacijas nuo 1999 metų: veda mokymus, įdiegia darbuotojų vertinimo sistemą įmonėse. Veda mokymus bendradarbiavimo su „sunkiais“ klientais, vadovavimo, pardavimų, klientų aptarnavimo, komunikacijos, viešo kalbėjimo temomis. Nustato atrankos ir mokymosi poreikius, sudaro tęstinius mokymosi planus. Turi 9 metų patirtį specialistų ir vadovų atrankoje bei „galvų medžioklėje“, kompetencijų vertinime. Šalia intensyvios mokymų patirties, Kazimiero Simonavičiaus universitete dėsto „Vadovavimo psichologiją“, „Privačios detektyvinės veiklos psichologiją“, “Teisės psichologiją“, “Socialinę psichologiją“, „Kūrybinės gyvensenos komunikaciją“ bei „Verslo derybas“. 16 metų veda praktinius seminarus ir teikia konsultacijas (vidutiniškai 120 seminarų po 8 akad. valandas per metus). Aistės straipsniai organizacijų bei taikomosios psichologijos tematika publikuojami verslo, mokslo ir populiariuose leidiniuose (1999-2016). 2011 m. VGTU išleistas vadovėlis “Verslo derybos“.
      Kaina
      Kaina:
      Derinama individuliai
      Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
      Papildoma informacija

      Informacija apie mokymus:

      +370 601 93329, info@avgo.lt.

      Individualus vadovo bendravimas su pavaldiniais ir motyvavimas

      Vieta:

      Bet kuris miestas

      Kliento pasirinktoje vietoje
      Data:

      Trukmė:

      8 akad. val.

      Kaina:

      Derinama individualiai

       Registracija į seminarą
       Įmonės informacija
       Dalyvio informacija

       Komentarai

       Kiekvienas mokymų dalyvis:

       • Išmoks siekti bendro tikslo ir kalbėtis su pavaldiniu, orientuodamasis į individualius poreikius bei motyvus.
       • Sužinos, kaip motyvuoti pavaldinius keliant tikslus ir suteikiant grįžtamąjį ryšį.
       • Mokės suteikti pavaldinius reikiamą informaciją apie jo / jos darbo rezultatus, tinkamai nukreipti ir įkvėpti siekti rezultatų.
       • Išmoks taikyti pagrindinius ugdančiojo vadovavimo principus.

       Aukščiausius mokymų rezultatus pasiekti padės lakoniška ir praktiniais pavyzdžiais paremta teorinė medžiaga, praktinės užduotys, situacijų modeliavimas ir konkrečių atvejų analizė, kuriems skiriama didžioji dalis mokymų.

       Priklausomai nuo pageidavimų, galime organizuoti vidinius mokymus Jūsų įmonės patalpose arba kitoje Jūsų pasirinktoje vietoje. Rekomenduojamas grupės dydis – ne daugiau, kaip 20 asmenų.

       Programa
       Programa
       08:30 - 09:00

       Dalyvių registracija. Pasitikimo kava.

       09:00 - 10:30

       I dalis. Sudėtingos vadovo – pavaldinio bendravimo situacijos.

       Motyvavimas vadovo ir pavaldinio bendravimo procese:

       • dalykinio bendravimo samprata – bendradarbiavimo nuostatos ir principai;
       • kaip dirbti su „sunkiais“ žmonėmis?;
       • komunikacijos kliūtys pokalbyje su pavaldiniu;
       • kalba, skatinanti problemų sprendimą;
       • vadovo emocinė kompetencija.
       10:30 - 10:45

       Kavos pertraukėlė.

       10:45 - 12:15

       II dalis. Pasiruošimas asmeninio vystymo, motyvavimo ir vertinimo pokalbiui: klaidų prevencija.

       Organizacijų pavyzdžiai: nekartokite kitų padarytų klaidų.

       • neteisingo proceso organizavimo ir neatsakingo vertinimo pasekmės;
       • vadovo atsakomybė. Pavaldinio atsakomybė;
       • praktinė užduotis: Vertinamų kompetencijų apibrėžimas (remiantis naudojama vertinimo forma); pagrindiniai ir papildomi kriterijai.
       12:15 - 13:15

       Pietų pertrauka.

       13:15 - 14:45

       III dalis. Asmeninio vystymo pokalbio struktūra: Išankstinis darbuotojų informavimas apie pokalbį: kas, kur, kada?

       Pasiruošimas pokalbiui. Praktika vadovui:

       • darbuotojo veiklos apžvalga ir „namų darbai“;
       • ką daryti tais atvejais, kai „nieko gero“ arba kai „viskas gerai“?;
       • tikslų iškėlimą ir asmeninį įsipareigojimą skatinančių klausimų pasirinkimas;
       • situacijos kontrolė ir netikėtų reakcijų suvaldymas.

       Pasiruošimas pokalbiui. Praktika „pavaldiniui“:

       • savo veiklos apžvalga, „namų darbai“ ir „privalumų“ apsigynimas.

       Praktinė užduotis (filmavimas ir analizė). Metinis pokalbio vedimas link veiksmų plano (vadovui ruošiantis pokalbiui ir jo metu):

       • pokalbio pradžia, kontakto užmezgimas;
       • praėjusio laikotarpio aptarimas: gairės pokalbio vedėjui;
       • pokalbio valdymo priemonės. Į ką atkreipti dėmesį, aptariant nepasitenkinimą darbuotoju?;
       • būsimo laikotarpio tikslų ir planų nustatymas. SMART modelio taikymas.

       Praktinė užduotis: Kuo remiantis ir kaip apibrėžti asmeninius tikslus?

       • kaip komunikuoti, jei keičiasi darbo tikslai, bet ne alga?;
       • ką daryti, jei pats žmogus pats nesugalvoja savo tikslų, bet nori kitų motyvacinių priemonių?;
       • pokalbio užbaigimas.
       14:45 - 15:00

       Kavos pertraukėlė.

       15:00 - 16:30

       IV dalis. Praktinis ugdančiojo vadovavimo taikymas.

       • Ugdančiojo vadovavimo (angl. „Couching“) samprata.
       • Taikymas kasdieninėje vadovo veikloje.
       • Praktinės užduotys.
       Įgūdžių lavinimas

       Seminaro metu bus pateiktos praktinės užduotys, kurios padės lavinti asmeninius ir komandinio darbo įgūdžius.

       Įgūdžių pritaikymas

       Asmeninio įgūdžių tobulinimo ir įgytų žinių pritaikymo plano sudarymas: kaip pritaikysiu tai, ką sužinojau mokymų metu?

       Žiniomis dalinasi
       Lektorė Aistė Mažeikienė
       Organizacijų psichologė, konsultantė - praktikė. Konsultuoja organizacijas nuo 1999 metų: veda mokymus, įdiegia darbuotojų vertinimo sistemą įmonėse. Veda mokymus bendradarbiavimo su „sunkiais“ klientais, vadovavimo, pardavimų, klientų aptarnavimo, komunikacijos, viešo kalbėjimo temomis. Nustato atrankos ir mokymosi poreikius, sudaro tęstinius mokymosi planus. Turi 9 metų patirtį specialistų ir vadovų atrankoje bei „galvų medžioklėje“, kompetencijų vertinime. Šalia intensyvios mokymų patirties, Kazimiero Simonavičiaus universitete dėsto „Vadovavimo psichologiją“, „Privačios detektyvinės veiklos psichologiją“, “Teisės psichologiją“, “Socialinę psichologiją“, „Kūrybinės gyvensenos komunikaciją“ bei „Verslo derybas“. 16 metų veda praktinius seminarus ir teikia konsultacijas (vidutiniškai 120 seminarų po 8 akad. valandas per metus). Aistės straipsniai organizacijų bei taikomosios psichologijos tematika publikuojami verslo, mokslo ir populiariuose leidiniuose (1999-2016). 2011 m. VGTU išleistas vadovėlis “Verslo derybos“.
       Kaina
       Kaina:
       Pagal susitarimą
       Mokymų paslaugos PVM neapmokestinamos pagal PVMĮ 22 str.
       Papildoma informacija

       Informacija apie mokymus:

       +370 601 93329, info@avgo.lt.